Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Mẫu bảng tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là gì? Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả sát hạch lái xe? Hướng dẫn cách ghi? Các thông tin pháp lý liên quan?

Sát hạch lái xe tức là thí sinh phải thực hiện bài sát hạch, đánh giá năng lực của bản thân để xét điều kiện cấp giấy phép lái xe. Hội đồng sát hạch có nhiệm vụ đánh giá thí sinh đạt yêu cầu sát hạch để được cấp giấy phép lái xe hay không. Toàn bộ kết quả mà thí sinh dự sát hạch sẽ được ghi âm và lập thành biên bản, cụ thể là biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe. Vậy bảng tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là gì? Cách làm biên bản. Mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là gì?

Vậy, mẫu bảng tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là biểu mẫu ghi lại kết quả sát hạch lái xe của thí sinh bao gồm các thông tin về thí sinh, các vòng thi và kết quả điểm.

Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là mẫu biên bản được lập ra để ghi lại kết quả sát hạch lái xe.

2. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả sát hạch lái xe:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI LÁI XE

Ảnh chân dung phông xanh 3 cm x 4 cm (chụp không quá 6 tháng)

Họ và tên thí sinh:……………………..Nam (Nữ)……………………..

Sinh ngày…../…../….. Quốc tịch:……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………….

Số CMND (hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu):….., ngày…../…../….. tại:……………..

Thi sát hạch giấy phép lái xe……………………hạng:…………………….

Học lái xe tại cơ sở đào tạo……………………..

……, ngày tháng năm …..

Ứng viên

xem thêm: Giới hạn độ tuổi lái xe ô tô? Bạn bao nhiêu tuổi khi bạn không thể lái xe hơi nữa?

(Thí sinh phải ký và ghi rõ họ tên)

I. KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT

Số điểm tối đa Số điểm đạt được Nhận xét và dấu hiệu của giám khảo

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA THIẾT BỊ MÔ PHỎNG

Số điểm tối đa Số điểm đạt được Nhận xét và dấu hiệu của giám khảo

III. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TRÊN HÌNH ẢNH

Kiểm tra kỹ năng lái xe trong hình Số điểm tối đa Số điểm đạt được Nhận xét và dấu hiệu của giám khảo
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

IV. KẾT QUẢ THỰC HÀNH LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG

Kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn trên đường Số điểm tối đa Số điểm đạt được Nhận xét và dấu hiệu của giám khảo

Kết luận của trưởng đoàn kiểm tra

Xếp hạng…………Đạt…Không đạt…

LÃNH ĐẠO

xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê lái xe mới nhất, mẫu hợp đồng thuê lái xe mới nhất 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)

……, ngày ….. tháng ….. 20…..

TM. BAN KIỂM TRA

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn viết biên bản:

– Điền thông tin học sinh:

Họ và tên thí sinh:…………..Nam (Nữ)…………

Sinh ngày…../…../….. Quốc tịch:…….

xem thêm: Có được tham gia giao thông khi bị tạm giữ giấy phép lái xe?

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……

Nơi cư trú: ……….

Số CMND (hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu):….., cấp ngày…../…../….. tại:……………..

Thi sát hạch giấy phép lái xe……………………hạng:………….

Học lái xe tại cơ sở đào tạo……

– Điền đúng các điểm lý thuyết và thực hành

– cuối cùng là kết luận

4. Thông tin pháp lý liên quan:

Căn cứ Thông tư số: 38/2019/TT-BGTVT Điều 18. Trách nhiệm của trung tâm sát hạch lái xe như sau:

xem thêm: Điều kiện về độ tuổi được điều khiển xe máy 50cc là bao nhiêu? Bạn có cần bằng lái xe không?

Đầu tiên. Cơ sở vật chất đảm bảo, bọn trẻang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các bài kiểm tra đạt kết quả chính xác, khách quan; báo cáo Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện phục vụ sát hạch hoạt động không đúng chức năng, không ổn định hoặc khi thay đổi thiết bị, phương tiện phục vụ sát hạch.Hở? xử lý kịp thời.

2. Phối hợp, tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đi thực hành và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch thuận lợi, đúng tiến độ.

3. Chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, chuẩn hóa trung tâm sát hạch lái xe.

4. Công khai phí xét nghiệm và giá các dịch vụ khác.

5. Bảo đảm an toàn sát hạch lái xe; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan xử lý khi xảy ra tai nạn, sự cố mất an toàn.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, công khai lịch sát hạch trên trang thông tin điện tử của trung tâm sát hạch và lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu lát lại vỉa hè và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Căn cứ Thông tư số: 38/2019/TT-BGTVT Điều 27. Công nhận kết quả sát hạch quy định như sau:

1. Xét công nhận kết quả sát hạch đối với người dự sát hạch lái xe hạng AĐầu tiênA2, A3 và A4:

xem thêm: Đơn xin nhận lại xe, giấy tờ xe bị tạm giữ, đơn xin trả lại tang vật

a) Thí sinh đạt yêu cầu sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trên sa hình được công nhận đạt yêu cầu;

b) Thí sinh không được công nhận đạt yêu cầu được đăng ký sát hạch lại từ kỳ sát hạch tiếp theo tại cùng cơ quan quản lý sát hạch đã cấp giấy phép lái xe;

c) Thí sinh không đạt yêu cầu sát hạch lý thuyết thì không được tham gia sát hạch thực hành lái xe sa hình;

d) Thí sinh đạt yêu cầu sát hạch lý thuyết nhưng không đạt sát hạch thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; muốn dự sát hạch phải đủ điều kiện về độ tuổi, giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị theo quy định và phải có biên bản vắng, không đạt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch tại khu vực. kỳ trước.

đ) Thí sinh mang điện thoại di động, thiết bị liên lạc vào phòng thi lý thuyết hoặc có hành vi gian dối khác nhằm làm sai lệch kết quả thi sẽ bị đình chỉ làm bài và bị hủy kết quả thi.

2. Xét công nhận kết quả sát hạch cho người dự thi các hạng B1 số tự động, hạng B1, hạng B2 lái xe. Các hạng D, E và F:

a) Thí sinh đạt nội dung thi lý thuyết, sát hạch lái xe ô tôô tính bằng độHở?n phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe qua hình ảnh và thực tế trên đường được công nhận là đạt;

b) Thí sinh không được công nhận đạt yêu cầu được đăng ký sát hạch lại từ kỳ sát hạch tiếp theo tại cùng cơ quan quản lý sát hạch đã cấp giấy phép lái xe;

xem thêm: Mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe? Hướng dẫn viết đơn xin cấp giấy phép lái xe?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất

c) Thí sinh không đạt phần thi lý thuyết thì không được sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông; không đạt phần thi sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông thì không được sát hạch thực hành lái xe trên sa hình; Nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra lái xe trong hình, bạn sẽ không được phép thi lái xe trên đường;

d) Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, phần mềm mô phỏng tình huống giao thông, thực hành lái xe trên thực địa được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày đạt nội dung sát hạch. được thông qua. vượt qua bài kiểm tra tại kỳ thi gần đây nhất; muốn dự sát hạch phải đủ điều kiện về độ tuổi, giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị theo quy định và phải có biên bản vắng, không đạt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch tại khu vực. kỳ trước.

đ) Thí sinh mang điện thoại di động, thiết bị liên lạc vào phòng thi lý thuyết, trên xe thi hoặc có hành vi gian dối khác để làm sai lệch kết quả thi sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy kết quả thi. hạch bạch huyết.

3. Cơ quan quản lý sát hạch xem xét, tổng hợp kết quả trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải ra quyết định công nhận trúng tuyển kèm theo danh sách thí sinh dự thi. . Thí sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16a và Phụ lục 16b ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ vào trách nhiệm của Trung tâm sát hạch lái xe và quy chế Công nhận kết quả sát hạch như trên, kết quả sát hạch lái xe sẽ được lập thành biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe để công nhận và lưu trữ kết quả cho bạn. học sinh ôn thi. Trên đây là thông tin về mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe và các thông tin pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe và hướng dẫn soạn thảo chi tiết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận