Mẫu công văn thông báo thay đổi tên công ty gửi đối tác

Việc thay đổi tên công ty được thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện thay đổi cần thông báo bằng văn bản. Gửi cho đối tượng có quyền và lợi ích liên quan như khách hàng, đối tác hoặc có quan hệ kinh doanh, làm ăn. Từ đó thuận tiện cho việc trao đổi cũng như thực hiện các hoạt động hợp tác hiệu quả hơn.

1. Thông báo thay đổi tên công ty là gì?

Công văn thông báo thay đổi tên công ty là văn bản ghi nhận ý nghĩa thi hành. Đó là cung cấp thông tin cho việc thay đổi tên công ty. Hiển thị nội dung doanh nghiệp thay đổi tên mới công ty. Các tên cũ không còn được sử dụng cả về mặt pháp lý và thực tế. Vì vậy, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan cần được tiếp cận thông tin một cách hiệu quả nhất.

Công văn này thường được soạn thảo trong hoạt động của công ty. Thông báo cho khách hàng và đối tác hoặc cổ đông/thành viên trong công ty. Là chủ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan. Cũng như nhận thông tin về những thay đổi được thực hiện trong doanh nghiệp này. Thông báo cho các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để các bên biết và phối hợp thực hiện. Từ đó mang lại hiệu quả cho việc tiếp nhận thông tin. Cũng như thực hiện công việc hợp tác hoặc xác định các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

Hiện nay, việc soạn thảo văn bản chính thức đã có một khuôn mẫu chung. Xác định hiệu quả của thông tin được cung cấp. Cũng như cách dùng từ và diễn đạt nội dung sao cho hiệu quả. Từ đó mang đến sự nhanh chóng, thuận tiện cho quá trình thực hiện. cũng như các đối tượng liên quan tiếp thu thông tin tốt hơn, đầy đủ hơn. Mô hình này được thực hiện dưới đây.

xem thêm: Có được giữ con dấu cũ khi thay đổi tên công ty và cấp con dấu mới?

2. Mẫu công văn thông báo thay đổi tên công ty:

Bưc thư mâu:

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Con số: … độc lập-Tự do-Hạnh phúc …, ngày tháng năm ….

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên công ty

Kính thưa: Kính gửi Quý cơ quan, Quý khách hàng, Đối tác

Công ty Cổ phần/TNHH… xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng hợp tác của Quý khách hàng, đối tác và Quý doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Sau 10 năm có mặt trên thị trường, hoạt động và phát triển, thương hiệu … đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam. Nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu, đồng thời mở rộng, phát triển và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, Công ty CP/LTD… xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty đến toàn thể Quý Khách hàng và Đối tác như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất

1. Thay đổi tên công ty với nội dung thay đổi chi tiết như sau:

+ Tên cũ của doanh nghiệp: Công ty Cổ phần/Công ty TNHH …………………………………………………….

+ Tên mới của doanh nghiệp: ……………………………………………………

+ Các thông tin khác: mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, số fax, địa chỉ trụ sở chính… của doanh nghiệp không thay đổi.

2. Kể từ ngày … tháng … năm Công ty cổ phần … chính thức sử dụng tên Công ty theo sự thay đổi trên.

3. Kể từ ngày… tháng… năm… kính đề nghị Quý khách hàng, đối tác sử dụng thông tin đã được chúng tôi sửa đổi trên đây khi ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.

4. Việc thay đổi tên công ty không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện các hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đó. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký phụ lục Phụ lục Hợp đồng để sửa đổi tên gọi mới này.

Vậy Công ty Cổ phần/TNHH… xin thông báo đến Quý khách hàng, đối tác về việc thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn!!

Người nhận: ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÔNG TY – Như trên; (Ký tên và đóng dấu) – Lưu: VT

xem thêm: Làm gì khi nhà thầu thay đổi tên công ty?

3. Hướng dẫn soạn thảo thông báo thay đổi tên công ty:

Việc thực hiện chỉnh sửa với mẫu có sẵn chỉ cần thông tin về nội dung. Là những ô trống cần điền. Trên thực tế, một số doanh nghiệp, đơn vị hay tổ chức gặp vướng mắc khi thực hiện. Trong quá trình tự soạn thảo thông báo thay đổi gửi đến khách hàng, đối tác kinh doanh. Cũng như những khó khăn trong việc sử dụng hoặc tổ chức giao tiếp. Qua đó, giá trị thông tin nhận được cũng bị ảnh hưởng.

Chúng tôi xin hướng dẫn bạn soạn thảo thông báo thay đổi tên công ty như sau:

3.1. Về đầu các thông tin cơ bản của doanh nghiệp:

Trong hình thức công văn phải cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Thể hiện sự phân biệt khi nhìn nhận ở bản chất pháp lý. Trước khi tiến hành công bố nội dung thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần cung cấp các nội dung này. Điền các thông tin cơ bản về doanh nghiệp vào thông báo. Điền thông tin chính xác liên quan đến doanh nghiệp đó vào chỗ chấm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đi học của cán bộ, công chức, viên chức, công an

Bao gồm: Tên doanh nghiệp, được hiểu là tên đang được sử dụng trước khi thay đổi. Tên cho biết hình thức tổ chức của công ty. Cũng như đồng nhất với thông tin dành cho nhà đầu tư, đối tác hay khách hàng. Hãy xác định với doanh nghiệp này rằng bạn đang kinh doanh có liên quan đến bạn.

Ngoài ra cần cung cấp các thông tin về: mã số doanh nghiệp hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các thông tin mang lại giá trị pháp lý của tài liệu. Khi xác định mã số gắn với mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Chỉ có một doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng số đó. Vì vậy, cần phải trình bày với sự xác định chính xác của đối tượng.

Sau đó là thông tin người nhận thông báo công văn. Với thông tin tên của môn học đó. Cung cấp tên để xác định ai là đối tượng trong câu hỏi. Có thể là cá nhân như nhà đầu tư, cổ đông của doanh nghiệp. Cũng có thể là tổ chức như hình trên. Quyền và lợi ích gắn với bản chất hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp.

Thể hiện nội dung này với các khía cạnh sau: Kính gửi Quý cơ quan/Quý khách hàng/Đối tác của công ty. Nêu mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh. Và tên cũng như tên của đối tượng đó. Công ty xin cảm ơn về sự hợp tác và đồng hành trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Với sự tôn trọng trong hoạt động. Từ những giá trị tốt đẹp đó, lợi ích mới được triển khai và tìm kiếm một cách hiệu quả.

3.2. Nội dung được thông báo khi thay đổi:

Bám sát nhu cầu trong việc thay đổi tên. Thuộc tính không chỉ gắn với tên chủ thể. Hay với việc xác định chủ thể hiệu quả để tham gia hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh với đối tác và khách hàng. Nó còn gắn liền với quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Do đó, hãy chắc chắn rằng tên đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Với các doanh nghiệp khác nhau hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Do đó, nhu cầu thay đổi tên gọi cũng sẽ khác. Được xác định trong định hướng và cách tiếp cận trong tên mới. Phải phù hợp với thực tế lĩnh vực sản xuất và ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn gửi gắm trong cái tên đó. Cũng như đảm bảo những ý nghĩa tích cực, giá trị hơn trong mong muốn của những người cần thay đổi. Thường tìm kiếm một cái gì đó mới, độc đáo và ý nghĩa hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin hoãn luân chuyển công tác và các lưu ý khi soạn thảo

Cung cấp thông tin phản ánh tên cũ, tên mới của doanh nghiệp. Tên cũ được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đại diện chính xác của tên cũ. Đồng thời viết đúng với tên mới sẽ dùng sau khi đổi.

Tên doanh nghiệp mới viết bằng tiếng Việt (viết in hoa):……

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):……

Thể thức, hình thức văn bản phải đảm bảo. Trong đó, có một vị trí phải viết in hoa. Có khoảng trống để viết bằng chữ thường. Vì khi làm theo mẫu có sẵn, phải đảm bảo nội dung và hình thức theo quy định. Tên mới cũng có thể được gắn vào tên viết tắt. Khi doanh nghiệp sử dụng từ viết tắt trong các hoạt động, công việc cụ thể. Giúp các bên liên quan xác định đó là doanh nghiệp nào. Cũng được sử dụng để chỉ doanh nghiệp trong một số trường hợp nhất định. Thay vì phải viết và gọi tên chính là dài hơn.

3.3. Khi doanh nghiệp chọn tên mới cần lưu ý:

Tên mới được đổi phải đảm bảo không trùng lặp, không gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký. Tuy xác định ý nghĩa riêng nhưng vẫn phải đảm bảo cách đặt tên theo quy định của pháp luật. Không vi phạm thuần phong mỹ tục,… Mang ý nghĩa độc đáo, riêng biệt gắn với câu chuyện, nội dung xác định trong hoạt động kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp xác nhận thông tin với công văn dự thảo. Và ký tên, đóng dấu vào công văn thông báo về việc thay đổi tên công ty. Xác nhận với nội dung thông báo là đúng. Thông báo này xin được gửi đến các cá nhân, đơn vị có liên quan trong công ty để biết và phối hợp thực hiện. Mang lại hiệu quả cho việc sử dụng tên doanh nghiệp sau này. Đặc biệt khi sử dụng với các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu công văn thông báo thay đổi tên công ty gửi đối tác của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận