Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Báo cáo khảo sát xây dựng là gì và dùng để làm gì? Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn viết biên bản ? Quy định pháp luật về khảo sát hiện trạng công trình như thế nào?

Trước khi tiến hành các hoạt động xây dựng, thường tiến hành khảo sát hiện trạng công trình. Khi đó các bên phải sử dụng biên bản khảo sát hiện trạng công trình. Vậy báo cáo khảo sát xây dựng là gì, dùng để làm gì và được viết như thế nào?… Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về mẫu báo cáo khảo sát hiện trạng công trình.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Báo cáo khảo sát xây dựng là gì và dùng để làm gì?

Biên bản khảo sát hiện trạng công trình là văn bản được lập khi tiến hành khảo sát hiện trạng công trình.

Biên bản khảo sát hiện trạng công trình dùng để ghi lại việc khảo sát hiện trạng công trình, trong biên bản thể hiện các thông tin như bên muốn khảo sát, bên thực hiện khảo sát,..

2. Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn cách viết biên bản:

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ………..

CÔNG TY ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

xem thêm: Mẫu khảo sát khách hàng mới nhất năm 2022

(Trước khi phá dỡ công trình)

Chúng tôi:

1. Đại diện nhà được khảo sát (bên A).

Ông (Bà):… (ghi tên trên CMND)

Chức vụ: ….. (ghi chức vụ của người đại diện)

Số ID:…. (ghi theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân, cung cấp thông tin về ngày cấp, nơi cấp)

Số điện thoại:…….(ghi số điện thoại cá nhân đang sử dụng)

2. Đại diện nhà được khảo sát (bên B).

xem thêm: Quy định về yêu cầu, hồ sơ, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

Ông (Bà):…… (tên theo chứng minh nhân dân)

Chức vụ:….(ghi chức vụ của người đại diện)

Số CMND:….(chèn CMND/Thẻ căn cước công dân, cung cấp thông tin ngày cấp, nơi cấp)

Số điện thoại:… (điền số điện thoại cá nhân đang sử dụng)

3. Đại diện công ty xây dựng….. (Bên C).

Ông (Bà):….(ghi tên theo CMND)

Chức vụ:….(ghi chức vụ của người đại diện)

Số CMND:….(chèn CMND/Thẻ căn cước công dân, cung cấp thông tin ngày cấp, nơi cấp)

xem thêm: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình trong hoạt động xây dựng

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm 20…. Ba chúng tôi cùng nhau khảo sát ngôi nhà của bên A, tại địa chỉ:……. (điền số nhà, tên đường, thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, huyện/tỉnh/thành phố, tỉnh/thành phố)

Đặc điểm nhà: …. (ghi kết cấu nhà mấy tầng, diện tích,…)

Vị trí ngôi nhà so với công trình phá dỡ:……

Vẽ sơ đồ nhà bằng mực:

+ Hiện trạng kết cấu nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình liền kề).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian (partime) mới nhất 2022

…….(mô tả hiện trạng kết cấu ngôi nhà)

+ Hiện trạng nội thất căn nhà tại thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình liền kề).

……..(mô tả đồ đạc trong nhà tại thời điểm khảo sát)

xem thêm: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Đại diện bởi một

BE đại diện

Đại diện C.

3. Quy định của pháp luật về khảo sát hiện trạng công trình:

Khảo sát xây dựng, khảo sát hiện trạng công trình

Tại Luật Xây dựng 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định như sau:

“Điều 73. Các loại hình khảo sát xây dựng

1. Khảo sát địa hình.

2. Khảo sát địa chất công trình.

xem thêm: Hỏi về chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

3. Khảo sát địa chất thủy văn.

4. Khảo sát hiện trạng công trình.

5. Các công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định.”

Như vậy, khảo sát hiện trạng công trình là một trong các loại hình khảo sát xây dựng. Như vậy, việc khảo sát loại công trình còn phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về khảo sát xây dựng.

Việc khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu. thu theo quy định. Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và loại hình khảo sát. (Điều 74 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi, bổ sung 2020)

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP quy định những nội dung sau:

Về nhiệm vụ khảo sát xây dựng

xem thêm: Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ khảo sát xây dựng dự án đầu tư xây dựngthiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công việc khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế thì người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình mới nhất

Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: Mục đích khảo sát xây dựng; Phạm vi khảo sát xây dựng; Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng; Khối lượng công việc khảo sát xây dựng (dự kiến) và dự toán chi phí khảo sát xây dựng; Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng. (Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)

Về phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng trình chủ đầu tư phê duyệt.

Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng bao gồm: Căn cứ lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng; Phương pháp, khảo sát và thiết bị thí nghiệm được sử dụng; Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; Tổ chức thực hiện và biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng; Tiến độ thực hiện; Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trườnggiữ gìn cảnh quan khu vực khảo sát và tôn tạo mặt bằng sau khi khảo sát xong.

Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư được thuê tư vấn có đủ năng lực năng lực thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng để làm cơ sở phê duyệt. (Điều 13)

Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng

xem thêm: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp để thực hiện việc khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng; cử người có đủ năng lực làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng quy định trong phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo các nội dung sau: Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu trữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình khảo sát.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy văn bản cam kết thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng

Chủ đầu tư có quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng xây dựng. (Điều 14)

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung sau:

– Căn cứ khảo sát xây dựng.

– Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

– Giới thiệu khái quát về vị trí, điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất công việc.

– Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

xem thêm: Hỏi về chứng chỉ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng hạng III

– Kết quảsố liệu khảo sát xây dựng sau khi kiểm định, phân tích.

– Đánh giá, lưu ý, góp ý (nếu có).

– Kết luận và kiến ​​nghị.

– Các phụ lục đính kèm. (Điều 15)

Hoạt động nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng, nội dung báo cáo khảo sát với quy định của nhiệm vụ, phương án khảo sát xây dựng. kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo bằng văn bản về việc nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng cho nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không đạt yêu cầu thì chủ đầu tư có văn bản nêu ý kiến ​​không chấp thuận nghiệm thu, trong đó nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải nộp cho nhà thầu khảo sát. đính chính hoặc khảo sát lại; Chủ đầu tư được thuê tư vấn có đủ năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở quyết định nghiệm thu.

– Chủ đầu tư trực tiếp phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi có thông báo nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn khảo sát và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng công tác khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng công tác khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận