Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất. Các vấn đề liên quan đến biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Xã hội ngày càng phát triển, Việt Nam đang bước vào thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đỉnh cao công nghiệp đã giúp nước ta có những cải cách rất cơ bản về kinh tế. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là các công trình xây dựng quy mô nối tiếp nhau. Phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để xây dựng những cấu trúc này. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biểu mẫu cơ bản, giúp cơ quan có thẩm quyền nắm bắt và quản lý dự án. Đây là tôiMẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ THI

KHỐI LƯỢNG HOÀN THIỆN

– Sự thi công: …………

– Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/ĐG-HL…………

– Ngày nhận bài: …/…/…

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

ĐẢNG ĐẢNG KIỂM TRA:

1. Đại diện:…… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ………… Chức vụ: ………….

– Ông: ………….Chức vụ: …………..

2. Đại diện nhà thầu thi công xây dựng:……

– Ông: ………… Chức vụ: …………

– Ông: ………… Chức vụ: ………….

CÁC BÊN THỎA THUẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍCH THƯỚC Đơn vị KHỐI LƯỢNG Ghi chú RỘNG SÂU CAO

Khối lượng hoàn thành đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG

2. Các vấn đề liên quan đến biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành:

2.1. Khái niệm biên bản nghiệm thu khối lượng:

– Biên bản nghiệm thu khối lượng là biên bản được lập để làm căn cứ đánh giá nội dung, chất lượng tác phẩm của người thực hiện căn cứ vào khối lượng tác phẩm, chất liệu, dụng cụ. Tức là hồ sơ này được coi là một phương pháp đánh giá chất lượng công việc mà một hoặc nhiều chủ thể thực hiện. Thông qua biên bản nghiệm thu khối lượng, nhà thầu và cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của các chủ thể liên quan, từ đó đưa ra biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng đại lý thương mại, độc quyền, cấp 1, cấp 2

– Có thể thấy rằng biên bản này có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thi công của bất kỳ công trình, dự án nào. Trên thực tế, biên bản nghiệm thu khối lượng thường được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là thi công xây dựng các công trình, dự án,.. Biên bản nghiệm thu khối lượng giúp cơ quan chức năng nắm bắt chắc chắn. Nội dung cụ thể của công việc được thực hiện, và chất lượng của công việc đạt được dựa trên vật liệu, công cụ và nội dung công việc cụ thể. Từ đó, biết được quá trình triển khai dự án, công việc đó có diễn ra đúng quy trình và nguyên tắc hoạt động hay không. Về nguyên tắc, để có thể nghiệm thu khối lượng của một công trình, dự án thông thường sẽ phải dựa trên một số tiêu chí cụ thể, đó là: nội dung công việc có chính xác, đầy đủ không; các hạng mục có được thực hiện đầy đủ hay không; cùng với đó, trong từng lần tiến hành nghiệm thu khối lượng từng công đoạn, từng hạng mục phải lập biên bản rõ ràng, chi tiết.

– Biên bản nghiệm thu khối lượng là cơ sở xác định kết quả đạt được trong quá trình thực hiện và hoàn thành công việc. Vì vậy, nội dung của biên bản nghiệm thu yêu cầu phải được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và khách quan. Nội dung của biên bản nghiệm thu khối lượng phải đảm bảo đầy đủ các các thông tin về số thứ tự, hạng mục của từng công việc, đơn vị tính, khối lượng, bao gồm cả thông tin về giá trúng thầu, điều chỉnh, bổ sung, nghiệm thu đợt trước, nghiệm thu đợt này và các lưu ý nếu có. Đây là những yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất của biên bản nghiệm thu. Dù thể hiện bằng hình thức, phương thức nào thì cá nhân, chủ thể biểu diễn phải thể hiện rõ những nội dung đó.

2.2. Ý nghĩa của biên bản nghiệm thu trong thực tế hoàn thành công việc:

Mỗi công trình dù lớn hay nhỏ đều phải trải qua những giai đoạn nhất định trong quá trình khởi công và xây dựng. Công trình được xây dựng nhờ thiết kế của kiến ​​trúc sư, chỉ đạo hoạt động của nhà thầu và biện pháp thi công của công nhân xây dựng. Để có thể có một công trình, dự án hoàn chỉnh, các khâu vận hành đó phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các cá nhân chịu trách nhiệm từng hạng mục phải làm tốt công việc của mình. Chỉ khi đó dự án mới đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng có được sự tỉ mỉ và cầu toàn, sự nghiêm túc và kỹ lưỡng trong từng khâu làm việc của các cá nhân tham gia. Có những người tham gia xây dựng công trình nhưng không hoàn thành đầy đủ công việc của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hạng mục mà đối tượng đó phụ trách mà còn ảnh hưởng xấu đến công việc, dự án. Nếu không kiểm duyệt chặt chẽ thì lỗ hổng sẽ ngày càng lớn, kết quả nghiệm thu sẽ không thành công. Vì vậy, khi chuẩn bị hoàn thành bất kỳ công trình nào thì biên bản nghiệm thu luôn là điều bắt buộc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực mới nhất

– Biên bản nghiệm thu giúp đánh giá đầy đủ, khách quan, rõ ràng quá trình làm việc của cá nhân, chủ thể chịu trách nhiệm. Nó sẽ thể hiện rõ nội dung công việc có được thực hiện đầy đủ hay không, tần suất thực hiện công việc, tiến độ công việc như thế nào, có hoàn thành đúng hạn hay không. Cùng với đó, biên bản nghiệm thu còn thể hiện chất lượng công trình, các hạng mục có đạt mục tiêu hay còn thiếu sót gì. Từ đó, giúp cán bộ, người có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời những sai sót của dự án, có biện pháp xử lý đối với những cá nhân có trách nhiệm quản lý nhưng không hoàn thành dự án. sửa chữa nhiệm vụ của họ với một số mặt hàng.

– Nếu không có biên bản nghiệm thu, cơ quan có thẩm quyền sẽ không thể nắm bắt được quá trình triển khai dự án, cũng như kết quả đạt được. Nếu không dựa vào biên bản nghiệm thu, người ta sẽ không thể nắm bắt được rằng so với mục tiêu, kế hoạch ban đầu, kế hoạch thu được có đầy đủ và đạt chỉ tiêu hay không. Cùng với đó, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giúp các cá nhân tham gia hoàn thành công trình có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong việc hoàn thành công việc. Những trường hợp sơ suất trong công việc, sang chiết thiết bị, vật tư sẽ được hạn chế phần nào. Bởi các đối tượng này nhận thức được rằng, khi tiến hành nghiệm thu, cơ quan chức năng sẽ xác định thành phẩm đạt được như thế nào, chất lượng công trình ra sao. Nếu trong quá trình thi công phát hiện sai phạm, chắc chắn các chủ thể liên quan này sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển từ trường học từ nước ngoài về học tại Việt Nam mới nhất

– Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giúp nhà thầu, chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền nắm được kết quả của quá trình thi công. Bởi trên thực tế, không phải lúc nào người có thẩm quyền về công trình cũng có mặt để theo dõi, quản lý. Họ sẽ phải thuê một ban quản lý dự án. Tại đây, các chủ thể chịu trách nhiệm quản lý này sẽ giám sát các hoạt động xây dựng sự thi công. Tuy nhiên, việc quản lý này chỉ mang tính chất tương đối. Vì vậy, để nắm bắt được kết quả cuối cùng mà công trình tạo ra, các cơ quan ban ngành liên quan thường thông qua biên bản nghiệm thu để xem xét mức độ hoàn thành công việc. Từ biên bản nghiệm thu này, họ sẽ biết kết quả dự án, công trình có thành công hay không. Đồng thời dựa trên kết quả công việc họ cũng tính toán được giá thành so với giá thành thực tế xem có chênh lệch hay không. Nếu có biện pháp ngăn chặn, vi phạm trong quá trình thi công công trình thì sẽ bị xử lý căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Như vậy có thể thấy kết quả nghiệm thu khối lượng hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết quả hoàn thành của một dự án, công trình xây dựng. Nó giúp dự án hoặc công việc được thực hiện một cách cẩn thận, có trật tự và khách quan. Giúp các cơ quan hữu quan, nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi tài sản của mình. Hơn hết, kết quả nghiệm thu giúp phát hiện những sai sót, thiếu sót trong quá trình triển khai dự án, từ đó chủ đầu tư có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tránh rủi ro. Điều này giúp cho công việc của dự án đạt được kết quả tốt nhất, theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận