Mẫu biên bản bàn giao, giao nhận hàng hóa mới nhất 2023

Giao nhận hàng hóa và giao nhận hàng hóa là một hoạt động kinh tế phổ biến. Tại đây, bên giao hàng sẽ giao hàng theo thỏa thuận và bên mua sẽ nhận hàng và kiểm tra lại. Vì vậy, để tránh những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên cần lập biên bản bàn giao hàng hóa.

1. Biên bản bàn giao là gì?

Thực chất đối với một văn bản để thực hiện việc giao nhận hàng hóa và diễn ra theo quy định của pháp luật hiện hành thì được gọi là biên bản giao nhận hàng hóa. Đồng thời, khi biên bản này được lập và được hai bên thống nhất và đi đến ký kết có nghĩa là bên mua và bên mua đã nhận hàng theo thỏa thuận của hai bên từ trước và thực hiện đúng thỏa thuận. quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Để tránh những rắc rối không đáng có, các chủ thể tham gia vào quá trình này cần nhận thức rằng, biên nhận hàng hóa là chứng từ rất quan trọng, kể cả khi giao nhận hàng hóa. giá trị nhỏ. Văn bản này sẽ đảm bảo quyền lợi và thỏa thuận của cả hai bên.

Biên bản giao nhận hàng hóa được định nghĩa và hiểu một cách đơn giản nhất là văn bản giữa hai hoặc nhiều bên thể hiện việc một bên đã bàn giao hàng hóa và một bên đã thực nhận hàng hóa. Văn bản này được lập theo thỏa thuận của hai bên từ trước. Có thể bằng miệng, cũng có thể là hợp đồng… Trên thực tế, pháp luật không có quy định cụ thể về biên bản bàn giao. Các mặt hàng. Tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng mà các doanh nghiệp, cá nhân có thể tạo mẫu tài liệu phù hợp với mình. Tuy nhiên, Biên bản bàn giao hàng hóa thường có những nội dung chính sau:

– Thông tin người bán, người nhận hàng (và người gửi hàng nếu có);

– Ngày, tháng, năm giao hàng

– Nội dung hàng giao, số lượng, đơn giá, chủng loại…

– Chữ ký và con dấu của hai bên.

2. Biên bản giao nhận hàng hóa để làm gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các loại biên bản và biểu mẫu khác nhau sẽ được sử dụng cho các trường hợp có tính chất khác nhau. Do đó, biên bản giao nhận hàng và biên bản giao nhận hàng nếu đọc sơ qua sẽ thấy giống nhau, nhưng đi vào chi tiết thì hai loại biên bản này được sử dụng với nội dung hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, được sử dụng sau khi lập hợp đồng mua bán hàng hóa. Vì vậy, trong hoạt động này, người bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho người mua đúng thời hạn và giá cả đã ghi trong hợp đồng mà hai bên đã thực hiện trước đó. Song song với hoạt động của bên bán thì bên mua sẽ phải ký nhận vào phiếu giao hàng mà bên bán giao cho để làm đúng thủ tục trong việc mua bán.

Còn đối với giao nhận hàng hóa được xác định với mục đích, công dụng đó là chứng từ thể hiện việc giao nhận hàng hóa thực tế của bên bán và bên mua phù hợp với quy định của pháp luật. pháp luật Việt Nam hiện hành. Do đó, người bán đã giao hàng cho người mua và người mua đã nhận hàng theo sự thỏa thuận trước của hai bên.

3. Mẫu phiếu giao hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-***———

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày….. tháng….. 20……, tại cảng……., hai bên gồm có:

NGƯỜI BÁN:

BÊN CẠNH …….

CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: …..

Đại diện là Ông:…….

Chức vụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc

Số điện thoại: ……Fax: …..

MST: …..

(sau đây gọi tắt là Bên A)

NGƯỜI MUA:

BÊN CẠNH ……

CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: ….

Đại diện bởi Ông:…

Chức vụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc

Số điện thoại: … Fax: …

MST: …

(Sau đây gọi là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số …01/NTD-MCT/2011, Bên A giao hàng cho Bên B và hai bên lập biên bản công nợ với các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao cho Bên B các mặt hàng sau: …

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thuyết trình về môi trường ngắn gọn và hay nhất

Điều 2. Số lượng, đơn vị giá trị, giá trị.

– Số lượng: …

– Giá trị tương đương: theo HĐ… VNĐ (đã bao gồm 10% VAT).

(Chữ: …).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao hàng và Bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng … với tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT là: … Bên B có trách nhiệm thanh toán trước giá trị số hàng trên cho Bên A …./.……/20…..

Điều 4. Trong trường hợp Bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao nhận này và gây thiệt hại về kinh tế cho Bên A, Bên A có quyền chủ động đưa sự việc ra cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận nợ này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN

4. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa:

Còn về giao nhận hàng hóa hiện nay, theo như tìm hiểu của tác giả thì pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định một hình thức cố định nào. Tuy nhiên, để thuận tiện cho hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh, bạn có thể dựa vào hình thức giao nhận hàng để có thể soạn cho mình một mẫu biên bản chung áp dụng được cho nhiều trường hợp. Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng với những nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… ngày tháng năm….

NHẬN GIAO HÀNG

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa…

Căn cứ vào đơn đặt hàng hàng ngày của Công ty…

Hôm nay, ngày……tháng…. năm …. tại … chúng tôi bao gồm:

BÊN A (Người nhận hàng):…

Địa chỉ …

Điện thoại: …

Ông/Bà đại diện:…

Chức vụ: …

BÊN B (Bên giao hàng):…

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Đại diện: Ông/Bà…

Chức vụ: …

Hai bên cùng nhau thống nhất khối lượng giao hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách/chủng loại Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

Đầu tiên. …..

2. …..

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và số lượng hàng hóa như trên.

Hai bên đồng ý và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Tải mẫu phiếu thu Thông tư 88, 133, 200, 107 (Mẫu số 01-TT)

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Người nhận hàng) (Người giao hàng)

5. Hướng dẫn cách lập biên bản giao nhận hàng hóa:

Phiếu giao hàng phải có các nội dung sau:

– Tên đơn vị bán hàng

– Ngày tháng năm

– Người nhận hàng: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, chức vụ

– Bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện, chức vụ

– Nội dung hàng giao, số lượng, đơn giá…

– Ký xác nhận,….

Phiếu giao hàng phải có các nội dung sau:

+ Tên đơn vị bán hàng

+ Ngày, tháng, năm giao hàng

+ Người nhận hàng: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức danh

+ Bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức danh

+ Nội dung hàng giao, số lượng, đơn giá, chủng loại…

+ Chữ ký và con dấu của hai bên

Bạn có thể lập phiếu giao hàng theo hướng dẫn sau:

– Phía trên bên tay trái là tên công ty, phía bên phải sẽ là quốc hiệu và slogan.

– Tên văn bản “BIÊN BẢN GIAO HÀNG, GIAO HÀNG”

– Căn cứ vào đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa

– Ngày, tháng, năm lập giao nhận hàng.

– Thông tin bên giao và bên nhận.

– Thông tin hàng mua, bán, giao: tên hàng, chủng loại, đơn vị tính, số lượng, ghi chú.

– Chữ ký của các bên.

Khi lập biên bản giao nhận hàng hóa, người thực hiện cần lưu ý các vấn đề sau:

– Thông tin của người bán và người mua phải đầy đủ và chính xác từ tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện…)

– Biên bản giao nhận hàng hóa cần được lập song song khi lập hợp đồng mua bán hoặc khi giao nhận.

– Cần có chữ ký và dấu của cả hai bên để thể hiện sự đồng ý của cả hai bên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu biên bản bàn giao, giao nhận hàng hóa mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận