Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật sa thải nhân viên chuẩn nhất

Quy trình xử lý kỷ luật sa thải nhân viên? Mẫu biên bản họp xử lý việc sa thải nhân viên và cách soạn thảo.

Bộ luật Lao động 2019 điều chỉnh quan hệ việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong quan hệ này, nếu một trong các bên vi phạm pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động. Đối với nhân viên, hình thức trừng phạt nghiêm khắc nhất là sa thải. Vậy mẫu biên bản họp kỷ luật sa thải nhân viên là gì, cách soạn thảo mẫu biên bản như thế nào?

Luật sư luật sư bào chữa hình sự Danh tiếng quốc gia:

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2019

– Nghị định 145/2020 / NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

1. Mẫu biên bản họp xử lý hành vi sa thải nhân viên, mục đích của biên bản là gì?

Biên bản là văn bản ghi lại sự kiện đang diễn ra, được lập tại thời điểm diễn ra sự kiện, được coi là văn bản làm chứng cho các bên liên quan đến sự kiện đó. Biên bản bao gồm những nội dung mà các bên cùng làm việc và có chữ ký của các bên.

– Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật sa thải người lao động là biên bản khi cuộc họp xử lý kỷ luật người lao động vi phạm các quy định về tuân thủ thời gian, công nghệ và quản lý sản xuất. , doanh nghiệp và người sử dụng lao động, được xác minh và ký bởi người lao động và người sử dụng lao động.

Nội dung biên bản cuộc họp xử lý vi phạm kỷ luật nhân viên sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau: Tên biên bản, Thành phần tham gia cuộc họp với chức vụ của từng người, thời gian và địa điểm cuộc họp. Hình thức kỷ luật, nội dung hình thức kỷ luật, chữ ký của các thành phần.

Mục đích của Biên bản họp xử lý kỷ luật: Khi người lao động vi phạm quy định của người sử dụng lao động mà bị xử lý kỷ luật thì phải mở biên bản xử lý kỷ luật. Theo quy định của pháp luật, biên bản này nhằm mục đích ghi lại sự kiện này, đồng thời việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản rõ ràng để người lao động tiện theo dõi.

2. Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động:

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 70 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời cảm ơn người giúp đỡ mình khi gặp khó khăn hay nhất

Bước 1: Lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động:

Sau khi phát hiện người lao động vi phạm kỷ luật lao động, ngay tại thời điểm vi phạm, người sử dụng lao động (cấp trên của người lao động) phải lập biên bản vi phạm.

Sau khi lập biên bản, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo cho người sử dụng lao động biết tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động đối với người lao động dưới 15 tuổi.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào người sử dụng lao động cũng phát hiện ngay hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động, vì vậy, nếu phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì phải thu thập chứng cứ để chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Xử lý kỷ luật lao động:

– Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm kỷ luật lao động cho các bên liên quan. Dự họp: thời gian báo trước ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp xử lý kỷ luật lao động. Điều này phải được thực hiện đúng cách với mục đích đảm bảo rằng các bên này nhận được thông báo trước cuộc họp;

– Để người tham gia được gửi thông tin, những người này cần xác nhận đã tham dự cuộc họp với nhà tuyển dụng.

Trường hợp một trong những thành phần phải tham dự không thể đến họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận thay đổi thời gian, địa điểm họp; Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm gặp mặt.

– Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo.

3. Mẫu biên bản họp xử lý việc buộc thôi việc đối với người lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

…., ngày…. có thể…..

BÁO CÁO
Xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với Ông (Bà) … bắt đầu từ […] giờ[…] ngày[…] tháng[…] năm[…]

Vị trí tại:….

I. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền.

Tên: …..

Chức vụ hoặc chức danh:… ..

Theo ủy quyền ngày…. tháng…. năm…. (nếu có văn bản ủy quyền).

2. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định thay đổi tên công ty kèm hồ sơ đổi tên công ty

Tên:….

Chức vụ hoặc chức danh: …….

3. Đương sự.

Tên: …….

Chức vụ hoặc chức danh: …….

Đơn vị công tác: …..

Công việc hiện tại: …….

4. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, nếu đương sự dưới 15 tuổi.

Tên: ……

Tiêu đề:…..

Nơi làm việc hoặc hộ khẩu thường trú: ……

5. Người bào chữa cho đương sự (nếu có).

Tên: …..

Chức vụ hoặc chức danh:… ..

Đơn vị công tác: ………

6. Người làm chứng (nếu có).

Tên: …..

Chức vụ hoặc chức danh: …….

Đơn vị làm việc hoặc nơi ở:

7. Người được người sử dụng lao động mời tham dự.

Tên: ……

Chức vụ hoặc chức danh: …….

Đơn vị công tác:….

II. Nội dung:

1. Đương sự trình bày sự việc (phải ghi rõ các nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức xử lý kỷ luật lao động, … trường hợp đương sự không có báo cáo thì người sử dụng lao động xuất trình biên bản. của sự cố hoặc khám phá.

2. Người sử dụng lao động chứng minh được lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động … Trường hợp phải bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính bằng tiếng Việt Đồng), phương thức bồi thường, v.v.

3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể các nội dung liên quan đến sự việc.

4. Đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành lâm thời đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương sự (phải nêu rõ việc người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động là đúng hay sai, trái với quy định của pháp luật).

5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động.

Vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức xử lý kỷ luật lao động. Trường hợp phải bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.

6. Bảo lưu ý kiến ​​của các thành viên tham gia (nếu có).

7. Kết thúc cuộc họp lúc…. giờ… ..ngày…. tháng…. năm……..

Đương sự
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ban chấp hành
Cơ sở công đoàn
(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách soạn thảo Mẫu Biên bản họp xử lý hành vi sa thải người lao động:

Vì bản chất của biên bản là ghi lại cuộc họp và mang tính tường thuật nên người lập biên bản cần ghi lại trung thực, chính xác tất cả các nội dung của biên bản. Biên bản được lập ngay trong cuộc họp nên người ghi biên bản cần đảm bảo kỹ năng nắm bắt vấn đề, đồng thời đảm bảo tính khách quan, chính xác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện mới nhất hiện nay

Về hình thức mẫu biên bản họp người lao động cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, hạn chế tẩy xóa và ghi đầy đủ nội dung, thành phần biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành viên. .

Về nội dung của mẫu biên bản:

+ Tên biên bản ghi rõ: Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động.

Dưới tên biên bản cần ghi rõ nhân viên đó là biên bản xử lý kỷ luật nhân viên nào, thông tin cụ thể của nhân viên đó.

+ Phần thành phần tham dự: Ghi đầy đủ, chính xác họ tên, chức vụ, công tác của những người tham gia cuộc họp kể cả người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền, người đại diện. đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị, các đương sự, người đại diện theo pháp luật của người lao động đối với người chưa thành niên, người làm chứng, người có quyền và lợi ích liên quanngười được mời tham dự và các thành phần khác nếu có.

+ Nội dung của biên bản:

Biên bản cần ghi rõ sự việc, cụ thể lời khai của người lao động, người sử dụng lao động chứng minh được lỗi của người lao động (nêu rõ thông tin về sự việc vi phạm (thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, hậu quả đã gây ra…) một cách khách quan, phát biểu chứng kiến, phát biểu ý kiến ​​của đại diện tổ chức công đoàn.

Các nội dung này phải được ghi chính xác, không làm sai lệch nội dung lời khai, ảnh hưởng đến kết quả xử lý kỷ luật lao động.

Cuối cùng, biên bản phải ghi rõ hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp phải bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.

+ Cuối cùng là chữ ký của tất cả những người tham gia, trường hợp ai không ký vào biên bản thì người lập biên bản ghi rõ họ tên và lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Như vậy, qua phân tích trên, khi người lao động vi phạm và bị xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động phải mở cuộc họp xử lý kỷ luật với tất cả những người tham gia và đưa ra quyết định. xử lý kỷ luật đối với người lao động. Việc xử lý kỷ luật luôn phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật sa thải nhân viên chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận