Mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trình mới nhất năm 2023

Vật liệu xây dựng đề cập đến bất kỳ vật liệu nào được sử dụng cho mục đích xây dựng. Khi các bên trong hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng bàn giao vật liệu tại chân công trình thì phải lập biên bản. Vậy biên bản bàn giao vật tư tại công trình là gì?

1. Biên bản bàn giao vật tư tại công trình là gì?

Biên bản bàn giao vật tư tại công trình là mẫu biên bản được hai bên ký kết hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng lập trước đó khi giao nhận vật tư tại công trình. Trong biên bản bàn giao VLXD tại công trình phải ghi rõ nội dung thông tin về các bên tham gia hợp đồng mua bán VLXKN, thông tin về VLXKN, nội dung hoạt động bàn giao. …

Biên bản bàn giao vật tư tại công trường là văn bản chứa đựng các thông tin về các bên tham gia hợp đồng mua bán vật tư xây dựng, thông tin về vật liệu xây dựng, nội dung hoạt động bàn giao,… Biên bản bàn giao vật tư tại công trường phải được công khai , minh bạch và được sự chấp thuận của tất cả các bên liên quan trong quá trình bàn giao vật tư tại chân công trình.

2. Mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trường:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

—————

Địa danh, ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN XỬ LÝ VẬT TƯ THI CÔNG

(V/v bàn giao vật tư tại công trường…)

Căn cứ Hợp đồng mua bán số:…/HĐMB-…. .. ;

Căn cứ….;

Chúng tôi gồm có:

Bên bàn giao: ( Qua một bên)

Đại diện bên giao quyền Ông/Bà: …………Chức vụ:…

Công ty:….

Địa chỉ:…

Số điện thoại liên hệ:…

Bàn giao: (Bên B)

Đại diện bên giao quyền Ông/Bà: …Chức vụ: Chủ đầu tư

Công ty:…

Địa chỉ:……

Số điện thoại liên hệ:…..

Hôm nay, ngày…. Tháng…..…… Bên A bàn giao vật tư… cho Bên B tại công trình…

Thông tin vật tư bàn giao:

Lý do bàn giao

Ngày …/…./…. Bên A và Bên B đã lập Hợp đồng mua bán vật tư số:…/HĐMB-….. Theo thỏa thuận, Bên A có trách nhiệm giao đầy đủ vật tư cho Bên B tại Công trường…. TRÊN…./…./….

Hôm nay, đúng thời gian đã thỏa thuận, hai bên đã có mặt để bàn giao và tiếp nhận vật tư.

Giá trị vật chất:

Tổng trị giá các tư liệu trên là:…………đồng (Số tiền bằng chữ:….đồng)

thanh toán:

Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức giao nhận tiền mặt: … tại…

Bên A nhận đủ số tiền:……đồng (Số tiền bằng chữ:…….)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Dương [Ly hôn tại Bình Dương]

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên xác nhận các nội dung trên và đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

tiệc bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết biên bản bàn giao vật tư tại công trường:

Biên bản bàn giao vật tư tại công trường phải cung cấp các nội dung cần thiết như: thông tin về các bên tham gia hợp đồng mua bán vật tư xây dựng, thông tin về vật liệu xây dựng, nội dung hoạt động thi công,… bàn giao,.. Các bên cần đảm bảo những nội dung và thông tin mà các bên cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật. Cuối biên bản bàn giao vật tư thi công, các bên tham gia bàn giao vật tư tại công trường phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Một số quy định về quản lý vật liệu xây dựng:

VLXD là sản phẩm, hàng hóa đượcHở dùng để tạo nên các công trình xây dựng, trừ thiết bị điện và thiết bị công nghệ. Vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sảncô ấyn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường bao gồm: Vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng nhân tạoHở?không đi làmHở sử dụng phế thải làm nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có tính năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với các loại vật liệu cùng loại.

4.1. Quản lý việc xử lý và sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng:

+ Đối với chủ cơ sởsống giải phóngcô ấytôi tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện Đ.điện, phân bón, hóa chất, luyện kim và các cơ sở công nghiệp khác:

– Phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định kháccơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Chịu trách nhiệm phân loại và xử lý tro, xỉ, thạchao đảotôi bảo tiTiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất nguyên vật liệu tôitác dụngChào thi công và sử dụng trong công trình xây dựng;

– Trường hợp không thể tự phân loại, xử lý tro xỉ thì xphụ thuộc vàothạch cao phải thuê đơn vị có năng lực thực hiện việc phân loại, xHở quản lý tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm VLXD.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền xác nhận tình trạng độc thân mới nhất 2023

+ Đối với cơ sởsống Scô ấyn xuất khẩu vật liệu xây dựngxử lý và sử dụng chấtcô ấytôi làm nguyên liệu, nhiên liệu:

– Hoạt động sản xuất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về xây dựngĐúng bcô ấyo bảo vệ môi trường;

– Đảm bảo sản xuất các sản phẩm VLXD phù hợptiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đồng thờicô ấymbcô ấyhoặc tiêu chuẩnNnbcô ấyhay bảo vệ sức khỏe Mạnh và Bcô ấyhoặc bảo vệ môi trường.

4.2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng:

Được quy định tại Điều 10, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng như sau:

“Thứ nhất. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cấu kiện xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.”Nm, hàng hóa; pháp luật vàĐúng tiêu chuẩnNn, quy tắcNkỹ thuật n.

2. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Sản phẩm, hàng hóa liệuNếu xây dựng không có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩnNcơ sở pháp lý Đ.quy định của pháp luật về tiền tệChàou chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

3. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Đối với sản phẩmNm, hàng hoá học VLXD, cấu kiện xây dựng nhập khẩu được quản lý bHở?quy tắcNquy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.”

4.3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất VLXD:

– Triển khai dự án Đ.đầu tư xây dựngTôiScô ấyViệc sản xuất vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về vật liệu xây dựng Đ.đầu tư, luật xây dựng và pháp luật liên quan đến.

– Đối với dự án đầu tưuh xây dựng công trình sản xuất VLXD thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về VLXD Đ.đầu tư, đang trong quá trình thẩm định phê duyệt chủ trương Đ.đối với đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến ​​của cơ quan có thẩm quyềnbạnQuản lý nhà nước về VLXD trước khi trình phê duyệt thứ tựNTôi có quyền chấp nhận chính sách Đầu tiênriêng tư, cụ thểHở? như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mới nhất hiện nay

+ Xin ý kiến ​​Bộ Xây dựng Đ.đối với dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự ánbóng ma; dự án Đ.đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng mới hoặc sử dụng công nghệ tiên tiếnmới tham gia sự phán xétHở?bạn đầu tư riêng hạng đặc biệt, hạng TÔI hình ảnh xấusốnglớn đến an toàn, lợ hơilợi ích cộng đồng hoặc được xây dựng dựa trên đầu tư Đ.Địa giới hành chính 02 tỉnhsống tôiChàoN;

+ Xin ý kiến ​​Sở Xây dựng Đ.Địa phương nơi thực hiện dự án Đ.với các dự án Đ.phần đầu tư còn lại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

4.4. Nội dung tư vấn bao gồm:

+ ĐỎChâu ÁĐánh giá sự phù hợp của nguyên liệucô ấysản lượng của dự án so với quy hoạch khoáng sản làm VLXD;

+ Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án thông qua các chỉ tiêu vàĐúng Tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, Đ.môi trường; quy mô đầu tư; thời hạn và tiến độ Đ.triển khai dự án.

Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệmxây dựng, san lấp mặt bằngthẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về VLXKN và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.Ntôi đúng Đ.quy định trong Luật và Nghị định Đ.định hình; tổ chức, thiết lậpNxác định và nộpChào duyệtkhông bán đượcchiến lược phát triểnHở?vật liệu xây dựng, chương trình, đề tài sự phán xétI En vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, thân thiện với môi trường; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, Đ.Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệtĐúngphê duyệt n. Đồng thời, Bộ Xây dựng cần phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp có chính sách quản lý để triển khai công tác quản lý VLXKN.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trình mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận