Mẫu công văn giải trình chậm chuyển đảng chính thức mới nhất

Công văn giải trình thay đổi đảng viên muộn là gì? Công văn giải trình thay đổi đảng viên muộn là gì? Mẫu thư giải trình thay đảng chính thức muộn 2022? Hướng dẫn làm Mẫu công văn giải trình về việc chậm chuyển đảng chính thức? Các quy định pháp luật liên quan đến chuyển Đảng chính thức? Quy trình thay đổi Đảng chính thức như thế nào?

Đối với mỗi chúng ta, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và ý nghĩa to lớn đối với mỗi người, để được vào Đảng các cá nhân phải trải qua các quá trình khác nhau từ khâu chuẩn bị cho đến khi đủ tư cách. được coi là đảng viên chính thức. Trên thực tế cũng có một số trường hợp vì lý do nào đó mà việc chuyển đảng chính thức bị chậm trễ thì cần phải có văn bản giải trình về việc chậm chuyển đảng chính thức. Vì vậy, hãy theo dõi bên dưới để biết thêm.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

xem thêm: Mẫu công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế chi tiết nhất hiện nay

1. Công văn giải trình thay đổi đảng viên muộn gồm những gì?

Chậm chuyển Đảng chính thức là việc Đảng viên dự bị đã hoàn thành thời gian dự bị, đang trong thời gian chuẩn bị xét hồ sơ trở thành Đảng viên chính thức, nhưng vì lý do khách quan không thể tiến hành kết nạp được. đảng viên chính thức theo quy định của pháp luật.

Mẫu công văn giải trình về việc chậm kết nạp Đảng chính thức là văn bản do cá nhân đảng viên dự bị gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày về lý do chậm kết nạp Đảng chính thức trong thời hạn quy định. , và mong muốn có thể trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

xem thêm: Mẫu công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội chi tiết nhất

2. Mẫu công văn giải trình muộn đảng thay đổi để làm gì?

Theo quy định này, để được kết nạp Đảng, công dân Việt Nam có đủ các điều kiện trên phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng này, Đảng viên dự bị còn phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được xem xét, quyết định trở thành Đảng viên chính thức.

Nếu đủ tư cách Đảng viên thì đảng viên dự bị được công nhận là Đảng viên chính thức. Ngược lại, hết thời gian dự bị, nếu sau khi xét thấy không đủ tư cách Đảng viên thì xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị.

Như vậy, khi muốn trở thành Đảng viên chính thức, công dân phải đáp ứng các điều kiện để được kết nạp Đảng, trải qua thời gian 12 tháng dự bị để rèn luyện, theo dõi…

Xem thêm bài viết hay:  Bà Chúa Năm Phương là ai? Sự tích Bà Chúa Năm Phương?

Mẫu công văn giải trình về việc chậm chuyển đảng chính thức được sử dụng để chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và cũng được coi là văn bản để công nhận đảng viên chính thức.

xem thêm: Mẫu công văn giải trình chế độ thai sản muộn chi tiết nhất

3. Mẫu công văn giải trình về việc thay đổi đảng tịch muộn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… ….. …., ngày tháng năm …

CHÍNH THỨC CHÍNH THỨC HỢP TÁC GIẢI THÍCH

Kính thưa: ……

Tên tôi là: ……

Ngày sinh: ……

CMND số: …………do……. Ngày …/…/…

Chức vụ (nếu có):……

Nơi ở hiện nay:……

Là thành viên dự bị từ …/…/… và kết thúc vào …/…/…

Nay tôi xin trình bày nguyên nhân chậm chuyển Đảng chính thức như sau:

Tôi kính mong…… được xem xét tạo điều kiện, ủng hộ để tôi được vào Đảng chính thức trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn.

VIẾT TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

xem thêm: Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh chi tiết nhất (mẫu 01/KHBS)

4. Hướng dẫn làm mẫu công văn giải trình về việc chậm chuyển đảng chính thức:

Để mẫu công văn giải trình về việc chậm chuyển Đảng chính thức đúng pháp luật cần có những nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ; nơi và ngày viết công văn;

– Tên công văn;

– Nơi gửi công văn;

– Thông tin về thành viên dự bị gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ; thời gian, quá trình sinh hoạt Đảng viên.

– Lý do chậm chuyển Đảng chính thức. Trong trường hợp này, để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tiếp tục kết nạp đảng viên dự bị thì cần phải biết lý do mà đảng viên dự bị đưa ra là nguyên nhân khách quan hay chủ quan. miễn cưỡng không thể làm đúng hạn.

– Yêu cầu, đề nghị của thành viên dự bị.

– Chữ ký của thành viên dự bị.

xem thêm: Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế

5. Các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển Đảng chính thức:

Trước khi tìm hiểu về nội dung và hình thức của Mẫu công văn giải trình về việc chuyển Đảng chính thức muộn, chúng ta cùng tìm hiểu một số quy định của pháp luật quy định về thời hạn công nhận Đảng viên chính thức.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét, đề nghị công nhận Đảng viên chính thức; nếu không đủ điều kiện để được công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

Xem thêm bài viết hay:  Chú đại bi tiếng Việt 84 câu dễ đọc kèm cách trì tụng chuẩn

– Trường hợp chậm trên 03 tháng (kể từ ngày Đảng viên hết thời hạn dự bị đến ngày Đảng ủy cơ sở gửi hồ sơ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức về Ban Tổ chức Đảng ủy khối) Đảng ủy phải làm văn bản xin ý kiến ​​phê duyệt. Văn bản giải trình rõ nguyên nhân và phải xác định rõ lỗi chủ quan của đảng viên hoặc của cấp ủy (phải kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức đảng hoặc cá nhân có liên quan).

Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét, có thể quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu không có lý do chính đáng.

– Thời hạn từ khi chi bộ có văn bản đề nghị đến khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định công nhận chính thức không quá 30 ngày làm việc; Nếu quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước đảng ủy cấp trên.

Như vậy có thể thấy, chẳng hạn Đảng viên có thể được chậm chuyển Đảng chính thức trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Đảng viên hết thời gian thử thách đến ngày cấp ủy cơ sở nộp hồ sơ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức. . Quá thời gian này, thành viên dự bị có thể bị xóa tên.

Vì vậy, để không bị đưa ra khỏi danh sách Đảng viên dự bị và có cơ hội được chuyển vào Đảng chính thức, đảng viên dự bị phải viết đơn giải trình về việc chậm chuyển Đảng chính thức vào Chi bộ. nơi người đó đang sống.

xem thêm: Mẫu 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu chi tiết nhất

6. Quy trình thay đổi Đảng chính thức như thế nào?

Hết thời gian thử thách, Đảng viên dự bị lần lượt được chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức và biểu quyết như khi xét kết nạp. Theo đó, quy trình, hồ sơ, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại) được hướng dẫn tại Điều 4 Hướng dẫn số 01-HD/TW, gồm:

Bước 1: Tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và được cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng Đảng viên mới.

Bước 2: Đảng viên dự bị làm bản tự kiểm điểm

Ngoài việc phải học và được cấp chứng chỉ đã học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp vào Chi bộ, Đảng viên dự bị phải viết bản tự kiểm điểm. Nó nói:

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 24

– Ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ Đảng viên;

– Biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trên;

– Đề nghị chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức.

Bước 3: Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị nhận xét về đảng viên dự bị

Khi Đảng viên qua thời gian dự bị thì được chi bộ phân công giúp đỡ chính thức. Vì vậy, Đảng viên được phân công này sẽ viết bản nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của Đảng viên tham gia. thiết bị, báo cáo cho chi nhánh.

Bước 4: Tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị công tác và chi ủy nơi đảng viên dự bị cư trú nhận xét

Cấp ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến, nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội mà mình là thành viên; nhận xét, nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi Đảng viên dự bị cư trú để báo cáo chi bộ.

Bước 5: Chi bộ, Đảng ủy cơ sở ra nghị quyết và quyết định công nhận Đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

Nội dung, thủ tục của chi bộ, đảng bộ bộ phận (nếu có), đảng bộ cơ sở và cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận Đảng viên chính thức.

Sau khi có quyết định công nhận Đảng viên chính thức của cấp có thẩm quyền, chi ủy tổ chức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

Ghi chú: Về thời điểm công nhận Đảng viên chính thức, Khoản 4.2 Điều 4 Quy định 29 năm 2016 quy định:

Đảng viên dự bị đủ tư cách được công nhận là Đảng viên chính thức, dù chậm đại hội chi bộ, Đảng bộ xét duyệt chậm, thì khi kết thúc 12 tháng thử thách vẫn được công nhận là Đảng viên chính thức. Giai đoạn.

Theo quy định này, thời điểm Đảng viên dự bị được công nhận Đảng viên chính thức là hết 12 tháng dự bị.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung “Công văn giải trình thay đổi đảng viên muộn mới nhất” và các thông tin pháp lý khác có liên quan dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Hi vọng những thông tin dưới đây sẽ hữu ích với bạn đọc.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu công văn giải trình chậm chuyển đảng chính thức mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận