Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên mới nhất năm 2023

Để quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cử cộng tác viên thanh tra cùng với đoàn thanh tra tiến hành thanh tra để có đánh giá xác thực về tình hình giảng dạy, chất lượng bài dạy. dạy học một cách toàn diện nhất.

1. Mẫu biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên là biên bản ghi lại những thông tin về giáo viên được kiểm tra và nội dung kiểm tra với giáo viên sư phạm.

Mẫu biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên là mẫu dùng để kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên về: Công tác giảng dạy, quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp.

2. Biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên:

SỞ Giáo dục và Đào tạo…….

NGÔI TRƯỜNG ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….…….., ngày tháng năm……..

BIÊN BẢN KIỂM TRA TOÀN DIỆN CỦA GIÁO VIÊN

Năm học …

Họ và tên giáo viên:… Năm sinh:……

Hệ đào tạo:… Năm tốt nghiệp:…. Năm vào ngành:…

Giáo viên chủ nhiệm:… Trường……

I. NHẬN XÉT VỀ GIẢNG DẠY:

Học kỳ 1:…… Lớp:…………..

Buổi 2:…….Lớp:…………..

Tiết 3:…… Lớp:…………..

1/ Về nội dung kiến ​​thức:…

2/ Về việc vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học:…….

3/ Về tác phong sư phạm:…

4/ Về hiệu quả giờ dạy (hoặc kết quả khảo sát)……

Phân loại chung về công việc giảng dạy:…

II. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ NGHỀ NGHIỆP:

1/ Về chương trình học:

……

2/ Về hồ sơ:

……

3/ Về đánh giá kết quả học tập của học sinh:……

* Xếp loại việc thực hiện quy chế chuyên môn:…

III. NHẬN XÉT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ (QUẢN TRƯỞNG LỚP):……

Xếp loại thực hiện nhiệm vụ khác:……

III. NHẬN XÉT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

……

IV. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Đối với giáo viên:……

2. Đối với tổ chuyên môn:……

V. PHÂN LOẠI CHUNG:……

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

KIỂM TOÁN VIÊN

3. Hướng dẫn viết báo cáo kiểm tra toàn diện giáo viên:

– Tên biên bản: Biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên

Thông tin giáo viên trong danh sách thanh tra:

+ Năm học tham gia giảng dạy

+ Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh

+ Hệ thống đào tạo

+ Năm tốt nghiệp.

+ Năm vào ngành:…

+ Giáo viên đứng lớp

+ Trường học

– Nhận xét của giáo viên

+ Nhận xét theo lớp

+ Nội dung kiến ​​thức

+ Phương pháp giảng dạy

+ Tác phong sư phạm

+ Hiệu quả giờ dạy

– Nhận xét về công tác lãnh đạo

– Nhận xét việc thực hiện các nghĩa vụ khác

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn trình báo, tố giác tội phạm lừa đảo qua mạng?

– Kiến nghị và chỉnh sửa

– Ghi ý kiến ​​của người kiểm tra và người được kiểm tra

4. Kiểm tra toàn diện giáo viên bao gồm những gì?

Căn cứ Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT quy định về kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo quy định như sau:

Trình độ chuyên môn sư phạm

– Mức độ hiểu biết cần thiết về nội dung, chương trình, kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh.

– Mức độ vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục.

Việc thực hiện quy chế chuyên môn

– Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và giáo dục.

– Soạn bài, chuẩn bị tài liệu dạy học theo quy định.

– Kiểm tra học sinh và chấm bài theo quy định.

– Đảm bảo thực hành thí nghiệm.

– Đảm bảo hồ sơ chuyên môn theo quy định.

– Tự đào tạo và tham gia các hình thức đào tạo chuyên môn.

– Chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm (có vi phạm hoặc không vi phạm).

Kết quả giảng dạy

– Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học (có môn không xếp loại, chỉ đánh giá bằng nhận xét) của học sinh từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra.

– Kết quả kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh của thanh tra.

– Kết quả kiểm định chất lượng các lớp do giáo viên giảng dạy so với chất lượng chung của toàn trường và của địa phương trong năm học đó.

– So sánh với kết quả học tập của học sinh những năm học trước: tỉ lệ lên lớp, tỉ lệ tốt nghiệp, học sinh giỏi và sự tiến bộ so với khi giáo viên mới đứng lớp.

Việc thực hiện các nhiệm vụ khác

Hiệu trưởng đánh giá giáo viên bằng phiếu công tác chủ nhiệm lớp (nếu có) và các nhiệm vụ được giao khác, được phân thành 4 loại (đã nói ở mục IV).

5. Phương pháp, đánh giá kiểm tra toàn diện giáo viên:

Căn cứ Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT quy định về kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo quy định như sau:

Về phương pháp kiểm tra giáo viên:

Kế hoạch kiểm duyệt

– Mỗi năm học, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện kiểm tra ít nhất 20% tổng số giáo viên các trường trực thuộc (5 năm mỗi giáo viên được kiểm tra ít nhất 1 lần).

– Thanh tra sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra giáo viên cả năm học và từng học kỳ. Thông báo cho giáo viên sớm nhất là một tuần trước khi kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, Chánh Thanh tra Sở hoặc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có thể quyết định thanh tra đột xuất.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Thái Nguyên [Ly hôn tại Thái Nguyên]

– Thanh tra giáo viên do thanh tra hoặc cộng tác viên thanh tra.

Trình tự, thủ tục kiểm tra

– Chuẩn bị.

Thanh tra viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm vững yêu cầu, nội dung thanh tra.

– Tiến hành kiểm tra.

– Dự giờ dạy của giáo viên: đối với tiểu học dự giờ 1 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt và 1 tiết các môn khác; đối với cấp THPT dự ít nhất 2 tiết, chưa phân loại được thì học tiết 3 (việc xếp loại bài theo hướng dẫn riêng, chia làm 4 loại: khá hoặc khá; hơn là; đạt yêu cầu hoặc trung bình; không đạt yêu cầu hoặc yếu) và trải nghiệm cùng thầy cô sau khi tham gia lớp học.

– Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh.

– Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ của nhà trường để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

– Thu thập thông tin về chất lượng học tập của học sinh thông qua học bạ để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.

-Trao đổi với giáo viên được kiểm tra.

Trao đổi kinh nghiệm, góp ý, kiến ​​nghị, thông báo kết quả xếp loại giúp giáo viên tự đánh giá và có định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra giáo viên: biên bản kiểm tra, phiếu dự giờ giáo viên, phiếu đánh giá hiệu trưởng

lực lượng thanh tra

– Trưởng đoàn thanh tra.

+ Đối với đoàn của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: Lãnh đạo Phòng hoặc chuyên viên phụ trách đoàn kiểm tra.

+ Đối với đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo: lãnh đạo Sở hoặc lãnh đạo Thanh tra Sở.

– Tham gia đoàn có Thanh tra viên, công chức, cộng tác viên thanh tra.

Số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 5 đến 15 người. Căn cứ vào đặc điểm của đối tượng thanh tra, việc lựa chọn cán bộ, bố trí số lượng thành viên Đoàn thanh tra phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

– Thời gian giám định từ 3 đến 5 ngày.

Về đánh giá giáo viên cuối đợt kiểm tra:

Xếp vào một trong bốn loại: tốt, khá, đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

Việc phân loại chung dựa trên kết quả đánh giá từng nội dung.

Đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm

Xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên căn cứ vào kết quả chấm điểm các giờ dạy do thanh tra dự giờ, rút ​​kinh nghiệm.

Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất năm 2023

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế chuyên môn được xếp vào loại nào thì các nội dung 2.1, 2.2, 2.3 phải đạt từ loại đó trở lên, 4 nội dung còn lại có thể thấp hơn 1 bậc.

Đánh giá kết quả dạy học

Việc đánh giá kết quả dạy học thông qua đánh giá kết quả học tập của học sinh, căn cứ vào điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá bằng nhận xét của giáo viên đối với từng môn học, kết quả kiểm tra, khảo sát của thanh tra. so với năm học trước và chất lượng chung của toàn trường.

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Hiệu trưởng cung cấp cho thanh tra bảng đánh giá hiệu suất của giáo viên trong các nhiệm vụ được giao (đã nói ở mục II.4 ở trên).

Đánh giá chung và xếp loại khi kết thúc đợt kiểm tra

một. Nguyên tắc đánh giá:

– Xếp loại theo nguyên tắc tổng hợp, không lấy bên này bù bên kia, nếu có điểm tốt sẽ được ghi nhận và biểu dương.

– Giáo viên được xếp loại nào thì cả nội dung 1 (nghiệp vụ sư phạm) và nội dung 2 (thực hiện quy chế) phải xếp loại từ loại đó trở lên. Nội dung 3 (kết quả giảng dạy) và nội dung 4 (thực hiện các nhiệm vụ khác) có thể thấp hơn một bậc.

b. Phân loại cụ thể:

– Tốt: nội dung 1 và 2 đạt yêu cầu, nội dung 3 và 4 đạt từ khá trở lên.

– Khá: nội dung 1 và 2 đạt từ khá trở lên, 3 và 4 đạt yêu cầu trở lên.

– Đạt yêu cầu: nội dung 1 và 2 đạt yêu cầu trở lên, nội dung 3 và 4 có thể chưa đạt.

– Không đạt: các trường hợp còn lại.

Từ quy định trên, thẩm quyền ra lệnh thanh tra và tổ chức đoàn thanh tra do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cử các cộng tác viên thanh tra có thời hạn 02 năm. Đội ngũ cộng tác viên thanh tra được lựa chọn từ các cán bộ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, cán bộ quản lý cơ sở có kinh nghiệm và giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao. uy tín trong giới giáo viên. Về số lượng cộng tác viên thanh tra, phải đảm bảo bình quân 50 giáo viên chọn 01 cộng tác viên thanh tra để đủ lực lượng tiến hành thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo và thanh tra toàn diện nhà trường theo hướng dẫn. mục tiêu xác định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận