Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản đại hội của Hội Quốc Liên là gì? Mục đích của biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội là gì? Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội? Hướng dẫn viết biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội? Bầu BCH Liên đội trong trường học?

Mỗi trường tiểu học, THCS hiện nay đều để Liên đội, Liên đội đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Đoàn, Đội của nhà trường. Để lựa chọn những cá nhân xuất sắc vào công tác chỉ huy Liên đội, Liên đội tổ chức Đại hội Liên đội thông qua hình thức bầu cử. Khi thủ tục kiểm phiếu hoàn tất, Ban kiểm phiếu sẽ có Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Biên bản kiểm phiếu đại hội Liên đội là gì?

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội là biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đội khóa mới ở trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở. Biên bản ghi rõ thời gian, địa điểm kiểm phiếu, nội dung kiểm phiếu, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên, v.v.

2. Mục đích của biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội:

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội được sử dụng vào mục đích ghi kết quả bầu BCH Đoàn trường trong năm học mới.

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

ĐỘI NGŨ QUỐC TẾ…

KỲ HẠN….

ĐỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KIẾM PHIẾU

BẦU CỬ BAN QUỐC TẾ…

KỲ HẠN ….

Hôm nay, hồi….. giờ…… ngày…… tháng…. năm ….., Chúng tôi được Đại hội bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

Đầu tiên Các đồng chí: …. Chủ tịch 2 Các đồng chí: ….. Thành viên. 3 Các đồng chí: ….. Thành viên.

Việc kiểm phiếu đã được tiến hành để kiểm phiếu bầu BCH Liên đội ….., nhiệm kỳ 20… – 20… với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Danh sách bầu Ban Chấp hành Liên đội….. được Đại hội thông qua là:…….. Các đồng chí có tên sau:
  1. Tình trạng bầu cử:

– Tổng số đại biểu triệu tập:…………….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu có mặt: ………………. Các đồng chí.

– Tổng số phiếu phát ra:…………… phiếu.

– Tổng số phiếu thu về:…………… phiếu.

– Tổng số phiếu hợp lệ: ………….. phiếu.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu.

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Đầu tiên ……. nhận được phiếu bầu/phiếu bầu = % 2 ……. nhận được phiếu bầu/phiếu bầu = % 3 ……. nhận được phiếu bầu/phiếu bầu = %
  1. Theo quy định của Điều lệ Đội, các đồng chí có tên sau đây được bầu vào Ban Chấp hành Liên đội……., nhiệm kỳ ………….
Đầu tiên …….- Đội trưởng 2 …….- Đội phó 3 ………- Ủy viên

Chúng tôi lập biên bản này để báo cáo kết quả trước Đại hội và làm cơ sở để Đoàn cấp trên công nhận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất 2022
TM. ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH CHỈ BAN GIAO DỊCH BAN BẦU CỬ

4. Hướng dẫn ghi biên bản kiểm phiếu Đại hội Liên đội:

– Ghi tên Liên đội tiến hành Đại hội Liên đội, nhiệm kỳ của Liên đội theo năm học

– Ghi giờ, giờ, phút, ngày tháng năm kiểm phiếu.

– Ghi họ tên các thành viên Ban kiểm phiếu

– Ghi tên các ứng cử viên bầu BCH Chi đoàn.

– Ghi số lượng đại biểu được triệu tập; đại biểu có mặt; số phiếu phát ra; số phiếu thu về; phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ.

– Ghi kết quả cho từng thí sinh.

– Và ghi tên các cá nhân được bầu vào Ban chấp hành Liên đội.

5. Hoạt động bầu BCH Đoàn trường:

Điều kiện tổ chức đại hội:

Đại hội liên đội: Phải có trên 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự, đại diện cho trên 2/3 tổng số liên đội trong liên đội.

– Thời gian: Tổ chức Đại hội vào đầu năm học (với các chi đội, liên đội trong trường) và đầu kỳ nghỉ hè (với các chi đội, liên đội trên địa bàn dân cư). Cuộc họp kéo dài không quá 2 giờ.

– Địa điểm: Có thể tại Hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, nơi có ý nghĩa.

– Trang trí: Quốc kỳ, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội đội viên có thể cầm khi chào cờ theo Nghi thức Đội), dòng chữ “Đại hội chi đội (đội)”. nhiệm kỳ… Đại hội liên đội được tiến hành khi các liên đội tổ chức xong đại hội. Đại hội đội viên hoặc Đại hội đại biểu do Ban chỉ huy liên đội quyết định. Thời gian họp không quá một buổi. Đại hội đã báo cáo kết quả công tác Đội nhiệm kỳ qua, thông qua chương trình công tác nhiệm kỳ mới và bầu Ban chỉ huy Đội mới.

Thành phần tham dự Đại hội Liên đội:

– Về phía nhà trường: Đại diện Đảng ủy; lãnh đạo nhà trường, Đại biểu Hội CMHS; Chi đoàn Thanh niên; Giáo viên chủ nhiệm; Ban chỉ huy năm học trước; đại diện các phân đội; kính mời quý vị đại biểu là Giáo viên – Tổng cục Đoàn thể trên địa bàn huyện.

– Đại biểu các cấp: Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Đại diện Hội đồng Đội huyện; Phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình và nội dung hội nghị:

– Khai mạc Đại hội.

+ Chào cờ theo Nghi thức Đội (có thể có sinh hoạt truyền thống).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội và khai mạc Đại hội.

– Bầu Đoàn Chủ tịch (từ 5 đến 7 đồng chí), Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc.

– Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (2 đồng chí), công bố chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC mới nhất

– Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ qua và chương trình công tác của liên đội trong nhiệm kỳ mới.

– Đại biểu dự Hội nghị thảo luận.

– Đại diện Hội đồng Đội, cấp ủy Đảng (Ban Giám hiệu) hoặc Tổng phụ trách phát biểu ý kiến.

– Bầu Ban chỉ huy liên đội mới:

+ Đoàn chủ tịch công bố chỉ huy hải đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng được bầu vào chỉ huy hải đội mới. Số lượng Ban chỉ huy liên đội thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

+ Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban Chỉ đạo khóa mới.

+ Đề cử, đề cử.

Nếu có thành viên nào trong danh sách ứng cử, người được đề cử xin rút tên và nêu rõ lý do thì Đoàn Chủ tịch hội ý và quyết định cho thành viên đó rút tên hay không.

Bỏ phiếu kín danh sách cử tri.

+ Bầu Ban kiểm phiếu: Thống nhất số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu (bằng giơ tay).

– Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố thể lệ, quy chế bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu). ghi đúng tên những người trong danh sách cử tri, số lượng không quá quy định). Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ trên xuống dưới (có thể bầu trực tiếp liên đội trưởng hoặc liên đội phó).

– Đại hội có thời gian giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban kiểm phiếu làm việc).

– Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Nếu bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai trong số những ủy viên không trúng cử lần thứ nhất. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ​​Đại hội bầu lại hoặc bầu bổ sung vào các kỳ đại hội sau.

– Ban chỉ huy liên đội mới ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.

– Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội.

– Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

– Chào cờ (Không đánh trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu).

* Thể lệ bầu cử.

– Phiếu bầu cử là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn mới và chuẩn nhất

– Phiếu bầu đủ số người đã được Đại hội thông qua.

– Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vượt số lượng, phiếu không bầu, phiếu ghi tên người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua.

– Nguyên tắc bầu cử.
Theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và quy định của Đoàn trường…, Ban chỉ huy Liên đội trường THCS …. nhiệm kỳ 20…-20… là… em. Đại hội đề cử là…. người bạn. Nhiệm vụ của Đại hội lần này là sáng suốt lựa chọn… bạn có đủ tư cách chỉ huy Liên minh vào Ban chỉ huy nhiệm kỳ mới.

– Phiếu hợp lệ: Gạch bỏ hết tên 2 bạn trong danh sách mà mình không đồng ý.

– Phiếu không hợp lệ bao gồm các phiếu sau: Phiếu không do tổ bầu cử phát ra; gạch bỏ nhiều hơn hoặc ít hơn 2 người trong danh sách hoặc gạch bỏ họ và tên của một người trong danh sách

Các trường cần lưu ý nội dung chương trình Đại hội Đội như sau: Các Liên đội gửi phương hướng và báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị mình về Hội đồng Đội huyện trước ngày tổ chức Đại hội 3 ngày. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị, các Liên đội triển khai, thực hiện nội dung chương trình cho phù hợp với từng khối lớp, lứa tuổi; đảm bảo Nhiệm vụ và quyền hạn của đội viên khi tham gia Đại hội Đội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đại hội phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Đội viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; được tham gia vào các hoạt động của tổ chức; hiểu nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong hoạt động Đội.

+ Đội viên hiểu và tán thành chương trình công tác của đội.

+ Bầu Ban chỉ huy Đội mới.

Đại hội Đội là nơi thể hiện tinh thần làm chủ tập thể của Đội viên. Đại hội do các thành viên tự điều khiển, thảo luận dân chủ để quyết định công việc của mình.

Đại hội Đội là hoạt động trọng tâm của nhà trường ngay từ đầu năm học: Tổng phụ trách Đội cần xây dựng kế hoạch và xin ý kiến ​​của BGH, Hội đồng sư phạm nhà trường; phối hợp tốt với BCH chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội; chọn thời điểm tổ chức đại hội thích hợp để không ảnh hưởng đến việc học tập và các công việc khác của nhà trường và thống nhất với tổ trưởng về thời gian, nội dung văn kiện, chương trình đại hội. , nhân sự dự kiến ​​tham gia Ban Chỉ huy Đội.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận