Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản họp hội phụ nữ là gì? Biên bản họp hội phụ nữ ? Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp chi hội phụ nữ ? Phong trào phụ nữ hiện nay?

Hội Phụ nữ có vai trò quan trọng, được thành lập tùy theo địa bàn dân cư và là nơi tập hợp chị em, trực tiếp triển khai các hoạt động của Hội, nơi phát hiện và giải quyết vấn đề gần nhất, nhanh nhất. , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ. Cuộc họp chi bộ nữ cần thiết để thông qua việc các thành viên họp phát biểu ý kiến ​​và bầu ra chi hội trưởng mới. Mẫu biên bản họp hội phụ nữ dùng trong các cuộc họp. Vậy biên bản họp chi hội phụ nữ được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn này và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản họp chi hội phụ nữ gồm những gì?

Vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do truyền thống trọng nam khinh nữ xuất hiện ở nước ta từ bao đời nay, vị thế của người phụ nữ trong nhiều lĩnh vực đã bị đánh giá thấp và bị hạ thấp so với nam giới. Họp chi đoàn là một trong những hình thức đảm bảo quyền lợi của chị em phụ nữ. Thông qua buổi sinh hoạt, các thành viên có quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình, qua đó giúp chị em nâng cao hiểu biết, nhận thức và năng lực của mình. Biên bản họp chi hội phụ nữ được lập để tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ cũ và bầu chi hội trưởng nhiệm kỳ mới.

Tuy hoạt động đã lâu nhưng Hội Phụ nữ vẫn chưa đạt được mục tiêu hoạt động. Theo số liệu của Hội LHPN huyện, tỷ lệ bình quân hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt chi hội ở một số chi hội trong thời vụ chỉ đạt khoảng 50%. Do nhận thức của hội viên còn hạn chế nên các tổ chức hội phụ nữ hoạt động chưa phát huy được vai trò của mình.

Mẫu biên bản họp hội phụ nữ được lập ra để ghi lại nội dung và diễn biến của cuộc họp hội phụ nữ. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm họp chi bộ và nội dung họp, v.v.

2. Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

……., ngày… tháng… năm 20…

BIÊN BẢN HỌP PHỤ NỮ

xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty

Họp chương phụ nữ……

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian mở cửa: ……

Địa điểm:……

2. Người tham gia

* Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Bà ngoại:……

* Các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ:

xem thêm: Mẫu biên bản họp mới nhất (Biên bản họp công ty)

Giám đốc:……

Thành viên: ………… Vắng mặt:……

*Cái ghế: ………

*Thư ký:………

Nội dung

Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ ………..…….. nhiệm kỳ…….gồm các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (dùng cho mọi lĩnh vực đầu tư)

* Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ trước:……

* Bầu trước chi hội trưởng nhiệm kỳ…….. nhiệm kỳ……

xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

– Chi bộ tiến hành ứng cử và đề cử các đồng chí sau:

Ứng viên:

Đầu tiên. ………

2. ………

đề cử:

Đầu tiên. ………

2. ………

3. …………

xem thêm: Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2022? Hiệu lực?

Chi bộ đã xem xét và biểu quyết nhất trí bầu các đồng chí lớp……., khóa……, gồm:

1. Đồng chí…… Chức vụ…… Nơi công tác……

2. Đồng chí…… Chức vụ…… Nơi công tác……

3. Đồng chí…… Chức vụ…… Nơi công tác……

– Chi bộ đã bầu Ban bầu cử gồm các thành viên sau:

1.……trưởng phòng.

2. ..…. ủy viên.

3.……thành viên.

xem thêm: Hoãn chấp hành án phạt tù cho phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Hội tiến hành bầu cử bằng bỏ phiếu kín.

Tình hình và kết quả bầu cử:

Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.

+ Tổng số đại biểu triệu tập: ………….

+ Số đại biểu có mặt bầu cử: …………

+ Số phiếu phát ra:…….phiếu

+ Số phiếu thu về:……..phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: …..…phiếu

xem thêm: Mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở và hướng dẫn soạn thảo

+ Số phiếu không hợp lệ:……..phiếu

– Kết quả bình chọn:

1. Đ/c…….. phiếu bầu =……. %

2. Đ/c…….. phiếu bầu =……. %

3. Đ/c…….. phiếu bầu =……. %

Căn cứ kết quả bầu cử, ông………….được bầu giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ……nhiệm kỳ……

Đại hội kết thúc hồi…….giờ…… cùng ngày.

Biên bản đã được Hội nhất trí thông qua ngày …………. giờ…….. ngày…….. tháng…………. năm …………..

xem thêm: Mẫu biên bản họp tổ dân phố và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ

(Dấu hiệu)

CÁI GHẾ

(Dấu hiệu)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp Hội Liên hiệp Phụ nữ:

– Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Địa điểm, thời gian lập biên bản.

+ Tên cụ thể của biên bản là biên bản họp chi hội phụ nữ.

xem thêm: Chế độ lương, phụ cấp của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã

– Nội dung chính của biên bản:

Thời gian và địa điểm khai mạc cuộc họp.

+ Thành phần dự họp.

+ Nội dung cuộc họp. (tổng kết hoạt động nhiệm kỳ trước và bầu chi hội trưởng mới.

– Phần cuối của biên bản:

+ Thời gian kết thúc cuộc họp.

+ Thời gian lập biên bản được hội đồng nhất trí thông qua.

+ Ký, ghi rõ họ tên của đại diện hội phụ nữ.

xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

+ Ký, ghi rõ họ tên người chủ trì cuộc họp.

4. Phong trào phụ nữ hiện nay:

– Một số tồn tại, hạn chế của phong trào phụ nữ:

+ Phong trào phụ nữ ở nhiều nơi trong nước phát triển chưa đồng đều, Đảng và Nhà nước ta chưa có biện pháp, chính sách khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, tính chủ động của phụ nữ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đánh giá thay đổi, bổ sung dược liệu đạt GACP mới nhất

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phẩm chất đạo đức mới chỉ là trên giấy tờ, chưa đi vào thực tiễn, thiếu chiều sâu, công tác tư tưởng thiếu sắc bén, công tác tuyên truyền về hoạt động Hội còn mờ nhạt.

+ Việc tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới còn hạn chế, thiếu chủ động.

+ Các cấp Hội thiếu dũng khí đấu tranh và tích cực tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

+ Hoạt động hỗ trợ phụ nữ duy trì việc làm ổn định sau học nghề, giảm nghèo đã có nhưng hiệu quả chưa cao.

+ Công tác vận động phụ nữ xây dựng gia đình chưa theo kịp tình hình mới, hiệu quả chưa rõ nét.

xem thêm: Mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp mới nhất 2022

+ Công tác quản lý hội viên ở một số địa phương chưa chặt chẽ.

+ Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh/thành phố còn chậm.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ cho Đảng và hệ thống chính trị thiếu tính chiến lược nên hiệu quả chưa cao.

+ Bất bình đẳng giới đã ăn sâu vào cội rễ của một bộ phận dân tộc Việt Nam, khó thay đổi nếp nghĩ, thói quen đã hình thành từ lâu.

– Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:

+ Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới và nhu cầu ngày càng đa dạng của các tầng lớp phụ nữ.

+ Hội chưa chủ động chuẩn bị tốt cả về lý luận, thực tiễn và tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

+ Năng lực của các chi hội nữ chưa cao, thiếu tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo.

xem thêm: Tội giết phụ nữ khi biết mình có thai sẽ xử lý thế nào?

+ Một bộ phận cán bộ Hội nhận thức chưa đầy đủ về tôn chỉ, mục đích, vai trò then chốt trong công tác nữ của Hội cũng như yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong điều kiện mới. công tác hành chính.

+ Công tác cán bộ của từng cấp Hội còn thiếu tính chiến lược, thiếu quy hoạch để tạo nguồn cán bộ giỏi; đào tạo chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

+ Một số chủ trương chưa quyết liệt, thiếu giải pháp cụ thể. Một số hội chưa chủ động huy động nguồn lực, còn trông chờ vào ngân sách nhà nước.

+ VẼViệc cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới ở cả Trung ương và địa phương còn chậm.

+ Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

+ Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác phụ nữ, công tác Hội, chưa tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ, phối hợp thiếu đồng bộ. các ban, ngành, đoàn thể.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con sau khi ly hôn kèm hướng dẫn

+ Trình độ phát triển kinh tế – xã hội chưa đồng đều giữa các vùng, mặt tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; diễn biến phức tạp của tệ nạn xã hội, tội phạm, bạo lực gia đình… đã tác động trực tiếp đến đời sống, nếp sống của một bộ phận phụ nữ, ảnh hưởng đến khả năng vận động, vận động phụ nữ và hiệu quả hoạt động phong trào phụ nữ.

+ Nguồn tài chính cho các mục tiêu bình đẳng giới và hoạt động của Hội còn hạn chế.

xem thêm: Luật pháp quốc tế về quyền phụ nữ

– Giải pháp nâng cao vai trò của hội phụ nữ:

+ Tập trung chỉ đạo các mô hình phụ nữ tham gia hội phụ nữ. Hội tập trung vận động hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào tổ chức Hội thông qua việc bình xét hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

+ Chỉ đạo thống nhất mô hình tổ chức Hội cơ sở trực thuộc BCH Phụ nữ cấp xã là chi hội, nơi chi hội quá đông thì thành lập tổ phụ nữ.

+ Rà soát, đánh giá chất lượng thành lập hội.

+ Tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho cơ sở yếu kém, vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, trọng điểm.

+ Cụ thể hóa các văn bản của Trung tâm cho phù hợp, cải tiến nội dung và hình thức hoạt động thiết thực, gần gũi với đối tượng.

+ Xây dựng và phát huy vai trò thành viên nòng cốt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của vùng.

+ Tích cực tạo nguồn kinh phí hoạt động, thực hiện đúng hướng dẫn về thu nộp hội phí, mỗi chi hội phấn đấu tận thu hội phí và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

xem thêm: Mẫu biên bản đại hội công đoàn lấy ý kiến ​​kết nạp Đảng mới nhất

+ Xây dựng quỹ Hội trên cơ sở giải thích, vận động để hội viên tự nguyện đóng góp.

+ Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động của hội viên.

+ Bầu chi hội trưởng có tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo hội phụ nữ.

+ Xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, đầu tàu.

+ Chỉ đạo củng cố chi, tổ phụ nữ.

+ Thường xuyên khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức của chi nhánh.

+ Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại của cơ sở.

+ Xác định quy mô chi hội, tổ phụ nữ theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội để quản lý chặt chẽ hội viên đảm bảo ở đâu có phụ nữ thì có tổ chức Hội.

xem thêm: Những công việc phụ nữ không được làm, bị cấm làm

+ Các tỉnh, thành Hội tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp công đoàn nâng cao năng lực, phẩm chất.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận