Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh và song ngữ

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và tiếng anh? Hướng dẫn làm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng ? Các bước thanh lý hợp đồng như thế nào?

Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và tiếng anh là một loại giấy tờ được sử dụng khá phổ biến trong các giao dịch dân sự, thông qua biên bản thanh lý hợp đồng để hoàn tất các thủ tục về nội dung còn lại. chưa hoàn thành. Vì thế mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Song ngữ và tiếng Anh được tạo ra như thế nào?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và tiếng anh là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản về việc các bên đã ghi nhận và hoàn thành các thủ tục, nội dung trong hợp đồng hoặc chưa hoàn thành một số nội dung.

Ngoài ra, các bên cũng xác nhận lại kết quả, chất lượng công việc, quyền và nghĩa vụ phát sinh của hai bên trong quá trình làm việc theo hợp đồng đã thỏa thuận và ký kết. Theo quy định của pháp luật, việc thanh lý hợp đồng sẽ được thể hiện bằng văn bản gọi là biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản thanh lý hợp đồng có tên tiếng Anh là Contract Liquid record.

Trong giao dịch dân sự, chúng ta quen thuộc với nội dung thanh lý hợp đồng là việc các bên ghi nhận và hoàn tất các thủ tục, nội dung của hợp đồng hoặc một số nội dung chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, sẽ xác nhận lại kết quả, chất lượng công việc và các quyền lợi, nghĩa vụ phát sinh của hai bên trong quá trình làm việc theo hợp đồng đã thỏa thuận và ký kết. Thanh lý hợp đồng có thể hiểu là biên bản hoàn thành sau khi đã hoàn thành mọi công việc và thống nhất ký kết.

Hiện nay trong thời kỳ hội nhập và ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay là tiếng Anh và theo đó biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh là một văn bản thông dụng cần có khi đối tác của bạn là người nước ngoài. ngoài. Tuy nhiên, để soạn thảo một hợp đồng đúng ngữ cảnh và văn phong thì cần có thời gian cũng như kỹ năng ngoại ngữ tốt.

Không chỉ vậy, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nên hồ sơ này còn được sử dụng cho các công ty, xí nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh. tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng đã ký kết với đối tác, khách hàng nước ngoài. Biên bản thanh lý hợp đồng có thể được soạn thảo song ngữ Việt – Anh, Anh – Việt hoặc song ngữ Việt với các ngôn ngữ khác tùy theo yêu cầu của từng khách hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA HÀNG

– Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015;

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

– Với sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

1/ Bên Mua (gọi tắt là Bên A):

Tên Công ty……

Trụ sở chính của công ty: ….

Số điện thoại liên hệ: ………… Email:……

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……..

Người đại diện theo pháp luật là ông…………hoặc bà…………..

Số ID:……

xem thêm: Thanh lý hợp đồng là gì? Quy trình thanh lý hợp đồng kinh tế?

Cấp bởi: …ngày….

Chức vụ: ……

2/ Bên Bán (gọi tắt là Bên B):

Tên Công ty……

Trụ sở công ty:…….

Số điện thoại liên hệ:…… Email:……..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…….

Người đại diện theo pháp luật là ông…………hoặc bà…….

xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Số ID:……

Cấp bởi:……ngày….

Chức vụ: …………

Bên A và Bên B đã ký kết hợp đồng số:….. ngày…………(tháng/ngày/năm) tại địa chỉ)……..

Theo hợp đồng này, hai bên đã yêu cầu thanh lý hợp đồng trên cơ sở thỏa thuận của các bên, với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý hợp đồng

1/ Các bên đã xác nhận tất cả các nghĩa vụ đã thỏa thuận trước đây, nay muốn thanh lý hợp đồng

– Nếu hoàn thành hợp đồng thì ghi vào biên bản “các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng”.

xem thêm: Những điều cần lưu ý khi thanh lý hợp đồng thuê nhà

– Nếu hợp đồng chưa hoàn thành thì ghi rõ nội dung hợp đồng chưa hoàn thành và ghi các thông tin phát sinh về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm.

2/ Các bên ghi nhận sự hợp tác trong công việc, từ đó các bên quyết định thanh lý hợp đồng số: … /……..

Điều 2: Điều khoản chung

1/ Sự thỏa thuận giữa các bên đảm bảo không có tranh chấp về hợp đồng. Vì vậy, sau đó, các bên có thể quyết định thanh lý hợp đồng.

2/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày Bên A và Bên B ký kết. Hợp đồng có giá trị, sau khi xác nhận việc lập biên bản, các bên sẽ không còn bất kỳ nghĩa vụ nào trong hợp đồng.

3/ Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút ngắn thời gian thử thách của án treo chi tiết nhất hiện nay

Đại diện bên A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

xem thêm: Quyết toán hợp đồng là gì? Trình tự thanh toán và quyết toán hợp đồng?

Đại diện Đảng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm mẫu văn bản thanh lý hợp đồng song ngữ:

Biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn song ngữ tiếng việt và tiếng anh có nội dung như sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ của văn bản hành chính;

+ Ngày, địa điểm ký biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Thông tin hai bên ký biên bản thanh lý: Bên cung cấp dịch vụ (tên công ty, tổ chức, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đại diện, chức vụ, giấy ủy quyền nếu có); người sử dụng dịch vụ (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại…);

+ Điều khoản thỏa thuận: Nội dung thanh lý, điều khoản chung…;

+ Ký xác nhận và đóng dấu của đại diện hai bên.

xem thêm: Thanh lý hợp đồng thuê nhà có phải công chứng?

4. Thủ tục thanh lý hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Các bên trong hợp đồng thống nhất thanh lý và chấm dứt hợp đồng

Ở bước đầu tiên này, hai bên tham gia thanh lý loại hợp đồng này do sự thỏa thuận của các bên và thường được áp dụng khi hợp đồng đã hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Theo đó, để hai bên có sự thống nhất và đi đến việc thực hiện thông báo thủ tục ký kết, chấm dứt hợp đồng khá đơn giản và không chịu sự ràng buộc của các quy định về nghĩa vụ báo trước hay tra soát. nợ về nghĩa vụ. dịch vụ còn lại.

Bước 2. Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng thì căn cứ vào các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bên đơn phương cần phải

– Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng gửi thông báo cho bên kia, lưu ý giữ thời điểm chấm dứt muộn hơn. khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

– Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần căn cứ vào quy định tại Điều 424, 425, 426 của Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo việc thực hiện đúng trình tự pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Khi tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng, các bên soạn thảo cần lưu ý các nội dung sau để thực hiện:

xem thêm: Nhà thầu rút khỏi liên danh sau khi ký hợp đồng

+ Việc thanh lý hợp đồng cần dựa trên các căn cứ pháp lý và các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Ngoài ra, các điều khoản còn được dùng làm căn cứ để thanh lý hợp đồng chính đã ký kết.

Ghi chú:

– Những căn cứ này rất quan trọng vì nó là cơ sở để xác định lý do tại sao chấm dứt hợp đồng nên người soạn thảo biên bản này cần phải tinh tế, chính xác và am hiểu pháp luật. Việc thanh lý phải có các điều khoản áp dụng tương tự từ hợp đồng chính để so sánh các điều khoản với hợp đồng thanh lý.

+ Nội dung biên bản cần ghi rõ thông tin cá nhân của các bên, đồng thời nêu rõ các bên đã thực hiện nghĩa vụ như thế nào về công việc, thanh toán và căn cứ vào đó mà hai bên phải cam kết sau này. Có thể có tranh chấp về nội dung này;

+ Nêu rõ trách nhiệm cũng như nghĩa vụ bảo hành, tức là hai bên đồng ý rằng nghĩa vụ bảo hành của bên cung cấp dịch vụ vẫn có hiệu lực sau khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng và phải còn hiệu lực. Thời gian kéo dài bao lâu tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên…

– Trường hợp các bên chấm dứt vì các lý do như đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên kia phải ghi rõ phương thức giải quyết như bồi thường giá trị hợp đồng như thế nào, thời gian bên vi phạm phải chịu là bao lâu. chịu trách nhiệm nộp tiền vi phạm sau khi các bên thống nhất lập biên bản thanh lý.

+ Khi các bên thanh lý Hợp đồng thì biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn quyền và trách nhiệm liên quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại về Hợp đồng sau khi ký vào Biên bản.

Như vậy trên đây để lập được biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và tiếng anh cần lưu ý về nội dung, câu từ sao cho chính xác, đúng mục đích cũng như thỏa thuận của hai bên.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích mới nhất

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh và song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận