Mẫu biên bản vụ việc và hướng dẫn lập biên bản vụ việc

Mẫu biên bản vụ án là mẫu biên bản được sử dụng phổ biến nhất, bởi vì biên bản vụ án là văn bản dùng để ghi lại quá trình các bên làm việc, trao đổi và thống nhất với nhau. Vì vậy, một báo cáo trường hợp là gì? Biên bản vụ án được sử dụng trong những trường hợp nào và khi soạn thảo cần lưu ý những vấn đề gì?

1. Mẫu tường trình vụ việc là gì?

Mẫu biên bản vụ việc là văn bản ghi lại nội dung một vụ việc đã xảy ra trong doanh nghiệp để làm căn cứ giải quyết các vấn đề liên quan. Mẫu biên bản sự việc với các nội dung: thông tin người lập biên bản, những người có liên quan, người chứng kiến, thời gian, nội dung sự việc, kết quả xử lý vụ việc.

Mẫu tường trình vụ việc dùng để ghi lại nội dung vụ việc và diễn biến vụ việc.

xem thêm: Mẫu biên bản làm việc giữa hai bên mới nhất 2022

2. Mẫu biên bản vụ việc:

Mã số:

Phiên bản:

Ngày phát hành:

BIÊN BẢN SINH HOẠT

Hôm nay, lúc…… giờ……. ngày…..tháng……năm……Tại:……(1)

Chúng tôi gồm có:

Nhà sản xuất bản ghi: (2)

1- Ông (Bà): …………. tiêu đề:……

2- Ông (Bà): …………. tiêu đề:……

Nhân chứng:

Ông (Bà):……chức vụ:…………(3)

Số ID:………. cấp ngày……/……../…….. tại……(4)

Địa chỉ thường trú:……(5)

Những người liên quan đến vụ án:

Ông bà): ….…. Tiêu đề:…………(6)

Số CMND:………….cấp ngày……/……../…….. tại…………(7)

Địa chỉ thường trú:……(8)

Lập biên bản sự việc như sau: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, nơi phát hiện sự việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, nhân chứng, người có liên quan, hậu quả tác hại, biện pháp xử lý, kết quả xử lý, kèm theo biên bản thu giữ phương tiện chứng cứ, tang vật nếu có):…(9)

Biên bản được lập thành……. sao chép.

Biên bản kết thúc vào ngày …………. giờ ……. Cùng ngày, những người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây: (10)

nhân chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người có liên quan

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhà sản xuất thu âm

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu biên bản mất vé (mất thẻ giữ xe) mới nhất, chuẩn nhất ?

3. Hướng dẫn cách lập biên bản vụ việc:

(1): Ghi ngày, tháng, năm, nơi lập biên bản

(2): Ghi họ tên, chức danh người lập biên bản

(3): Ghi họ tên, chức danh người làm chứng

(4): Ghi số chứng minh nhân chứng/số căn cước công dân

(5): Ghi địa chỉ thường trú của người làm chứng

(6): Ghi họ tên, chức danh của người liên quan đến vụ việc

(7): Ghi số chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người có liên quan đến vụ việc

(8): Ghi địa chỉ thường trú của người có liên quan đến vụ án

(9): Điền nội dung vụ việc

Xem thêm bài viết hay:  Diện tích đất thực tế và trên sổ đỏ khác nhau, xử lý như thế nào?

(10): Ghi ngày, giờ kết thúc lập biên bản

4. Mẫu biên bản làm việc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày tháng năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về …………

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ………… ngày ………… tháng …………. năm ……….

TRONG….

1. Người tham gia :

Ông/Bà: … Chức vụ:………….

Phần: …………

Ông bà: …………. Chức vụ:……….

Phần: ………..

Ông/Bà: ………….. Chức vụ:…………

Phần: …………

2. Nội dung làm việc :….

Biên bản kết thúc vào hồi ………… giờ ………… ngày ….. tháng…… năm ………… Nội dung làm việc đã được các thành viên thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm…… trang và được lập thành……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ…… bản và gửi cho cá nhân, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

CÔNG VIỆC THAM GIA (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TẠO KỶ LỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản sự cố là gì?

– Biên bản sự kiện hay biên bản làm việc là tài liệu không thể thiếu trong các buổi làm việc của các doanh nghiệp, công ty, cơ quan hay các cuộc trao đổi, gặp gỡ trực tiếp giữa các đối tác làm ăn.

– Biên bản sự kiện được sử dụng hầu hết trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan đến các buổi làm việc, thảo luận và giải quyết vấn đề. Đây là công cụ phổ biến và hiệu quả nhất để ghi lại các nội dung, thông tin cũng như quá trình diễn ra các sự kiện, làm việc giữa các thành viên trong cuộc họp.

Vì vậy, hầu hết các biên bản sự cố được sử dụng trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, vì đây là tài liệu ghi chép nên nó cũng có thể được sử dụng rộng rãi trong các cuộc họp, giao lưu tại các trường đại học, các sự kiện được tổ chức như đại hội đảng, đại hội công đoàn, v.v.

6. Biên bản sự việc được sử dụng trong những trường hợp nào?

– Biên bản sự kiện nêu trên chủ yếu được sử dụng và phổ biến với mục đích ghi lại nội dung trao đổi, thông tin giữa hai hoặc nhiều bên tham gia trao đổi, gặp gỡ. Biên bản sự việc không phải là văn bản có hiệu lực pháp luật nên không cần tuân thủ chặt chẽ cả về nội dung và hình thức. Hầu hết loại biên bản sự kiện này chủ yếu dùng để chứng minh những sự việc đã diễn ra trong cuộc họp của doanh nghiệp, từ đó những người tham dự hay không tham dự làm căn cứ để theo dõi công việc. công việc dễ dàng hơn. Vì vậy, khi xem lại biên bản sự việc, người đọc có thể nắm bắt được tình hình buổi gặp gỡ, trao đổi diễn ra như thế nào.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu xác nhận đất không tranh chấp và hướng dẫn cách viết

Biên bản sự việc do tính chất đặc thù nêu trên nên được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Các cuộc họp đông người và có tính chất quan trọng cao

– Các buổi trao đổi thông tin, thảo luận ý kiến ​​của hai người trở lên

– Họp lớp giữa cố vấn học tập với các lớp tại trường hoặc các buổi lễ đề cử

7. Yêu cầu của bản tường trình vụ án:

– Yêu cầu về nội dung

Biên bản sự việc cần đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về mặt nội dung như sau: Các sự kiện, sự kiện đã diễn ra trong các cuộc họp, trao đổi, thảo luận thông tin phải được ghi chép đầy đủ. , số liệu chính xác, đầy đủ và bằng chứng rõ ràng, chi tiết, cụ thể.

Người chủ trì ghi chép, lập biên bản sự việc phải báo cáo, ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan và đặc biệt không được theo cảm tính cá nhân, tránh trường hợp đánh giá chủ quan về diễn biến cuộc họp. như trong hồ sơ.

– Nội dung và thông tin rõ ràng, mạch lạc, đi vào trọng tâm, mấu chốt của vấn đề, không lan man

– Thông tin được trình bày chặt chẽ, logic với nhau, được ghi chép theo đúng diễn biến của buổi làm việc, được sắp xếp hợp lý và theo trình tự nhất định.

– Do biên bản sự cố tại doanh nghiệp không phải là chứng từ bắt buộc nên không cần theo mẫu nào. Do đó, mẫu biên bản sự cố có thể thay đổi ngẫu nhiên theo yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung, để đảm bảo tính chặt chẽ và logic của hồ sơ vụ việc, doanh nghiệp cần tuân thủ các yêu cầu về nội dung được nêu dưới đây. Đây là những mục nên được đưa vào một báo cáo sự cố:

– Thứ nhất, đó là quốc hiệu – tiêu ngữ

– Thời gian, địa điểm ghi nhận và lập biên bản sự việc

– Tiêu đề báo cáo sự việc

– Thời gian, địa điểm cụ thể ghi nhận sự việc

– Những người tham gia

– Nội dung làm việc

– Biên bản kết thúc làm việc: thời gian kết thúc, thời gian có hiệu lực, số trang, số phút được lập và có giá trị như nhau…

– Ký chứng minh biên bản sự việc

– Yêu cầu về hình thức

– Ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật vấn đề một cách khái quát nhất

– Tránh những từ ngữ miệt thị, xúc phạm, thiếu văn minh, lịch sự, những từ nhiều nghĩa, khó hiểu khi đọc.

– Gọn gàng, cụ thể, chi tiết, sạch sẽ, không cẩu thả, tẩy, xóa

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp bộ NV hợp tác quốc tế song phương mới nhất

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết được yêu cầu trong biên bản sự cố

8. Một số lưu ý khi viết biên bản vụ án:

– Nội dung, thông tin và phạm vi công việc được đề cập phải hợp pháp và tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, không trái với quy định của pháp luật, không dưới hình thức thỏa thuận, trao đổi ngành nghề, địa điểm. pháp luật cấm.

– Cần ghi chép đầy đủ, chính xác, chi tiết và logic theo trình tự diễn biến của cuộc gặp gỡ, trao đổi đó, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm, quan trọng. Nếu ghi ý kiến ​​trình bày của các bên thì phải ghi chính xác, đúng nguyên văn để những người không tham gia sau khi đọc lại biên bản vụ việc có thể nắm bắt thông tin, vấn đề một cách dễ dàng. hiểu càng nhiều càng tốt.

– Người lập biên bản sự việc phải có trách nhiệm xác định và ghi rõ ràng những vấn đề đã được các bên liên quan thống nhất; thời gian, địa điểm thực hiện thỏa thuận, trao đổi và thống nhất. Trường hợp buổi làm việc diễn ra không suôn sẻ, không đạt được sự thống nhất hoặc thỏa thuận không thành công thì người lập biên bản cũng cần tường trình cụ thể để tìm ra những điểm chưa rõ ràng.

– Biên bản làm việc giữa những người tham gia phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của các bên và chữ ký của người lập biên bản phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã ghi.

9. Yêu cầu chung đối với hồ sơ giải quyết vụ việc:

+ Các số liệu, sự việc trong quá trình lập biên bản phải chính xác, cụ thể

+ Người lập biên bản phải ghi trung thực, đầy đủ, không được suy diễn chủ quan

+ Nội dung khi làm phải có trọng tâm, tránh lan man không tập trung vào vấn đề.

+ Thông tin cần có độ chính xác cao, nếu có chứng cứ, vật chứng kèm theo thì càng tốt, người lập biên bản phải có trách nhiệm xác nhận nội dung biên bản sự việc do mình lập, thông tin chính chủ. Độ chính xác có độ tin cậy cao, hãy đọc cho mọi người cùng nghe và đính chính một cách khách quan, phù hợp.

Bố cục chính của mẫu báo cáo trường hợp phải tuân theo là:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tiêu đề văn bản và nội dung đoạn trích

+ Ngày..tháng..năm..giờ

+ Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế tham dự cuộc họp..)

+ Sự kiện thực tế (nội dung)

+ Phần bế mạc (ghi thời gian và lý do)

+ Thủ tục ký xác nhận

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản vụ việc và hướng dẫn lập biên bản vụ việc của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận