Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy mới nhất

Mẫu đăng ký huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Mẫu đơn đăng ký tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy? Hướng dẫn và thủ tục hồ sơ? Thông tin liên quan?

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là hình thức đào tạo nhằm cung cấp kiến ​​thức về PCCC phù hợp với từng đối tượng, đồng thời rèn luyện, rèn luyện các kỹ năng cần thiết về PCCC. Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) quy định một số đối tượng phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về hồ sơ, thủ tục và điều kiện tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu đăng ký huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như thế nào?

Mẫu đơn đăng ký học lớp huấn luyện phòng cháy và chữa cháy là mẫu đơn ghi rõ các thông tin về việc đăng ký học lớp huấn luyện phòng cháy và chữa cháy để cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đơn đề nghị tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Đơn đề nghị tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

2. Đơn đăng ký tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

MẪU ĐĂNG KÝ

Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

(Tu luyện lần thứ nhất: Thăng cấp: □)

xem thêm: Mẫu phương án phòng chống cháy nổ cơ sở mới nhất năm 2022

Đến 1) ……..

Tên tôi là: ………..

Ngày sinh: ……..

Số CMND/Hộ chiếu: …………. Phạm vi ngày: …………

Cơ quan cấp:……..

Nghề nghiệp: …..

Nơi làm việc/hộ khẩu thường trú:……..

Số điện thoại: ………..

xem thêm: Lương đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy là bao nhiêu?

Tôi muốn đăng ký tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức lớp học.

……., ngày tháng năm ……

người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn và thủ tục hồ sơ:

Điều kiện đào tạo:

+ Đối tượng huấn luyện được quy định tại khoản 1 Mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.

+ Số lượng người trong lớp tập huấn tối thiểu là 10 người, tối đa là 150 người.

xem thêm: Công trình nào phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy?

+ Thời gian đào tạo lý thuyết.

+ Đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an: Thời gian huấn luyện lần thứ nhất ít nhất là 16 giờ. và 08 giờ đào tạo bổ sung hàng năm.

Thời gian đào tạo thực tế.

+ Đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an: đào tạo lần đầu ít nhất là 16 08 giờ đào tạo bổ sung hàng năm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Vĩnh Phúc [Ly hôn nhanh tại Vĩnh Phúc]

+ Đối với đối tượng quy định tại điểm đ, đ khoản 1 Mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an: Lần huấn luyện đầu tiên ít nhất 08 giờ và các lần bổ sung 08 giờ. đào tạo hàng năm.

+ Đối với các lực lượng: Dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành.

+ Có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Phòng Cứu nạn, cứu hộ; Trung tâm huấn luyện và đào tạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ huấn luyện.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

xem thêm: Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

Lập danh sách đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng.

+ Đối với các đối tượng khác phải có đơn đăng ký tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng khác theo yêu cầu, đối tượng thuộc cơ sở nhưng chưa đủ số lượng để mở lớp huấn luyện (Số người của cơ sở). dưới 10 người).

+ Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đúng kế hoạch, đối tượng, thời gian huấn luyện theo quy định tại Mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ. Cảnh sát viên.

Thủ tục yêu cầu đào tạo như sau:

– Văn bản đề nghị huấn luyện của tổ chức huấn luyện hoặc đơn đề nghị tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các đối tượng khác theo đề nghị.

– Danh sách đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng.

xem thêm: Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy

4. Thông tin liên quan:

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC phải được coi là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Như sau:

Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

+ Người có chức danh chỉ huy trưởng theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy;

+ Đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

+ Đội viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

+ Người làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo giật hụi, họ, biêu, phường? Nộp đơn ở đâu?

+ Người lái và người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ ngồi, xe cơ giới kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

+ Người phụ trách phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

xem thêm: Hỏi về thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

+ Thành viên của đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy như sau:

– Kiến thức pháp luật, kiến ​​thức phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng đối tượng; Biện pháp phòng chống cháy nổ; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; các phương pháp như: tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; bảo quản, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về PCCC.

Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về phòng cháy và chữa cháy:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

– Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức đào tạo do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia đào tạo chịu.

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy :

– sẽ được chia thành 3 trường hợp tương ứng với các mục đích khác nhau:

xem thêm: Xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn PCCC

Trường hợp 1: Thời gian đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu

Trường hợp 2: Thời gian huấn luyện lại để được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là sau khi Giấy chứng nhận này hết hạn.

Trường hợp 3: Bổ sung thời gian huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Môn học

Trường hợp 1 trường hợp 2 Trường hợp 3 + Người có chức danh chỉ huy chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy;

+ Đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

Người làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

+ Người lái xe, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê san gạt, san lấp mặt bằng mới nhất 2022

+ Người phụ trách phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Thành viên của đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Từ 16 đến

24 giờ

tối thiểu là

16 giờ

tối thiểu

08 giờ

+ Đội viên đội PCCC chuyên ngành Từ 32 đến

48 giờ

tối thiểu là

32 giờ

tối thiểu

16 giờ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Đối với cơ sở huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, việc tổ chức huấn luyện như sau:

– Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định, huấn luyện (Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP); Kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, Danh sách lý lịch của những người đã được đào tạo.

Cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện:

– Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng chỉ huấn luyện (Mẫu PC22 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

– Danh sách lý lịch học viên đăng ký đào tạo

xem thêm: Mẫu biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy chi tiết nhất

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

– Cấp mới: Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, có kết quả sát hạch đạt yêu cầu thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ. nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Cấp đổi, cấp lại: Trường hợp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị hỏng hoặc bị mất thì có văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện (Mẫu PC24 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP) NĐ-CP), trường hợp bị thiệt hại thì đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy trước đó.

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận về phòng cháy và chữa cháy phòng, chống. lại.

Ghi chú: Đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành phải có trình độ trung cấp chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy trở lên và được bồi dưỡng kiến ​​thức chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết về mẫu đơn, trình tự, thủ tục. Phiếu đăng ký huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận