Mẫu đánh giá thử việc, bảng nhận xét nhân viên thử việc

Doanh nghiệp thường quy định thời gian thử việc của nhân viên trước khi nhận chính thức. Lúc này mới thực hiện việc quan sát, đánh giá năng lực và sự phù hợp của ứng viên. Phiếu đánh giá thử việc là kết quả phản ánh sự đánh giá, kết luận về kết quả làm việc của ứng viên thử việc được người có thẩm quyền lập biên bản.

1. Tại sao cần đánh giá nhân viên thử việc?

Quá trình thử việc có nhiều ý nghĩa trong hoạt động lao động. Cả NSDLĐ và NLĐ đều đánh giá mức độ phù hợp của đối tượng hợp tác trong thời gian tới.

Đây là thời điểm để nhân viên mới thể hiện năng lực và làm quen với môi trường làm việc. Qua đó thấy được bản chất công việc, đánh giá chất lượng thực hiện công việc.

Quản lý theo dõi, nhận xét, đánh giá năng lực, phẩm cách, tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng làm việc nhóm của ứng viên. Thông qua các công việc mà họ thực hiện, các phương pháp và kỹ năng liên quan đến công việc. Sau đó, nhà quản lý sẽ quyết định xem ứng viên có phù hợp để gia nhập doanh nghiệp của mình hay không.

Khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải cung cấp phiếu đánh giá thử việc để đánh giá người lao động thử việc. Các mẫu này được làm không theo quy tắc cố định về mẫu văn bản. Tuy nhiên, nội dung chính có phải thực hiện để làm căn cứ tuyển dụng hay không. Các tiêu chí do mỗi nhà tuyển dụng đưa ra trên thực tế có thể khác nhau.

xem thêm: Mẫu biên bản kết quả thử việc 2023 và hướng dẫn cách viết

2. Mẫu bảng xét nhân viên thử việc:

logo của công ty Tên công ty

BẢNG NHẬN XÉT NHÂN VIÊN

Kính thưa:

– Ban Giám đốc Công ty ………

– Nguồn nhân lực.

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau: Phòng (Bộ phận): …………. Giám định viên: …………

Họ và tên người lao động: …………. Vị trí: …………..

Phòng: ……….

Thời gian đánh giá công việc từ ………… đến……………………

Ghi chú: Comment tích (x) vào ô tương ứng. Cột đánh giá nào được đánh dấu nhiều nhất thì đánh giá nhân viên theo mức đó.

STT NỘI DUNG ĐƯỢC XẾP HẠNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Xuất sắc Tốt Hơn là bệnh lao Ít nhất Đầu tiên Tuân thủ các quy tắc và cách cư xử Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ Giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh nơi làm việc 2 Mối quan hệ Với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, đáp ứng nhu cầu khách hàng 3 Công việc Tinh thần hợp tác trong công việc Chất lượng và số lượng công việc hoàn thành Khả năng chấp nhận công việc, chịu được áp lực công việc Mức độ tin cậy Kỷ luật Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc Sáng tạo trong công việc Tinh thần học hỏi và cầu tiến Tinh thần trách nhiệm trong công việc 4 Kỹ năng Kĩ năng giao tiếp kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng mềm: đàm phán, thuyết phục, v.v. Kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc TỔNG SỐ ĐIỂM (20)
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

…………………….

Ưu điểm của nhân viên:

– …………

Nhược điểm của nhân viên:

– ………….

Đánh giá chung: …………..

Lời yêu cầu:

☐ Ký hợp đồng lao động chính thức với thời hạn:

☐ 6 tháng 12 tháng 24 tháng

☐ 36 tháng ☐ Vô thời hạn ☐ Khác:…………..

kết thúc hợp đồng

Mức lương đề nghị (nếu có):…………..

Giám đốc thẩm định:

Đồng ý

Không đồng ý

☐ Ý kiến ​​khác:…….

Ký duyệt

………, ngày …. Có thể …….

Người lập kế hoạch

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Bảng đánh giá nhân viên thử việc song ngữ Anh Việt:

Công ty…………….
Phòng nhân sự (HR Dept)

BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN DÙNG THỬ
(PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ NGHIỆM)(Áp dụng cho nhân viên Văn phòng, khối gián tiếp
và mức độ
quản lý – Ứng tuyển văn phòng và gián tiếp nhân viên và các nhà quản lý khác) Họ và tên (Họ và tên):………….
Phần (Bộ phận): ………….. Chức vụ (Chức vụ): ……………………..
ngày làm việc (Ngày có sẵn):……. quản lý trực tiếp (Quản lý trực tiếp):……………………. Chức vụ (Chức vụ):…………………….

A. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG CÓ MỤC ĐÍCH (Theo thứ tự ưu tiên): (Công việc đang làm – Thứ tự ưu tiên)

STT (KHÔNG.) CÔNG VIỆC CHÍNH (Nhiệm vụ chính) CÔNG VIỆC LÀM THÊM (Bài tập phụ) Đầu tiên 2 3 4 5

B. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (Tối đa 10 điểm)

(Đánh giá của người quản lý trực tiếp – Điểm tối đa là 10):

STT
(KHÔNG.) So với YÊU CẦU CÔNG VIỆC
(Đối chiếu với yêu cầu công việc) PHẦN ĐÁNH GIÁ (Đánh giá) ĐIỂM SỐ
(Điểm) Đầu tiên phức tạp (Tổ hợp) 2 Khối lượng công việc (số giờ làm việc trong ngày)
(Workload – Số giờ làm việc trong một ngày) 3 Sáng tạo và linh hoạt
(Sáng tạo, sinh động) 4 Phối hợp và tổ chức
( Phối hợp, tổ chức) 5 Trách nhiệm
(Tinh thần trách nhiệm) 6 Kỷ luật
(Kỷ luật) 7 Kết quả
(Kết quả đạt được) số 8 kinh nghiệm giải quyết
(Kinh nghiệm giải pháp) 9 kỹ năng nâng cao
(Kỹ năng chuyên nghiệp) mười Năng lực quản lý điều hành
(Khả năng quản lý, kiểm soát) ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá tất cả các tiêu chí): 100
(Tổng điểm tối đa – Đánh giá tất cả các tiêu chí:100) PHÂN LOẠI (Thứ hạng):……………………..

GHI CHÚ: Tiêu chí nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (Kết quả chỉ tính trên tiêu chí yêu cầu).

(Lưu ý: Tiêu chí không bắt buộc sẽ không được đánh giá – Kết quả chỉ phụ thuộc vào tiêu chí bắt buộc).

PHÂN LOẠI: XUẤT SẮC : 81% X ≤ 100% TRUNG BÌNH : 51% X ≤ 60% (Thứ hạng) (Xuất sắc) (Trung bình) THƯỞNG : 71% X  80% Điểm yếu: X 50% (Tốt) (Xấu) TỐT : 61% X 70% (Hội chợ)
Xem thêm bài viết hay:  Biểu thuế xuất nhập khẩu file Excel cập nhật mới nhất

C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN QUẢN LÝ (Nhận xét, Đánh giá và Đề xuất của Trưởng phòng):

1. Đánh giá chung (Đánh giá chung):

UPSIDES
(Điểm mạnh) NHƯỢC ĐIỂM
(Yếu đuối) TƯƠNG LAI
(Tương lai)

2. Đề xuất (Đề xuất):

NGÀY
(Ngày) –

CHỮ KÝ
(Chữ ký)

D. NHẬN XÉT CỦA NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ (Ý kiến ​​của Cán bộ xét xử):

NGÀY
(Ngày) –

CHỮ KÝ
(Chữ ký)

E. Ý KIẾN CỦA PHÒNG NHÂN SỰ (Nhận xét của Phòng Nhân sự):

NGÀY
(Ngày) –

CHỮ KÝ
(Chữ ký)

F. DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Duyệt của BGĐ Tổng Giám đốc):

NGÀY
(Ngày) –

CHỮ KÝ
(Chữ ký)

4. Hướng dẫn đánh giá thời gian thử việc:

Việc đánh giá phải được thực hiện trên cơ sở quan sát, theo dõi quá trình thử việc của người lao động. Khoảng thời gian này đủ dài để có thể nhận ra năng lực, kỹ năng, thái độ,… của nhân viên cũng như thấy được sự phù hợp với vị trí tuyển dụng. Trong đánh giá phải thể hiện các tiêu chí và nội dung sau:

Tiêu chí đánh giá nhân sự trong bảng đánh giá thử việc:

Kiến thức (Kiến thức): Thuộc về năng lực tư duy của ứng viên thông qua học vấn, kiến ​​thức chuyên môn hoặc tiếng Anh, kỹ năng vi tính. Tri thức được đánh giá sau khi trải qua đào tạo, giáo dục, phân tích và ứng dụng.

Kỹ năng (Skill): Đánh giá khả năng vận dụng những kiến ​​thức đã học vào công việc cũng như trong cuộc sống. Những kỹ năng này thực sự cần thiết để mang lại chất lượng và hiệu quả cho công việc. Ví dụ: Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý và duy trì các mối quan hệ, v.v.

Thái độ (Phẩm chất/Thái độ): Đánh giá cảm xúc, hành vi và thái độ của ứng viên trong công việc, trong giao tiếp. Ví dụ: Tinh thần trách nhiệm với công việc, tính kỷ luật, v.v.

Phải đưa ra các tiêu chí cũng như mức độ cụ thể. Như vậy, khi đánh giá nhiều ứng viên, nhà tuyển dụng mới có thể so sánh giữa những người này. Cũng như tìm được đối tượng phù hợp nhất với tiêu chí tuyển dụng của vị trí công việc.

Đánh giá thời gian thử việc qua thái độ làm việc của nhân viên:

– Tinh thần trách nhiệm: Thể hiện ở việc thực hiện các công việc đúng tiêu chuẩn hoặc cố gắng làm tốt nhất có thể.

– Tính tích cực: Mức độ nhiệt tình, tự nguyện của ứng viên khi thực hiện nhiệm vụ. Cũng như trên tinh thần xây dựng, đóng góp trong công việc chung.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch cuối khóa tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng 2

– Tinh thần hợp tác: Ứng viên cần có tinh thần hợp tác và quan hệ tốt với đồng nghiệp. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể phân công và điều phối công việc một cách hiệu quả.

– Kỷ luật: Ứng viên cần chấp hành kỷ luật và các nhiệm vụ, quy định của doanh nghiệp.

Giờ làm việc: Ứng viên cần đi làm và về đúng giờ, xin phép nghỉ phép, ra ngoài đúng giờ quy định.

Đánh giá thử việc theo năng lực làm việc của nhân viên:

– Trình độ và khả năng làm việc: Ứng viên có tư cách tốt, có năng lực làm việc tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao. Họ thông minh, sáng tạo, không ngại tiếp thu và bày tỏ quan điểm của mình.

– Khối lượng công việc: Hoàn thành khối lượng công việc theo thời gian quy định, ở một mức độ nhất định.

– Chất lượng công việc: Thực hiện công việc đạt kết quả tốt theo các tiêu chí khác nhau.

– Khả năng: Xem xét khả năng của ứng viên có phù hợp với công việc được giao hay không. Cũng như thích hợp làm lâu dài, có nhiều tố chất cống hiến cho công việc.

– Tình trạng thực hiện: Đánh giá khả năng làm việc chính xác và thành thạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

– Khả năng phát triển trong tương lai: Dự đoán sự tăng trưởng và thăng tiến trong tương lai. Giống như khả năng và kỹ năng của ứng viên, ứng viên mang lại tiềm năng gì?

– Tình trạng sức khỏe: Tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh lý hiện tại có phù hợp với công việc cũng như quy định của công ty hay không.

Để nhân viên tự đánh giá thử việc theo mục tiêu mong đợi:

Tự đánh giá còn giúp thí sinh tự nhìn nhận và rút ra bài học kinh nghiệm. Họ cũng có thể bày tỏ phản hồi mang tính xây dựng nếu họ được doanh nghiệp tuyển dụng chính thức. Điều quan trọng nhất là họ phải có quyết tâm, xác định được mục tiêu công việc thực tế.

Thí sinh có thể trình bày những nhận xét, phản hồi về đồng nghiệp, tác phong cũng như tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Họ đứng dưới góc độ của nhân viên để tự đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của mình.

Phiếu đánh giá thử việc là bản tổng hợp kết quả thử việc của ứng viên tại doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng tổng hợp những đánh giá, nhận xét của họ một cách kịp thời và khách quan nhất. Các tiêu chí, mức độ đánh giá phải sát với thực tế thể hiện ở kết quả công việc và chất lượng công việc của ứng viên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đánh giá thử việc, bảng nhận xét nhân viên thử việc của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận