Mẫu báo giá sản phẩm, mẫu bảng báo giá mới nhất năm 2022

Bảng giá sản phẩm là gì? Vai trò của bảng giá sản phẩm? Mẫu bảng giá sản phẩm và cách ghi bảng giá sản phẩm? Một số lưu ý khi làm báo giá?

Một trong những nội dung quan trọng nhất của quan hệ mua bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ là giá cả. Thông thường, bên mua và bên bán thường xác định giá hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, trong thực tế (đặc biệt đối với trường hợp mua nhiều loại hàng hóa khác nhau) công ty bán hàng thường sử dụng bảng báo giá sản phẩm đi kèm với giao dịch mua bán hàng hóa. Bảng giá sản phẩm được sử dụng khá phổ biến trong trường hợp mua bán vật tư thiết bị.

Tư vấn pháp luật trực tuyến tổng đài miễn phí:

1. Bảng giá sản phẩm là gì?

Ở nước ta, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh các quan hệ thương mại vì mục tiêu lợi nhuận và do đó là một hệ thống các tài liệu hợp pháp ban hành để điều chỉnh các hoạt động thương mại đó. Một nền kinh tế thị trường có các giao dịch thương mại giữa các thương nhân, đòi hỏi phải có quy định pháp lý phù hợp. Chính từ yêu cầu của xã hội, Luật Thương mại 2005 đã ra đời nhằm đáp ứng quá trình công nghiệp hóa đất nước. Trong các hành vi thương mại được quy định trong Luật Thương mại thì hành vi mua bán hàng hóa được coi là quan trọng nhất vì nó có vai trò to lớn trong đời sống kinh tế – xã hội và nó cũng chi phối các hành vi thương mại. khác.

Khi đó, các cá nhân, tổ chức phải thiết lập mối quan hệ với nhau, mối quan hệ được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong phạm vi các mối quan hệ này. Trong quan hệ dân sự, kinh tế, lao động thì việc trao đổi, thỏa thuận được coi là “Giao dịch”. Dưới góc độ pháp lý, giao dịch trên luôn được thể hiện dưới hình thức “Hợp đồng”. Nói cách khác, “hợp đồng” là một hình thức pháp lý của “giao dịch”. Căn cứ vào mục đích ký kết hợp đồng có lợi hay không có lợi, có thể phân biệt giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh – thương mại.

Bảng giá sản phẩm là một tài liệu do một bên trong mối quan hệ mua bán, thường là bên bán, lập để gửi cho bên kia. Bảng giá sản phẩm thể hiện thông tin, giá cả, số lượng hàng hóa được cung cấp.

Bảng báo giá sản phẩm đóng vai trò như một bảng thống kê, đôi khi thay thế các chứng từ, biên nhận giữa bên mua và bên bán.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng nghị vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

2. Vai trò của bảng báo giá sản phẩm:

Bảng giá sản phẩm là văn bản thể hiện lại một lần nữa các sản phẩm, đơn giá sản phẩm… mà người bán bán cho người mua. Việc đưa ra bảng giá sản phẩm là văn bản để các bên xem xét lại một lần nữa các thông tin về hàng hóa đã mua, tránh trường hợp có nhầm lẫn trong quá trình giao kết hợp đồng cũng như giao nhận. Các mặt hàng.

Công ty sử dụng bảng báo giá sản phẩm thể hiện sự cẩn thận và chuyên nghiệp của công ty trước đối tác.

Đối tượng được đề cập trong báo giá là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa. Hiểu theo nghĩa thông thường, hàng hóa là sản phẩm lao động của con người, được tạo ra nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của con người. Cùng với sự phát triển của xã hội, hàng hóa ngày càng phong phú và đa dạng. Căn cứ vào tính chất pháp lý, hàng hóa được chia thành nhiều loại khác nhau như bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình hay quyền tài sản…

Hàng hoá là đối tượng của hợp đồng mua bán bao gồm các loại tài sản được phép tự do lưu thông và không thuộc danh mục cấm lưu thông theo quy định của pháp luật. Luật dân sự giải thích rõ tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Vật bao gồm động sản và bất động sản, Bất động sản là tài sản bao gồm:

– Đất

– Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất bao gồm cả tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

– Tài sản khác gắn liền với đất;

– Các tài sản khác do pháp luật quy định (ví dụ: công trình xây dựng trên thềm lục địa..)

Bất động sản là những tài sản không phải là bất động sản như tiền, giấy tờ có giá trị như sổ sách, bút viết, tivi, tủ lạnh… có thể trao đổi, mua bán. Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì phải xác định rõ đối tượng, ví dụ nếu tài sản của vật là vật cùng loại, vật đặc thù, vật đồng bộ, vật sống; kích thước, màu sắc, số lượng, trọng lượng, thể tích của vật thể…

3. Mẫu bảng giá sản phẩm và cách viết bảng giá sản phẩm:

Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp 2 báo giá sản phẩm đẹp, được sử dụng thường xuyên.

Mẫu 1:

Tên công ty…………. (Đầu tiên)

Logo công ty Địa chỉ/văn phòng đại diện/trụ sở chính…………. (2)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo tổ chức đi du lịch (nghỉ mát) của công ty mới nhất

Số điện thoại…………(3)

Mã số thuế…….. (4)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ

Ngày:……. (5)

Kính gửi:…… (6)

Điện thoại:………….. (7) E-mail:…………. (số 8) Lời đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. …….Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm chi tiết như sau: STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM Đơn vị SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ Đầu tiên 2 3 4 5 6 TOÀN BỘ

Ghi chú về công ty, phương thức thanh toán hoặc bảo hành

CÔNG TY…….

mẫu 2

LOGO CÔNG TY CÔNG TY…….(1)

Số:…….(9) Địa chỉ:…….(3)

BẢNG BÁO GIÁ

Thân mến: ……(5)

Công ty…… xin báo giá……. như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Đơn vị KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(đồng) THÀNH TIỀN
(đồng) Đầu tiên 2 3 4 5 TOÀN BỘ:

(Bằng chữ: ………….. đồng)

Ghi chú:

– Đơn giá chưa bao gồm VAT

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Mr….. Di động………… Email……..

Trân trọng!

……, ngày…tháng….năm… (6)

CÔNG TY …..

Cách viết bảng giá sản phẩm:

(1) Ghi tên công ty lập báo giá, tên đầy đủ của công ty bắt buộc phải có theo Giấy phép thành lập doanh nghiệp;

(2) Ghi văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty (nếu văn bản báo giá do văn phòng đại diện, chi nhánh lập);

(3) Ghi địa chỉ công ty, trong đó ghi rõ số nhà, tổ dân phố/thôn/xóm, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố;

(4) Nhập mã số thuế của công ty;

(5) Ghi địa danh, ngày lập báo giá;

(6) Ghi tên công ty gửi báo giá;

(7) Nhập số điện thoại của công ty gửi báo giá;

(8) Nhập email của công ty nhận báo giá;

(9) Ghi số lượng của bảng báo giá;

4. Một số lưu ý khi lập bảng báo giá:

Giá ghi trong báo giá là giá của hàng hóa được xác định trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Giá của hợp đồng mua bán hàng hoá là số tiền mà bên mua phải trả cho bên bán do các bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Các bên thoả thuận về giá, nhưng giá đó phải được xác định và ghi vào hợp đồng (đối với hợp đồng được giao kết bằng văn bản), các bên có thể xác định giá bằng một lượng tiền chính xác trên một đơn vị. Đặc biệt.

Ngoài vấn đề giá cả, các bên thường thỏa thuận về phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán là cách thức thanh toán hợp đồng. Theo quy định của BLDS 2005, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận. Do các phương thức thanh toán rất đa dạng như thanh toán trực tiếp, chuyển tiền, nhờ thu, ghi sổ kế toán, tín dụng chứng từ… Do đó, bên bán và bên mua có thể thỏa thuận áp dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào mà mình đưa ra. thuận tiện, dễ dàng và phù hợp với bản chất của hợp đồng. Tuy nhiên, BLDS 2015 quy định thêm, trong trường hợp pháp luật có quy định phương thức thanh toán phải tuân theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép bản quyền trên youtube và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Một điều cần lưu ý là đối tượng báo giá không chỉ giới hạn ở các công ty mà cần được hiểu rộng hơn. Đối tượng của báo giá đó là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa. Nhưng chủ thể chính của hợp đồng mua bán hàng hoá là các thương nhân. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân hoạt động thương mại thường xuyên, độc lập và có đăng ký kinh doanh. LTM 2005 cũng ghi nhận thương nhân thông qua việc không đặt điều kiện đăng ký kinh doanh là một trong những điều kiện bắt buộc để được công nhận, nhưng trong trường hợp không đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Quy định này đã giải quyết được vướng mắc đặt ra trong việc một người không đăng ký kinh doanh mà tiến hành hoạt động kinh doanh thì được coi là thương nhân. Các quy định này có phần chưa rõ ràng do không giới hạn trách nhiệm của thương nhân trong phạm vi hoạt động thương mại. Do đó, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi không sinh lợi trước khi đăng ký kinh doanh vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý như thương nhân.

Thương nhân sẽ không bao gồm hộ gia đình và tổ hợp tác vì mặc dù được công nhận là chủ thể của pháp luật dân sự nhưng họ có quyền kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, cá nhân trong hộ gia đình, tổ hợp tác. phải là tổ chức kinh tế chứ không phải cá nhân.

Thương nhân bao gồm thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài có thể là cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác. Việc xác định tư cách thương nhân nước ngoài phải căn cứ vào pháp luật của nước mà thương nhân đó mang quốc tịch. Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. [Khoản 1, Điều 16 LTM 2005].

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo giá sản phẩm, mẫu bảng báo giá mới nhất năm 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận