Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trên lớp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trong lớp là gì? Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trên lớp? Hướng dẫn cách ghi? Thông tin liên quan?

Trường học là môi trường học tập và rèn luyện, học sinh học tập tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Bộ Giáo dục và của nhà trường, nhưng bên cạnh đó cũng có những học sinh cá biệt, vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường. nhà trường và phòng học trong lớp, những trường hợp như vậy sẽ bị xử lý theo nội quy của nhà trường và sẽ bị lập biên bản.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trong lớp gồm những gì?

Mẫu biên bản xử lý vi phạm của học sinh trên lớp là mẫu biên bản ghi lại việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

Mẫu biên bản xử lý học sinh trên lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi lại việc xử lý học sinh trên lớp.

2. Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trong lớp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

BÁO CÁO

(T/v xử lý học sinh vi phạm trong lớp)

Hôm nay, hồi…..giờ….phút, ngày…tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học…

Thành phần bao gồm:

Họ và tên giáo viên: ………… dạy môn:…….

Họ và tên học sinh vi phạm:……..

Sai lầm:………….

Học sinh vi phạm

(Ký và ghi rõ họ tên)

cán bộ lớp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập biên bản:

– Điền đầy đủ thông tin học sinh vi phạm

– Địa điểm

– Giáo viên xử lý

– Chỉ rõ hành vi vi phạm

– ký tên học sinh vi phạm, giáo viên xử lý và cán sự lớp

4. Thông tin liên quan:

Căn cứ Thông tư số 08/tt hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật học sinh trường trung học quy định như sau:

Các hình thức kỷ luật Theo quy định của Bộ, việc thi hành kỷ luật đối với học sinh phổ thông có khuyết điểm trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình có 5 hình thức, cụ thể được áp dụng như sau:

1. Khiển trách trước lớp:

Học sinh vi phạm một trong các thiếu sót sau đây trong quá trình thực hiện nội quy, quyền hạn và trách nhiệm của nhà trường sẽ bị khiển trách trước lớp:

– Nghỉ học không phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng.

– Không học thuộc bài, không làm bài tập, không chuẩn bị đầy đủ bài học do giáo viên quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

– Đi học không đúng giờ hoặc đi làm không mang dụng cụ theo quy định của nhà trường từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

– Nói tục, cờ bạc (chơi số), hút chích, v.v.

– Phạm lỗi những điều nhà trường nghiêm cấm, dù chỉ một lần nhưng đã có những tác hại nhất định đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: ăn trộm, đánh bài hộ bạn trong giờ kiểm tra. , có hành vi cư xử kém văn hóa hoặc thiếu đạo đức đối với thầy cô, cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh, gây mất đoàn kết trong nhóm, nhóm học tập, có hành vi bao che hoặc đồng tình. hành vi sai trái của mình, không báo cáo với nhà trường những việc làm sai trái của mình mà mình đã biết để nhà trường có biện pháp ngăn chặn kịp thời hoặc xem xét các hành vi vi phạm khác có tính chất, mức độ tương tự. tương đương.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Khánh Hòa [Ly hôn tại Khánh Hòa]

– Quyết định khiển trách trước lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến ​​của chi bộ, cán bộ lớp và được thông báo kịp thời trong cuộc họp lớp hàng tuần, sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo Hiệu trưởng để biết và theo dõi.

2. Khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường:

Học sinh nào phạm một trong các khuyết điểm sau: trong quá trình thực hiện nội quy, quyền và nhiệm vụ của nhà trường sẽ bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường.

Tái phạm nhiều lần một trong những khuyết điểm, sai lầm bị khiển trách trước lớp.

Có khuyết điểm, vi phạm những điều nhà trường cấm, dù chỉ một lần, đã gây ra nhiều tác hại ảnh hưởng tiêu cực đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: lấy trộm bút, sách vở, tiền của, đồ dùng cá nhân,… của bạn bè, thầy cô, gia đình hoặc những người nơi họ sống: gây gổ, đánh nhau với bạn bè và những người bên ngoài trường học: lan truyền dư luận xấu, tung tin đồn thất thiệt. ; tham gia tuyên truyền các hoạt động mê tín dị đoan; nghe nhạc, xem phim, truyền báo có nội dung xấu; hoặc mắc các khuyết điểm khác có tính chất và mức độ nguy hại tương tự.

– Trường hợp học sinh mắc lỗi, vi phạm những điều Nhà trường nghiêm cấm nhưng chưa đến mức phải khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường như tái phạm một trong những khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước đó. lớp, giáo viên chủ nhiệm có thể xin ý kiến ​​của chi bộ, cán bộ lớp đề xuất hiệu trưởng ra quyết định khiển trách trước lớp, giáo viên chủ nhiệm kịp thời thông báo hình thức kỷ luật đọc trước lớp và thông báo cho phụ huynh học sinh để phối hợp giáo dục

– Việc khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét thực hiện và đề xuất với Hiệu trưởng.

3. Cảnh cáo trước toàn trường:

Học sinh nào phạm một trong các lỗi sau đây trong quá trình thực hiện nội quy nhà trường, quyền và nghĩa vụ của bản thân sẽ bị Hội đồng kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ

– Có lỗi, đã bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường nhưng không chịu sửa chữa, còn tái phạm

– Đã nhiều lần trốn học, trốn bài hoặc chép bài hộ bạn trong giờ kiểm tra

– Phạm lỗi nặng, dù chỉ một lần nhưng gây hậu quả nghiêm trọng như: trộm cắp, cướp giật trong và ngoài nhà trường; có lời nói, hành động vô lễ với thầy cô giáo; trêu chọc hoặc tham gia vào hành vi thô tục đối với phụ nữ, với người nước ngoài; có dấu hiệu rõ ràng về hành vi gây rối an ninh trật tự; bị cảnh sát tạm giữ hoặc thông báo cho nhà trường; đánh nhau có tổ chức hoặc các hành vi sai trái khác có tính chất và mức độ nguy hại tương tự

– Hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị. Hiệu trưởng quyết định và thực hiện. Hình thức kỷ luật này sẽ được ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình.

4. Đuổi học 1 tuần:

– Học sinh vi phạm khuyết điểm đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối cải sửa chữa gây ảnh hưởng xấu đến học sinh khác; hoặc phạm khuyết điểm lần đầu nhưng có tính chất, mức độ nghiêm trọng, làm tổn hại lớn đến danh dự của nhà trường, của thầy và trò như: trộm cắp, bóc lột, đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác… những sai phạm, tội danh có tính chất và mức độ nguy hại như nhau thì Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét, kiến ​​nghị Hiệu trưởng quyết định và thi hành, đồng thời báo cáo. Đến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp để biết và theo dõi

– Hình thức kỷ luật này sẽ được ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình để phối hợp giáo dục

– Trong thời hạn 1 tuần kể từ ngày bị đuổi học, học sinh này phải tự kiểm điểm, suy nghĩ sâu sắc về khuyết điểm, lỗi lầm của mình nếu thành khẩn ăn năn, hối hận và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. điểm cải tạo, hết thời gian đuổi học, hiệu trưởng có thể xem xét, quyết định cho học tiếp. Thời gian bị đuổi học của học sinh sẽ được coi là nghỉ học nếu học lại.

– Nếu trong thời gian bị đuổi học 1 tuần, học sinh mắc lỗi, không thành khẩn hối hận và quyết tâm sửa chữa, thậm chí còn phạm nhiều lỗi khác thì Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định đuổi học. Trong 1 năm

Gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý, giáo dục con trong thời gian học sinh bị đuổi học

5. Đuổi học 1 năm:

– Học sinh vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị Hiệu trưởng quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi học 01 năm, ghi học bạ và thông báo cho gia đình, đồng nghiệp, học sinh biết. Đã đến lúc giao cho gia đình, đoàn đội và chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế, nhân viên y tế cuối năm

– Có lỗi đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường thông qua Hiệu trưởng đuổi học 1 tuần không sửa chữa vẫn tái phạm, thậm chí còn mắc lỗi khác.

– Có sai phạm rất nghiêm trọng, tuy mới xảy ra lần đầu nhưng hành vi sai trái này là có ý thức, chủ động (không bị lôi kéo, đồng phạm) nên gây tác hại rất lớn, rất nguy hiểm. nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng con người như: tham gia các tổ chức trộm cắp, cướp giật, trác táng, phản động…, sử dụng vũ khí (dao găm, lưỡi lê, súng ngắn, lựu đạn…) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích đối với người khác, người phạm tội ngoài nhà trường bị công an bắt hoặc có hành vi sai trái khác mà tính chất, mức độ nguy hại tương đương với

– Sau khi thi hành kỷ luật buộc thôi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ và báo cáo ngay với cơ quan giáo dục cấp trên do Sở Giáo dục quản lý trực tiếp (đối với học sinh THCS) và Phòng Giáo dục. giáo dục (dành cho học sinh phổ thông) biết và làm theo

– Học sinh bị đuổi học sau 1 năm nếu đủ điều kiện về độ tuổi muốn học lại phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị trấn). . xã, thị trấn,…) về sự tiến bộ của bản thân, cam kết của gia đình đối với việc học tập của con em mình.

Ngoài hình thức kỷ luật trên, để đảm bảo tính sư phạm, tính nghiêm túc của việc dạy và học trong giờ học, giáo viên bộ môn có thể tạm đình chỉ học tập và đưa ra kiểm điểm. Hiệu trưởng giáo dục học sinh vi phạm một trong các hành vi sau: nói hoặc có thái độ vô lễ với giáo viên; đánh nhau với bạn trong lớp; gây mất trật tự và ảnh hưởng đến việc học tập của cả lớp, mặc dù đã được giáo viên khuyên nhủ, nhắc nhở nhưng những học sinh này vẫn được tiếp tục học ở lớp tiếp theo.

Căn cứ các quy định về hình thức kỷ luật nêu trên, việc kỷ luật học sinh, xử lý học sinh trên lớp cũng phải tuân theo quy định của Bộ Giáo dục, không áp dụng các biện pháp xử lý đối với cá nhân giáo viên xâm phạm quyền của học sinh, xúc phạm đến học sinh. nhân phẩm, danh dự của học sinh và việc xử lý phải được lập thành văn bản dựa trên sự thật về hành vi vi phạm.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trên lớp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận