Mẫu biên bản họp phụ huynh học sinh các cấp học mới nhất 2023

Họp phụ huynh là hình thức giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Điều này giúp phụ huynh có thể theo dõi việc học tập của con em mình. Qua đó đưa ra những ý kiến, kịp thời thay đổi phương pháp giáo dục phù hợp giúp con em mình phát triển tốt hơn.

1. Biên bản họp phụ huynh là gì?

Họp phụ huynh là hình thức mà ban giám hiệu hoặc giáo viên tổ chức một hoạt động có sự tham gia đầy đủ của giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và ban cán sự lớp để cùng trao đổi, giúp đỡ trẻ giải quyết các vấn đề. các vấn đề học tập, hạnh kiểm và tất cả các vấn đề của cuộc sống lớp học.

Trước khi cuộc họp phụ huynh diễn ra, giáo viên chủ nhiệm cần gửi giấy mời họp đến cha mẹ học sinh, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp. Trong cuộc họp phụ huynh học sinh, biên bản họp phụ huynh học sinh là biểu mẫu quan trọng do giáo viên và hội phụ huynh học sinh lập với sự đồng ý của nhà trường.

Biên bản họp phụ huynh dùng để ghi lại diễn biến, nội dung của toàn bộ cuộc họp phụ huynh và những quan điểm, đóng góp của phụ huynh học sinh. Thông thường thông qua cuộc họp phụ huynh hàng năm, những biên bản này sẽ được lưu giữ bởi giáo viên chủ nhiệm.

2. Mẫu biên bản họp phụ huynh:

2.1. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP…..

Năm học….

– Cô hiệu trưởng:…

– Khai giảng lúc: ….giờ, ngày….tháng….năm….

– Nơi:…

– Chủ tịch:…

– Thư ký:…

NỘI DUNG CHẾ BIẾN

I. Ổn định:…

1. Tính ổn định – tính điểm:…

Số phụ huynh có mặt:…

Số phụ huynh vắng mặt: ….

2. Tuyên bố lí do:

Được sự đồng ý của BGH Trường……lớp….tiến hành họp phụ huynh đầu năm học…. duyệt kế hoạch năm học và duyệt các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Ông bà:…. Giám đốc

Ông bà:…. Chi hội phó

Ông bà:…. Ủy viên

2. Báo cáo tình hình của lớp và từng học sinh.

a) Ưu điểm:...

b) Khó khăn: ...

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

mục tiêu:…

b) Một số biện pháp:…

4. Phê duyệt các khoản thu đầu năm:

– Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

– Chi lễ, tết

– Quỹ Hội CMHS:

Hoạt động đội:

– Mua quà cho học sinh HK I, HK II:

– Lễ tết, thăm quan:

– Mua dụng cụ học tập, vệ sinh lớp học:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Huế [Ly hôn nhanh tại Thừa Thiên Huế]

– Học ngoài giờ:

– Quỹ lớp:

– Bản photo đề kiểm tra các môn cả năm

5. Ý kiến ​​của phụ huynh:…

III. Hoàn thành

Đại hội kết thúc hồi….giờ…phút cùng ngày.

chủ trì

Thư ký

Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh

2.2. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ I:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC KỲ I – LỚP…………..

Năm học…..

– Cô hiệu trưởng:……

– Khai mạc lúc:……giờ, ngày…….tháng…….năm……..

– Nơi:……

– Chủ tịch: …….

– Thư ký:……

NỘI DUNG CHẾ BIẾN:

I. Ổn định:

1. Tính ổn định – điểm giao ngay:

Số phụ huynh có mặt:…….

Số phụ huynh vắng mặt:……

2. Tuyên bố lí do:

Được sự đồng ý của BGH nhà trường……. lớp… tiến hành họp phụ huynh cuối học kỳ I năm học…. để thông báo về kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II.

II. Nội dung:

1. Nhận xét, đánh giá chung học kỳ I:

Lợi thế:………

Khuyết điểm:…..

2. Thông báo kết quả học tập học kỳ I của sinh viên:

– Môn học đánh giá bằng điểm:…….

– Đối tượng đánh giá bằng nhận xét: ….

– Năng lực, phẩm chất: ….

3. Công việc khác (nếu có)….

4. Ý kiến ​​của phụ huynh:…

5. Phương hướng học kỳ II (Nêu nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II):……

III. Hoàn thành

Cuộc họp kết thúc hồi………….giờ…………..phút cùng ngày.

chủ trì

Thư ký

Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh

2.3. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM – LỚP….

Năm học……..

– Cô hiệu trưởng:…..

– Khai giảng lúc:……giờ, ngày…….tháng…….năm….

– Nơi:…….

– Chủ tịch: …..

– Thư ký:…….

NỘI DUNG TRONG QUÁ TRÌNH.

I. Ổn định:

1. Tính ổn định – điểm giao ngay:

Số phụ huynh có mặt:……..

– Số phụ huynh vắng mặt: ………….

2. Tuyên bố lí do:

Được sự đồng ý của BGH Trường……lớp…….tiến hành họp phụ huynh cuối năm học……để tổng kết năm học và trao đổi với phụ huynh về biện pháp dạy trẻ tự học ở nhà trong quá trình học. kỳ nghỉ hè.

II. Nhận xét, đánh giá chung:

1. Tổng kết lớp

* Lợi thế:…

* Khuyết điểm:….

.* Kết quả:….

– Sĩ số: … Học sinh, duy trì: …/…

– Phẩm chất: ……..

– Kết quả kiểm tra, đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm học:……..

2. Trao đổi với phụ huynh về việc HD con tự học ở nhà trong kỳ nghỉ hè:…’

3. Công việc khác (nếu có):…………

4. Ý kiến ​​của phụ huynh:……..

III. Hoàn thành

Cuộc họp kết thúc hồi………….giờ…………..phút cùng ngày.

chủ trì

Thư ký

Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ mới nhất

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp phụ huynh:

Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải ghi rõ thành phần tham dự cuộc họp, ghi rõ thời gian, địa điểm sẽ diễn ra cuộc họp. Ngoài ra, biên bản phải ghi rõ nội dung bàn bạc, ý kiến ​​của cha mẹ học sinh và các thỏa thuận trong cuộc họp, bao gồm:

Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên bản ghi.

+ Thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp.

Nội dung chính của biên bản.

Tùy theo thời gian họp mà nội dung họp cũng khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo các nội dung sau:

+ Số phụ huynh có mặt, vắng mặt và lý do.

+ Lý do tổ chức họp phụ huynh.

+ Nội dung họp phụ huynh. (Thông báo về tình hình học tập, rèn luyện và các hoạt động của lớp đã hoặc sắp diễn ra.)

+ Phụ huynh nêu quan điểm, thắc mắc, góp ý. Giáo viên chủ nhiệm giải thích các vấn đề cho phụ huynh và cuối cùng ghi nhận các ý kiến.

Phần cuối của biên bản:

+ Nêu rõ thời gian kết thúc cuộc họp.

+ Chủ tịch, thư ký, trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh ký và ghi rõ họ tên vào cuối biên bản.

Mọi thông tin trong biên bản đều được thư ký ghi chép cẩn thận, công khai, không thêm bớt nội dung nào.

Sau khi cuộc họp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm sẽ nộp biên bản họp phụ huynh cho ban giám hiệu để nhà trường nắm được tình hình lớp học và tâm lý, nguyện vọng của từng phụ huynh.

4. Một số lưu ý để họp phụ huynh hiệu quả:

Họp phụ huynh là một cơ hội quý giá cho nhà trường. Đây là một trong số ít lần giáo viên có thể kết nối trực tiếp với phụ huynh và tập trung vào các cuộc thảo luận chuyên sâu về từng học sinh. Họp phụ huynh thường chỉ diễn ra từ 1 đến 3 lần trong năm nên các trường cần chuẩn bị chu đáo và đặt mục tiêu rõ ràng. Ngoài ra còn một số lưu ý cho buổi họp phụ huynh mà nhà trường và giáo viên cần quan tâm:

+ Tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Các nội dung khác cần báo cáo nhanh, gọn để tránh mất thời gian trong cuộc họp.

+ Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo về nội dung cuộc họp và luôn giữ phong thái tự tin trước phụ huynh. Trang phục chỉnh tề, vệ sinh lớp học sạch sẽ, chuẩn bị sẵn nội dung cần tuyên truyền.

+ Giáo viên cần biết cách ứng xử trong cuộc họp: luôn lịch sự, khiêm tốn, giữ tác phong đúng mực và nghiêm túc trong cuộc họp phụ huynh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc chi tiết nhất

+ Cần chân thành: Giáo viên kể đúng tình hình lớp, nêu nguyên nhân lớp học chưa tốt, điều gì cần cải thiện, hướng cải thiện, nếu cần sẵn sàng kêu gọi phụ huynh hỗ trợ. Nhưng đừng chỉ nói một phía, vì lớp học không tốt, người này sẽ tốt cho người kia. Nên khen trước chê sau, đề ra biện pháp rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện thì cha mẹ sẽ không có ý kiến ​​nhiều. Không nói quá nhanh, nói chậm, rõ ngữ điệu.

+ Giáo viên cần nắm rõ học lực của từng học sinh: giáo viên phải biết về học lực của từng học sinh, em nào trội hơn, em nào yếu hoặc quá yếu, trao đổi riêng với phụ huynh để tránh chê bai học sinh. sinh.

+ Nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình đối với quá trình học tập của trẻ: Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ. Giáo viên cần nhấn mạnh với phụ huynh rằng cha mẹ có thể tác động đến cách trẻ hứng thú học tập, cách trẻ tương tác, giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh. Gia đình có tác động trực tiếp đến nhận thức, thái độ và hành vi của trẻ. Để phụ huynh tham gia vào quá trình nuôi dạy con cái của họ cũng giúp giáo viên thiết lập mối quan hệ tin cậy, tích cực và cởi mở với phụ huynh.

+ Giáo viên làm việc theo quy trình: Đầu tiên là lời chào, lời giới thiệu, tuyên bố lí do. Bầu thư ký ghi biên bản. Thông qua nội dung chính của cuộc họp. Sau đó giáo viên triển khai từng nội dung một. Giới thiệu sơ qua về lớp chủ nhiệm, tình hình chung… Đối với các khoản thu bắt buộc thì giáo viên duyệt, còn các khoản thu tự nguyện hoặc tự nguyện thì giáo viên lấy ý kiến ​​đa số của phụ huynh.

Tóm lại, để buổi họp phụ huynh hiệu quả hơn, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh nên trao đổi cởi mở, góp ý chân thành với nhau, không phê phán nặng nề học sinh cá biệt, cùng đưa ra hướng giải quyết vấn đề. Nếu quyết định xử lý từng học sinh một cách hợp lý, tế nhị thì cha mẹ học sinh sẽ hợp tác nhiệt tình với giáo viên chủ nhiệm. Ngược lại, phụ huynh cũng cần tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp, đóng góp ý kiến ​​để buổi họp phụ huynh ý nghĩa và hiệu quả hơn.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp phụ huynh học sinh các cấp học mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận