Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức và hướng dẫn cách viết

Đơn xin việc công chức là gì? Mẫu đơn xin công chức mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin công chức? Cơ sở để tuyển dụng công chức? Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

Công chức là người được bầu, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc được phân công giữ công vụ thường xuyên trong cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chính phủ đã ban hành Quy chế công chức, quy định cụ thể về vị trí việc làm, quyền lợi, tuyển dụng, đào tạo, điều động, khen thưởng, kỷ luật và những điều không được làm. Những người muốn trở thành công chức sẽ phải trả qua kỳ thi hoặc kiểm tra công chức. Nhà nước đã ban hành các mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cho những đơn vị có nhu cầu. Vậy mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức được pháp luật quy định như thế nào, hình thức và cách viết như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Luật cán bộ, công chức, viên chức 2008;

– Nghị định 128/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

1. Đơn xin việc công chức là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức, viên chức 2008: “Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, xã hội. – các tổ chức chính trị ở cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; ở cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập) trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập được bảo đảm tiền lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. ”

Đơn đăng ký dự tuyển công chức là văn bản thể hiện nhu cầu của người có nguyện vọng dự tuyển vào công chức. Người có nguyện vọng dự tuyển công chức làm đơn theo mẫu ban hành và nộp đúng cơ quan có thẩm quyền.

Đơn dự tuyển công chức ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng công chức, nhà nước ban hành mẫu đơn dự tuyển kèm theo thông tư quy định những điều cơ bản trong mẫu đơn dự tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức dành cho những người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét điều kiện nộp hồ sơ của người nộp hồ sơ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận mồ côi cha mẹ và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

2. Đơn đăng ký dự tuyển công chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

……, ngày…. tháng…. năm ……

MẪU ĐĂNG KÝ

xem thêm: Phương thức, điều kiện tuyển dụng, xét chọn công chức, viên chức

Vị trí ứng tuyển (1):

…………

Ứng viên (2):

…………

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……

Sinh ngày:……Nam(3) Giống cái

Quốc gia tôn giáo: ………

Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………Ngày chính thức:……

Số điện thoại di động để thông báo: …… Email: ……

Quê nhà: …… Hộ khẩu thường trú: …… Nơi ở hiện nay (để báo cáo): ………… Tình trạng sức khỏe:……Chiều cao:……Cân nặng:……………………kg Thành phần cá nhân hiện nay:…… Trình độ văn hóa: …………. Bằng cấp: ……

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ Họ và tên Ngày sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi cư trú (trong và ngoài nước); thành viên của các tổ chức chính trị – xã hội, v.v.)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cấp cơ sở đào tạo Văn bằng chứng chỉ và văn bằng chứng chỉ Số lượng văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm) ngành đào tạo Hình thức đào tạo Phân loại bằng cấp, chứng chỉ

1. THÔNG TIN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (nếu có)

xem thêm: Điều kiện chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm Cơ quan, tổ chức làm việc

2. THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

(Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi tại mục này).

Miễn thi môn Ngoại ngữ do: …………

Miễn thi môn Tin học do: …………

3. ĐĂNG KÝ THI NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký dự thi một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm trong Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký thi ngoại ngữ:……

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

xem thêm: Thi tuyển công chức khi đang là viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập?

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN BAN TUYỂN DỤNG

……

Tôi xin xác nhận rằng những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được giấy báo nhập học, em sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu không đúng sự thật, kết quả dự tuyển của tôi sẽ bị đơn vị tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký dự tuyển lần sau tại đơn vị tuyển dụng. /.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tử mới nhất

Bình chọn nhà văn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn đơn dự tuyển công chức:

(1) Ghi đúng vị trí công việc cần ứng tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

xem thêm: Ai phải tham gia kỳ thi tuyển công chức? Quy trình tuyển dụng công chức?

(3) Người bầu chọn đánh dấu X vào ô tương ứng với ô Nam và Nữ.

Thí sinh trước hết phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Luật Cán bộ, công chức, viên chức và các điều kiện khác tùy theo ngành đăng ký dự tuyển. Các thông tin mà thí sinh kê khai trong đơn phải trung thực, chính xác, không gây hiểu nhầm. Các thông tin cá nhân, thông tin gia đình, quá trình rèn luyện, quá trình công tác, đối tượng ưu tiên đều phải được ghi đầy đủ.

4. Căn cứ tuyển dụng công chức:

Theo Điều 3 Nghị định 128/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

– Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

– Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:

+ Số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số biên chế chưa sử dụng của cơ quan sử dụng công chức;

+ Số lượng biên chế cần tuyển của từng vị trí việc làm;

+ Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển dụng;

xem thêm: Điều kiện, phương thức và hồ sơ dự tuyển công chức

+ Số lượng vị trí việc làm cần tuyển (nếu có) đối với từng nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện công tác từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

+ Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển của từng vị trí việc làm;

+ Hình thức và nội dung kiểm tra, thi tuyển;

– Phương án xét tuyển khi xét tuyển đối với nhóm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nhà khoa học trẻ tài năng thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp. cán bộ khoa học trẻ, xuất sắc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

5. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

Theo Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, viên chức 2008

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

xem thêm: Đối tượng nào được miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi tuyển công chức?

c) Có đơn đăng ký; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

xem thêm: Quy định về tuyển dụng công chức? Quy định về tuyển dụng công chức?

c) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang được áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động – Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, Thương binh loại B: 7,5 điểm được cộng vào điểm đợt 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân cơ yếu chuyển ngành học, người tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị, người tốt nghiệp khóa đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã của chi bộ quân sự cơ sở được phong quân hàm dự bị động viên. sĩ quan đã đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh. con thương binh, con thương binh loại B, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đoàn viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào điểm xét đợt hai. Trong trường hợp ứng viên thuộc nhiều nhóm. Ở khu vực ưu tiên, chỉ cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận