Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2023

Làm hồ sơ khai báo lao động là một trong những bước quan trọng trước khi tiến hành khai báo với cơ quan chức năng. Khai báo nhân viên được biết đến là một trong những công việc mà doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện khi bắt đầu đi vào hoạt động.

1. Báo cáo việc làm của doanh nghiệp là gì?

Người sử dụng lao động kê khai sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Doanh nghiệp phải kê khai lần đầu khi mới đi vào hoạt động và kê khai 2 lần/năm. Do trong mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đã bao gồm nội dung kê khai sử dụng lao động nên doanh nghiệp mới thành lập không cần phải kê khai sử dụng lao động khi mới thành lập. Tuy nhiên, sau đó, theo quy định của pháp luật, vào những thời điểm cụ thể, người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm báo cáo việc sử dụng lao động. Tờ khai sử dụng lao động của doanh nghiệp có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong thực tế.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động về cơ bản được hiểu là quá trình thu thập thông tin về lao động, nhân sự từ khi tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi ghi tên người lao động vào danh sách chính thức để nộp cho người sử dụng lao động. cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Báo cáo tình hình sử dụng lao động hoặc mẫu khai báo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp cần nêu rõ các thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, thư điện tử, website, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lĩnh vực hoạt động chính, ngành, nghề kinh doanh; Thông tin về tình hình sử dụng lao động của đơn vị;…

xem thêm: Quy chế tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động

2. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp kê khai thông tin theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP thay cho Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

Mẫu số 01/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-

Con số: …/….

…, ngày tháng năm …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH VIỆC LÀM LAO ĐỘNG

Kính thưa (Đầu tiên): …………

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, thư điện tử, website, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản và hướng dẫn soạn thảo chi tiết

2. Thông tin sử dụng lao động của đơn vị:

……..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên và đóng dấu)

xem thêm: Phạt NSDLĐ khi không ký hợp đồng với NLĐ theo quy định

3. Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp:

(1) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

(2) Vị trí việc làm phân theo:

– Cột (8) Cán bộ quản lý: Nhóm này bao gồm các cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chức vụ, quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ Trung ương đến cấp xã;

– Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật cao cấp: Nhóm này bao gồm các nghề đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. , y tế, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, pháp luật, văn hóa, xã hội;

– Cột (10) Trung cấp chuyên môn kỹ thuật: Nhóm này gồm những nghề đòi hỏi kiến ​​thức, kinh nghiệm ở trình độ trung cấp (cao đẳng, trung cấp) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, y tế, kinh doanh và quản lý, pháp luật, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông , giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động

4. Khai báo tình hình việc làm theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp:

Hướng dẫn nộp trực tiếp hồ sơ thủ tục kê khai người sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định phối hợp, liên thông trong thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, kê khai việc sử dụng lao động lao động, cấp mã đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

– Bước 1: Đối tượng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bao gồm: Báo cáo dạng giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

– Bước 2: Đối tượng nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy biên nhận tiền mặt file Word mới nhất năm 2023

– Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp biến động lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật. Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

xem thêm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động

5. Khai báo tình hình sử dụng lao động qua Cổng dịch vụ công:

Hướng dẫn kê khai lao động (Khai báo tình hình sử dụng lao động) định kỳ 6 tháng đầu năm, cuối năm, cách kê khai qua cổng dịch vụ tool cụ thể sẽ bao gồm các bước cơ bản sau:

– Bước 1: Đối tượng truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn.

– Bước 2: Đối tượng cần sử dụng thiết bị ký số USB Token để đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký một tài khoản mới. Nếu bạn không thể đăng ký, bạn có thể chuyển sang phương thức gửi tiền trực tiếp.

Doanh nghiệp lưu ý hệ thống yêu cầu tải và cài đặt Công cụ ký điện tử nhằm mục đích xác thực thông tin chữ ký số.

– Bước 3: Sau khi đăng nhập, đối tượng nhấn vào chức năng “Dịch vụ công trực tuyến”.

– Bước 4: Đối tượng tìm kiếm thủ tục bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm theo tên vào thủ tục.

Tên đầy đủ là “Thủ tục đăng ký liên thông điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động”. Đối tượng chỉ cần gõ cụm từ “Liên thông thủ tục đăng ký điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc”, vì tên đầy đủ của thủ tục có dấu phẩy, nếu tra cứu cả cụm từ này vào ô tìm kiếm thì hệ thống sẽ không hiểu. và trả về kết quả. không có thủ tục để tìm kiếm.

Tiếp theo, chọn cơ quan thực hiện là “Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Nhấn tìm kiếm để tìm thủ tục mà đối tượng cần.

– Bước 5: Chọn thủ tục, nhấn “Nộp trực tuyến” để khai báo thông tin.

– Bước 6: Lựa chọn cơ quan nhận báo cáo:

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp khác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin vào Đoàn mới nhất 2023 và hướng dẫn cách viết

– Bước 7: Nhấn nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin.

– Bước 8: Khi màn hình hiện bảng “Chúc mừng doanh nghiệp đã cập nhật thành công thông tin cơ quan tiếp nhận báo cáo lao động” thì nhấn nút “Thoát”.

Cần lưu ý rằng, có nơi cơ quan yêu cầu doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc yêu cầu gửi qua đường bưu điện. Đối tượng cũng sẽ có thể liên hệ với Bộ Lao động hoặc Bộ Lao động để hỏi về điều này.

xem thêm: Hỏi về quyết định nghỉ việc của người sử dụng lao động

6. Quy định về xử phạt hành vi không khai báo người sử dụng lao động:

Quy định về mức phạt khi doanh nghiệp không nộp hoặc chậm nộp báo cáo sử dụng lao động, tại Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau:

“Điều 7. Vi phạm về tuyển dụng và quản lý lao động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo công khai kết quả tuyển dụng hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển dụng;

b) Không báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động trong khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở chính. , chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Không báo cáo biến động về lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động trong khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật cụ thể nêu trên, ta thấy hành vi không nộp hoặc nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng. đồng đến 3.000.000 đồng. Việc ban hành các quy định nêu trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo các đơn vị có trách nhiệm nộp đúng, đủ các báo cáo về tình hình sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận