Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất

Biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi gồm những gì? Mẫu biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi? Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi ? Nghiệm thu công trình cọc khoan nhồi?

Nghiệm thu công việc là việc kiểm tra, nghiệm thu, kiểm tra công trình sau khi thi công xây dựng. Được hiểu đúng là kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây dựng xong để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền tiến hành dựa trên các bản vẽ, đo đạc chất lượng công trình đã thi công, từ đó quyết định công trình đủ chất lượng, kỹ thuật để đưa vào dự án. sử dụng hay không.

Việc thi công cọc khoan nhồi cũng là một trong những quy trình cần được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng, bài viết này Luật Dương Gia sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi và hướng dẫn thi công. Hướng dẫn soạn thảo chi tiết.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi gồm những gì?

Biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi là biên bản dùng cho các công trình xây dựng, biên bản được lập nhằm mục đích đánh giá kết quả thi công cọc khoan nhồi. Biên bản cung cấp đầy đủ thông tin về dự án cũng như kết quả thẩm định dự án. Nội dung biên bản nghiệm thu mẫu Việc thi công cọc khoan nhồi cũng giống như các mẫu biên bản khác, cụ thể đầy đủ các thông tin cơ bản từ công việc, hạng mục công trình và trình bày rõ ràng các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu. Biên bản cung cấp thông tin của ban quản lý dự án, đại diện nhà thầu thi công cùng với nhiều thông tin cá nhân, chức vụ rõ ràng.

Biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi được lập để đánh giá kết quả công việc, báo cáo các thông tin cơ bản từ công việc, hạng mục công trình, trình bày rõ chất lượng công việc và những người tham gia. tham gia nghiệm thu.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

BIÊN BẢN SỐ…….. KINH NGHIỆM CÔNG VIỆC: THI CÔNG CỌC KHOAN

Tác phẩm: …..(1)

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

Thể loại: …

1. Đối tượng tiếp nhận: (2)

2. Các bộ phận được trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Đại diện Ban quản lý dự án (hoặc đại diện nhà thầu GS Consulting).

– Ông:…….. Chức vụ:……

Đại diện nhà thầu thi công:

– Anh ta: …. Chức vụ: ……

3. Thời điểm nghiệm thu:

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mới nhất 2022

Bắt đầu:……..giờ……ngày……tháng…..……

Kết thúc:…….giờ……ngày……tháng……………….

Tại công trường: …..

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

một. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các nội dung thay đổi thiết kế đã được phê duyệt:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Quảng Nam [Ly hôn tại Quảng Nam]

Bản vẽ số: (3)

xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

– Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng: (4)

– Hồ sơ kỹ thuật kèm theo hợp đồng thi công.

– Kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng, thí nghiệm khoan tạo lỗ và giám sát quá trình đổ bê tông: (Xem thêm ở phần ghi chú).

– Nhật ký thi công, giám sát và các tài liệu khác có liên quan.

b. Về chất lượng công trình xây dựng: (5)

c. Các ý kiến ​​khác nếu có:

5. Kết bài: (6).

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình mới nhất

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi:

hồ sơ kiểm tra thi công cọc khoan nhồi Là văn bản hành chính nên khi soạn thảo, các cá nhân phải trình bày khoa học, rõ ràng, có nội dung quốc hiệu, tiêu ngữ đầy đủ.

(1) Ghi tên công việc nghiệm thu

(2) Ghi rõ số lượng cọc thử

(3) Ghi rõ tên và số hiệu bản vẽ thiết kế

(4) Ghi rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử chạy không tải mới nhất

(5) Ghi rõ chất lượng công trình xây dựng đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

(6) Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để tiến hành các công việc tiếp theo. Hoặc nêu rõ những sai sót (nếu có) cần chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi tiến hành công việc tiếp theo

4. Kiểm tra, nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi:

đầu tiên, Chất lượng cọc được kiểm tra trong tất cả các giai đoạn thi công, được lập thành biên bản thống nhất giữa các bên tham gia nghiệm thu.

Thứ hai, thí nghiệm dung dịch khoan

Thứ nhất, Dung dịch khoan phải được pha chế trong các thùng đủ dung tích lớn, pha với nước sạch, pha trộn tùy theo loại bentonite, điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn của khu vực thi công. đảm bảo giữ thành hố khoan trong suốt quá trình khoan hố, lắp dựng cốt thép, ống kiểm tra siêu âm, ống đặt sẵn để khoan rút lõi đáy cọc (nếu có), cẩu lắp ống đổ bê tông sàn đi công tác… Chiều dày lớp trầm tích đáy cọc không được vượt quá các giá trị sau:

– Cọc: không quá 5 cm;

– Ma sát + chống vón: không quá 10 cm.

Thứ hai, Kiểm tra dung dịch khoan bằng thiết bị phù hợp. Tỷ trọng của dung dịch mới pha được kiểm tra chất lượng hàng ngày, phép đo tỷ trọng phải đạt độ chính xác 0,005 g/cm³. Các phép thử để kiểm tra dung dịch bentonite phải được thực hiện như quy định trong Bảng 1 cho mỗi lô bentonite mới được trộn. Việc kiểm tra nghiệm thu khối lượng riêng, độ nhớt, hàm lượng cát, độ pH phải được kiểm tra đối với từng cọc. Trước khi đổ bê tông, nếu kiểm tra mẫu dung dịch ở độ sâu khoảng 0,5 m tính từ đáy, khối lượng riêng vượt quá 1,25 g/cm³, hàm lượng cát vượt quá 8%, độ nhớt vượt quá 28 s. có biện pháp thau rửa đáy hố khoan để đảm bảo chất lượng cọc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Vĩnh Long [Ly hôn nhanh tại Vĩnh Long]

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu phần mềm và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Thứ ba, Kiểm tra lỗ khoan

Kiểm tra tình trạng hố khoan theo các thông số trong tiêu chuẩn quy định, sai số cho phép của hố cọc do thiết kế quy định.

Thứ Tư, kiểm tra cốt thép

Sai số cho phép về lồng cốt thép do thiết kế quy định và tham khảo tại Bảng 4.

1. Khoảng cách giữa các lõi ± 10 mm

2. Khoảng cách của đai hoặc lò xo gia cố ±20 mm

3. Đường kính lồng thép ± 10 mm

4. Chiều dài lồng thép ±50 mm

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng mới nhất

Thứ năm, Kiểm tra chất lượng bê tông thân cọc

Đầu tiên phải lấy mẫu bê tông trước khi đổ, mỗi cọc có 3 tổ mẫu lấy cho ba phần là đầu, giữa và đầu cọc, mỗi tổ 3 mẫu.

Cốt liệu, nước và xi măng được lấy mẫu và thí nghiệm theo quy định đối với công tác bê tông. Kết quả ép mẫu cùng lịch sử cọc.

Thứ hai, phương pháp siêu âm, tán xạ Gamma, phương pháp động lực biến dạng nhỏ…và các phương pháp thí nghiệm không phá hủy khác được sử dụng để đánh giá chất lượng bê tông cọc đã thi công, tùy theo mức độ quan trọng của công trình. Thiết kế quy định số lượng cọc cần kiểm tra. Đối với các công trình dân dụng và công nghiệp thông thường, số lượng kiểm tra chất lượng bê tông cọc tối thiểu theo Bảng 5. Cần kết hợp 2 hoặc nhiều phương pháp khác nhau để kiểm tra. Khi cọc có chiều sâu lớn hơn 30 lần đường kính (L/D > 30), phương pháp kiểm tra đường ống đặt sẵn là chủ yếu. Nếu còn nghi ngờ có khuyết tật thì tiến hành kiểm tra bằng cách khoan lấy mẫu để khẳng định khả năng chịu tải lâu dài của cọc trước khi quyết định sửa chữa hoặc thay thế. Quyết định cuối cùng do Thiết kế đề xuất và được Chủ đầu tư chấp thuận. Thí nghiệm siêu âm được tiến hành theo TCVN 9396:2012. Thí nghiệm động biến dạng nhỏ được tiến hành theo TCVN 9397:2012.

Thứ ba, Phương pháp khoan kiểm tra tiếp xúc đáy cọc với đất được thực hiện trong ống đặt sẵn, đường kính từ 102 mm đến 114 mm cao hơn mũi cọc từ 1 m đến 2 m, số lượng ống đặt sẵn để khoan lõi cọc. đáy. theo quy định của Thiết kế. Khi đầu cọc tựa trên đá cuội lớn, có thể xảy ra hiện tượng mất nước xi măng ở đáy cọc – tiếp xúc với đá cuội, khi đánh giá chất lượng bê tông cọc cần chú ý:

– Siêu âm tán xạ Gamma với ống đặt trước 10 đến 25% số cọc

– Phương pháp động biến dạng nhỏ 50% cọc

– Khoan rút lõi (nếu cần) 1 đến 2% số lượng cọc

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy mới nhất

– Khoan kiểm tra tiếp xúc đầu cọc – đất 1 – 3% số lượng cọc

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận (công nhận) hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ sáu, Kiểm tra sức chịu tải của cọc đơn

Đầu tiên, sức chịu tải của một cọc đơn được xác định bởi thiết kế. Tùy theo mức độ quan trọng của công trình và mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình mà thiết kế quy định số lượng cọc thử sức chịu tải.

Thứ hai, số lượng cọc được kiểm tra khả năng chịu lực được quy định cụ thể dựa trên mức độ hoàn thiện công nghệ của Nhà thầu, mức độ rủi ro trong quá trình thi công, tầm quan trọng của công trình nhưng tối thiểu là từng loại đường kính. 1 cổ phần, tối đa 2% trên tổng số cổ phần. Kết quả nghiệm thu là cơ sở pháp lý để nghiệm thu móng cọc.

Thứ ba, phương pháp thử sức chịu tải của cọc đơn chủ yếu là thử tĩnh (nén tĩnh, nén tĩnh, nén ngang) theo tiêu chuẩn hiện hành. Đối với cọc không thể thí nghiệm tĩnh (Cọc trên sông, biển,…) ta sử dụng các phương pháp động lực học biến dạng lớn (PDA), Osterberg, Statnamic…

Thứ tư, Việc thử tĩnh cọc có thể thực hiện trước hoặc sau khi thi công cọc đại trà. Để xác định phương án thiết kế, có thể tiến hành thử tĩnh cọc ngoài móng công trình đến khi phá hủy trước khi thi công đại trà; Để nghiệm thu chất lượng công trình, có thể tiến hành nghiệm thu khi thi công xong. Đầu cọc thử phải cao hơn mặt đất xung quanh từ 20 cm đến 30 cm và có ống thép dày từ 5 mm đến 6 mm, dài khoảng 1 m để đảm bảo không bị nứt trong quá trình thử và phản ánh đúng chất lượng thử. nhân công. Thí nghiệm nén tĩnh được tiến hành theo TCVN 9393:2012.

Thứ bảy, Nghiệm thu cọc khoan nhồi

Nghiệm thu công việc thi công ép cọc được thực hiện trên cơ sở các tài liệu sau:

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

a) Hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

b) Biên bản nghiệm thu, khảo sát, định vị trục móng cọc;

c) Kết quả kiểm tra chất lượng nguyên liệu, giấy chứng nhận nhà máy cốt thép và vật liệu sản xuất tại nhà máy;

d) Kết quả thí nghiệm mẫu bê tông;

e) Hồ sơ nghiệm thu từng cọc, tham khảo Phụ lục C; cấu kiện được nghiệm thu theo quy định hiện hành;

e) Hồ sơ hoàn công cọc có thuyết minh sai lệch theo mặt bằng và độ sâu kèm theo cọc bổ sung, thay đổi thiết kế đã được phê duyệt;

h) Kết quả thí nghiệm kiểm tra tổng thể cọc (siêu âm, thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)…) theo quy định của Thiết kế;

g) Kết quả thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của cọc.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế công trình xây dựng mới nhất

Trên đây là toàn bộ bài viết “Mẫu biên bản nghiệm thu công trình cọc khoan nhồi mới nhất”, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Luật Dương Gia để được tư vấn chi tiết nhất!

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận