Mẫu biên bản khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học mới nhất

Hồ sơ giám định phơi nhiễm chất độc hóa học là gì? Mẫu Biên bản khám giám định phơi nhiễm chất độc hóa học ? Hướng dẫn người dân lập biên bản khám giám định phơi nhiễm chất độc hóa học ? Chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học? Một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của chất độc hóa học?

Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả của nó vẫn còn để lại những hậu quả nặng nề đối với cuộc sống của người dân Việt Nam. Đặc biệt, nỗi đau của những người bị nhiễm chất độc hóa học là không gì có thể bù đắp và chữa lành được. Đảng và Nhà nước ta đã và đang nỗ lực không ngừng để giảm thiểu những thiệt hại, đau thương do chất độc hóa học gây ra cho các nạn nhân. Vậy, làm thế nào để nhận biết đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học? Hồ sơ khám giám định phơi nhiễm chất độc hóa học được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Hồ sơ giám định phơi nhiễm chất độc hóa học là gì?

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân đã bình phục. hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Mẫu biên bản giám định việc tiếp xúc với chất độc hóa học là biểu mẫu quan trọng để nạn nhân và thân nhân của họ đánh giá kết quả về các loại chất độc hóa học. bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương và sự hợp tác của một số quốc gia, tổ chức quốc tế, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, đánh giá. Tác động của chất độc hóa học đối với sức khỏe con người, việc triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế lây lan và tổ chức xử lý đã mang lại kết quả quan trọng. Mẫu biên bản khám giám định phơi nhiễm hóa chất độc là mẫu biên bản được lập để ghi lại quá trình khám giám định phơi nhiễm hóa chất độc. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung kiểm tra, giám định, kết quả, kết luận kiểm tra,…

2. Mẫu biên bản khám giám định phơi nhiễm chất độc hóa học:

UBND tỉnh……BAN KIỂM NGHIỆM Y TẾ

——-

Số: …………/GĐYK-CĐHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….ngày tháng năm ….

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Bệnh tật, ốm đau, dị dạng, dị tật liên quan đến tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Hội đồng giám định y khoa tỉnh……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Họp ngày……. tháng……. năm 201…. để khám giám định, xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật cho Ông/Bà:…… Sinh ngày:……/……../……..

CMND/Giấy khai sinh số:…Ngày……/……../…. Cấp bởi:……

Nơi ở hiện nay: …………..

Theo Giấy giới thiệu số:…………., ngày……. tháng……. năm 201…. của:……

Kiểm tra: ………….

KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TẠI………….

PHẦN KẾT LUẬN

Căn cứ danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật do tiếp xúc với chất độc hóa học đính kèm Thông tư liên tịch 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, ốm đau, bệnh nghề nghiệp kèm theo. Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Ngày 27/9/2013, của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng giám định y khoa quyết định:

Ông bà):…………..

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể gây ra bởi:……là:…..% (…phần trăm).

Kiến nghị:………………………

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH.

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản khám, đánh giá phơi nhiễm chất độc hóa học:

– Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi khám, giám định mức độ phơi nhiễm chất độc hóa học.

+ Tên cụ thể của biên bản là biên bản tiếp công dân.

+ Các thông tin liên quan đến thời gian lập biên bản, địa điểm lập biên bản..

– Nội dung chính của biên bản:

+ Thời điểm khám giám định mức độ phơi nhiễm chất độc hóa học.

+ Thông tin cơ bản về tình trạng tiếp xúc với hóa chất độc của người giám định.

+ Nội dung vấn đề tiếp dân. (nêu ý kiến ​​của nhân dân)

Kết quả giám định hiện tại và kết luận giám định.

+ Đề nghị của Hội đồng khám giám định phơi nhiễm chất độc hoá học.- Phần cuối biên bản:

+ Ký, ghi rõ họ tên của đại diện hội đồng thẩm định.

4. Chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học:

Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bao gồm:

+ Trợ cấp, trợ cấp hàng tháng; phụ cấp người phục vụ; trợ cấp hàng tháng cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

+ Các chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ khác như: chế độ bảo hiểm y tế (được cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu không tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc); miễn, giảm học phí cho bản thân và con đẻ; chính sách bảo trợ xã hội; chế độ điều dưỡng, phục hồi chức năng nghề nghiệp…

– Đối với người, đối tượng khác bị nhiễm chất độc hóa học.

Các đối tượng này bao gồm: Người Việt Nam đã, đang công tác, lao động hoặc trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả môi trường ở vùng bị nhiễm chất độc hóa học kể từ ngày 30/4/1975 đến nay. ; người từng phục vụ chính quyền cũ… bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và con cháu của họ bị bệnh tật, dị dạng, dị tật do di chứng chất độc da cam.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm hướng dẫn

Các đối tượng này được hưởng chế độ, chính sách theo nhóm xã hội đặc thù về bảo trợ xã hội, người tàn tật, người nghèo. Cụ thể, được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ cấp xã hội đột xuất; hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, trong cơ sở bảo trợ xã hội; hỗ trợ học văn hóa, học nghề và tìm kiếm việc làm…

5. Một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của chất độc hóa học:

Trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

đầu tiên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến giải quyết chính sách người có công với cách mạng, người khuyết tật trong tình hình mới. Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện phải nghiêm túc, chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, tập trung củng cố, xây dựng các cấp hội vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; không để xảy ra tiêu cực trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.

– Thứ hai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; bảo đảm các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng. Quan tâm xem xét, thẩm định hồ sơ, kịp thời có quyết định đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định. Mặt khác, những người làm ăn gian dối, cố tình lợi dụng chính sách của Nhà nước để vụ lợi thì kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

– Thứ ba, đặc biệt quan tâm xây dựng, kiện toàn ban chấp hành hội các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, gắn với tăng cường công tác đào tạo cán bộ; Gắn công tác xây dựng hội với tinh giảm biên chế, tổ chức nhưng bảo đảm đủ năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác chỉ đạo cán bộ, củng cố tổ chức và hoạt động của các hội trực thuộc; tích cực kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của hội đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ hội. Đồng thời, cần quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho hội và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác hội.

– Thứ Tư, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn thể nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” nhằm khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân”. “của nhân dân Việt Nam. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị, nhất là công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức gặp mặt, biểu dương nạn nhân tiêu biểu, gia đình nạn nhân vượt khó vươn lên; tổ chức tôn vinh các nhà hảo tâm, tổ chức có nhiều đóng góp, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; Phát động thông điệp “Chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam”. Quả cam”…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học, THCS, THPT

– Thứ năm, tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng các biện pháp, biện pháp phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và thông lệ quốc tế. Cần khẳng định quan điểm và quyết tâm của mình rằng, kiên trì mục tiêu đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Mỹ phải có trách nhiệm hơn trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam. Củng cố và mở rộng nhiều phương pháp phù hợp, kết hợp đấu tranh cả về pháp luật và đạo đức để đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến thảm họa chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, làm cơ sở tuyên truyền, đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Phối hợp đồng bộ các phương thức và lực lượng cả trong nước và quốc tế, bằng cả ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân với biện pháp và bước đi phù hợp.

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nay mắc bệnh, tật do phơi nhiễm chất độc hóa học, nếu bị dị tật, dị tật bẩm sinh thì được xem xét xử lý theo quy định. xác định. Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học phải thông qua Hội đồng giám định y khoa kết luận về dị tật, dị tật bẩm sinh và tỷ lệ tổn thương cơ thể do ảnh hưởng của chất độc hoá học. hóa chất độc hại.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản khám giám định phơi nhiễm với chất độc hóa học mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận