Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học mới nhất

Mẫu báo cáo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì? Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học? Hướng dẫn lập biên bản? Thông tin liên quan?

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học hỏi từ thực tế học tập của học sinh. Ở đó, Giáo viên cùng nhau thiết kế giáo án, dành thời gian cùng nhau, quan sát, phản ánh và chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học của học sinh) bài học. Đồng thời đưa ra nhận xét về tác động của bài giảng, câu hỏi, nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, rút ​​kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào bài học hàng ngày một cách hiệu quả. Cần làm hồ sơ buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để ghi lại quá trình của buổi sinh hoạt đó.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì?

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là mẫu biên bản ghi lại những nội dung, thông tin về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là mẫu biên bản ghi chép và làm căn cứ cho quá trình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

2. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……ngày tháng năm……..

PHÚT HOẠT ĐỘNG ĐỘI NỮ

NỐI TIẾP BÀI HỌC

xem thêm: Thủ tục chuyển sinh hoạt chi đoàn cho chi đoàn mới

Hôm nay lúc….giờ…ngày……tháng……năm 2020. Tại văn phòng trường ………….diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Người tham dự:……

Vắng mặt: …………

Dẫn chương trình:…….Chức vụ: Trưởng nhóm

NỘI DUNG

1- Đ/c……………………..Tổ trưởng tổ chuyên môn triển khai nội dung sinh hoạt:

Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tổ khối đã yêu cầu giáo viên trong khối cùng nhau chọn một bài để soạn một phương pháp dạy học thống nhất theo hướng phát triển chất lượng. năng lực học sinh.

Các thành viên trong nhóm nghe nội dung và tiến hành thảo luận để chọn bài minh họa.

xem thêm: Quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

+ Địa chỉ……………….đề nghị chọn bài:…

+ Tác giả giải thích lý do chọn nội dung: Nội dung bài học phù hợp với đối tượng học sinh, dễ triển khai phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất động cơ học tập của học sinh. Đồng thời, có nhiều tài liệu giảng dạy hỗ trợ cho bài học hơn các bài học khác trong tuần.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký cổ đông và hướng dẫn thủ tục đăng ký cổ đông mới nhất

+ Các thành viên trong tổ nhất trí với đề nghị trên của đồng chí:…………………….

Sau khi nghe các thành viên trong nhóm đề xuất chọn bài minh họa, giải thích lý do chọn bài, tổ trưởng chuyên môn thống nhất và kết luận:

+ Phân công đồng chí:… soạn bài:…………

+ Dự kiến ​​thời gian dạy:……

+ Trước giờ dạy tổ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận về nội dung, phương pháp dạy học.

Buổi sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học kết thúc vào hồi ………… cùng giờ trong ngày với sự tham gia, đồng tình của toàn thể các thành viên trong tổ.

xem thêm: Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022?

TỶTRÊN TOÀN THẾ GIỚI

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẦU BẾP ĐẶC BIỆT

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập biên bản:

Biên bản cuộc họp cần ghi rõ ai là người đưa ra ý kiến ​​hay quyết định về cái gì. Do đó, việc ghi nhớ tên và xác định những người tham gia cuộc họp là rất quan trọng. Để làm được điều này, bạn có thể nghiên cứu trước hoặc nhờ người chủ trì giới thiệu người tham dự. Bạn nên vẽ sơ đồ khi giới thiệu để đảm bảo không bị nhầm lẫn.

– Ghi lại các thao tác một cách độc lập, rõ ràng

– Viết các hành động một cách độc lập, rõ ràng sẽ giúp bạn cũng như nghiệp chướng dễ dàng theo dõi nó hơn. Vì vậy, hãy viết rõ ràng ý tưởng, quyết định của ai, ai hoặc bộ phận nào chịu trách nhiệm thực hiện và trong thời gian bao lâu. Điều này cũng thể hiện sự cẩn thận của người viết và là một điểm cộng cho hội đồng đánh giá.

Ghi nhớ nội dung cơ bản: Việc ghi nhớ cấu trúc nội dung cơ bản sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và gánh nặng khi làm công việc này. Cụ thể, hãy ghi nhớ những điểm chính sau:

– Những gì được đưa ra.

xem thêm: Điều kiện làm việc để sinh hoạt đoàn thể của cán bộ công chức nghỉ hưu

– Đã đạt được kết quả gì?

– Ý kiến, quyết định nào được thông qua.

– Những hoạt động nào cần được thực hiện với thời hạn và mục tiêu hoàn thành.

4. Thông tin liên quan:

Các bước thực hiện: sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học như sau:

Bước 1. Xây dựng bài dạy minh họa

– Tổ chuyên môn thảo luận và thống nhất lựa chọn bài dạy minh họa căn cứ vào mục đích cụ thể của hoạt động chuyên môn. Việc lựa chọn giáo viên dạy minh họa cần đảm bảo lần lượt tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn tham gia. Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng ký dạy minh họa.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng xác định khối lượng công việc và đề nghị thanh toán

– Giáo viên dạy minh họa nghiên cứu chương trình bộ môn, kế hoạch dạy học bộ môn, sách giáo khoa và tài liệu dạy học có liên quan, phối hợp với các giáo viên khác trong tổ chuyên môn xây dựng bài dạy minh họa. . Việc xây dựng bài dạy minh họa cần đảm bảo xác định rõ yêu cầu cần đạt. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của bài, giáo viên có thể chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh giá quá trình học tập của học sinh. … để phù hợp với đối tượng và điều kiện dạy học, phù hợp với sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Lưu ý, không tổ chức dạy trước bài minh họa.

Bước 2. Tổ chức các cuộc biểu tình giảng dạy và tham dự các lớp học

Trên cơ sở bài dạy minh họa đã được xây dựng, giáo viên tiến hành dạy học để tổ chuyên môn quan sát, phân tích bài học. Khi lên lớp cần chú trọng quan sát hoạt động học tập của học sinh kết hợp với quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn của giáo viên theo các yêu cầu sau:

xem thêm: Xử phạt hành vi xả nước thải sinh hoạt bừa bãi ra môi trường

– Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng, phù hợp với năng lực của học sinh, thể hiện ở yêu cầu sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo các học viên đều tiếp thu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình.

– Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; kịp thời phát hiện những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; Không có học sinh nào bị “bỏ quên”.

– Trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và các kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.

– Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và các ý kiến ​​trao đổi, thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh hứng thú, tự tin trong học tập, nâng cao kết quả học tập; chính xác hóa những kiến ​​thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2023

Trong quá trình tổ chức dạy học và dự giờ, khuyến khích giáo viên quan sát, ghi chép kết hợp ghi chép các hoạt động học tập của học sinh để sử dụng khi phân tích bài nhưng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động. giảng dạy của giáo viên và học sinh.

Bước 3. phân tích bài học

Toàn trường hoặc các tổ chuyên môn tổ chức giao lưu, chia sẻ, tập trung vào các nội dung sau:

+ Hoạt động học của HS: khả năng tiếp nhận và mức độ “sẵn sàng” thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp; tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập; tính tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả, sản phẩm học tập; tính chính xác, mức độ phù hợp của kết quả, sản phẩm học tập, thái độ, tình cảm của học sinh trong từng hoạt động.

xem thêm: Khung giá và cách tính giá nước sạch sinh hoạt năm 2022? Bảng giá nước sạch Hà Nội, TP.HCM?

+ Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh: cách thức chuyển giao nhiệm vụ học tập; cách quan sát, theo dõi, phát hiện khó khăn của học sinh; biện pháp hỗ trợ, khuyến khích học sinh tự học, hợp tác; phân tích, nhận xét kết quả học tập, quá trình học tập của học sinh.

+ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động học tập của học sinh: kế hoạch bài học (yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học, hoạt động học,…); sự tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh; tâm, sinh lý học sinh; Không khí lớp học…

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày

Trên cơ sở kết quả phân tích đề bài và những điều quan sát, rút ​​ra được qua các giờ học, giáo viên đã chủ động, sáng tạo vận dụng vào bài dạy hàng ngày.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học , Hướng dẫn cách lập biên bản và các thông tin liên quan về Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Thông tin giúp giáo viên xây dựng chuyên môn tốt hơn, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đạt hiệu quả cao hơn.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn