Mẫu biên bản bình xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

Quy định của pháp luật về bình xét, thi đua, khen thưởng? Mẫu biên bản bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm mới nhất?

Thực tế hiện nay, việc đánh giá, khen thưởng cá nhân, tập thể diễn ra rất phổ biến ở các cơ quan, đơn vị. Việc phát động các phong trào thi đua, khen thưởng là hoạt động rất tốt nhằm mục đích khích lệ tinh thần, động viên các cá nhân, tập thể tập trung làm việc, hăng hái thi đua để đạt thành tích tốt nhất. . Điều này đã tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả nhất. Vậy quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng là gì? Mẫu báo cáo thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất như thế nào?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Quy định của pháp luật về bình xét thi đua, khen thưởng:

1.1. Thi đua khen thưởng là gì?

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 có quy định như sau, cụ thể:

Cuộc thi là một hoạt động có tổ chức do một người được ủy quyền đưa ra với sự tham gia tự nguyện của các cá nhân và nhóm, hộ gia đình gia đình.

Khen thưởng là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, động viên bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình gia đình có công trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng:

Mục tiêu của đợt thi đua nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. phục vụ, đạt thành tích cao nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

– Mục tiêu khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:

Điều 5 Luật thi đua, khen thưởng quy định rõ các nguyên tắc thi đua, khen thưởng như sau:

Cuộc thi được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

– Tự nguyện, tự nguyện, công khai, minh bạch

– Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

Việc trao thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên mới nhất

– Đảm bảo sự thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công lao, thành tích đạt được.

– Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích; Bất kể thành tích ở đâu, sẽ có phần thưởng

– Quan tâm khen thưởng các cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng

1.4. Căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng:

– Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua căn cứ vào các yếu tố: phong trào thi đua, thành tích thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

– Căn cứ xét khen thưởng dựa trên các yếu tố: thành tích, tiêu chuẩn khen thưởng, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập thành tích.

1.5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng:

Căn cứ Điều 13 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, Luật quy định cụ thể các trách nhiệm sau: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng:

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá kết quả hoạt động; chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thi đua, khen thưởng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mìnhtuân thủ các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và nhiệm vụ Sau:

+ TỶsự uyên bác, động cơ, huy động đoàn thể máy tính bảngthành viên và nữMọi người thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

+ Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quanđơn vị tổ chức tổ chức các phong trào thi đua

+ Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở và hướng dẫn

– Các cơ quan báo chí có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia phát hiện những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc; tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi bất hợp pháp về thi đua, khen thưởng.

Cơ quan, tổ chứcđơn vị lời khuyên, giúp đỡ về thi đua khen thưởng có trách nhiệm Sau:

+ Lời khuyên và đề xuất trình diễn công tác thi đua khen thưởng

+ Đã đưa ra lời khuyên Sự chuyển động để cạnh tranh; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua

+ Hướng dẫn, thúc giục, kiểm tra Công việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, xem xét, Thẩm định đề xuất trao tặng các danh hiệu và hình thức thi đua Thưởng; trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng

+ Tham mưu sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

1,6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng:

Trong hoạt động thi đua, khen thưởng, pháp luật quy định một số hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Đầu tiên, tổ chức thi đua, khen thưởng trái chính sách, pháp luật của Nhà nước; Lợi dụng thi đua khen thưởng để trục lợi

Thứ hai, ccản trở, quấy rốiphủ định trong công tác thi đua khen thưởng

Thứ ba, khai man, làm sai lệch hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ Tư, lLợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề xuất, quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức phần thưởng bất hợp pháp

Thứ năm, sử dụng phần thưởng hiện vật, phần thưởng trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội của dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội

Thứ sáu, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trái quy định của pháp luật.

2. Mẫu biên bản bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm gần nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP

NHẬN XÉT VỀ NHÂN VIÊN TRÚNG THƯỞNG VÀ PHẦN THƯỞNG

Năm học …………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Nghệ An [Ly hôn nhanh tại Nghệ An]

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Lúc …… .giờ, ………… ..ngày …… .tháng… .. …….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

1. Các thành viên họp:

Tổng số: ………… ..có đại diện: …………; Vắng: …………. (Ghi rõ họ tên, lý do vắng mặt) ………… …………………… .. ………… . …………………….

…………………… .. …………. …………………….

Chủ tọa cuộc họp: ……………………………………………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

2. Nội dung:

Chi bộ tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai công tác đánh giá danh hiệu TD, KT năm học …………. theo Hướng dẫn số: ……. / HD-ĐHSPTTDTTHN, ngày …………. trường học.

Đơn vị triển khai việc đánh giá các danh hiệu thi đua đối với cá nhân theo trình tự sau:

– Từng cán bộ, nhân viên trình bày bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, nhận xét các danh hiệu thi đua ………….);

– Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý, bổ sung phần tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Ghi rõ: Ưu điểm, khuyết điểm, khuyết điểm cần khắc phục);

– Thủ trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp nhận xét kết quả công việc, ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi nhận xét trực tiếp vào phiếu đánh giá, nhận xét các chức danh. thi đua cá nhân;

Căn cứ vào nội dung và tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tổ chức họp bình xét và bình chọn các danh hiệu thi đua cho các cá nhân năm học ………….

Chú ý:

– Lần 1: Bình chọn cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

– Lần 2: Bình chọn cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Theo tỷ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” với: …… .. người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: …… người. (Danh sách đính kèm)

+ Không có: ……………… .. ……………… .người.

+ Không có ý kiến ​​có: …………………….… .. người

– Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động …………………………………………………….

b) Đề nghị khen thưởng:

Dựa trên thành tích của nhân viên; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, tập thể đơn vị thống nhất đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho: …………………… ..người (Danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào ngày…. thời gian cùng ngày. 100% thành viên dự họp nhất trí thông qua.

CHỦ TỊCH ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bình xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận