Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, ô tô mới nhất. Quy định về hợp đồng thuê xe. Những trường hợp nào cần biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô? Những nội dung cần có trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, ô tô.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe là văn bản được giao kết giữa các bên nhằm mục đích ghi nhận việc thực hiện hợp đồng trong những trường hợp nhất định. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Thuê xe máy hay ô tô hiện nay rất được săn đón. Pháp luật hiện hành chưa có mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô chuẩn. Dưới đây là một số biên bản mẫu bạn đọc có thể tham khảo:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê xe máy, ô tô mới nhất:

Mẫu số 01:

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Con số: ……

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Hợp đồng thuê xe số….. ngày …/…/….

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày……tháng…. năm …………. tại:…….. Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

Anh ta: ………

Sinh tại: ………

Số căn cước công dân: ………… do ………… cấp ngày……..

Nơi cư trú: ………

Với vợ là Bà:……..

Sinh tại: ……

Số căn cước công dân: ………… do ………… cấp ngày……..

Nơi cư trú: ………

xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

người thuê nhà (sau đây gọi là Bên B):

CÔNG TY ……

Trụ sở chính: …………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ………… cấp ngày …………..; đăng ký thay đổi số…… ngày …………

Người đại diện: Ông/Bà …………Chức vụ: …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……. ngày ………. Trong ……….

(Giấy ủy quyền số: … ngày … tháng … năm … do … chức vụ … ký)

Hai bên thống nhất thỏa thuận bằng văn bản chấm dứt hợp đồng thuê xe với các nội dung thỏa thuận như sau:

xem thêm: Mẫu quyết định thanh lý xe ô tô, thanh lý tài sản cố định của công ty

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHẤM DỨT:

– Trước đây Bên A và Bên B đã ký hợp đồng thuê xe ô tô số …. ngày…tháng…năm 20….

– Nay hai bên thống nhất chấm dứt Hợp đồng thuê xe số …. ngày… tháng… năm 20…..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

Lý do chấm dứt: Bên B không còn nhu cầu thuê xe và Bên A đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê xe nêu trên.

– Bên B hoàn trả cho bên A xe ô tô biển số……., nhãn hiệu:……., số hiệu:……., loại xe:…………., màu sơn:……., số máy:…… , số khung:……., sức chứa: …………., số chỗ ngồi: …………. theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số……do Cục Cảnh sát giao thông……cấp ngày……. (ngày đăng ký đầu tiên…….);

– Tiền đặt cọc và tiền thuê xe còn lại (nếu có) do hai bên tự thỏa thuận, thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Việc giao nhận xe, tiền đặt cọc và tiền thuê xe còn lại (nếu có) nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hai bên đã chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ghi trong hợp đồng thuê xe nêu trên.

xem thêm: Mẫu thông báo thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022

ĐIỀU 2: GIẢI QUYẾT TRANH LUẬN:

Trong quá trình thực hiện văn bản, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: SỰ BẢO LÃNH CỦA BÊN:

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau đây:

  1. Việc ký kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong văn bản này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG:

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản này.

Qua một bên

(Ký và ghi rõ họ tên)

bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày tháng năm……..

BIÊN BẢN THÔNG THƯỜNG HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số………… tại………….Chúng tôi gồm có:

I/ Đại diện Bên A (Bên thuê xe):

người thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:…………

Đại diện là Ông/Bà……Chức vụ:……

Địa chỉ nhà: ………

Fax Điện thoại:……

Mã số thuế: ………

Số tài khoản:…….Tại ngân hàng:…………

II/ Đại diện Bên B (Chủ xe/Cho thuê xe):

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]:……

Đại diện là Ông/Bà:……..Chức vụ:……

Địa chỉ nhà:……

Fax Điện thoại:………

Mã số thuế: ………

Số tài khoản: …………Tại ngân hàng:……

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin đi học trong nước và hướng dẫn cách viết đơn

Thanh lý hợp đồng thuê xe: …………

Biển kiểm soát: …………

Bên A đã thanh toán đủ số tiền:……

Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền: …………

Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN

2. Quy định về hợp đồng thuê xe:

Hợp đồng thuê xe máy, thuê xe ô tô thực chất là hợp đồng thuê tài sản. Căn cứ Điều 472 Bộ Luật Dân Sự 2015Hợp đồng thuê tài sản được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho thuê giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định và có phát sinh thêm chi phí. trả tiền thuê

Hợp đồng thuê xe làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê xe. Đặc biệt:

– Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê: bên cho thuê phải bảo đảm xe luôn ở tình trạng đúng như thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt quá trình thuê; Nếu phương tiện bị hư hỏng hoặc bị lỗi, nó phải được sửa chữa

+ Bên cho thuê xe sẽ phải sửa chữa xe hoặc giảm giá thuê xe hoặc đổi xe khác hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê xe nếu xe thuê bị giảm giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê.

+ Trường hợp bên thuê đã thông báo với bên cho thuê về những hư hỏng của phương tiện mà bên cho thuê không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải thông báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa

– Nghĩa vụ bảo quản xe thuê:

+ Bên thuê sẽ chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe; Nếu làm mất, hư hỏng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường

+ Xe bị hao mòn tự nhiên bên thuê không chịu trách nhiệm

+ Bên thuê xe có thể sửa chữa, làm tăng giá trị xe nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

– Bên thuê có nghĩa vụ sử dụng xe đúng mục đích đã cam kết: nếu bên thuê sử dụng xe sai mục đích, công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Trả tiền thuê xe: bên thuê phải trả đủ tiền thuê xe đúng thời hạn đã thoả thuận. Nếu hai bên có thỏa thuận về việc trả tiền thuê xe theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên thuê không trả tiền 3 kỳ liên tiếp.

3. Trường hợp phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô:

– Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô nếu kết thúc việc thuê xe trước thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận, giao kết trong hợp đồng.

– Khi hợp đồng thuê xe đã được thực hiện

– Tạm dừng hoặc hủy hợp đồng thuê xe

– Hợp đồng thuê nhà hết hạn mà các bên không thỏa thuận về việc gia hạn tiếp tục các thỏa thuận này

Khi đó, hai bên cho thuê và bên cho thuê xe sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng để thể hiện rõ ràng nhất nội dung, căn cứ cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc chấm dứt hợp đồng thuê xe, tránh tình trạng phá sản. tranh chấp và rủi ro trong tương lai.

4. Nội dung ghi trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô:

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe. Mẫu này do các bên tự lập trên cơ sở thỏa thuận của hai bên. Nội dung trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe phải đáp ứng các nội dung cụ thể sau:

– Tên biên bản, thời gian, địa điểm lập biên bản cụ thể

– Căn cứ lập biên bản

– Thông tin các bên lập biên bản: là bên cho thuê xe và bên thuê xe. Liệt kê đầy đủ thông tin cá nhân của các bên, bao gồm: họ và tên; ngày sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân; …

Nội dung chính của biên bản bao gồm:

+ Thỏa thuận về việc hai bên chấm dứt hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô

+ Cơ sở chấm dứt là gì?

+ Mô tả các thông tin cụ thể về xe: loại xe, nhãn hiệu, biển số, số máy, số khung, màu sơn của xe,…

– Quyền và nghĩa vụ của hai bên thuê và cho thuê xe

– Cam kết của các bên

– Cuối cùng là chữ ký của hai bên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe máy, xe ô tô mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận