Mẫu biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho NLĐ mới nhất

Thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động là gì? Mẫu biên bản thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động ? Hướng dẫn soạn thảo biên bản thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động? Vi phạm hợp đồng học nghề, người lao động phải bồi thường thế nào?

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động vi phạm các quy định của hợp đồng đào tạo nghề. Tuy nhiên, nhiều NLĐ sau khi được hỗ trợ chi phí học nâng cao nghiệp vụ đã đi tìm cơ hội tốt hơn cho mình một cách rất thực dụng mà không đóng trước phí đào tạo. ở đó. Do đó, cần có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên để tránh rủi ro cho doanh nghiệp cũng như người lao động. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động và hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo mẫu này.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua điện thoại:

1. Thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động là gì?

Quy định về trách nhiệm hoàn trả chi phí học nghề trong Bộ luật lao động hiện hành của người lao động còn bất cập dẫn đến nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau, gây khó khăn, lúng túng cho doanh nghiệp và người lao động. cũng như cơ quan xét xử khi giải quyết tranh chấp hợp đồng học nghề. Biên bản thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động là mẫu biên bản quan trọng được lập nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng lao động cũng như người lao động.

Mẫu biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động là mẫu biên bản được lập khi có việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động khi đi đào tạo. Mẫu nêu rõ thông tin của người sử dụng lao động và người lao động, kèm theo cam kết, thỏa thuận giữa hai bên, thời gian và hình thức hỗ trợ của người sử dụng lao động đối với người lao động,…

2. Mẫu biên bản thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

HIỆP ĐỊNH

(Vv: Hỗ trợ chi phí đào tạo cho nhân viên)

– Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự và Bộ luật Lao động.

xem thêm: Mẫu biên bản, văn bản thỏa thuận, thỏa thuận hợp đồng mới nhất 2022

– Theo thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay: ngày…… tháng ………… năm …………

Tại: Văn phòng công ty……..

Hai bên gồm có:

1. Bên sử dụng lao động: CÔNG TY …………

Địa chỉ nhà: ……

Điện thoại: ……..

Người đại diện:…….- Giám đốc công ty.

xem thêm: Giao dịch là gì? So sánh giữa hợp đồng và biên bản thỏa thuận?

Sau đây gọi tắt là “công ty”

2. Phía Người lao động: Ông (Bà)…….

Số ID: ………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư báo phí (báo giá) dịch vụ tư vấn pháp lý thông dụng

Địa chỉ nhà: …….

Được: ………

Sau đây gọi tắt là “………”

Sau khi thảo luận và thống nhất, hai bên thống nhất lập Hợp đồng này với các nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

xem thêm: Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

1.1. Theo thỏa thuận giữa Công ty và Ông (Bà)…….., Công ty đồng ý hỗ trợ chi phí đào tạo để Ông (Bà) ………… tham gia khóa đào tạo, tập huấn ngày…… do…… tổ chức. . …… Bao gồm chi phí đào tạo, đi lại (vé máy bay), khách sạn, ăn ở… – trong thời gian 01 tháng: từ …./……../…… đến……/……./… … (có nội dung chi tiết như đính kèm ruột thừa).

1.2. Giá trị chi phí hỗ trợ:

Giá trị chi phí hỗ trợ của Công ty tạm tính như sau:

– Chi phí đào tạo: ….. đồng (…………)

– Chi phí đi lại, ăn ở:…….. đồng (………….).

Tổng cộng: …………đồng (………….)

Điều 2: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC HỖ TRỢ

Công ty sẽ thanh toán một lần toàn bộ chi phí trên cho Ông (Bà) …………. trên …….

xem thêm: Hướng dẫn lập một bản mẫu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản

Điều 3: CAM KẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để đảm bảo tính công bằng trong việc nhận hỗ trợ chi phí đào tạo nêu tại Điều 1, Ông (Bà)…….. tự nguyện cam kết với Công ty như sau:

– Người lao động cam kết tiếp tục phục vụ (làm việc) tại công ty ít nhất hai (2) năm kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo.

– Người lao động cam kết hoàn trả toàn bộ (100%) các chi phí hỗ trợ đã nhận từ công ty trong các trường hợp sau:

• Tự ý nghỉ việc, đơn phương Chấm dứt hợp đồng lao động – vì bất kỳ lý do gì trong vòng 2 năm kể từ khi kết thúc khóa đào tạo.

• Vi phạm kỷ luật lao động đến mức Công ty phải chấm dứt hợp đồng lao động/sa thải – do lỗi của Người lao động.

Đ.Điều 4: THỎA THUẬN CHUNG
– Trong thời gian Ông (Bà)……. Nếu có những tình huống khách quan có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng này, hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận và giải quyết trên cơ sở thực tế theo hướng các bên cùng có lợi, bảo toàn chi phí tham gia học. khoản phí mà công ty đã chi hỗ trợ Ông (Bà)……

– Thỏa thuận này không làm thay đổi Hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên. Hai bên vẫn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động – theo quy định của pháp luật lao động.

xem thêm: Các trường hợp được bồi thường và mức bồi thường chi phí đào tạo

– Nếu có tranh chấp liên quan đến hợp đồng này mà không giải quyết được, hai bên thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại……. để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Các bên cam kết hoàn toàn tự nguyện và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện nêu trên và đồng ý ký tên dưới đây.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

………….

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…….

xem thêm: Cán bộ được cử đi học có phải cam kết công tác tại đơn vị?

3. Hướng dẫn soạn thảo thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động:

– Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên biên bản cụ thể là thỏa thuận hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động.

+ Cơ sở pháp lý để lập biên bản.

+ Các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm lập biên bản.

– Nội dung chính của biên bản:

Thông tin cơ bản của nhà tuyển dụng.

+ Thông tin cơ bản của nhân viên.

xem thêm: Hỏi về bồi thường chi phí đào tạo

Nội dung thỏa thuận. (nêu rõ các khoản công ty hỗ trợ người lao động trong quá trình đào tạo)

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của người lao động.

Thỏa thuận chung giữa hai bên.

– Phần cuối của biên bản:

+ Ký, ghi rõ họ tên của đại diện người sử dụng lao động.

+ Ký, ghi rõ họ tên người lao động.

4. Vi phạm hợp đồng học nghề, người lao động phải bồi thường như thế nào?

Trong quá trình làm việc, để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, người sử dụng lao động có thể hỗ trợ chi phí để người lao động có cơ hội tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại tại nơi làm việc. trong nước hay nước ngoài. Khi đó, các bên phải ký kết hợp đồng học nghề và giao mỗi bên giữ 01 bản theo quy định của Bộ luật lao động.

Người lao động sau khi được đào tạo phải làm việc cho người lao động theo thời gian đã cam kết trong hợp đồng đào tạo. Sau đó, không thiếu trường hợp NLĐ tự ý nghỉ việc khiến doanh nghiệp không chỉ khủng hoảng về nhân sự mà còn thua lỗ vì mất kinh phí đào tạo. Trong trường hợp này, người lao động có thể phải hoàn trả chi phí học nghề cho người sử dụng lao động.

xem thêm: Giữ chân nhân viên bằng hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo?

Vì hợp đồng đào tạo nghề là sự thỏa thuận của các bên, nếu trong hợp đồng quy định rõ trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo thì việc hoàn trả chi phí sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Nếu có quy định miễn trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo thì người lao động trong trường hợp đó sẽ không phải bồi thường chi phí này.

Trường hợp giữa người lao động và người sử dụng lao động không có thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm hoàn trả chi phí khai thác thì việc hoàn trả chi phí được thực hiện như sau:

+ Trường hợp 1: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật

Bộ luật Lao động 2019 không quy định trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh và song ngữ mới nhất

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 61 Luật giáo dục, dạy nghề 2014 quy định:

Người tốt nghiệp các khóa đào tạo được người sử dụng lao động hỗ trợ học bổng và chi phí đào tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo; Trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải hoàn trả học bổng và chi phí đào tạo.

Theo đó, người lao động vẫn có trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động nếu không làm việc theo đúng thời gian đã cam kết.

+ Trường hợp 2: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

xem thêm: Đưa lao động đi đào tạo và làm việc ở nước ngoài

Theo quy định tại Điều 40 Bộ luật lao động 2019, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì:

+ Không trợ cấp thôi việc;

+ Bồi thường nửa tháng lương và số tiền tương ứng với những ngày không báo trước;

+ Phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Do đó, trong trường hợp này, người lao động còn phải bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Có thể thấy, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải có trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo, dù đúng pháp luật hay trái pháp luật.

Vì vậy, để tránh xảy ra tranh chấp sau này, các bên khi ký kết hợp đồng đào tạo nghề cần thỏa thuận rõ ràng về điều kiện hoàn trả chi phí đào tạo và trường hợp được miễn trừ trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo.

Có bị phạt vi phạm gấp nhiều lần chi phí đào tạo?

xem thêm: Chi phí đào tạo trong hợp đồng lao động

Ngoài việc phải bồi hoàn chi phí đào tạo, người lao động còn có thể phải bồi thường thêm tiền phạt vi phạm hợp đồng nếu trước đó các bên đã có thỏa thuận về phạt vi phạm.

Các bên khi ký kết hợp đồng đào tạo nghề thường thỏa thuận người lao động sau khi được đào tạo phải cam kết làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định. thậm chí gấp nhiều lần chi phí học nghề.

Việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm căn cứ vào sự thỏa thuận giữa các bên. Pháp luật Việt Nam cũng cho phép các bên tự do thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng.

Như vậy, doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động về việc phạt vi phạm hợp đồng học nghề cao gấp nhiều lần chi phí đào tạo là không trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu có tranh chấp tại Tòa án, có sự cân nhắc, cân bằng lợi ích giữa các bên thì mức hình phạt mà Tòa án áp dụng có thể thấp hơn mức mà các bên đã thỏa thuận trước đó.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho NLĐ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận