Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất 2023? Giá trị pháp lý?

Khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, vướng mắc pháp lý cần có biên bản thống nhất trong gia đình. Vì vậy cuộc họp gia đình này cần được ghi lại bằng một mẫu biên bản họp gia đình. Vậy nội dung mẫu biên bản họp gia đình như thế nào? Và giá trị pháp lý là bao nhiêu?

1. Mẫu biên bản họp gia đình là gì?

Mẫu biên bản họp gia đình được nhìn nhận là mẫu văn bản do các thành viên trong gia đình lập trong cuộc họp gia đình của mình và dùng để ghi lại một công việc cụ thể trong cuộc họp gia đình. Trên thực tế, trong các trường hợp phân chia tài sản, phân chia đất đai hay các tài sản khác trong gia đình người ta thường sử dụng biên bản họp gia đình.

Đồng thời, trong biên bản họp gia đình sẽ ghi lại đầy đủ các ý kiến ​​của mọi thành viên trong gia đình một cách cụ thể và chính xác nhất về những vấn đề quan trọng của gia đình được đưa ra trong cuộc họp gia đình. cuộc họp. Vì vậy cuộc họp gia đình sẽ cần phải có đầy đủ các thành viên trong gia đình.

2. Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2023:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——***——

……, ngày …. tháng …. năm 20….

PHÚT GIA ĐÌNH

(Vv: Phân chia ruộng đất của gia đình)

Hôm nay, ngày… tháng…. năm 20….., tại ông….. (con đầu lòng): Đội…., xã ….., huyện……, tỉnh ………… Gia đình Chúng tôi tiến hành gặp mặt các con, cháu của cụ ông……. và bà….. (tức….) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Những người tham dự cuộc họp:

xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty

1. Ông… – Là con trưởng (đã chết), ông… là con trưởng đại diện;

2. ông..;

3. Bà… ;

4. Bà…;

5. Bà…;

Nội dung cuộc họp:

– Đất hương hỏa thuộc sở hữu của Ông …. và Bà …. (tức……) chết không để lại di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai, con gái). Tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng ý để lại cho cháu… m2. Mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho ông …. và vợ là bà… và các thành viên trong gia đình đồng ý, không tranh chấp.

– Diện tích đất còn lại là: …. m2 các thành viên trong gia đình thống nhất như sau:

xem thêm: Mẫu biên bản họp mới nhất (Biên bản họp công ty)

+ Diện tích đất còn lại là: … m2 các thành viên trong gia đình đồng ý cho ông …. đứng tên đại diện chủ sở hữu trên sổ đỏ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số….. do UBND huyện cấp…. cấp ngày … tháng … năm 20……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy mới nhất năm 2023

+ …m2 được sử dụng từ dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức (vị trí nhà thờ nằm ​​trên con đường dẫn vào lô đất).

+…. Số m2 còn lại thuộc sở hữu chung của 9 người con, sử dụng vào mục đích ở và thờ cúng tổ tiên, không bán. (Nếu việc bán phải được sự đồng ý của cả 9 em thì tiền bán phải chia đều cho 9 em theo danh sách trên).

Các thành viên dự họp biểu quyết giơ tay biểu quyết các nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: ….%

Không tán thành: ….

Một ý tưởng khác: ….

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, có chữ ký dưới đây và được lập thành 09 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

Chữ ký của những người tham dự cuộc họp

thành viên thành viên

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN….

3. Hướng dẫn lập mẫu biên bản họp gia đình:

Biên bản họp gia đình nên bao gồm những nội dung sau:

– Có quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm lập biên bản;

– Các thành viên dự họp gia đình trong đó họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, số điện thoại,.. của tất cả những người dự họp;

– Ghi chép đầy đủ các thông tin trong cuộc họp như thông tin về tài sản, tài sản thừa kế,… và cần có các tài liệu kèm theo nếu có; trình bày chi tiết các ý kiến, tranh luận nêu ra trong cuộc họp của tất cả những người dự họp, nếu có;

xem thêm: Mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo

– Đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc, ví dụ như việc chia tài sản để ghi vào biên bản họp gia đình, nội dung này sẽ bao gồm các thông tin về tài sản được chia cho ai, chia như thế nào, quyền và nghĩa vụ của những người được chia tài sản. tài sản, v.v.

– Biểu quyết: các thành viên có mặt trong cuộc họp gia đình sẽ biểu quyết các nội dung dự kiến; đọc từng mục và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung của cuộc họp sau khi đã được thống nhất;

– Kết quả biểu quyết tán thành hay không tán thành, ý kiến ​​khác,… Trường hợp có ý kiến ​​khác thì ghi họ tên và nội dung ý kiến ​​của người đó;

– Xác nhận tính hợp pháp của biên bản: khẳng định tính hợp pháp của biên bản, đọc lại toàn bộ nội dung biên bản cho mọi người có mặt trong cuộc họp nghe và xác nhận thông tin. hoàn toàn hợp lý, tự nguyện…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm năm 2023

– Sau đó người viết biên bản họp gia đình trực tiếp ký tên, ghi rõ họ tên;

– Để đảm bảo tính pháp lý, sẽ tiến hành xin giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

4. Giá trị pháp lý của biên bản họp gia đình:

Tóm tắt câu hỏi:

Năm 2007 gia đình tôi họp gia đình và ông nội tôi quyết định chia đất cho 4 người con trai không chia cho con gái vì người con gái đã được chia đất để làm nhà ở. Việc ông tôi tặng đất cho các con là tự nguyện, không bị ép buộc. Nội dung biên bản không trái quy định của pháp luật. Giấy tờ thể hiện đất của ông nội tôi đã đền bù hết, chỉ có đất của ông là chia cho 4 người con. Sau đó gia đình tôi mang biên bản họp gia đình ra phường công chứng. Hiện tại sau khi có quyết định thu hồi đất ông nội tôi muốn chia để cả con gái và ông nội đều được hưởng, tức là đất là của 4 người thì sẽ chia làm 7, mong các bạn giúp đỡ làm đường viền. Bản sao này có giá trị như hợp đồng tặng cho không và ông tôi có được chia lại đất không?

xem thêm: Mẫu biên bản họp tổ dân phố và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Luật sư tư vấn:

Biên bản họp gia đình là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp của hộ gia đình. Trong biên bản họp gia đình có ghi nội dung về vấn đề tặng cho quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp. Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật dân sự 2015: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Trong trường hợp này, việc ông nội bạn tặng cho quyền sử dụng đất cho 4 người con của mình được coi là giao dịch dân sự.

Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015, hình thức của giao dịch dân sự được quy định như sau:

“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, được công chứng, chứng thực, phải đăng ký hoặc được phép thực hiện thì phải thực hiện theo quy định đó.”

Trong trường hợp này, biên bản cuộc họp gia đình của gia đình bạn có ghi nội dung ông nội bạn tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 4 người con trai của mình. Như vậy, việc tặng cho quyền sử dụng đất của ông nội bạn ở đây là giao dịch dân sự và được thể hiện bằng văn bản (biên bản họp gia đình). Biên bản họp gia đình ở đây có thể coi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 689 Bộ luật Dân sự 2015, để hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật thì hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện về hình thức sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Kon Tum [Ly hôn tại nhanh Kon Tum]

“Thứ nhất. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

xem thêm: Mẫu biên bản họp hội phụ nữ và hướng dẫn chi tiết soạn thảo

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực thì hợp đồng mới có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp của bạn, biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã được công chứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, về hình thức, biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã đáp ứng điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung.

Về nội dung biên bản, như thông tin bạn cung cấp, việc ông nội bạn tặng cho 4 người con quyền sử dụng đất là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, nội dung biên bản không trái pháp luật. Như vậy, có thể thấy biên bản họp gia đình của bạn đã đáp ứng được yêu cầu về hình thức và nội dung của hợp đồng tặng cho nói chung. Tại đây, biên bản họp gia đình bạn sẽ có hiệu lực pháp luật.

Như phân tích ở trên có thể thấy, biên bản họp gia đình có hiệu lực pháp luật nên biên bản sẽ có hiệu lực tương tự như hợp đồng tặng cho. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi biên bản họp gia đình được công chứng, chứng thực. Như vậy, bạn sẽ không có quyền đòi lại mảnh đất đó để chia lại.

Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự 2015.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất 2023? Giá trị pháp lý? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận