Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công? Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công?

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập ngay sau khi các bên hoàn thành công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng trước đó. Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được trình bày như thế nào? Bài viết này Luật Dương Gia sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về biên bản và cách soạn thảo.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích là gì?

Dịch vụ sự nghiệp công là dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; Y khoa; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông, báo chí; khoa học và Công nghệ; kinh tế và sự nghiệp khác.

Nghiệm thu là quá trình thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra dự án và chuẩn bị đi vào hoạt động, giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng.

Thanh lý hợp đồng là biên bản được ghi nhận sau khi hoàn thành công việc nhất định, được hai bên xác nhận lại về khối lượng, chất lượng, các phát sinh sau khi hoàn thành công việc đó và được hai bên thoả thuận. dấu hiệu.

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng có thể hiểu là quá trình kiểm tra lại công trình trước khi chấm dứt giao dịch dân sự.

Biên bản nghiệm thu, thanh lý việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp là văn bản dùng để làm văn bản pháp lý cho việc nghiệm thu, thanh lý việc cung cấp dịch vụ do hai bên thỏa thuận giữa hai bên do hai bên lập. Văn bản bao gồm các thông tin được hai bên cùng chấp nhận và làm cơ sở cho các phát sinh sau này.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

Con số …/…

…, ngày tháng năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Đối với cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích)

Căn cứ bộ luật dân sự;

Căn cứ Nghị định số…/NĐ-CP của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước từ chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định/Quyết định…

Căn cứ Hợp đồng số…

xem thêm: Thanh lý hợp đồng là gì? Quy trình thanh lý hợp đồng kinh tế?

Căn cứ Báo cáo kết quả cung ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bắc Giang [Ly hôn nhanh tại Bắc Giang]

Căn cứ biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đặt hàng…

Cơ sở …

Hôm nay, ngày…. tháng… năm… chúng tôi gồm có:

– Đại diện Bên A: (1)

+ Địa chỉ: …

+ Điện thoại: …, Fax: …

+ Mã số thuế (nếu có): …

xem thêm: Mẫu hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy móc thiết bị mới nhất 2022

+ Tài khoản: …

+ Của Ông (Bà): …

+ Chức vụ:……là đại diện

– Đại diện Bên B (2)

+ Địa chỉ:……

+ Điện thoại:……, Fax:……

+ Mã số thuế: …

+ Tài khoản: …

xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

+ Của Ông (Bà): …

+ Chức vụ: …làm đại diện

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích) như sau:

– Số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng: …

– Số lượng, khối lượng sản phẩm đặt hàng nghiệm thu:……

– Đơn giá, giá đặt hàng theo hợp đồng:……

– Đơn giá, giá đã điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có):…….…

– Giá trị hợp đồng: ……

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

– Giá trị thanh toán:……

– Kinh phí đã được cấp:……

– Kinh phí còn cấp hoặc thừa nộp lại ngân sách:……

* Đối với hợp đồng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có thể bổ sung các nội dung sau:

– Kinh phí được trợ cấp theo hợp đồng: …

– Kinh phí được hỗ trợ theo kết quả nghiệm thu: …

– Trợ cấp được hưởng: …

– Kinh phí trợ cấp được cấp thêm hoặc nộp thừa ngân sách: …

xem thêm: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

* Nội dung khác (nếu có).

* Ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức đặt hàng (bên A): …

* Ý kiến ​​của đơn vị nhận lệnh (bên B): …

ĐẠI DIỆN BÊN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

ĐẠI DIỆN BỞI A

(Ký tên và đóng dấu)

xem thêm: Đăng ký thuế, tính thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Họ và tên

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

Biên bản nghiệm thu thi công bê tông nhựa là văn bản hành chính nên cá nhân khi lập phải trình bày khoa học, rõ ràng, có đầy đủ nội dung tiêu ngữ, tiêu ngữ.

(1) Bạn điền tên cơ quan, tổ chức ký Hợp đồng đặt hàng

(2) Đơn vị nhận Hợp đồng đặt hàng

Hai bên điền đầy đủ các thông tin về thỏa thuận thanh lý hợp đồng theo giá trị, số lượng,… và ký tên vào cuối văn bản thể hiện sự đồng ý của các bên.

4. Quy định pháp luật về nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích:

ước tính

Một là, Thanh toán phí giao nhiệm vụ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng liên doanh, mẫu hợp đồng hợp tác liên doanh

Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, nghiệm thu nhiệm vụ được giao, các tài liệu khác có liên quan (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tạm ứng, thanh toán theo quy định của pháp luật. Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất 2022

Trường hợp pháp luật chuyên ngành đã quy định về giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì việc thanh toán kinh phí giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật và quy định pháp luật chuyên ngành. các luật và quy định khác có liên quan hiện hành.

Hai là, Thanh toán chi phí đặt hàng, đấu thầu

Đối với việc đặt hàng cấp kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện: Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao; quyết định đặt hàng của cơ quan cấp trên đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đơn giá, giá đặt hàng; biên bản nghiệm thu sản phẩm theo quy định của cấp có thẩm quyền; biên bản nghiệm thu đơn hàng từng năm, các tài liệu liên quan khác (nkhông bán đượcbạn có); đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tạm ứng, thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Đối với kinh phí hợp đồng đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có trách nhiệm thực hiện: Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng đã được ký kết giữa đơn vị đặt hàng với đơn vị sự nghiệp công lập khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; đơn giá, giá đặt hàng, trợ giá, giá tiêu thụ; biên bản nghiệm thu sản phẩm theo quy định của cấp có thẩm quyền; biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từng năm (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này); các tài liệu liên quan khác (nếu có); cơ quan ký hợp đồng trước, thanh toán chi phí cho nhà cung cấp để nhận đặt hàng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan và các quy định hiện hành.

Ba là, Kinh phí đặt hàng, hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; chênh lệch thu, chi từ các đơn đặt hàng, hợp đồng (nếu có) được thực hiện như sau:

Đối với các nhà cung cấp là đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và dịch vụ sự nghiệp khác, Nghị định số Nghị định số 54/2016/NĐ-CP CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nghị địnhphânQuy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, sửa đổi. , bổ sung (nếu có).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm mới hay và ngắn gọn

Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tự quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành và pháp luật chuyên ngành (nếu có); thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bốn là, Khi kết thúc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, cơ quan quản lý cấp trên nghiệm thu những sản phẩm không đạt yêu cầu hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định.Oh số lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích được giao, đặt hàng, đấu thầu hoặc có lý do ngừng thực hiện, phần kinh phí còn lại thực hiện điều chỉnh hoặc hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. và sách hướng dẫn.

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

Về vấn đề quyết toán kinh phí

Đơn vị sự nghiệp công lập quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ và đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích trong báo cáo quyết toán năm trình cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt, thẩm định theo quy định của pháp luật. ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Quyết toán chi phí hợp đồng đặt hàng, đấu thầu với các đơn vị sự nghiệp công lập khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (hoặc kinh phí giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định): Kkhông bán đượcKết thúc năm tài chính, cơ quan đặt hàng, nhà cung cấp nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan và các quy định hiện hành.

Căn cứ hợp đồng đã ký kết, dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đơn giá, giá đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ) của cấp có thẩm quyền, giá tiêu thụ theo quy định của Nhà nước, mức trợ giá, biên bản nghiệm thu , thanh lý hợp đồng và các văn bản khác có liên quan (nếu có), cơ quan đặt hàng, đấu thầu (hoặc giao nhiệm vụ), thanh quyết toán kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác; nhà sản xuất, nhà cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận