Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc và hướng dẫn mới nhất 2023

Khi nhân viên muốn nghỉ việc phải làm đơn xin nghỉ việc, cần phải làm đơn xin nghỉ việc. Ở một số trường phải làm đơn xin nghỉ việc. Vậy đơn từ chức được sử dụng trong trường hợp nào và được soạn thảo như thế nào?

1. Mẫu đơn xin thôi việc là gì?

Mẫu biên bản thôi việc là mẫu biên bản được lập khi nhân viên nghỉ việc.

Mẫu đơn xin thôi việc dùng để ghi lại rõ ràng các thông tin của người lao động nghỉ việc, các giấy tờ sổ sách mà người lao động nghỉ việc đã bàn giao cho công ty, xí nghiệp, việc trả lương, mức cho người nghỉ hưu.

2. Mẫu đơn xin thôi việc:

BIÊN BẢN GIẢI QUYẾT VỀ CHÀO HÀNG

Họ và tên:……..Số CMND/CCCD:…….Do CA tỉnh……(1)

Phòng…………. Chức vụ:…………(2)

Ngày vào Công ty: …………. Hợp đồng số:…..(3)

Ngày nghỉ phép/ thôi việc có hiệu lực:……(4)

1. Kết quả bàn giao công việc:….(5)

2. Kết quả bàn giao hồ sơ:.. (6)

3. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ……(7)

xem thêm: Đơn xin nghỉ việc, mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

4. Hình thức thanh toán: (8)

stt Thanh toán, khấu trừ Số lượng Mức độ thành tiền Ghi chú Đầu tiên khấu trừ 1.1 1.2 2 chế độ hưu trí 2.1 2.2 3 Lương và phụ cấp – Lưu ý tổng

– Chi tiết theo bảng lương

4 trách nhiệm bồi thường 4.1 4.2 5 Phí đào tạo 5.1 5.2 6 Phí liên quan đến tài sản 7 Khác tổng cộng

Tổng số tiền còn phải thanh toán là:…..(9)

Người lao động nghỉ việc được nhận số tiền còn phải trả và quyết định nghỉ việc ngày:….(10)

5. Hồ sơ, tài liệu nhận lại: (11)

Sổ BHXH: …..

Hồ sơ:……..

Ý kiến ​​của người về hưu…. (thứ mười hai)

Ý kiến ​​của chủ sở hữu…(13)

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ không lương mới nhất năm 2023

Ý kiến ​​của Phòng Hành chính quản trị..(14)

Những người bỏ việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sở hữu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn phòng Khoa học và Công nghệ

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản thanh lý sa thải:

(1): Điền họ tên, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân của người làm đơn

(2): Điền chức vụ, chức vụ của người làm đơn

xem thêm: Quyền và nghĩa vụ khi người lao động thôi việc

(3): Điền thông tin về hợp đồng lao động và ngày vào công ty

(4): Ghi ngày nghỉ phép/ thôi việc có hiệu lực

(5): Điền kết quả bàn giao công trình

(6): Ghi kết quả bàn giao hồ sơ

(7): Ghi kết quả bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ

(8): Điền chế độ thanh toán gồm các mục: giảm trừ; các chế độ nghỉ phép; lương và phụ cấp; bồi thường trách nhiệm; phí đào tạo; phí liên quan đến tài sản và các hạng mục khác.., tổng cộng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ phép, xin nghỉ phép năm mới nhất năm 2023

(9): Điền tổng số tiền còn phải trả

(10): Ghi thời gian người nghỉ việc nhận được số tiền còn lại và quyết định nghỉ việc.

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình mới nhất 2023

(11): Điền các chứng từ, biên nhận (như sổ BHXH, hồ sơ cá nhân)

(12): Điền ý kiến ​​của người nghỉ việc

(13): Điền ý kiến ​​của chủ sở hữu

(14): Điền ý kiến ​​của bộ phận hành chính-nhân sự

4. Một số mẫu đơn liên quan khác:

Đơn xin nghỉ phép:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

xem thêm: Đơn từ chức của giáo viên (đơn từ chức của ngành giáo dục)

ĐƠN XIN VIỆC

Kính thưa:………..

Tên tôi là:………

Chức vụ:……..Phòng ban:………….

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho tôi nghỉ việc từ ngày….. tháng….. ……

Lý do: …..

Tôi đã bàn giao công việc cho:………… Bộ phận:……..

Nhiệm vụ được giao:..

xem thêm: Nghĩa vụ của người lao động khi nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng

Tôi cam kết bàn giao công việc cho bộ phận liên quan trước khi ra về.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận đơn từ chức của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng Bộ phận

Ký, ghi rõ họ tên

Người xin việc

Ký, ghi rõ họ tên

* Mẫu đơn xin thôi việc

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ không lương sau khi sinh con và hướng dẫn cách viết chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——-***——

ỨNG TUYỂN VIÊN CHỨC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………….

Giám đốc:………..

Tên tôi là:………..

Bộ phận làm việc:………..

xem thêm: Sau bao lâu thì nhân viên nghỉ việc sẽ được giải quyết?

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không làm việc tại Công ty ………… nữa. trong tương lai gần. Tôi quyết định đảm nhận một vị trí công việc mới để tìm kiếm cơ hội phát triển mới phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của mình.

Tôi thực sự rất vinh dự khi được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong thời gian làm việc tại đây, công ty đã tạo cho tôi may mắn được làm việc với những đồng nghiệp có môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và xin chúc quý công ty sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin nghỉ việc tại …………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….. , ngày……tháng…..20……

Ý kiến ​​của trưởng phòng

Người xin việc

xem thêm: Người lao động có thể xin nghỉ việc vì hoàn cảnh khó khăn?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia mới nhất

Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

ĐƠN XIN VIỆC

Kính thưa:

– Phòng Đào tạo và Giáo dục…….

– Ban Giám hiệu Trường …………..

xem thêm: Đơn từ chức của công chức, viên chức cơ quan nhà nước

Tên tôi là: ……

Ngày sinh: …….

Trình độ chuyên môn: ……

Công việc hiện tại: …….

Đơn vị công tác:……………..

Nay vì hoàn cảnh gia đình tôi phải về quê quán xuyến công việc gia đình, ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được giao tại trường………… Vì vậy, tôi có nguyện vọng nghỉ việc để về quê làm việc và sinh sống.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu trường ………….. và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo…… cho phép tôi được nghỉ việc để về quê sinh sống.

làm việc và sinh sống.

xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày tháng năm…

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Người nộp đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ việc của nhân viên:

xem thêm: Bị sa thải nhưng buộc phải viết đơn nghỉ việc thì phải làm thế nào?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Tỉnh/TP), Ngày… Tháng… Năm…

ỨNG TUYỂN VIÊN CHỨC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…….

Kính gửi: Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là: ….., là công nhân đang làm việc tại công ty ………….

Nay tôi làm đơn này kính trình Ban Giám đốc Công ty và Phòng Hành chính – Nhân sự chấp thuận cho tôi xin nghỉ việc kể từ ngày ………….

xem thêm: Thôi việc khi đang được cử đi đào tạo

Lý do thôi việc: ………….

Tôi đã thông báo ….. ngày, kể từ ngày làm đơn từ chức này.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho Ông/Bà:…………, là (lãnh đạo) phòng….

Tôi rất hài lòng với thời gian làm việc cho công ty. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.

Tôi kính đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết đơn xin thôi việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Quyền nghỉ việc của nhân viên

Lời khuyên cho việc viết một lá thư từ chức:

Lý do chính đáng để nghỉ việc nên được viết trong thư từ chức

– Tôi cảm thấy mình không phù hợp với văn hóa công ty

– Muốn thử sức ở môi trường mới, lĩnh vực mới

– Mâu thuẫn với cấp trên

– Thay đổi nơi ở hiện tại

Xem thêm bài viết hay:  Quy định về thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

– Chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng

– Không có cơ hội phát triển và thăng tiến

xem thêm: Giải bài toán lương khi nghỉ việc

– Có cơ hội việc làm tốt hơn

– Thay đổi mục tiêu nghề nghiệp

– Đi học, nâng cao trình độ

– Hưu trí, hưu trí

Người lao động phải làm gì khi nhận quyết định nghỉ việc?

Dù nghỉ việc do yếu tố chủ quan hay khách quan thì bạn vẫn nên thể hiện mình là một nhân viên chuyên nghiệp và đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau:

– Luôn giữ thái độ thân thiện với đồng nghiệp:

– Giữ thái độ lạc quan

Quy trình từ chức:

Thứ nhất, thông báo nghỉ việc

Người xin nghỉ trước tiên phải thông báo cho người quản lý hoặc giám đốc rằng bạn muốn từ chức; Báo trước 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc theo quy định của công ty để phù hợp với quy định của pháp luật. Thông báo trước khi nghỉ việc sẽ thể hiện bạn là người có trách nhiệm và là một nhân viên chuyên nghiệp.

Thứ hai, bàn giao công việc, tài sản

Sau khi đơn từ chức được chấp thuận, bước tiếp theo là bàn giao công việc. Trong thời gian chờ chấm dứt hợp đồng, công ty sẽ bổ nhiệm hoặc tuyển dụng người phù hợp để đảm nhận công việc và toàn bộ tài sản của công ty để lại. Người đứng đơn có trách nhiệm hướng dẫn công việc, quy trình, cách giải quyết công việc cho người kế nhiệm.

Thứ ba, sử dụng ngôn ngữ lịch sự

Thư từ chức nên sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng cho dù người nộp đơn không đồng ý với ông chủ hay không. Ngoài ra khi chốt đơn cần có lời chúc phát triển của ban giám đốc và công ty. Viết một lá thư từ chức được viết tốt sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi đồng ý, đồng thời cũng cho thấy rằng bạn có trách nhiệm và được đánh giá cao.

Thứ tư, thực hiện theo hợp đồng lao động

Nếu người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của công ty, hoặc không báo trước trong một thời gian xác định thì người lao động được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

– Chưa nhận trợ cấp thôi việc.

– Phải đền bù cho chủ từ nửa tháng đến một tháng lương.

– Có thể phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho công ty.

– Khó xin việc ở công ty mới.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc và hướng dẫn mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận