Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm Thông tư 17

Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là một điều rất quan trọng để đề phòng và chống lại các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, dị ứng và các rủi ro lớn khác khi ăn uống. Dưới đây là bài viết về Mẫu cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thông tư 17.

1. Mẫu cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn Thông tư 17:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……ngày tháng năm 20…

BẢNG CAM KẾT

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Kính gửi:…… (tên cơ quan quản lý)

Tôi là: ………..,

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân: …………..

Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

Chủ sở hữu sản xuất, kinh doanh: …………

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: ………..

Địa chỉ liên hệ:……..

Điện thoại: ……… , Fax: ………. Email……..

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Nơi tiêu thụ sản phẩm:

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của luật hiện hành trong:

Gầm phím □ chăn nuôi □ Trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □

Sơ đồ chế độ nhỏ lẻ □

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận bản cam kết
(Ký tên, đóng dấu) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh
(Kýknown them name)

2. Mẫu cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống Thông tư 17:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ngày ….. tháng ….. năm……., tại:……

Người đại diện:……

Loại hình cung cấp/kinh doanh:……

Địa chỉ/địa điểm:……

CAM KẾT

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của luật với những nội dung sau:

(1) Cơ sởuân thủ đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch .

(2) Chủ sở hữu và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy tờ xác nhận kiến ​​thức về an toàn thực phẩm; kết quả chăm sóc sức khỏe và phiếu xét nghiệm phân tích theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ, đối trừ công nợ mới nhất 2022

(3) Cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.

UBND………

(CƠ QUAN CHỨC NĂNG)

(ký & ghi tên họ)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký & ghi tên họ)

3. Mẫu cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm Thông tư 17:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN PHÂN VÀ SẢN PHẨM

Vì thế:……

Cơ sở:……

Địa chỉ:……

Điện thoại:……… Fax:…… Email:……

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:…………

Chúng tôi cam kết đảm bảo sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn thành trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những điều này phạm vi bảo vệ an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

………, ngày….tháng…năm… CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

4. Bản cam kết an toàn thực phẩm là gì?

Bản cam kết an toàn thực phẩm là một tài liệu mà các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải ký kết với cơ quan quản lý an toàn thực phẩm để cam kết giám đốc điều hành quy định về an toàn thực phẩm.

Bản cam kết này thường bao gồm các nội dung về việc đảm bảo nguồn nguyên liệu an toàn, việc giữ vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và đảm bảo quản lý thực phẩm, việc đảm bảo nguồn nước an toàn, cấp độ sức khỏe của người lao động thực hiện công việc liên quan đến thực phẩm và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bản cam kết an toàn thực phẩm là một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thường sử dụng bản cam kết này để kiểm tra và đánh giá công việc kiểm tra quy định về an toàn thực phẩm.

5. Mục đích, tầm quan trọng của Bản cam kết an toàn thực phẩm:

Việc sản xuất và kinh doanh thực tế đang ngày càng phát triển và đa dạng hóa với rất nhiều loại hình và sản phẩm khác nhau. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ ăn uống phải cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Bản cam kết về bảo vệ an toàn thực phẩm là một tài liệu quan trọng mà các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm cần phải có. Đây là cam kết của họ về việc đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ ăn uống. Các cơ sở này phải thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép sửa vỉa hè và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Bản cam kết an toàn thực phẩm cũng là một giấy chứng nhận quan trọng đối với người dùng. Đây là một cách để đảm bảo rằng các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định về an toàn thực phẩm. Đề ra các tiêu chuẩn riêng về an toàn thực phẩm là để đảm bảo tính mạng và sức khỏe của con người, vì thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể.

Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là một điều rất quan trọng để đề phòng và chống lại các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, dị ứng và các rủi ro lớn khác khi ăn uống. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn về một sản phẩm thực sự an toàn để đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ được cung cấp các sản phẩm an toàn và chất lượng. Việc ký cam kết an toàn thực phẩm cũng là một cách để đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

6. Xin Mẫu giấy cam kết một sản phẩm hoàn chỉnh như thế nào?

Khi đã xác định được các đối tượng bắt buộc phải ký cam kết về một sản phẩm toàn thực, chủ cơ sở phải trả lời một số điều kiện để đảm bảo giám sát các quy định về một sản phẩm toàn thực.

Đầu tiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ phải tuân thủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm tương ứng theo quy định. Chủ sở hữu và nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm thực tế cũng phải được tập huấn kiến ​​thức về an toàn thực phẩm và được cấp Giấy xác nhận tập huấn luyện theo quy định. Ngoài ra, chủ sở hữu cơ sở phải được kiểm tra sức khỏe và cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Về thẩm quyền cấp, các cơ quan quản lý khác nhau sẽ chịu trách nhiệm cấp phép và quản lý theo quy định về kinh doanh của cơ sở ăn uống. Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) sẽ quản lý cơ sở có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ. Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) tại quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh sẽ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh từ 50 đến 200 suất ăn/lần phục vụ nhiệm vụ. Trạm y tế xã, phường, thị trấn sẽ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh dưới 50 suất/lần phục vụ hoặc kinh doanh thức ăn đường phố.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khiếu nại dùng trong tố tụng tại tòa án mới nhất hiện nay

Sau khi được cấp phép, cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ để đảm bảo giám sát các quy định về an toàn thực phẩm.

7. Thủ tục ký cam kết an toàn thực phẩm:

Quy trình xin ký cam kết về an toàn thực phẩm là một quá trình đầy đủ và chi tiết, được thực hiện qua nhiều bước để đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của sản phẩm thực phẩm. Đầu tiên, để đảm bảo có được kiến ​​thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ sở hữu và nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh sẽ phải đăng ký tập huấn và tham gia khám sức khỏe. Sau khi đủ điều kiện, cơ sở sẽ lập hồ sơ xin Cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi kinh doanh.

Tiếp theo, sau khi cập nhật hồ sơ, cơ sở sẽ phải trải qua quá trình thẩm định tại cơ sở chính của họ. Trong quá trình này, cơ sở sẽ kiểm tra các điều kiện liên quan đến bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn gốc của an toàn thực phẩm. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu liên quan đến ATTP, thì bản cam kết an toàn thực phẩm sẽ được cấp cho cơ sở và có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

Bản chất của thủ tục ký cam kết an toàn sản phẩm là để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm. Bằng cách cam kết và tự chịu trách nhiệm về vấn đề ATTP, cơ sở sẽ được kiểm tra giám sát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ hậu kiểm và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng cơ sở vẫn đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Tóm lại, việc xin ký cam kết an toàn sản phẩm là một quá trình quan trọng để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm thực. Với quy trình đầy đủ và chi tiết này, các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm sẽ được kiểm tra giám sát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động.

Các văn bản luật được sử dụng trong bài viết:

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm Thông tư 17 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận