Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất

Mẫu đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì? Ứng dụng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất? Trình tự, thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất?

Website thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, từ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Trong trường hợp phải soạn thảo Đơn đăng ký Website gửi cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ thông tin đến bạn đọc mẫu đơn và cách soạn đơn đề nghị ký kết hợp đồng cho thuê nhà mới nhất. .

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì?

Mẫu đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là biểu mẫu đăng ký do cá nhân, tổ chức lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Đơn đề nghị nêu rõ tên đăng ký giao dịch, tên miền internet của website cung cấp dịch vụ…

Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được gửi kèm theo đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gửi đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. thương mại điện tử.

2. Mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…, ngày … có thể …

ỨNG DỤNG CHO WEBSITE DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại

Thân mến: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

– Tên đăng ký: …

– Tên giao dịch: …

2. Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại giấy phép/chứng chỉ: …

Số: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

3. Tên, chức danh người đại diện của thương nhân/tổ chức: …

xem thêm: Mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website mới nhất năm 2022

4. Tên, chức danh người chịu trách nhiệm website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: …

5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: …

Các loại dịch vụ cung cấp trên website:

Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Dịch vụ đấu giá trực tuyến

Các dịch vụ khác (vui lòng ghi rõ:…)

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch cuối khóa tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng 2

6. Các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu kinh doanh trên website:

xem thêm: Quy định về tư vấn pháp luật trực tuyến trên website

Hàng điện tử, gia dụng Sách, văn phòng phẩm Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng Hoa, quà, đồ chơi Ô tô, xe máy, xe đạp Thức ăn và đồ uống Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe Dịch vụ lưu trú và du lịch Ngành công nghiệp xây dựng Dịch vụ việc làm Trang thiết bị nội ngoại thất Các dịch vụ khác Địa ốc hàng hóa khác

8. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ: …

9. Số lượng nhân viên quản lý, theo dõi hoạt động website: …

10. Địa chỉ trụ sở chính: …

– Điện thoại:… Fax:… Email:…

Người nhận:

– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);

– Tiết kiệm:…

xem thêm: Không đăng ký website với Bộ Công Thương bị phạt bao nhiêu?

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(đã ký và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo Giấy đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất:

– Tên thương nhân, tổ chức (Bằng chữ in hoa);

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên đơn (viết in hoa);

– Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương;

Thông tin thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

+ Tên đăng ký: …

xem thêm: Đối tượng tham gia hoạt động thương mại điện tử là ai?

+ Tên giao dịch: …

– Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

+ Loại giấy phép/chứng nhận: …

+ Số: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

– Tên, chức danh người đại diện của thương nhân/tổ chức: …

– Tên, chức danh người chịu trách nhiệm website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: …

– Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: …

Số lượng nhân viên quản lý, giám sát hoạt động website: …

xem thêm: Quy định cấp phép thiết lập website

– Địa chỉ văn phòng: …

– Điện thoại:… Fax:… Email:…

4. Trình tự, thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất:

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Theo mẫu)

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Đề án cung cấp dịch vụ về thiết lập website bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Quy chế quản lý hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

– Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

xem thêm: Thủ tục mở website đào tạo ngoại ngữ trực tuyến

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ra trại cai nghiện và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất

– Rà soát hoạt động và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong các giao dịch thực hiện trên sàn;

– Quy chế bảo mật thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Cơ chế giải quyết khiếu nạitranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

xem thêm: Vai trò và nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

– Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý. hoạt động thương mại điện tử. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống bằng cách cung cấp các thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức;

xem thêm: Website nào phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương?

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, tổ chức;

– Thông tin liên lạc.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện Bước 3;

– Trường hợp tài khoản bị từ chối đăng ký hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập vào Hệ thống, thương nhân, tổ chức đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký. ký quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng trong mọi trường hợp

xem thêm: So sánh giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận được phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện Bước 5;

– Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó, thương nhân, tổ chức quay lại Bước 3 để kê khai lại hoặc bổ sung thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ (bản giấy) như sau: ở trên.

Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để cập nhật, chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin tại Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên Hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải đăng ký lại từ đầu.

Thứ năm, xác nhận đăng ký: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bằng bản giấy đầy đủ và hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin). . Trường hợp hồ sơ giấy trả lại không khớp với hồ sơ, thông tin đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký. để thương nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của mình một đoạn mã để gắn vào website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đoạn mã này sẽ hiển thị dưới dạng biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người dùng được dẫn đến thông tin đăng ký tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

xem thêm: Tôi có thể đăng ký bảo vệ tên miền Website được không?

Sau đây là thông tin chi tiết về form đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thủ tục đăng ký website mới nhất.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận