Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh và song ngữ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng anh và song ngữ. Tổng quan về mẫu biên bản đối chiếu công nợ.

Hiện nay, song song với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, các loại hình hợp tác kinh doanh đã ra đời. Về giao dịch giữa các bên trong bất kỳ loại hợp đồng hợp tác nào cũng luôn tồn tại những trách nhiệm pháp lý chung. Dưới đây là phân tích mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh và song ngữ.

Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí bằng điện thoại:

1. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh:

Tên công ty của bạn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nơi, ngày….tháng…..năm…..

XÁC NHẬN NỢ CÔNG

Không: ……

Căn cứ vào hợp đồng thương mại số …………. ký ngày…….giữa:

Người mua:…………

Địa chỉ nhà:………….

Số điện thoại: …………

Đại diện: …………

Chức vụ: …………

Người bán: …………

Địa chỉ nhà:………….

Số điện thoại: …………

Đại diện: …………

Chức vụ: …………

Căn cứ vào điều kiện thanh toán của hợp đồng:

Thanh toán trước……ngày sau khi ký hợp đồng.

Thanh toán ………… phần còn lại của hợp đồng trước khi giao hàng.

Hôm nay, …tại …………., chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán trước 50% cho hợp đồng này vào ngày……với số tiền là……

Khoản thanh toán còn lại của hợp đồng sẽ được chúng tôi thông báo khi hàng hóa đã được chuẩn bị xong.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý công ty trong thời gian qua.

Giám đốc công ty

2. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ song ngữ:

Tên công ty của bạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nơi, ngày…tháng…năm…

Nơi, ngày….tháng…..năm…..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

XÁC NHẬN NỢ CÔNG

Không: …………

Căn cứ Hợp đồng thương mại số…………., ký ngày………… giữa:

Căn cứ vào hợp đồng thương mại số……., được ký ngày ………… giữa:

Người mua/Bên mua:………….

Địa chỉ nhà:………

Điện thoại/Số điện thoại: …………

Người đại diện/Người đại diện: …………

Chức vụ/Chức vụ: …………

Người bán/Người bán: …………

Địa chỉ nhà:………

Điện thoại/Số điện thoại:……

Người đại diện/Người đại diện: …………

Chức vụ/Chức vụ: …………

Căn cứ vào điều kiện thanh toán của hợp đồng:

Căn cứ vào điều kiện thanh toán của hợp đồng:

– Thanh toán trước……ngày sau khi ký hợp đồng/ Thanh toán trước……ngày sau khi ký hợp đồng.

-Thanh toán……phần còn lại của hợp đồng trước khi giao hàng/ Thanh toán……phần còn lại của hợp đồng trước khi giao hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu hoàn thiện đầu nối ống nước và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Hôm nay, ngày……tại……., chúng tôi xin xác nhận đã nhận được …………. tạm ứng cho hợp đồng này vào ngày……, với số tiền……

Hôm nay,……lúc……., chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được……khoản thanh toán trước cho hợp đồng này vào ngày….với số tiền……

Khoản thanh toán còn lại của hợp đồng sẽ được chúng tôi thông báo khi hàng đã sẵn sàng.

Khoản thanh toán còn lại của hợp đồng sẽ được chúng tôi thông báo khi hàng hóa đã được chuẩn bị xong.

Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác từ quý công ty trong thời gian vừa qua.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý công ty trong thời gian qua.

Giám đốc công ty/Giám đốc công ty

3. Biên bản đối chiếu công nợ:

Biên bản đối chiếu công nợ là văn bản hoặc hình thức tương đương khác, do các bên lập để làm căn cứ kiểm tra tình hình thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên. Nói cách khác, biên bản đối chiếu công nợ là cơ sở pháp lý để xác lập nghĩa vụ tài chính giữa các bên tham gia giao dịch thương mại. Nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp đồng thời liên quan đến hoạt động kê khai thuế với cơ quan nhà nước. Khi tiến hành hợp đồng kinh doanh thương mại, các bên không tránh khỏi việc rơi vào tình trạng nợ nần. Khoản nợ này được coi là khoản nợ bắt buộc phải trả, các bên trong hợp đồng, giao dịch có nghĩa vụ cùng nhau thực hiện. Cùng với đó, biên bản đối chiếu công nợ giúp công ty, doanh nghiệp nắm bắt được tình hình các khoản nợ trong thời hạn nghĩa vụ, đồng thời phân loại các nhóm nợ. Từ đó đưa ra các biện pháp xử lý nợ chuyển sang giai đoạn xử lý theo pháp luật điều chỉnh. Bởi trên thực tế, khi các bên tham gia liên doanh thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào đều dễ trốn tránh nghĩa vụ trả nợ hoặc một trong hai bên đẩy nợ cao hơn thực tế nhằm phục vụ mục đích. vì lợi ích của chính nó. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên kia trong giao dịch, vi phạm quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại. Biên bản đối chiếu công nợ là chứng từ có giá trị pháp lý để các bên đối chiếu công nợ thực tế một cách minh bạch, tránh phát sinh vi phạm.

Công nợ là phát sinh khó tránh khỏi khi các bên giao kết hợp đồng. Trong bất kỳ loại hợp đồng hay giao dịch nào cũng có khoản nợ. Đối chiếu công nợ được coi là nghĩa vụ pháp lý liên quan đến giao dịch hoặc thỏa thuận hợp đồng mà các bên phải tuân thủ. Về nguyên tắc, Giá trị pháp lý của biên bản đối chiếu công nợ được thể hiện cụ thể qua các điều kiện chính sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận công nợ, nhận nợ và cam kết trả nợ 2022

+ Thứ nhất, biên độ bán đối chiếu công nợ phải đáp ứng các điều kiện về đối tượng đối chiếu công nợ theo quy định của pháp luật;

+ Thứ hai, nội dung của biên bản đối chiếu công nợ không được trái với quy định của pháp luật và các giá trị đạo đức, xã hội. Nói cách khác, nội dung của biên bản đó phải phù hợp với quy định chung của pháp luật về giao kết hợp đồng, trong đó có việc đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

– Thứ ba, khi giao kết hợp đồng, các bên tự do thỏa thuận về các nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Đối với biên bản đối chiếu công nợ cũng vậy. Biên bản đối chiếu công nợ được lập trên nguyên tắc đối chiếu công nợ giữa các bên hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, độc lập về ý chí, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Điều này đảm bảo tính chủ thể và công bằng trong việc giao kết hợp đồng giữa các chủ thể tham gia.

Đối chiếu công nợ căn cứ vào biên bản đối chiếu công nợ để đối chiếu các khoản nợ của doanh nghiệp. Việc đối chiếu này căn cứ vào số liệu giao kết hợp đồng và tập quán khi thực hiện giao dịch. Để có thể đối chiếu công nợ một cách cặn kẽ và chính xác nhất, các bên cần cung cấp số liệu chắc chắn trên thực tế, từ đó đối chiếu với số liệu trên bảng kê xem có trùng khớp hay không. nhau hay không.

Đối chiếu công nợ là hoạt động cần thiết mà các doanh nghiệp, công ty phải thực hiện để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Như đã phân tích, đối chiếu công nợ nhằm xác lập nghĩa vụ trả nợ của các bên đối với khoản nợ chung phát sinh trong giao dịch. Đối chiếu công nợ mang lại lợi ích to lớn cho các bên tham gia hợp đồng thương mại, dịch vụ. Đặc biệt:

+ Mọi giao dịch nhằm tạo ra lợi nhuận kinh tế đều làm phát sinh các khoản nợ nhất định. Nợ ở đây có thể là nợ thuê cơ sở sản xuất, nợ nguyên vật liệu, nợ vốn… Các khoản nợ này được coi là nợ chung của các bên tham gia trong bất kỳ giao dịch nào. Là nợ chung nên các bên buộc phải thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Biên bản đối chiếu công nợ giúp các bên đối chiếu các khoản nợ chung, từ đó có trách nhiệm hoàn trả các khoản nợ đó theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khoá 12 của Đảng viên

+ Biên bản đối chiếu công nợ giúp các bên trong hợp đồng có trách nhiệm với các khoản nợ của mình. Trên thực tế, có nhiều trường hợp một trong các bên không trung thực trong quá trình cung cấp số liệu công nợ. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên kia trong việc liên đới trả nợ. Tuy nhiên, biên bản đối chiếu công nợ sẽ được coi là căn cứ pháp lý để đối chiếu số liệu công nợ giữa các bên trong hợp đồng. Bảo vệ chặt chẽ đến mức tối đa quyền lợi của các bên, tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Ví dụ: Công ty TNHH Minh Anh và Công ty TNHH MTV Hữu Minh ký kết hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh các mặt hàng may mặc với nhau. Theo đó, Công ty TNHH Minh Anh sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu như vải, thuốc nhuộm; Công ty TNHH MTV Hữu Minh chịu trách nhiệm tìm nguồn đầu tư thiết bị ngành may. Khi tìm kiếm các nguồn đầu tư này, các bên phải vay một khoản nợ nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty TNHH Minh Anh chỉ nợ vốn nhập khẩu vải thiều 7 tỷ đồng nhưng lại đưa vào nợ chung 9 tỷ đồng. Trong quá trình lập biên bản đối chiếu công nợ, Công ty TNHH Hữu Minh đã phát hiện hành vi gian dối, thiếu trung thực của Công ty Minh Anh. Hành vi của công ty Minh Anh bị phát giác. Công ty này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm nghĩa vụ trong việc giao kết hợp đồng; đồng thời phối hợp với Công ty Hữu Minh thanh toán các khoản nợ chung của hai bên.

Có thể thấy, biên bản xác lập công nợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc xác lập và tham gia hợp đồng. Điều này tạo nên sự minh bạch và công khai trong bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng dịch vụ hay thương mại nào.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh và song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận