Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng là gì? Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công? Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định của pháp luật về địa điểm xây dựng?

Mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng phẳng của các công trình trên mặt bằng công trình. Nó thể hiện vị trí của các công trình với hệ thống đường hiện có hoặc quy hoạch, cây xanh, v.v. và quy hoạch của khu đất. Mặt bằng là hình chiếu của ngôi nhà lên mặt phẳng nằm ngang. Khi nhìn vào bản vẽ mặt bằng tương ứng với góc nhìn từ trên trần nhà nhìn xuống. Toàn bộ không gian mặt bằng cho ta biết kích thước, cách bố trí nội thất hay vị trí của các phòng ban với nhau.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng là gì?

Biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng là một trong những văn bản không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Khi muốn bàn giao mặt bằng thi công cho một công trình, chúng ta phải lập biên bản bàn giao mặt bằng thật chi tiết, cụ thể và đầy đủ.

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công là văn bản ghi lại nội dung về việc bàn giao trả lại mặt bằng thi công công trình. Trong quá trình bàn giao mặt bằng thi công nhất thiết phải có sự có mặt của ban quản lý dự án, bên bàn giao là đại diện bên giao thầu và bên nhận thầu gồm chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.

Đây là mẫu biên bản quan trọng nên cả nội dung và hình thức biên bản phải đảm bảo tính chính xác, thông tin minh bạch và công khai. Trong đó, các thông tin thỏa thuận bàn giao chi tiết, cụ thể giữa các bên như: diện tích đất bàn giao, địa điểm, thời gian bàn giao…

2. Mẫu nội dung biên bản bàn giao mặt bằng thi công:

Nội dung chi tiết của biên bản bàn giao mặt bằng thi công công trình, mặt bằng nội thất bao gồm:

– Tên công trình xây dựng

– Hạng mục công trình xây dựng

– Vị trí thi công công trình

– Thời gian giao hàng

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, công trình, tài sản mới nhất năm 2022

– Tham gia bàn giao

– Đại diện nhà thầu

– Đại diện bên nhận, đại diện chủ hộ

– Thông tin về người nhận đại diện chính quyền địa phương

– Thông tin về người được giao đại diện cho ban quản lý dự án

– Thông tin đo đạc, diện tích đất,…

– Nội dung bàn giao sẽ căn cứ vào quyết định

Các nội dung trên sẽ được lập thành bản và có xác nhận rõ ràng của hai bên và chính quyền các cấp. Đảm bảo thông tin chính xác và được xác nhận rõ ràng.

xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản cam kết bảo hành, bảo dưỡng sử dụng trang thiết bị y tế

Ngoài việc sử dụng biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng để phục vụ mục đích thỏa thuận bàn giao, chủ hộ khi nhận bàn giao phải đo đạc lại chính xác diện tích đất. Sau đó, hai bên tham gia hoạt động bàn giao phải làm cam kết bổ sung về việc bàn giao đúng thời hạn và không khiếu kiện về sau.

Mẫu biên bản bàn giao này sẽ được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ một bản để làm căn cứ thực hiện.

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ GIAO HÀNG MẶT ĐẤT

Ngày / Ngày:……(1)

Số / Số:…..(2)

Công trình/Dự án:…………..(3)

Vị trí/Địa điểm:…………..(4)

Số hợp đồng / Hợp đồng số:…………(5)

1. Đại diện các bên có mặt tại địa điểm bàn giao:

A. Đại diện chủ đầu tư:…….(6)

– Ông (Bà):…………..(7)

– Chức vụ/Chức vụ:……..(8)

– Địa chỉ/Địa chỉ:…………..(9)

– Điện thoại/ Tel.:…………(10)

B. Đại diện tư vấn giám sát:…….(11)

– Ông (Bà): …………(12)

– Chức vụ/Chức vụ:…………(13)

– Địa chỉ/Địa chỉ:…………(14)

– Điện thoại/ Tel.:…………(15)

C. Đại diện đơn vị thi công:…………(16)

– Ông (Bà): …………(17)

– Chức vụ/Chức vụ:…………(18)

– Địa chỉ/Địa chỉ:…….(19)

– Điện thoại/ Tel.:…………(20)

D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: ……(21)

– Ông (Bà): .……..(22)

– Chức vụ/Chức vụ :…….(23)

– Địa chỉ/Địa chỉ :…….(24)

– Điện thoại/ĐT:…….(25)

2. Nội dung bàn giao: (26)

STT

.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Thiết kế bởi

Trong thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất 2022

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn soạn thảo:

(1): Ghi ngày lập biên bản

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

(2): Nhập số lượng tác phẩm

(3): Điền tên dự án

(4): Điền vị trí tác phẩm

(5): Nhập số hợp đồng

(6): Điền đại diện chủ sở hữu thứ nhất

(7): Ghi tên đại diện chủ đầu tư

(8): Điền chức danh người đại diện

(9): Điền địa chỉ của người đại diện

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao sổ đỏ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

(10): Nhập số điện thoại của người đại diện

(11): Điền tư vấn giám sát

(12): Điền tên đại diện tư vấn

(13): Điền chức danh người đại diện

(14): Điền địa chỉ người đại diện

(15): Nhập số điện thoại của người đại diện

(16): Điền đại diện đơn vị thi công

(17): Điền tên đại diện đơn vị thi công

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

(18): Điền chức danh người đại diện

(19): Điền địa chỉ người đại diện

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

(20): Nhập số điện thoại của người đại diện

(21): Điền đơn vị tư vấn thiết kế

(22): Ghi tên đại diện tư vấn thiết kế

(23): Điền chức danh người đại diện

(24): Điền địa chỉ của người đại diện.

(25): Nhập số điện thoại của người đại diện

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

(26): Điền nội dung bàn giao

5. Quy định của pháp luật về mặt bằng xây dựng:

Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng 2014

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng (Điều 108)

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Pháp luật.

– Thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt hoặc quyết định của người có thẩm quyền.

– Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng để thi công xây dựng công trình theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình.

– Đảm bảo kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có).

– Yêu cầu chung khi tổ chức hiện trường thi công được quy định tại Điểm 2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18/2014/BXD về An toàn trong thi công xây dựng, theo đó, tổ chức hiện trường thi công phải tuân thủ các yêu cầu sau. các yêu cầu sau:

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

+ Xung quanh công trường phải có rào chắn và bố trí chòi canh để ngăn chặn người ra vào công trường trái phép. Trường hợp có đường công vụ đi qua công trường thì phải mở đường khác hoặc có biển báo ở hai đầu đường đi qua công trường để các phương tiện lưu thông giảm tốc độ.

+ Trên mặt bằng thi công và các khu vực thi công phải có hệ thống thoát nước đảm bảo mặt bằng thi công khô ráo, sạch sẽ. Không được để nước đọng trên mặt đường hoặc để nước chảy vào hố móng. Các công trường gần biển, sông, suối phải có phương án phòng chống lũ lụt, sạt lở đất.

+ Các công trình phụ trợ phát sinh yếu tố độc hại phải bố trí cuối hướng gió, đảm bảo khoảng cách đến nơi ở của cán bộ, công nhân trên công trường và dân cư tại chỗ hoặc có biện pháp ngăn ngừa độc hại. hại theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Giếng, đường hầm, hố trên mặt đất, hố trên các tầng của công trình phải có mái che bảo đảm an toàn cho người đi lại hoặc rào xung quanh chắc chắn với chiều cao tối thiểu 1 m. Đối với các hào, hố móng nằm gần đường giao thông phải có rào chắn cao trên 1m và có đèn báo hiệu vào ban đêm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) kèm hướng dẫn

+ Phải có giải pháp chuyển vật tư thừa, phế liệu từ trên cao (trên 3 m) xuống. Không được đổ phế liệu, phế liệu từ trên cao xuống khi khu vực bên dưới chưa được rào chắn, chưa cắm biển báo và chưa có người cảnh giới.

+ Phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và đồ vật (như rào chắn, biển báo, mái che,…) tại khu vực nguy hiểm mà đồ vật có thể rơi tự do từ trên cao xuống. Các giới hạn của khu vực nguy hiểm này được xác định theo Bảng 1.

+ Khu vực đang tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, phá dỡ công trình cũ; nơi lắp ráp các bộ phận kết cấu của tòa nhà, nơi lắp ráp các máy móc, thiết bị lớn; khu vực khí độc; Nơi có đường giao nhau phải có rào chắn hoặc biển báo, ban đêm phải có đèn tín hiệu.

Vai trò của mặt bằng nhà hàng trong thi công nội thất và xây dựng

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao công văn và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Trong thiết kế và thi công nhà hàng, mặt bằng là hình thức quan trọng nhất trong các bản vẽ. Nó cho chúng ta biết:

Kiến trúc nhà hàng: cách bố trí các phòng, lối đi,…

Về cấu tạo: kích thước, độ dày thành,…

Bố trí, sắp xếp nội thất

Tùy vào số vốn mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn mặt bằng phù hợp. Mặt bằng nhà hàng bạn chọn sẽ quyết định sự thành bại trong kinh doanh của bạn. Khi bạn chọn mặt bằng có vị trí đẹp ở đường lớn, quy mô lớn, ở trung tâm sẽ dễ thu hút khách hàng hơn là những nơi yên tĩnh.

Hầu hết các nhà hàng hiện nay đều phải thuê mặt bằng. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên khi thiết kế – thi công nội thất là phải nhanh chóng và giảm thiểu chi phí. Việc thiết kế nhà hàng cần được tiến hành song song với việc thi công, xây dựng và thiết kế nội thất.

Một số lưu ý khi thiết kế mặt bằng nhà hàng

Thời gian thuê có hạn nên bạn nên chọn nội thất đơn giản, dễ sử dụng, dễ thay thế và có giá thành hợp lý. Vì thông thường khi kinh doanh nhà hàng, bạn sẽ phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp nội thất sao cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Xét về tiêu chí chung khi thiết kế mặt bằng cho nhà hàng bao gồm:

– Khu ăn uống (chiếm 10-50% không gian)

– Không gian bếp (chiếm khoảng 30% không gian)

– Công trình phụ (diện tích còn lại)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận