Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực (04/ĐK-HĐXT)

Đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực là gì? Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực và đăng ký soạn thảo? Việc ngừng cung cấp hóa đơn xác thực?

Hóa đơn điện tử đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Và Bộ Tài chính cũng đang từng bước đưa hóa đơn điện tử có xác thực của Bộ Tài chính vào hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Khi doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế muốn ngừng sử dụng hóa đơn thì phải đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn đó. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ cung cấp thông tin về mẫu đơn đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

* Cơ sở pháp lý

– Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

– Quyết định số 1445/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

1. Đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực là gì?

Ngừng sử dụng được hiểu là không tiếp tục sử dụng một vật dụng, thiết bị,… trong hiện tại và tương lai. Hóa đơn xác thực là viết tắt của Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Đây là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực thông qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Hóa đơn này có thể là hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng

Nội dung trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là các thông tin về số hóa đơn xác thực, mã xác thực, mã vạch hai chiều. SSố hóa đơn xác thực là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Mã xác thực quy định là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Còn mã vạch hai chiều được thể hiện trên hóa đơn điện tử có cấu trúc mã xác thực của cơ quan thuế theo quy định của Tổng cục Thuế, hiển thị trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp đọc, kiểm tra thông tin trên hóa đơn một cách nhanh chóng. Hóa đơn điện tử xác thực từ cơ quan thuế cũng thể hiệnchữ ký của người bán, theo đó hóa đơn phải có chữ ký điện tử của người bán trước khi được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực; có chữ ký của người mua, nếu người mua có chữ ký điện tử thì người mua có thể ký điện tử sau khi đã xác thực hóa đơn và nội dung của hóa đơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng cung cấp nước uống cho trường học, học sinh

Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đang được thử nghiệm và áp dụng trên thực tế. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và khi doanh nghiệp này không muốn tiếp tục sử dụng loại hóa đơn này nữa thì cũng phải làm văn bản đề nghị về việc không sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực nữa đến cơ quan có thẩm quyền. Việc không dừng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có thể xảy ra trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh… chấm dứt hoạt động của mã số thuế hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh. … hoặc không muốn tiếp tục sử dụng loại hóa đơn này. Hoạt động đề xuất này được thể hiện thông qua việc Đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.

Đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực là văn bản do doanh nghiệp triển khai thí điểm hóa đơn điện tử xác thực gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử. xác thực của cơ quan thuế để đề nghị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

xem thêm: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Việc đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực thể hiện nguyện vọng của doanh nghiệp không muốn tiếp tục thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Văn bản này cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định ngừng sử dụng hóa đơn xác thực đối với các doanh nghiệp đã đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh mới nhất

2. Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực và soạn đơn đăng ký:

Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực được quy định theo Mẫu số 04/ĐK-HĐXT tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính quy định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Hình thức đăng ký như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

ĐĂNG KÝ

Ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

Kính gửi: Cơ quan thuế………… (1)

xem thêm: Chưa đặt in hóa đơn có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Tên doanh nghiệp:………… (2)

Mã số thuế:………… (3)

Địa chỉ:………….. (4)

Điện thoại liên hệ:…… Email:…………

Doanh nghiệp chúng tôi đã đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực, cụ thể như sau:

Các loại hóa đơn xác thực đăng ký ngừng sử dụng:

STT

tên hóa đơn

mẫu số

Biểu tượng

Số lượng

Từ số

đến một số

Phần mềm dùng để tạo hợp đồng

hóa đơn giá trị gia tăng AA/14E

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng ký trên.

…, ngày… tháng… năm 201…

xem thêm: Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt thế nào?

TÊN DOANH NGHIỆP hoặc

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Chữ ký điện tử)

* Soạn thảo đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực

(1) Ghi tên cơ quan thuế có thẩm quyền

(2) Điền đầy đủ và chính xác tên doanh nghiệp

(3) Nhập mã số thuế của doanh nghiệp

(4) Ghi rõ địa chỉ của doanh nghiệp, ghi rõ số nhà, tên đường, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thànhthành phố trung tâm.

xem thêm: Quy định về nhãn hàng hóa và sử dụng hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh

3. Ngừng sử dụng hóa đơn xác thực:

Việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được quy định tại Điều 9 Quy chế thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 6/6. ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Cụ thể, khi doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để kê khai theo mẫu số 04/ĐK-HĐXT nêu trên . Sau khi đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ không thể khởi tạo hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trên Hệ thống nhưng vẫn tra cứu được hóa đơn. xác minh rằng doanh nghiệp đã xuất khẩu trước đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Định [Ly hôn nhanh tại Bình Định]

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, mất tích mà cơ quan thuế phát hiện thì sau khi phát hiện, cơ quan thuế chấm dứt việc sử dụng hóa đơn xác thực cho doanh nghiệp. doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh và biến mất. Việc doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ được cơ quan thuế đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Hiện nay, việc đăng ký, sử dụng, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ. quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trên hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Riêng việc sử dụng hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử. sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đến hết ngày 30/06/2022. Từ ngày 01/07/2022, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019. do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Điều 9 Thông tư và vấn đề này cũng được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định số 119/2018/ NĐ-CP. Theo quy định này, doanh nghiệp, tổ chức… không phải đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mà sẽ do cơ quan thuế quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện. trường hợp luật định cụ thể là 05 trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực (04/ĐK-HĐXT) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận