Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản mới nhất 2023

Đối với chăn nuôi, thức ăn là yếu tố rất quan trọng để tối đa hóa chất lượng và sản lượng. Trong nuôi trồng thủy sản cũng vậy, có thể nói nguồn thức ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động nuôi trồng thủy sản.

1. Mẫu đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản như thế nào?

Việc đầu tiên để hiểu về khảo nghiệm thức ăn thủy sản là hiểu thức ăn thủy sản là gì? Theo đó, căn cứ Khoản 14 Điều 3 Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thuật ngữ thức ăn thủy sản được quy định cụ thể như sau:

14. Thức ăn thủy sản là sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng và thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thủy sản, bao gồm thức ăn hỗn hợp, thức ăn bổ sung, thức ăn tươi sống và nguyên liệu.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản là Thức ăn chăn nuôi, thủy sản là sản phẩm mà động vật ăn, uống (hoặc thêm vào môi trường).cây dùi cho thức ăn thủy sản) ở dạng tươi, sthực phẩm đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng ở các dạng: nguyên liệu, thực phẩm đơn lẻ; món ănnhợ hơihoàn thành p; Thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn và các sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi (đối với thức ăn thủy sản) nhằm tạo thức ăn tự nhiên, ổn định môi trường nuôi và tăng hiệu quả sử dụng. món ăn. Thức ăn thủy sản phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật nhằm cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho nuôi trồng thủy sản. Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trướcbạn thông tin trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố tiêu chuẩnợ hơiquy định theo quy định;

+ Có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng;

+ Thông tin về sản phẩm đã được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như có hoặc thuê địa điểm, phương tiện, thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm của từng loại thức ăn. nuôi từng đối tượng nuôi. Đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản phải có đủ nguồn nước đạt yêu cầu chất lượng; có hệ thống cấp thoát nước riêng, có ao chứa nước thải đảm bảo kiểm tra các chỉ tiêu môi trường và chỉ tiêu dịch bệnh thủy sản. Người phụ trách kỹ thuật phải có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành chăn nuôi, chăn nuôi – thú y, công nghệ sinh học (đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi) hoặc nuôi trồng thủy sản. , sinh học (đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm đi học muộn dành cho học sinh mới nhất

Nội dung khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản là về nguồn thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải khảo nghiệm là các loại thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới không phải khảo nghiệm nếu là kết quả của đề tài, dự án nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật hoặc đã được khảo nghiệm lưu hành. tại các quốc gia đã công nhận lẫn nhau với Việt Nam về quá trình thử nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền chính là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới và thực hiện thừa nhận lẫn nhau về quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi. , thủy sản với các nước có kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản với Việt Nam.

Đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản là mẫu đơn gồm các nội dung và thông tin của cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản đã đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản theo quy định của pháp luật nhằm mục đích chứng minh tính hiệu quả và sự cần thiết. nguồn dinh dưỡng đầy đủ, hiệu quả cao trong nuôi trồng thủy sản bằng nguồn thức ăn đó và đảm bảo sử dụng thủy sản an toàn khi tiến hành hoạt động nuôi trồng thủy sản.

2. Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (1)
—————

TÊN CƠ SỞ

——-

Số: ……

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI (2)

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản.

1. Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm: (3)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình và cách viết đơn

Địa chỉ nhà: ……

Số điện thoại: …. Số Fax: ….. Email: ….

2. Tên cơ sở khảo nghiệm: (4)

Địa chỉ nhà:

Số điện thoại: …. Số Fax: … Email: ….

Đề nghị khảo nghiệm các loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau:

Tên sản phẩm:……

Yếu tố: …

Công dụng: …

Nhà sản xuất:……

3. Các văn bản, tài liệu kèm theo giấy này, bao gồm: (5)

……

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khảo nghiệm thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

…, ngày … tháng… năm 20….

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ (6)

(Đã ký và đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm Phiếu khảo nghiệm thức ăn thủy sản:

(1) Nêu quốc hiệu và tiêu ngữ

(2) Ghi tên mẫu đơn, mẫu đơn khảo nghiệm thức ăn thủy sản

(3) Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm, tại mục này ghi thêm địa chỉ và các thông tin cần thiết bên dưới

(4) Tên cơ sở xét nghiệm, tại mục này ghi thêm địa chỉ và các thông tin cần thiết bên dưới

(5) Ghi đầy đủ các loại hồ sơ, tài liệu kèm theo giấy này

(6) Đại diện cơ sở đăng ký (Ký tên, đóng dấu)

4. Đăng ký dùng thử thức ăn thủy sản như thế nào?

4.1. Hồ sơ đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

+ Đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP);

+ Đề cương kiểm tra;

+ Bản thuyết minh về điều kiện của cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi theo các tiêu chí quy định;

+ Chuẩn bị 01 bộ

Có thể thấy, trong bất kỳ thủ tục hành chính nào thì hồ sơ kèm theo cũng rất quan trọng vì nó cung cấp và lưu giữ những thông tin cơ bản, đối với hồ sơ đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi cũng vậy, phải đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

4.2. Trình tự đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành gửi hồ sơ đến Cục Chăn nuôi theo quy định của pháp luật hoặc Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản).

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nội dung hồ sơ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất 2023

+ Theo đó, phải kiểm tra nội dung hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ và thông báo cho người nộp đơn. Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký về những thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện.

+ Ngoài ra, cần lưu ý trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tiến hành kiểm tra. xem xét, phê duyệt nội dung đề cương xét nghiệm, kiểm tra điều kiện cơ sở xét nghiệm và ra quyết định phê duyệt nội dung đề cương xét nghiệm. Trường hợp không cấp quyết định phê duyệt nội dung đề cương khảo nghiệm, Cục Chăn nuôi/Tổng cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.3. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Thời gian giải quyết theo quy định là không quá 35 ngày làm việc và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thử nghiệm.

Thời hạn giải quyết theo quy định đối với việc thẩm định hồ sơ, thành lập hội đồng thẩm định hoặc xét duyệt nội dung đề cương khảo nghiệm theo quy định là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Giấy tờ hợp lệ.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu.

Thông qua bài viết này, chúng tôi mong rằng bạn đọc đã có những thông tin cần thiết để có thể đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản (17.NT) và hướng dẫn chi tiết, các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận