Mẫu công văn thông báo chậm tiến độ và hướng dẫn cách viết

Mẫu công văn thông báo hoãn nộp hồ sơ. Hướng dẫn cách viết mẫu công văn thông báo trễ hạn. Ý nghĩa của thông báo hoãn thông báo.

Chậm tiến độ là một cụm từ khá phổ biến đối với việc triển khai bất kỳ dự án, công trình hay công việc nào. Khi chậm tiến độ, cá nhân, tổ chức được giao trực tiếp giao nhiệm vụ công việc phải có văn bản thông báo chậm tiến độ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Dưới đây là bài phân tích mẫu công văn thông báo hoãn nhập cảnh và hướng dẫn cách viết.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu văn bản thông báo chậm nộp hồ sơ:

TÊN ĐƠN VỊ/ CƠ QUAN CẤP THÔNG BÁO

—————

Số: …./CV-….

V/v: …………(1)……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày …. có thể…….

Thân mến:………(2)……

Về nội dung thông báo:

+ Ghi rõ nội dung cần thông báo;

+ Nguyên nhân, lý do phát sinh thông báo này;

– Về phần cuối thông báo: Nêu rõ mong muốn, nguyện vọng của bạn trong thời gian sắp tới.

Trân trọng./.

Người nhận:

– Như trên ..(3)……..;

–…….;

– Lưu: VT, ..(4)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Đã được ký và đóng dấu)

Địa chỉ: Số nhà…… đường….., quận/huyện/TP:…., tỉnh/thành phố trung tâm……

Fax Điện thoại: …….….

Email: ….; Trang mạng: …..

2. Hướng dẫn cách viết thông báo chậm tiến độ:

Khi tiến hành công văn báo chậm, cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các tiêu chuẩn chung về nội dung và hình thức. Như sau:

– Văn bản thông báo hoãn phải thể hiện rõ nội dung thông báo về sự cố. Đây là phần có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì, người dân khi xem một tờ công văn sẽ dựa vào tên gọi nội dung văn bản để xác định vấn đề thông báo là gì.

– Trong công văn phải ghi rõ nơi nhận công văn. Nơi nhận công văn có thể là tên cơ quan, tổ chức, cá nhân mà người gửi công văn dự định gửi công văn. Nội dung này nhằm xác định người nhận công văn.

Văn bản thông báo chậm cũng cần nêu rõ tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản mới nhất

– Văn bản thông báo cần đảm bảo các thông tin cơ bản khác như: Địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nhận đơn; số điện thoại của đơn vị, cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Trang mạng. Nếu người nhận ở phần địa chỉ của Công văn là các chức danh, chức vụ cao của Nhà nước thì ở phần người nhận không ghi “như trên” nhưng hãy viết trực tiếp các chức danh (chức vụ) đó.

Trong nội dung thông báo hoãn phải đảm bảo tuân thủ một số nội dung như trên. Đây là những nội dung bắt buộc phải có trong văn bản thông báo hoãn. Những nội dung này không chỉ là thông tin làm nên giá trị của thông báo mà còn giúp đảm bảo tính chính xác trong văn bản thông báo.

3. Ý nghĩa của việc gửi thông báo chậm trễ:

– Công văn thông báo chậm trễ là một trong những hình thức, cách thức mà các cá nhân, tổ chức và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về vấn đề chậm trễ.

– Công văn này được sử dụng để thông báo về việc chậm triển khai các dự án, công trình để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền liên quan nắm bắt tình hình và nguyên nhân chậm triển khai. Từ đó đưa ra phương thức hỗ trợ hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

– Trong bất kỳ công việc cụ thể nào cũng có tiến độ và tiến độ. Người ta thường nói “hoàn thành đúng tiến độ”, nghĩa là cá nhân, tổ chức khi thực hiện bất kỳ công việc gì sẽ phải đảm bảo hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định theo đúng kế hoạch. Tiến độ ở đây là mục tiêu mà cá nhân, tổ chức hướng tới khi cố gắng hoàn thành một dạng công việc nào đó. Cùng với đó, mỗi loại công trình, dự án đầu tư nào trong xã hội đều có giá trị và ý nghĩa nhất định. Theo đó, những dự án, công trình này có tác động sâu rộng đến đời sống người dân và xã hội. Vì vậy, tiến độ không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành một dự án, công trình mà nó còn tác động sâu sắc đến sự phát triển của xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất

Ví dụ: Công ty cổ phần X xây dựng dự án sân golf với quy mô hơn 2 nghìn mét vuông. Theo đó, mỗi lĩnh vực triển khai công tác này đều được vạch ra và giao cho các cá nhân, tổ chức nhất định. Anh Nguyễn Văn A, nhân viên mẫn cán của công ty X. Anh được Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty X giao nhiệm vụ kiến ​​tạo sân golf trong thời hạn 2 tháng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 2 tháng đó, do mưa kéo dài nên quá trình triển khai công việc gặp rất nhiều khó khăn. Tiến độ công việc không hoàn thành. Gần đến ngày bàn giao công việc, anh A (với trách nhiệm là người phụ trách việc này) đã làm công văn thông báo việc chậm tiến độ gửi Ban giám đốc công ty X. Trong công văn có nêu rõ. . nội dung chậm tiến độ, nguyên nhân chậm tiến độ. Văn bản đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Thông qua công văn, công ty X đã nắm được nguyên nhân chậm trễ và tiến hành khảo sát thực tế. Từ đó đưa ra phương án xử lý kịp thời.

– Hiện nay, chính thức báo hoãn được áp dụng rất phổ biến trên thực tế. Qua:

+ Xã hội ngày càng phát triển. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng tạo ra nhiều công trình, cơ sở vật chất xây dựng. Các công trình này đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý và xây dựng khép kín và đặc thù. Để thực hiện và hoàn thành một công việc, dự án hoàn chỉnh cần có sự thống nhất cao trong hoạt động giữa các cơ quan ban ngành, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức cấp trên sẽ bàn giao công việc, nhiệm vụ cho cơ quan cấp dưới. Trong một thời hạn nhất định, cá nhân, tổ chức được giao công việc phải hoàn thành tiến độ công việc mà mình được giao. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không hoàn thành được tiến độ công việc. Với những tình huống như vậy, cá nhân, tổ chức phải thông báo bằng văn bản về việc chậm trễ.

Quản lý hoạt động công tác là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ban ngành cấp trên. Trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào cũng cần có sự quản lý hiệu suất rõ ràng. Quá trình quản lý này giúp đạt được chất lượng công việc cao và hiệu quả công việc tốt nhất. Công văn thông báo chậm tiến độ giúp cá nhân, tổ chức thực hiện công việc sẽ có ý thức và trách nhiệm với công việc của mình. Nếu chưa hoàn thành công việc thì phải thông báo với lý do cụ thể, qua đó giúp cơ quan cấp trên nắm rõ vấn đề và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận ưu tiên Khu vực 1, 2 dùng để tuyển sinh

– Thông qua văn bản thông báo chậm trễ, người chịu trách nhiệm hoàn thành công việc sẽ giải trình và đưa ra lý do chậm trễ với cơ quan có thẩm quyền. Mặt khác, công văn thông báo chậm tiến độ còn giúp cơ quan (cá nhân, tổ chức) có thẩm quyền thực hiện công việc biết về tiến độ thực tế của công việc, nguyên nhân vì sao tiến độ công việc không tiến triển. hoàn thành một cách kịp thời. Từ đó, các bên sẽ cùng nhau đưa ra các biện pháp hợp lý để xử lý và giải quyết vấn đề.

Qua những phân tích trên, có thể thấy rằng việc chính thức thông báo lùi thời hạn có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình triển khai và hoàn thành bất kỳ một dự án, công trình nào. Là cơ sở để theo dõi, thuyết minh quá trình thi công của bất kỳ công trình nào; là trách nhiệm của bên đảm nhiệm công việc được giao. Để một dự án, công trình, phần việc đạt kết quả cao nhất, các cá nhân, tổ chức phải liên kết, ràng buộc với nhau trong việc bàn giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp bên được giao nhiệm vụ không hoàn thành công việc đúng thời hạn và chất lượng công việc như đã thỏa thuận thì phải thông báo cho chủ đầu tư, cá nhân, tổ chức nhận bàn giao công trình biết về sự cố đó. chủ đề này. Từ đó, các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp đạt được kết quả tốt nhất.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu công văn thông báo chậm tiến độ và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận