Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh và hướng dẫn xin chỉnh sửa

Đơn xin cải chính giấy khai sinh là gì? Mẫu đơn xin đính chính giấy khai sinh mới nhất? Hướng dẫn làm đơn đính chính giấy khai sinh?

Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ rất quan trọng, đây là giấy tờ hộ tịch gốc, mọi sai sót trong giấy khai sinh đều phải được sửa chữa theo quy định của pháp luật và theo trình tự thủ tục nhất định. Để giải đáp rõ hơn về vấn đề này, dưới đây chúng tôi xin cung cấp thông tin về nội dung của Tờ khai đính chính giấy khai sinh và hướng dẫn thủ tục xin đính chính cụ thể.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Tờ khai cải chính giấy khai sinh là gì?

Cải chính giấy khai sinh là việc cải chính các thông tin cá nhân trong bản chính Giấy khai sinh, việc cải chính được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của cán bộ hộ tịch hoặc do nhầm lẫn. của người yêu cầu đăng ký khai sinh thì cơ quan có thẩm quyền đính chính vào Giấy khai sinh và ra quyết định đính chính.

2. Mẫu giấy khai sinh đính chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN DÂN SỰ, XÁC ĐỊNH lại dân tộc

Thân mến: (Đầu tiên) ………….

Họ, chữ đệm, tên của người yêu cầu: …….

Nơi cư trú: (2)……

Nhận biết: (3)…..

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch: …..

xem thêm: Thay đổi hộ tịch là gì? Phân biệt giữa cải chính hộ tịch và thay đổi hộ tịch?

Đề xuất đại lý đăng ký công việc (4) ……

cho người có tên dưới đây:

Họ, tên đệm, tên: …….

Ngày sinh: …..

Giới tính: …… Dân tộc: ………… Quốc tịch: ………… ..

Nơi cư trú: (2) ……

Nhận biết: (3)…..

Đăng ký (5) ……. Trong….

xem thêm: Lệ phí hộ tịch là gì? Quy định về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú?

ngày ………… tháng ………… năm ………… .. số: …………. Quyển số:….

Nội dung: (6)…………

Lý do: …… ..

Tôi xin cam đoan những điều đã khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết của mình.

Yêu cầu một bản sao(7): Có ☐, Không ☐; Số lượng:…………..bản(7).

Làm việc ở: …… ngày …. tháng năm …….

Người đệ đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, chữ lót, chữ đệm)

xem thêm: Cải chính hộ tịch là gì? Thủ tục cải chính hộ tịch theo Luật hộ tịch?

3. Tờ khai cải chính giấy khai sinh dùng để làm gì?

Thẩm quyền đính chính Giấy khai sinh là cơ quan đăng ký hộ tịch quy định tại Điều 7 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận lương, xác nhận bảng lương cho lao động

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau đây:

a) Đăng ký các sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

c) Thực hiện công tác hộ tịch theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Luật này;

d) Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới, người còn lại là công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam. ; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam; Khai tử đối với người nước ngoài thường trú ở khu vực biên giới Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký các sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

xem thêm: Cải chính hộ tịch sau khi chuyển giới

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

c) Thực hiện công tác hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên ta thấy, Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy khai sinh cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cư trú ở trong nước và ở đây khi đính chính thì Ủy ban cấp xã phải tuân theo quy trình đảm bảo cho quá trình cải chính.

Ngoài ra, quy định này cũng đề cập đến trường hợp công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú thì thực hiện cải chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện khi đã xác định thẩm quyền, cá nhân muốn đính chính giấy khai sinh cần lập đơn đề nghị cải chính giấy khai sinh và làm thủ tục theo quy định.

Trên thực tế, việc cải chính giấy khai sinh là một thủ tục hành chính rất phổ biến vì nhiều lý do, trong đó có thể thông tin không chính xác trong lĩnh vực hộ tịch. Bộ Tư pháp sẽ có hướng dẫn cụ thể. Về thủ tục cải chính, để cải chính Giấy khai sinh, người yêu cầu cần phải thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước và điền vào mẫu đơn xin cải chính hộ tịch theo quy định với đầy đủ nội dung và đảm bảo thông tin chính xác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận đang công tác (làm việc) tại công ty mới nhất

4. Hướng dẫn làm đơn đề nghị cải chính giấy khai sinh:

(1) Kính gửi UBND, cơ quan có thẩm quyền đính chính giấy khai sinh

(2) Nơi cư trú của đương đơn, ghi rõ xã, huyện, bang và thành phố.

(3) Giấy tờ tùy thân có số CMND/CCCD

xem thêm: Tìm hiểu về cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

(4) Nhập nội dung xin đính chính. Ví dụ như sửa năm sinh trong giấy khai sinh do sai sót.

(5) Đăng ký cải chính giấy khai sinh

(6) Nội dung đính chính gồm…

(7) Yêu cầu một bản sao của phần này đánh dấu chọn có hoặc không.

5. Thủ tục cải chính giấy khai sinh:

Trình tự thực hiện:

Bước 1, người yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong tờ khai với các giấy tờ trong hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì được hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp chưa thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng dẫn, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký và ghi rõ họ tên người tiếp nhận.

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì ký trích lục hộ tịch tương ứng (Trích lục thay đổi hộ tịch / trích lục cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch) và cấp cho người yêu. cầu; công chức tư pháp hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào sổ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở và hướng dẫn

Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Chứng nhận kết hôn công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; bổ sung thông tin hộ tịch vào mục tương ứng và đóng dấu nội dung bổ sung.

Trường hợp việc thay đổi, cải chính hộ tịch được đăng ký khác với nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân nơi đăng ký. hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho cơ quan đại diện ghi vào sổ. sổ hộ khẩu. chủ tịch.

Như vậy, qua thủ tục pháp lý này có thể thấy, để thực hiện cải chính hộ tịch cần phải tuân theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ hồ sơ để tiến hành nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Thành phần hồ sơ:

Một loại giấy tờ đầu tiên không thể thiếu đó là hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các loại giấy tờ có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng. chứng minh về nhân thân của người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (trong thời gian chuyển tiếp).

– Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ cần xuất trình nêu trên.

– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu.

Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

Ngoài ra, nếu người được ủy quyền làm thủ tục Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không phải chứng thực giấy ủy quyền.

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn cải chính giấy khai sinh và hướng dẫn xin chỉnh sửa của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận