Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi, mục đích của biên bản? Các quy định về kỷ luật học sinh là gì? Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi? Hướng dẫn soạn thảo biên bản ?

Sinh viên là trung tâm của hoạt động giáo dục và đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học, được bảo đảm Điều kiện để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền lợi trong quá trình học tập và rèn luyện tại cơ sở giáo dục và đào tạo. tạo ra. Tuy nhiên, nếu sinh viên vi phạm quy chế đào tạo sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Việc xử lý này được thực hiện thông qua biên bản xử lý học sinh vi phạm quy chế thi. Vậy nội dung và hình thức của biên bản này như thế nào?

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi gồm những mẫu nào, mục đích của biên bản là gì?

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi là văn bản được lập để ghi nhận việc xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi với nội dung ghi rõ thông tin của tiết thi, sinh viên vi phạm quy chế thi. làm…

Mục đích của biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi: mẫu này nhằm ghi lại quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm quy chế thi của sinh viên, các bên kiểm tra và được kiểm tra tính xác thực. tính xác thực của biên bản trước khi ký vào biên bản.

2. Các quy định liên quan đến kỷ luật học sinh:

Theo Điều 6 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT Những hành vi học sinh không được làm

– Xâm phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ, công nhân viên, học sinh của nhà trường. tổ chức giáo dục đại học và những người khác.

– Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: chép bài, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học tập, thi, ôn tập, coi hộ hoặc nhờ người khác học hộ, thi, ôn tập, coi hộ; sao chép, xin hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi hoặc các hành vi gian lận khác.

– Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; Say rượu, bia khi đến lớp.

Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.

Tổ chức, tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

xem thêm: Điều kiện để sinh viên được xét kết nạp Đảng và điều kiện để được kết nạp Đảng

– Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

– Sản xuất, mua bán, vận chuyển, truyền bá, tàng trữ, sử dụng, lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chất ma tuý, dược phẩm, hoá chất cấm sử dụng; tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu bị cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch, trích lục sổ hộ khẩu

– Thành lập hoặc tham gia các hoạt động chính trị bất hợp pháp; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể với danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được phép của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.

– Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên Internet.

Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động phi pháp khác.

Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm: quy định tại Điều 9 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

“1. Học sinh vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị nhắc nhở, phê bình hoặc chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách: áp dụng đối với học sinh vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

xem thêm: Quy định về xử lý kỷ luật đối với sinh viên đại học hệ chính quy

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc vi phạm mới với mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vi phạm kỷ luật hoặc thực hiện nghiêm trọng những hành vi sinh viên không được làm; Học sinh phạm luật bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ quy chế đào tạo để quyết định thời gian đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ học 01 học kỳ, đình chỉ 01 năm học hoặc đình chỉ học tập theo quy định. các mức độ sau: thời gian học sinh bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với trường hợp sinh viên bị đình chỉ học tập mà tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng tính chất, mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại cho sinh viên. ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật có thể bị phạt tù.

2. Hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên của sinh viên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật ở mức đình chỉ học hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải có thông báo gửi địa phương và gia đình sinh viên để phối hợp quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục của Quy định này.”

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xem xét kỷ luật: quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT

“1. Thủ tục kỷ luật:

a) Sinh viên vi phạm phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trường hợp sinh viên không chấp hành bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ đã thu thập được;

xem thêm: Đánh giá thực trạng tệ nạn xã hội của sinh viên

b) Lớp trưởng chủ trì cuộc họp với tập thể sinh viên, phân tích và đề xuất hình thức kỷ luật gửi khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét, đề nghị với Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học;

d) Hội đồng khen thưởng – kỷ luật sinh viên họp xét kỷ luật, thành phần gồm: các thành viên Hội đồng, đại diện tập thể lớp có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. xúc phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời nhưng không dự (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm, Hội đồng vẫn tiến hành họp và xem xét bổ sung khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.

Hội đồng đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ kỷ luật của sinh viên:

a) Tự đánh giá (nếu có);

b) Biên bản họp tập thể học sinh lớp kiểm điểm vi phạm của học sinh;

c) Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

xem thêm: Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

đ) Các tài liệu có liên quan.”

Đình chỉ thi hành quyết định kỷ luật:

– Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt học. của quyết định kỷ luật và được hưởng các quyền của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật hết hiệu lực.

– Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày ra quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì đương nhiên chấm dứt hiệu lực của sinh viên. của quyết định kỷ luật và được hưởng các quyền của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật hết hiệu lực.

– Trường hợp đình chỉ có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ sinh viên phải xuất trình giấy xác nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc đã hoàn thành tốt nghĩa vụ công ích. người dân địa phương; xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng được hưởng án treo để cơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận học tiếp nếu đủ điều kiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Trà Vinh [Ly hôn nhanh tại Trà Vinh]

– Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có Điều khoản quy định rõ thời gian sinh viên bị xử lý kỷ luật, tính từ khi ra quyết định kỷ luật đến khi hết thời hạn quy định.

3. Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi:

UBND tỉnh …………..

TRƯỜNG HỌC ………………………

xem thêm: Các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến việc học của bản thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH

Vi phạm quy chế kiểm tra

Kỳ Thi (KTr): …………. Ngày kiểm tra: …….

Khóa học:…….. Phòng số:……..

xem thêm: Quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

Họ và tên học sinh: …………. SVSV:………….

Khoa Khoa học và Công nghệ: …………..

Loại vi phạm (đánh dấu vào mục tương ứng bên dưới)

1. Khiển trách: trừ 25% số điểm bài kiểm tra môn học khi học sinh mắc lỗi trong một lần nhìn bài, trao đổi, thảo luận với bạn.  2. Cảnh báo: trừ 50% số điểm bài thi môn học khi sinh viên phạm một trong các lỗi  2.1. Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong giờ thi của môn học đó. 2.2. Mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, cháy, bia, rượu hoặc các vật dụng nguy hiểm khác. 2.3. Trao đổi chứng từ giấy nháp cho các bạn. 2.4. Copy bài của người khác. 3. Đình chỉ thi : bị điểm 0 môn và bị đuổi ra khỏi phòng thi  3.1. Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong giờ thi. 3.2. Sau khi tước danh hiệu, người ta phát hiện ra rằng anh ta cũng đang mang theo tài liệu và phương tiện kỹ thuật ghi âm, truyền, truyền và ghi âm. 3.3. Mang đề thi ra, nhận đáp án từ bên ngoài vào phòng thi. 3.4. Viết khẩu hiệu, vẽ bậy vào bài thi. 3.5. Có hành vi hung hãn, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong giờ thi hoặc đe dọa các TS khác. 4. Tạm dừng học tập: Kiểm tra hộ, yêu cầu kiểm tra hộ – Nếu nghi ngờ có gian lận cần báo cáo với cán bộ kiểm tra hoặc cán bộ Phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng để có quyết định xử lý kịp thời. 

Bằng chứng kèm theo: ………….

Nội dung vi phạm:……………

CBCKTr ghi hình thức đề nghị kỷ luật: …………

học sinh vi phạm

(ghi rõ họ tên, chữ ký)

xem thêm: Trách nhiệm của nhà trường trong phòng, chống ma tuý cho học sinh

CBCKTr 1

(ghi rõ họ tên, chữ ký)

CBCKTr 2

(ghi rõ họ tên, chữ ký)

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản:

Người lập biên bản phải ghi rõ: Thời gian thi, ngày thi, môn thi, số phòng thi, họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, khoa tổ chức thi.

Đối với nội dung biên bản: Ghi rõ hình thức vi phạm và biện pháp xử lý cụ thể.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận