Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu hợp đồng nghiệm thu, thanh lý là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng ? Hướng dẫn viết biên bản? Các vấn đề pháp lý liên quan?

Hợp đồng kinh tế là văn bản thoả thuận, tài liệu giao dịch giữa các bên trong hợp đồng về việc thực hiện sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thoả thuận nhằm mục đích kinh doanh, trong đó quy định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên nhằm phát triển và thực hiện kế hoạch của mình. Theo quy định của pháp luật kinh tế thương mại, hợp đồng kinh tế có các đặc điểm sau: mục đích của việc giao kết hợp đồng kinh tế là nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, đó là sản xuất, mua bán. sản phẩm và dịch vụ; đối tượng của hợp đồng ít nhất một bên phải là pháp nhân, bên còn lại có thể là pháp nhân hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh; Mẫu hợp đồng kinh tế là văn bản giao dịch có chữ ký xác nhận của các bên về nội dung trao đổi chủ yếu.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản được ghi lại sau khi hoàn thành một công việc nào đó, được hai bên xác nhận lại về khối lượng, chất lượng, những phát sinh sau khi hoàn thành công việc đó và hai bên thống nhất ký tên. Đây là những thông tin chi tiết.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng như thế nào?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản được ghi lại sau khi hoàn thành một công việc nào đó, được hai bên xác nhận lại về khối lượng, chất lượng, các phát sinh sau khi hoàn thành công việc đó và hai bên thống nhất ký kết.

Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng là mẫu biên bản được sử dụng để sau khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng, hai bên phải thông báo kết quả cho nhau. Khi đó phải lập Biên bản thanh lý hoặc Biên bản chấm dứt hợp đồng.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Thanh lý Hợp đồng…… Số…….)

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2015.

– Căn cứ Hợp đồng (1) …………

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay, ngày…. tháng … năm …………., tại …………., chúng tôi gồm có:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm đánh nhau mới nhất

BÊN ………….: (gọi tắt là Bên A)

Ông:…………….. Sinh năm:……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………… do ………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………

xem thêm: Thanh lý hợp đồng là gì? Quy trình thanh lý hợp đồng kinh tế?

Bà: …………………………………. Sinh tại: ……………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………… do…………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: …………..

BÊN ……………………: (gọi tắt là Bên B)

Ông: …………..Sinh năm:……………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. do ………….. cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………

Bà: ………….. Sinh năm: ……………..

xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………do……………………. ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau soạn thảo và ký vào Văn bản này để tiến hành thanh lý Hợp đồng ……………… theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày ………….., hai bên đã đi đến thống nhất và thống nhất ký kết Hợp đồng ……………….

Do …………, các bên quyết định lập Văn bản thanh lý Hợp đồng trên ……………….

2. Bằng việc lập và ký vào Văn bản Thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng………… sẽ chấm dứt ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản Thanh lý Hợp đồng này.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

ĐIỀU 2

ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không ép buộc và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào.

Các bên không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại sau khi ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dung của Văn bản thanh lý hợp đồng này, đồng thời đã ký và chỉ vào Văn bản này để làm bằng chứng.

Văn bản này được lập thành …..(….) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

Qua một bên

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất 2022

bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn ghi biên bản:

– Khi lập biên bản này, người soạn thảo cần dựa vào các điều khoản đã được quy định trong luật. Đồng thời, căn cứ vào các quy định của pháp luật với các báo giá từ hợp đồng chính.

– Hai thông tin đó sẽ giúp người biên tập đảm bảo tính chính xác của nội dung.

Bên cạnh đó, khi soạn biên bản này, người soạn thảo cũng cần chú ý đến cách hành văn. Sử dụng câu ngắn gọn, dễ hiểu. Tránh cách diễn đạt vòng vo. Biên bản này cần được trình bày rõ ràng, tế nhị và đầy đủ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn thông báo chậm tiến độ và hướng dẫn cách viết

– Đặc biệt trong biên bản này cần có đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Đó là những điều khoản ràng buộc mà hai bên đã ký kết và thực hiện.

– Cần liệt kê lại các điều khoản đó để đảm bảo tính chính xác của biên bản thanh lý. Hơn nữa, việc liệt kê lại các điều khoản được ký kết cũng giúp biên bản mạch lạc hơn. Tránh trường hợp kiện tụng phát sinh sau khi hoàn tất hợp đồng.

4. Các vấn đề pháp lý liên quan:

Điều kiện thanh lý hợp đồng được quy định như sau:

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về điều kiện thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, về nguyên tắc, BLDS luôn tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận miễn là không trái với quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 3 BLDS 2015:

“Thứ nhất. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được dùng bất cứ lý do gì để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo vệ bình đẳng về các quyền nhân thân và tài sản.

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội đều có hiệu lực đối với các bên và phải được các chủ thể khác tôn trọng.

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.”

Ngoài ra, căn cứ vào định nghĩa có thể thấy, việc thanh lý hợp đồng chỉ được đặt ra khi hợp đồng được hoàn thành hoặc các bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Cụ thể, theo quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự 2015:

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hợp đồng đã hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đại hội chi bộ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

6. Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Thông thường trên thực tế, các bên thực hiện thanh lý hợp đồng khi hai bên đạt được mục đích của hợp đồng, hoặc hợp đồng chấm dứt trên cơ sở thỏa thuận của các bên ghi nhận sự chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hai bên. thông qua hợp đồng đã ký kết với nhau.

Thông qua việc thanh lý hợp đồng kinh tế, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện các nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các khoản trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do việc thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực.

Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý thì quan hệ hợp đồng kinh tế đó được coi là chấm dứt. Riêng biệt, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có giá trị pháp lý cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Về bản chất, mục đích của thanh lý hợp đồng kinh tế là giúp các bên xác định lại việc các bên đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, còn trách nhiệm gì, hậu quả của hợp đồng. đó là gì. Khi xác định xong thì phần quyền, nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện, thỏa thuận coi như chấm dứt. lực lượng. Như vậy, mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng là nhằm giải phóng quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh những tranh chấp có thể phát sinh về quyền và nghĩa vụ sau này. dịch vụ do các bên thực hiện.

Căn cứ vào những điều trên, Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sẽ giúp người làm giấy giảm bớt khối lượng công việc hành chính. Thay vì phải làm hai tài liệu riêng biệt, chỉ cần làm một tài liệu duy nhất. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể sử dụng biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Vì vậy, nếu bạn là người soạn thảo hợp đồng, bạn cần cân nhắc và lựa chọn loại văn bản phù hợp để sử dụng vào đúng trường hợp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận