Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải mới nhất

Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải được quy định như thế nào? Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải? Hướng dẫn soạn thảo biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải? Họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải?

Số vụ tai nạn lao động hàng hải không ngừng gia tăng, tình hình tai nạn hàng hải do đâm va hoặc sự cố liên quan đến tàu làm hư hỏng, chìm đắm, ô nhiễm môi trường và gây hậu quả chết người cũng ngày càng nghiêm trọng. phổ biến trong vài năm qua. Khi xảy ra tai nạn lao động hàng hải phải trải qua quá trình điều tra chặt chẽ và tổ chức họp công bố biên bản điều tra tai nạn hàng hải. Bài viết hướng dẫn các bạn soạn mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải gồm những gì?

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc làm người lao động tử vong, xảy ra trong quá trình làm việc, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ. dịch vụ lao động.

Tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong các hậu quả: chết, mất tích hoặc bị thương nặng; làm tàuHở?n va chạm; hư hỏnggnghiêm trọng đối với kết cấu tàu; làm tàu ​​thuyền mất tích, chìm, mắc cạn hoặc mất khả năng điều động; làm hư hại cơ sở hạ tầng biển hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tai nạn hàng hải không bao gồm các hành vi cố ý gây thiệt hại cho người, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng hàng hải hoặc môi trường.

– Tai nạn lao động hàng hải được phân loại tại Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-BGiao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải như sau:

+ Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng là tai nạn hàng hải gây ra trong các thiệt hại sau:

a) Làm chết người hoặc mất tích;

b) Làm tàu ​​biển bị chìm, mất tích;

c) Làm tràn ra môi trường từ 100 tấn dầu trở lên hoặc từ 50 tấn hóa chất độc hại trở lên;

xem thêm: Hợp đồng vận tải đa phương thức là gì? Nội dung và tính chất?

d) Gây ách tắc giao thông trên luồng hàng hải từ 48 giờ trở lên.

+ Tai nạn hàng hải nghiêm trọng là tai nạn hàng hải không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà gây ra một trong các thiệt hại sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

a) Gây cháy, nổ, mắc cạn từ 24 giờ trở lênuh bọn trẻtrực tiếp lên, làm hỏng cấu trúc của tàu ảnh hưởng đến khả năng Đ.i biển của con tàu;

b) Làm tràn ra môi trường từ 20 tấn dầu đến dưới 100 tấn dầu hoặc từ 10 tấn hóa chất đến dưới 50 tấn hóa chất độc hại;

c) Dừng giao thông trên luồng hàng hải từ 24 giờ trở lênuh đến ít hơn 48 giờ.

+ Tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng là sự cố hàng hải hoặc tai nạn hàng hải xảy ra ngoài các trường hợp trên. Theo đó, sự cố hàng hải là sự cố xảy ra liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển, nhưng không phải là tai nạn hàng hải, gây nguy hiểm hoặc nếu không được khắc phục sẽ gây nguy hiểm đến an toàn của tàu biển. con người hoặc môi trường.

Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải là tài liệu ghi lại các sự kiện, hoạt động diễn ra tại cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải cho các thành phần tham dự. cuộc họp, nội dung cuộc họp, ý kiến ​​của các thành viên dự họp, v.v.

Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải được dùng để ghi lại các hoạt động diễn ra tại cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải. Cuộc họp là cơ sở để các thành viên tham gia đưa ra ý kiến ​​về nội dung biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải, từ đó làm cơ sở giải quyết các thủ tục liên quan sau này.

xem thêm: Bảo hiểm hàng hải là gì? Hợp đồng bảo hiểm hàng hải quốc tế?

2. Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải:

Mẫu biên bản họp công bố điều tra tai nạn lao động hàng hải được ban hành kèm theo Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động. tại Phụ lục VIII như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN HỌP CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TNLĐ HÀNG HẢI

Tại ………. giờ……phút, ngày…..tháng……. năm …

Trong …….

Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải tổ chức họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải.

xem thêm: Nhược điểm của vận đơn đường biển

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Đoàn Điều tra tai nạn lao động hàng hải: ………….(1)

2. Nơi xảy ra tai nạn lao động: …………(2)

3. Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có):…………

4. Cơ sở (hoặc cá nhân) có liên quan: (3)……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Đồng Nai [Ly hôn nhanh tại Đồng Nai]

II. Nội dung cuộc họp…………. (4)

Cuộc họp kết thúc lúc…. giờ …. Biên bản cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các đại biểu cùng nghe và ký tên dưới đây.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

xem thêm: Luật hàng hải là gì? Nội dung chính của Bộ luật Hàng hải Việt Nam là gì?

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THÀNH VIÊN NHÓM ĐIỀU TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

CƠ SỞ (HOẶC TÍNH CÁCH THAM GIA LIÊN QUAN KHÁC TẠI CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUẢN LÝ ĐỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÚT PHỤ NỮ

xem thêm: Điều kiện đăng ký tàu biển Việt Nam theo quy định tại Bộ luật Hàng hải 2015

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải:

[1] Người lập biên bản ghi họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người.

[2] Phần này ghi họ tên, chức vụ của:

+ Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy quyền;

+ Đại diện Công đoàn hoặc người được tập thể lao động lựa chọn;

[3] Ghi rõ họ tên của người bị nạn, người biết sự việc, người có liên quan đến vụ tai nạn lao động hàng hải.

[4] Tại nội dung cuộc họp, bạn cần trình bày ngắn gọn những vấn đề các bên đã thảo luận, ý kiến ​​về những vấn đề đó, số người đồng ý và không đồng ý, lý do không đồng ý, giải pháp đưa ra. ngoài,…

4. Họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải:

Thành phần cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải bao gồm các thành phần theo quy định của pháp luật tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê. báo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

xem thêm: Cờ xe là gì? Quy định về treo cờ hiệu hàng hải trên tàu biển?

a) Trưởng đoàn điều tra hoặc đại diện đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải được Trưởng đoàn điều tra ủy quyền (người chủ trì cuộc họp);

b) Đại diện thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải;

c) Người sử dụng lao động;

d) Thuyền viên bị nạn hoặc đại diện thân nhân của thuyền viên, người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động hàng hải;

đ) Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Các thành viên dự họp nếu không đồng ý với nội dung của biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải thì có quyền ghi ý kiến ​​và ký tên vào biên bản cuộc họp để công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải. biển; người sử dụng lao động phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải và thực hiện các kiến ​​nghị của Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc lập biên bản cuộc họp công bố biên bản Điều tra tai nạn lao động hàng hải, Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải phải gửi (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). ) Biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải và biên bản họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải với cơ quan có thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam. Phía Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ và Cục An toàn lao động), trụ sở của người sử dụng lao động có thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải và các nạn nhân hoặc thân nhân của thuyền viên bị nạn.

– Thành phần số lượng hồ sơ đoàn điều tra tai nạn lao động cần chuẩn bị:

xem thêm: Phạm vi vùng nước cảng biển

+ Thành phần hồ sơ: Biên bản điều tra tai nạn lao động; Biên bản họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động.

+ Số lượng hồ sơ: mỗi nơi gửi 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: Pháp luật không quy định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ để xảy ra TNLĐ hàng hải

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Cơ quan BHXH địa phương; Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý cơ sở (nếu có).

– Kết quả thủ tục hành chính: Không quy định.

– Lệ phí: Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

xem thêm: Điều kiện tham gia khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải

+ Mẫu Biên bản điều tra tai nạn lao động (Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế).

+ Mẫu Biên bản họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động (Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận