Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học, THCS, THPT

Họp phụ huynh cuối năm là hoạt động luôn diễn ra trong năm học ở tất cả các trường học. Mục đích của cuộc họp phụ huynh cuối năm nhằm phổ biến tình hình chung của nhà trường để phụ huynh nắm rõ. Dưới đây là mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm của trường Tiểu học, THCS, THPT có thể sử dụng:

Hôm nay là lúc……..giờ……. ngày ……. có thể ……….

2/ Tổng số phụ huynh học sinh trong lớp: …..vắng…….(trong đó: có phép…….không phép…..)

1 / Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

– Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20…. Đặc biệt :

+ Số học sinh cuối năm là:……..học sinh, nữ là:……..học sinh, dân tộc là:… So với đầu năm là:…..học sinh, nữ là:… …..học sinh, sinh viên dân tộc là:…….

2 / Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp hoạt động theo quy chế của Hội cha mẹ học sinh:

– Theo dõi, kiểm tra việc giảng dạy, động viên học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền cho người dân về xã hội học tập.

– Thăm hỏi, động viên học sinh, tạo điều kiện tốt nhất để các em đến lớp.

– Đề xuất xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác liên quan đến việc học tập của trẻ đúng mục đích.

Thu quỹ năm học 20…. -20… Có:…. VND / học sinh (Miễn cho học sinh…)

Thu kinh phí phô tô năm học 20….-20… Có:…. Quỹ đồng / học sinh dùng để chi phí phô tô đề thi năm học 20….-20….

Biên bản đã được thông qua và đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………… giờ cùng ngày.

…..ngày tháng năm……..

THƯ KÝ

T/M ĐẠI DIỆN BAN CHỦ MẸ EM HỘI NGHỊ

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1.2. Mô hình # 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

BÁO CÁO
(V / v họp cha mẹ học sinh ………… cuối học kì II
năm học 20….-20…..)

Thời gian:……..giờ……..ngày…../5/2-….

Địa điểm: Phòng học ……. Trường cấp hai …………..

Người tham dự:

– Hiệu trưởng: …………

– Trước sự chứng kiến ​​của …… /… .. phụ huynh học sinh lớp …………

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.

– Tổng số lao động: …………..

– Tổng số học sinh toàn trường: …… em.

– Kết quả giáo dục hai mặt:

+ Hạnh kiểm: Tốt: …… em; Xinh: ….. em; Trung bình: ….. em.

+ Học lực: Giỏi:…..em; Khá: ….. em ; Vừa phải: …. bọn trẻ; Nhu nhược: …. em; Nghèo: …. em.

– Sự chuyển động:

+ Thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện: 2 GVCN giỏi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận công nợ, nhận nợ và cam kết trả nợ 2022

+ Có 1 giáo viên đạt giải Hội thi An toàn giao thông đường bộ.

+ Học sinh tham gia thi văn hay chữ tốt: cấp huyện có … em, cấp tỉnh có ……. em.

+ Học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật: Đạt giải khuyến khích.

+ Học sinh thi giải toán qua mạng:

Tiếng Việt: vòng huyện đạt …em, vòng tỉnh đạt……. em.

Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt …………em.

+ Học sinh thi các môn văn hóa: 11 em vòng huyện, 6 em vòng tỉnh.

+ Học sinh thi điền kinh: vòng huyện đạt ………… huy chương bạc, ………… huy chương đồng.

– Với sự đóng góp của phụ huynh xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã xây dựng các công trình: đường đi vệ sinh cho học sinh nam, khu đổ rác, sửa chữa nhà vệ sinh cho học sinh nữ. .

– Vận động các nhà tài trợ:…. học bổng (…… triệu) cho học sinh nghèo vượt khó, …………. xe đạp và một số đồ dùng học tập thì tập thể giáo viên mua được…. ghế đá và …… .bàn đá.

Những hạn chế, khó khăn của nhà trường:

+ Phòng học xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy trường để học sinh học (không đảm bảo diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Sân trường ngập trong nước mặn mùa nước dâng.

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

2. Kết quả hai mặt giáo dục và tình hình chung của lớp……. cuối năm học 20…. – 20……

– Đầu năm học có …………, cuối năm học có ………….

– Chấp hành tốt:…. bọn trẻ; Khá: …..em; Trung bình:…..con; Yếu:…..em.

– Hạnh kiểm: Tốt: …… em; Xinh ….. em; Trung bình: …… em.

Danh sách cụ thể: có danh sách kèm theo.

– Một số phong trào lớp đã đạt được: ………….

+ Hội thi năm học: …….

– Một số tồn tại của học sinh trong lớp: …………

3. Một số thông báo của nhà trường năm học 20… .. – 20….

– Tuyển sinh lớp 6: Nhận hồ sơ từ ngày 15/7 đến ngày 25/7/20 ….. (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

– Tuyển sinh các lớp 7, 8, 9 từ ngày 1/8 đến ngày 10/8/20…. các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

– Thu các khoản theo quy định: Học phí…….đ/em/năm, hội phí……/em/năm (có miễn giảm theo quy định).

– Các khoản thu khác:

+ Giấy kiểm tra: …… đ / em / năm.

+ Tiền vệ sinh: ……đồng/cháu/năm.

+ Bảo hiểm tai nạn: …… đồng / trẻ / năm (tự nguyện).

+ Bảo hiểm y tế: …… đồng / trẻ / năm (nếu có).

+ Hồ sơ học sinh lớp 6:……đ/hồ sơ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu nội quy lớp học dành cho mọi cấp học kèm cách trang trí

+ Quỹ khuyến học:……đồng/cháu/năm.

+ Xã hội hóa giáo dục …… đồng / cháu / năm.

+ Đồng phục học sinh: …… đ / 1 bộ (học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được giảm 10%).

– Trong năm học tiếp theo, nhà trường mong muốn tất cả học sinh mặc đồng phục của trường khi đến trường, vào các ngày thể dục sẽ mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.

– Dự kiến ​​mở lớp dạy tin học cho học sinh khối 8, 9.

4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cách thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 20… -20… đối với các trường THPT, hình thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT. ………….

5. Thảo luận và nhận xét của phụ huynh:…….

Biên bản kết thúc vào lúc… .. giờ… .. cùng ngày.

Biên bản được đại hội thông qua.

ĐẠI DIỆN CHA MẸ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Ý nghĩa của biên bản họp phụ huynh cuối năm:

Thông thường, cuối năm ở tất cả các cấp học sẽ tổ chức họp phụ huynh cuối năm do giáo viên chủ nhiệm tổ chức. Biên bản họp phụ huynh cuối năm là văn bản ghi lại đầy đủ và cụ thể nội dung cũng như quá trình diễn ra trong cuộc họp phụ huynh đó.

Nội dung chính trong buổi họp là giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến đến phụ huynh các nội dung về tình hình học tập của con em mình như học lực; điểm tích cực – tiêu cực của trẻ; Vấn đề đạo đức của con bạn như thế nào?…

Ngoài ra, họp phụ huynh cuối năm còn nhằm thông báo về các hoạt động ngoại khóa hay các khoản thu chi trong năm học vừa qua. Đồng thời phổ biến kế hoạch, chính sách giáo dục mới nhất của trường để phụ huynh nắm bắt một cách nhanh nhất

Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, không chỉ giáo viên thông báo tình hình học tập của lớp mà phụ huynh cũng có thể bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến ​​cá nhân cho các phong trào, hoạt động của trường.

Họp phụ huynh có nghĩa là sự kết nối, là sợi dây liên kết giữa phụ huynh và giáo viên có những cuộc gặp gỡ, trao đổi; Kết nối phụ huynh với nhà trường

3. Hướng dẫn lập biên bản họp phụ huynh cuối năm:

* Về hình thức: Mẫu biên bản phải đáp ứng được cấu trúc cơ bản của một văn bản hành chính gồm 3 phần: phần mở đầu, nội dung, kết luận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu cho vợ, nhập hộ khẩu cho con

* Về nội dung: Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm phải có các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Thông tin trường học

– Tên biên bản là: Biên bản họp phụ huynh cuối năm; Ghi rõ năm học?

– Nêu mục đích của cuộc họp

– Nội dung chính của biên bản

– Thời điểm lập biên bản

– Địa điểm lập hồ sơ

– Cuối cùng là chữ ký và ý kiến ​​của giáo viên chủ nhiệm và hội trưởng hội phụ huynh

* Lưu ý những vấn đề bắt buộc trong biên bản phải có:

– Biên bản ghi rõ đầy đủ, chi tiết thành phần tham gia họp phụ huynh học sinh cuối năm là ai; thời gian chỉ rõ giờ, phút, ngày, năm; địa điểm gặp nhau ở đâu (ví dụ lớp 9A trường THCS X)

Nội dung thảo luận tại cuộc họp phải bao gồm các vấn đề sau:

+ Tình hình học tập của lớp nói chung cũng như của từng cá nhân (ghi rõ điểm, mặt tích cực, hạn chế,…)

+ Các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể dục thể thao của học sinh để phụ huynh có cái nhìn tổng quan về con em mình ở trường, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp.

+ Lưu ý nội dung mẫu biên bản họp phụ huynh phải được ghi đầy đủ, chính xác, không thêm bớt nội dung rồi ký tên đầy đủ vào các mục đơn trong biên bản.

Các hoạt động trong cuộc họp:

Giáo viên công bố sĩ số gồm tổng số học sinh của cả lớp; Số lượng học sinh tăng, giảm trong năm học vừa qua.

Giáo viên thông báo tình hình học tập: cần ghi rõ số học sinh xếp loại Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu, tỷ lệ phần trăm được tính như thế nào; Thống kê xếp loại hạnh kiểm Tốt – Khá – Trung bình – Kém.

Thông báo thành tích học tập và rèn luyện, hoạt động tốt trong năm học vừa qua: số lượng học sinh, cá nhân đạt giải trong các kỳ thi; tên lớp (nếu có),…

Ngoài việc giáo viên thông báo nội dung, hội trưởng hội phụ huynh cũng cần thông báo việc thu chi quỹ lớp đến tất cả các phụ huynh còn lại trong năm qua. Thừa quỹ lớp và phổ biến việc đóng góp quỹ lớp nếu thấy cần thiết.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm Tiểu học, THCS, THPT của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận