Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị ? Hướng dẫn soạn thảo biên bản tĩnh không lắp đặt thiết bị ? Nội dung, trình tự tiến hành nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị?

Sau mỗi công trình xây dựng, để đảm bảo chất lượng như mong muốn và đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng về sau, mỗi công trình đều phải được nghiệm thu theo một quy trình nhất định. Bài viết này Luật Dương Gia sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị là gì?

Biên bản nghiệm thu việc lắp đặt tĩnh thiết bị là một trong những mẫu biên bản được sử dụng cho các công trình xây dựng, được lập nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện việc lắp đặt tĩnh thiết bị. Biên bản cung cấp đầy đủ thông tin về dự án cũng như kết quả thẩm định dự án. Nội dung của mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị cũng tương tự như các biên bản khác, cụ thể đầy đủ các thông tin cơ bản từ công trình, hạng mục công trình và trình bày rõ ràng các thành phần trực tiếp. tiếp tục tham gia nghiệm thu. Biên bản cung cấp thông tin của ban quản lý dự án, đại diện nhà thầu thi công cùng với nhiều thông tin cá nhân, chức vụ rõ ràng.

Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị được lập để đánh giá kết quả công việc, báo cáo các thông tin cơ bản từ công việc, hạng mục công trình, trình bày rõ chất lượng công việc và thành phần tham gia. chấp thuận.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA TỈNH

CON SỐ: …………………..

Dự án 1)..

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

Thể loại: ……

1. Thiết bị (hoặc cụm thiết bị) được nghiệm thu: ….(2)…

2. Các bộ phận được trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)…….

– Ông: ….. Chức vụ:……..

Đại diện Nhà thầu thi công:……(3)

– Anh ta: …. Chức vụ: ……

3. Thời điểm nghiệm thu:

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất 2022

Bắt đầu: …………..giờ…….tháng……………….

Kết thúc: ………….giờ……ngày…….tháng…………

Tại công trường: ………

4. Đánh giá công tác gia công, lắp đặt:

một. Về cơ sở nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các nội dung thay đổi thiết kế đã được phê duyệt:

Bản vẽ số: (4)

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

– Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về gia công, chế tạo, lắp đặt được áp dụng: (5)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo

– Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng thi công: Hồ sơ mời thầu

– Kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt: (6)

– Biên bản nghiệm thu các công việc hoàn thành trong quá trình gia công, chế tạo.

– Nhật ký thi công, giám sát.

Bản vẽ hoàn công do nhà thầu lập.

b. Về chất lượng sản xuất và lắp đặt:

(Ghi rõ chất lượng công tác sản xuất, lắp đặt có đáp ứng các yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành hay không)

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình mới nhất

c. Ý kiến ​​khác (nếu có):

5. Kết luận:

(7)

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập biên bản đặt tĩnh thiết bị:

Biên bản nghiệm thu thi công bê tông nhựa là văn bản hành chính nên cá nhân khi lập phải trình bày khoa học, rõ ràng, có đầy đủ nội dung tiêu ngữ, tiêu ngữ.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử chạy không tải mới nhất

(1) Ghi tên công việc nghiệm thu

(2) Ghi rõ tên thiết bị cần kiểm tra

(3) Ghi tên nhà thầu

(4) Ghi rõ tên và số hiệu bản vẽ thiết kế

(5) Ghi rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

(6) Tên và số kết quả thí nghiệm: Thử kéo thép, siêu âm hàn, thử kín nước, giấy chứng nhận nhà máy vân vân…

(7) Cần ghi nhận hoặc không chấp thuận cho giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc chỉ rõ những lỗi (nếu có) cần sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chạy thử.

4. Nội dung và trình tự nghiệm thu công việc lắp đặt thiết bị tĩnh:

đầu tiên, Nghiệm thu thiết bị lắp đặt được thực hiện theo 3 bước: Nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu chạy thử không tải và nghiệm thu có tải.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu phần mềm và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Thứ hai, chấp nhận tĩnh

Thứ nhất, Nghiệm thu tĩnh là kiểm tra, xác định chất lượng lắp đặt theo thiết kế và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của việc lắp đặt để chuẩn bị đưa thiết bị vào chạy thử không tải.

Công tác nghiệm thu tĩnh do Ban nghiệm thu cơ sở thực hiện.

Thứ hai, Khi nghiệm thu cần nghiên cứu các tài liệu sau:

– Bản vẽ thiết kế lắp đặt và chế tạo (nếu có);

– Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị.;

– Biên bản nghiệm thu từng phần công việc lắp đặt máy, lắp đặt điện, lắp đặt đường ống, lắp đặt thông gió, lắp đặt thiết bị tự động và đo đạc thí nghiệm, gia công kết cấu thép và thiết bị…;

– Bản vẽ hoàn công cho một số công trình lắp đặt quan trọng;

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, cửa hàng kinh doanh

– Biên bản kiểm định nồi hơi và thiết bị chịu áp lực;

– Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC;

– Biên bản thay đổi thiết kế, thiết bị;

– Nhật ký dự án; .

Biên bản nghiệm thu công trình thi công liên quan đến việc lắp đặt và bao che thiết bị;

– Đối với thiết bị đã qua sử dụng, khi lắp đặt lại phải kèm theo lý lịch thiết bị từ cơ sở cũ.

– Đối với các thiết bị quan trọng, ngoài các tài liệu trên phải có biên bản giao nhận thiết bị giữa tổ chức giao thầu và bên nhận thầu. Biên bản vận chuyển từ nhà máy sản xuất đến công trường (tình trạng kỹ thuật, sự cố xảy ra trên đường vận chuyển, bảo quản trong kho, hao hụt…), xác định tình trạng thiết bị trước khi lắp đặt. Nếu thiết bị hư hỏng, sau khi sửa chữa xong phải có biên bản nghiệm thu tình trạng thiết bị sau sửa chữa.

Thứ ba, Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và nghiệm thu tại hiện trường, nếu thiết bị được lắp đặt đúng thiết kế, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành thì lập và ký biên bản nghiệm thu tĩnh, cho phép tiến hành nghiệm thu tại hiện trường. chạy thử tải.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Nếu Hội đồng nghiệm thu phát hiện những khiếm khuyết thì yêu cầu nhà thầu lắp máy sửa chữa, hoàn thiện và hẹn ngày chạy thử lại. Nếu các khiếm khuyết đó không ảnh hưởng đến việc chạy thử thì vẫn có thể lập biên bản nghiệm thu tĩnh và ký, kèm theo phụ lục các khiếm khuyết và thời hạn hoàn thành. Nhà thầu lắp máy phải nghiêm túc thực hiện công việc khắc phục đúng thời gian các khiếm khuyết trên.

Thứ ba, Nghiệm thu chạy thử không tải.

Đầu tiên, Chạy thử không tải là kiểm tra chất lượng lắp đặt và tình trạng thiết bị trong quá trình thử nghiệm chạy không tải, phát hiện và loại bỏ các lỗi và khuyết tật không được phát hiện trong quá trình nghiệm thu tĩnh. .

Việc chạy thử không tải thiết bị chỉ được tiến hành sau khi đã có biên bản nghiệm thu tĩnh.

Thứ hai, Đối với thiết bị độc lập, việc nghiệm thu và chạy thử không tải được thực hiện một bước do Hội đồng nghiệm thu của cơ sở thực hiện.

Đối với dây chuyền công nghệ gồm nhiều thiết bị thí nghiệm, việc thí nghiệm không tải được thực hiện theo 2 bước:

a) Nghiệm thu chạy thử không tải độc lập từng máy (đơn động).

b) Nghiệm thu đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất không tải (liên động).

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Thứ ba, Nghiệm thu, chạy thử từng máy do Hội đồng nghiệm thu công trình thực hiện độc lập.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và hướng dẫn thủ tục xin cấp mới nhất

Trong quá trình chạy thử cần theo dõi hoạt động của thiết bị, các thông số về tốc độ, độ rung, nhiệt độ, hệ thống làm mát, bôi trơn… Nếu phát hiện các khuyết tật phải dừng máy và tìm nguyên nhân. và .sửa chữa.

Thời gian chạy thử nghiệm không tải động đơn lẻ thường được nêu trong hướng dẫn sử dụng máy. Nếu không có dữ liệu, đối với máy đơn giản thời gian chạy không tải tối đa 4 giờ, đối với máy phức tạp tối đa 8 giờ liên tục không dừng.

Khi kết thúc một lần chạy thử động chạy không tải. Hội đồng nghiệm thu cơ sở lập và ký biên bản nghiệm thu chạy thử không tải. Một số thiết bị có đặc điểm kết cấu không thể chạy không tải (máy bơm nước, máy nén khí, hệ thống đường ống…) thì sau khi nghiệm thu tĩnh chuyển sang chạy thử có tải.

Thứ tư, Nghiệm thu đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất không tải:

Sau khi toàn bộ thiết bị của dây chuyền công nghệ được nghiệm thu tiến hành chạy thử không tải động đơn chiếc. Hội đồng nghiệm thu cơ sở xem xét, lập và ký biên bản nghiệm thu thiết bị để chạy thử tổng thể (Phụ lục 4 của TCVN 4091:1985) cho phép vận hành liên thông toàn dây chuyền.

Kể từ khi Hội đồng nghiệm thu của cơ sở ký biên bản nghiệm thu thiết bị để chạy thử nghiệm chung thì chủ đầu tư phải tiếp nhận và bảo quản thiết bị đó.

Việc chạy thử liên động phải liên tục từ 4 – 8 giờ (tuỳ theo loại thiết bị) không dừng vì bất cứ lý do gì, sự vận hành của dây chuyền phù hợp với yêu cầu của thiết kế và công nghệ sản xuất.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế công trình xây dựng mới nhất

Kết thúc chạy thử, Hội đồng nghiệm thu cơ sở lập và ký biên bản nghiệm thu chạy không tải liên động của dây chuyền sản xuất, cho phép đưa dây chuyền vào chạy thử có tải.

Thứ Tư, Nghiệm thu chạy thử có tải.

Chạy thử có tải thiết bị nhằm phát hiện và loại bỏ các khiếm khuyết của thiết bị trong quá trình có tải, điều chỉnh cho phù hợp với thông số kỹ thuật xuất xưởng, chuẩn bị đưa thiết bị vào sản xuất thử nghiệm.

Công tác nghiệm thu do Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thực hiện.

Các mức tải và thời gian chạy thử thường được chỉ định trong hướng dẫn vận hành thiết bị. Nếu văn bản trên không có quy định thì sau khi thiết bị chạy thử có tải liên tục 72 giờ không dừng máy, đảm bảo các thông số kỹ thuật của thiết bị và thông số kỹ thuật sản xuất thì kết thúc quá trình thử có tải.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở lập và ký biên bản nghiệm thu chạy thử có tải.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận