Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học

Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường tiểu học là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học vừa qua. Bài viết dưới đây là Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học. Cùng tham khảo nhé.

1. Mẫu báo cáo tông kết hoạt động của tổ chuyên môn trường tiểu học là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chuyên môn trường tiểu học là mẫu bản báo cáo được lập để báo cáo các hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học vừa qua. Mẫu báo cáo nêu kết quả đạt được của tổ chuyên gia….

2. Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học:

2.1. Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học – mẫu 1:

PHÒNG GD & ĐT …….

TRƯỜNG TH …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày … tháng …năm …

BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỐI NĂM – NĂM HỌC …………

– Căn cứ Kế hoạch tổng kết năm học ………….. của Ban giám hiệu nhà trường.

– Đồng thời nhằm đánh giá tổng kết quá trình dạy và học của tổ khối 1.

Nay Tổ khối 1 xin báo cáo kết quả dạy và học trong năm học ………… với nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình đặc điểm:

Tổng số học sinh cuối năm là 100 em (giảm 03 em so với đầu năm học).

Trong đó:

– Nữ là 52 em, tỷ lệ 52%.

– Dân tộc: 30em

– Học sinh khuyết tật học hòa nhập tại khối là 01em.

– Số lớp hiện có là 04 lớp.

– Tổ chức học 02 buổi/ ngày 100%.

– Tổ chức dạy Tiếng Anh theo sách giáo khoa đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

II. Công tác chuyên môn:

1. Đánh giá tổng kết công tác dạy học và các hoạt động trong năm học:

1.1. Tư tưởng chính trị:

• Các thành viên trong tổ luôn có tư tưởng lập trường vàng son, tuyệt đối trung thành và chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

• Kiên quyết đấu tranh với những việc làm sai trái, làm ảnh hưởng đến chủ trương, nghị quyết của Đảng như không thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch của địa phương, nghị quyết của chi bộ, pháp lệnh cán bộ công chức. , chỉ huy về quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam.

• Luôn chấp hành đầy đủ các quyết định học tập của cấp trên của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước, nâng cao tính tự giác trong học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ cũng như các giải pháp của Đảng.

• Thực hành lối sống giản dị, tiết kiệm chất đốt trong sinh hoạt, chống các biểu hiện lãng phí, tham ô. Chấp nhận hoàn toàn những điều Đảng viên không được làm.

• Giữ khối liên kết nội bộ trong Đảng. Tham gia đầy đủ các hoạt động, luôn lấy tinh thần tự phê bình và phê bình để xây dựng các đồng chí trong Đảng tiến bộ, luôn góp phần làm cho tổ chức Đảng trong sạch về ý chí và hành động.

Tồn tại: không

1.2. Công tác chuyên môn:

– Thực hiện dạy học lớp 1 theo chương trình cấm tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

– Lập kế hoạch dạy học, lịch báo giảng theo chương trình, đúng Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức tập huấn Thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo toàn trường.

– Tổ chức tập huấn ra đề thi theo Thông tư 27 cho tất cả giáo viên lớp 1.

– Làm sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ cho giáo viên từ đầu năm học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

– Đã kiểm tra hồ sơ giáo viên 3 lần trong năm học. Kiểm tra thời gian, đúng tiến độ. Góp ý chân thành và hướng dẫn sửa lỗi trong hồ sơ của giáo viên.

– Tổ chức kiểm tra toàn diện 01 giáo viên trong khối.

– Được tập huấn phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh.

– Tham gia tập huấn nghiêm túc, đầy đủ về sách giáo khoa, phương pháp dạy học mới. Tập huấn luyện trên phần mềm taphuan.csdl.edu.vn Đã đạt được các Mol 1, 2, 3.

– Khối trưởng dạy 2 tiết Toán và Tiếng Việt để giáo viên trao đổi và hệ thống phương pháp dạy học phát triển năng lực cũng như cách đánh giá học sinh theo TT27.

– Tổ chức dự giờ, thăm lớp thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm về phương pháp dạy học mới và điều chỉnh thời gian, lịch biểu giúp giáo viên thực hiện phương pháp dạy học theo chuẩn năng lực học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Biển số xe 95 ở tỉnh nào? Biển số xe Hậu Giang là bao nhiêu?

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nghiên cứu bài học, cử 3 giáo viên dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh các môn: Toán, Tiếng Việt và Hoạt động trải nghiệm.

– Chuyên đề dạy học cụm cụm thi đua số 1 do cô giáo H’Djue Niê Hra thực hiện với sự tham gia của lớp 6 các trường trong cụm.

– Nhà trường tham gia mua sắm đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học theo thông tư 32. Đến nay 100% học sinh lớp 1 đã có đủ sách giáo khoa và ti vi để dạy học. học thông qua phát triển năng lực.

– 100% giáo viên trong khối tham gia tập huấn nghiêm túc, đầy đủ về sách giáo khoa và phương pháp dạy học mới. Tập huấn luyện trên phần mềm taphuan.csdl.edu.vn Đã đạt được các Mol 1, 2, 3.

– Giáo viên trong khối thực hiện tốt việc soạn giáo án đúng nội dung chương trình, đúng mẫu theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh.

– Tổ chức cho giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi kỹ thuật cấp huyện và đạt.

– Các lớp tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường, các em đều viết rất đẹp, đúng mẫu, được nhà trường tích cực.

*Hiện hữu:

– Một số giáo viên còn lúng túng trước phương pháp dạy học mới.

– Công tác mua sắm trang thiết bị, một số vật dụng tự làm còn chậm so với kế hoạch.

1.3. Các công tác khác:

– 100% giáo viên chủ nhiệm làm tốt nhiệm vụ giáo viên đứng lớp, giáo dục học sinh trong môi trường thân thiện, gần gũi. Hướng các em học tập theo PCNL phát triển, học để làm. Tham gia tốt phong trào thi đua do Đội tổ chức.

– 100 giáo viên đến lớp đúng giờ, thực hiện tốt đồng phục cũng như điều lệ Đoàn.

– 100% giáo viên tham gia hội thao của ngành. Trường đạt giải nhất toàn đoàn.

– 100% giáo viên tham gia đầy đủ HĐ, chuyên môn, đoàn thể và các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

– Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có 9/9 CBGV tham gia triển khai, nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề học tập và làm theo Bác.

– 100% giáo viên trong khối giữ vững phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; Tôn trọng nhân cách, danh dự, nhân phẩm của học sinh, đối xử công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh. Không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, nhân cách nhà giáo. 100% giáo viên trong tổ thực hiện tốt phong trào thi đua, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.

– 100% các lớp tham gia thi trang trí Lớp chất lượng cao đều được Ban giám khảo đạt giải nhất, nhì.

2. Kết quả thi đua cuối năm học.

2.1. Học sinh:

– Có 94/100 học sinh được lên lớp. Tỉ lệ: 94%

– Hoàn thành xuất sắc: 32em. Tỉ lệ: 32%

– Hoàn thành tốt: 17. Tỉ lệ: 17%

– Hoàn thành: 44. Tỉ lệ: 44%

– Chưa hoàn thành: 07. Tỉ lệ: 7%

– Học sinh khen thưởng: 49em (32 Hoàn thành xuất sắc và 17 HS tiêu biểu)

Trong năm học ………… Tổ khối 1 có 9/9 giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5/9 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3. Bình xét danh hiệu thi đua cuối năm học.

Căn cứ vào tiêu chí xếp loại thi đua cuối năm học …………. Đồng thời kết hợp với những thành tích của các thành viên trong tổ cuối năm học. Tổ khối 1 đã thống nhất bình xét danh hiệu thi đua cuối năm như sau:

TT

Họ và tên

Danh hiệu đạt

Đề nghị khen

Hình thức khen

01 02 03 04

4. Đánh giá chung.

Cuối năm học ………… Tổ khối 1 tự đánh giá và nhận xét đã đạt được những ưu điểm và hạn chế như sau:

4.1. Mặt Mạnh

Nhìn chung, năm học này tất cả thầy và trò trong khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu của ngành, của trường đề ra. Gần 100% yêu cầu danh hiệu khối đề ra trong năm đầu tiên đã được thực hiện và đáp ứng.

– Mặt khác, sự tiến bộ của các thành viên trong tổ là sự chuyển biến đi lên về tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong khối (100% giáo viên trong khối có tinh thần trách nhiệm từ khá trở lên). Song song với sự tiến bộ của đội ngũ giảng viên trong khoa còn có thể có sự thay đổi về chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi sinh viên trong khối đã có ý thức tìm ra khung và bộ đào tạo để từng bước tiếp cận và thực hiện tốt việc giảng dạy bằng cách phát triển các sản phẩm mạnh mẽ.

Xem thêm bài viết hay:  Gia tốc là gì? Có những loại gia tốc nào? Công thức tính gia tốc?

– Một mặt tốt nữa của các thành viên trong khối là trong năm học vừa qua, tập thể giáo viên trong khối đã là mối liên kết tốt nhất, cùng nhau hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khối, năm học qua không có giáo viên vi phạm kỷ luật. Cuối năm số giáo viên, nhân viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 9/9 giáo viên, tỷ lệ 100%. Đây là những yếu tố tích cực đã mang lại kết quả tốt vào cuối năm cho tập đoàn.

– Thực hiện giờ giấc công khai và chấp hành các nhiệm vụ khác do ngành đề ra, hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

– Công tác quản lý và kiểm tra nội bộ nhà trường: Đã kiểm tra toàn diện 1 giáo viên đạt loại khá. Bài kiểm tra đã thực sự làm thay đổi đội ngũ, giúp giáo viên tiến bộ hơn trong năm qua. Những tồn tại, tiêu cực trong đội ngũ giáo viên được giải quyết tốt hơn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo của nhà trường.

4.2. Hạn chế:

Trong năm học này, mặc dù nhà trường đã đạt được một số tiến bộ như đã nêu ở trên nhưng vẫn còn những tồn tại cần rút kinh nghiệm, đó là:

+ Dạy học theo định hướng phát triển năng lực còn khiến giáo viên lúng túng.

+ Vẫn còn một số học sinh gia đình chưa quan tâm, còn ỷ lại nhà trường, trông chờ vào sự hỗ trợ của xã hội.

+ Việc triển khai làm đồ dùng dạy học còn chậm, chưa đúng tiến độ theo kế hoạch.

Trên đây là toàn bộ nội dung dạy và học của các thành viên nhóm lớp 1 đã thực hiện trong năm học ……………… Xin thông báo cho BGH nhà trường và các tổ chức . ở trường./.

2.2. Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học  – mẫu 2:

TRƯỜNG

TỔ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Chỉ đạo Hoạt động Tổ chuyên môn Tiểu học

Năm học:……….

Kính gửi: Ban lãnh đạo Trường………..

A, SƠ YẾU Lí LỊCH VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Trình độ văn hóa

Trình độ C.M

Nhiệm vụ được giao trong năm học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. NỘI DUNG SƠ KẾT:

I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

– Trong công tác các đồng chí trong tổ đều an tâm công tác. Yêu nghề mến trẻ thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Các đồng chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và luôn có ý thức tự học, tự rèn và tích cực trong các phong trào thi đua của ngành, của trường.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1. Thực hiện ngày giờ công:

– Các đồng chí trong tổ đều chấp hành và tham gia ngày giờ công đầy đủ. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan.

– Tổng số ngày nghỉ GV: 21 buổi

2. Thực hiện kế hoạch chuyên môn:

– Công tác chỉ đạo:

+ Chỉ đạo hoạt động chuyên môn đúng kế hoạch tháng, tuần và duy trì sinh hoạt chuyên môn có nề nếp tốt, nghiêm túc, đúng quy chế. (Không có cá nhân vi phạm chuyên môn ).

+ Tổ chức tốt các hoạt động hội giảng, chuyên đề, BDTX gắn liền với hoạt động đánh giá học sinh theo thông tư mới kịp thời.

– Quá trình thực hiện:

+ Các đồng chí trong tổ đều chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn: soạn, giảng theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, hướng dẫn điều chỉnh nội dung; đánh giá thường xuyên, chữa bài và kịp thời giúp đơc HS chưa hoàn thành theo thông tư 22 quy định, hoàn thành chương trình theo đúng tiến độ thời gian quy định. GV xây dựng được bộ đề bài và ma trận đề kiểm tra, biết thực hiện việc đánh giá theo đúng tinh thần thông tư mới.

+ Việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn: Tổ chuyên môn đã xây dựng được 1 chuyên đề sinh hoạt chuyên môn: “ Viết chữ đẹp đúng mẫu ”. Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học theo Module TH 24 của tổ, kịp thời rút kinh nghiệm trong triển khai và áp dụng.

+ Việc tham gia các phong trào thi đua phong trào Hai tốt: Tổ tiến hành các đợt hội giảng cấp tổ, cấp trường. Đặc biệt các đ/c trong tổ đã tham gia khẳng định trình độ tay nghề của mình, chất lượng giờ dạy đã được nâng cao. Giáo viên đạt hội giảng cấp trường 100%, bảo lưu cấp huyện 1 đ/c, cấp tỉnh 1 đ/c. Phát huy sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 100% CB GV đều ứng dụng, sử dụng CNTT trong soạn – giảng và hoạt động quản lý chủ nhiệm, hoạt động quản lý tổ CM.

Xem thêm bài viết hay:  Quan Đệ Lục là ai? Sự tích Quan Đệ Lục? Được thờ ở đâu?

– Công tác chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm đều quan tâm và tận tình với công tác chủ nhiệm và xây dựng tập thể lớp đoàn kết và nề nếp học sinh tốt. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, quan tâm gần gũi với các đối tượng học sinh.

3. Kết quả xếp loại giáo viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

Số Ngày nghỉ

ĐGXL

CHUẨN QĐ 14/2007 và CV 616/BGD

ĐGXL

Theo LUẬT VIÊN CHỨC và

NĐ 56/ 2015

Danh hiệu Thi đua

Công đoàn

Nhà nước

(Theo HD/84- CĐN 30/11/15)

(số 258/SGD 24/4/15 số 128 SGD ngày 14/3/16 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ Trong năm học ………..tổ CM đề nghị:

– Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 đồng chí

– Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến 07 đồng chí

4. Chất lượng giáo dục:

4. 1. Học tập

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Toán Tiếng Việt Đạo đức Tự nhiên – Xã hội Khoa học Lịch sử & Địa lí Âm nhạc Mĩ thuật Thủ công, Kĩ thuật Thể dục 4. 2. Năng lực Tốt Đạt Cần cố gắng Tự phục vụ tự quản Hợp tác Tự học, giải quyết vấn đề 4. 3. Phẩm chất Tốt Đạt Cần cố gắng Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương

4.4 Tổng hợp chung

Lớp

TSHS

Khen thưởng

Chất lượng

Cả năm

XS

Môn

Lên lớp

RLTH

Nghỉ

Lớp

TT

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

CP

KP

(HS Chưa hoàn thành 4 em)

5. Các hoạt động khác:

a, Công tác công đoàn:

– Đồng chí chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành trong trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

b, Hoạt động phong trào:

– Các đồng chí trẻ nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào.

– Toàn liên đội tham gia nhiệt tình các hội thi của trường, của ngành.

6. Kiến nghị, đề nghị:

– Trao thưởng cho 58 học sinh và 6 tập thể lớp.

– Thông báo xếp loại thi đua của Giáo viên và xếp loại Viên chức trên bảng tin.

– Cần đóng thêm bàn ghế đúng quy cách, sửa điện quạt, tháo máng chống hạn… trong thời gian sắp tới của năm học mới.

– Nhà trường mua cân cho học sinh cân, trung tâm y tế không có thuốc và nghiên cứu sơ đồ cho học sinh (không đúng quy định), Cần mua đủ sách giáo viên dạy tăng cường đầy đủ từ đầu năm học .

– Thiết kế thêm ổ cắm điện cho bàn giáo viên để sử dụng máy vi tính.

III. TỰ ĐÁNH GIÁ:

Trong năm học …………, tổ chuyên môn luôn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động. Phong trào tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Đặc biệt tổ chuyên án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả các thành viên tuân thủ nghiêm túc chế độ điều hành nghiệp vụ và nội quy hoạt động của cơ quan. Chất lượng giáo dục có chuyển biến, môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, nền tảng của thời đại dựng được nâng cao.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của tôt chuyên môn Tiểu học xin báo cáo trước Ban lãnh đạo nhà trường. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý, rút kinh nghiệm để tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi trân thành cảm ơn!

……….., ngày ………tháng ………năm ……..

3. Cách viết Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học:

Để làm tốt báo cáo tổng kết cuối năm, các bạn cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Xác định nội dung báo cáo: Việc này giúp bạn định hướng nội dung phù hợp cho báo cáo tránh lan man, không phù hợp.

Lập dàn ý chi tiết: Đưa ra danh sách các mục, thể loại nội dung sẽ xuất hiện trong văn bản báo cáo, từ tổng quan đến chi tiết.

Liệt kê và đánh giá: Sau khi liệt kê các hạng mục công việc, nhiệm vụ trong từng dự án. Dựa vào kết quả kinh doanh, bạn đánh giá mức độ hoàn thành và chưa hoàn thành.

Giải pháp và phát triển: Đề xuất các giải pháp và cách giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn trường Tiểu học của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận