Mẫu báo cáo thành tích cá nhân ngành Y tế, y tế học đường

Báo cáo thành tích cá nhân là một phần quan trọng trong quy trình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Đây là văn bản ghi chi tiết kết quả công việc của từng cá nhân trong đội ngũ nhân viên. Dưới đây là mẫu báo cáo thành tích cá nhân ngành Y tế, y tế trường học mới nhất.

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân ngành y tế, y tế trường học:

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO …..

Trường học …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—o0o—

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

I/ Sơ yếu lý lịch

Họ và tên: ….. Sinh ngày: ….

Quốc gia tôn giáo: ….

Quê hương: …..

Nơi ở hiện nay:……

Trình độ học vấn: …. Trình độ chuyên môn: …

Đào tạo chuyên ngành: …

Ngày bắt đầu làm việc: …

Chức vụ: …

II/ Nhiệm vụ được giao

Trong năm học… tôi được phân công:

– Công tác y tế học đường, hội viên chữ thập đỏ nhà trường

III/ Thành tích

1. Tư tưởng chính trị

– Bản lĩnh chính trị luôn vững vàng, kiên định trước khó khăn thử thách, thực hiện và chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành tốt các quy định của ngành cũng như của trường, đảm bảo thời gian làm việc với thái độ làm việc nghiêm túc.

– Luôn được sự tín nhiệm của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường, sự tín nhiệm của mọi người cũng như sự kính trọng của học sinh.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết chặt chẽ, trong công việc tôi luôn phát huy tính tích cực, trung thực, không gian lận trong công việc, luôn hòa nhã, đoàn kết với đồng nghiệp.

– Luôn có thái độ trung thành hết lòng phục vụ nhân dân, luôn quan tâm chăm sóc học viên, khám chữa bệnh kịp thời cho học viên.

2. Công tác chuyên môn

– Đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ, đảm bảo ngày giờ.

– Không vi phạm các quy định của Phòng cũng như của Nhà trường

– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn

– Hoàn thành tốt công việc được giao

– Luôn chăm sóc, khám chữa bệnh kịp thời cho trẻ.

– Mua sắm trang thiết bị, thuốc men cần thiết, kịp thời đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

– Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường.

– Kiểm tra định kỳ nguồn nước uống của học sinh.

3. Công tác chữ thập đỏ.

– Khuyến khích học sinh, giáo viên hiến máu 2 lần/năm.

– Vận động mạnh thường quân tặng quà tết cho học sinh nghèo.

– Tôi luôn quan tâm sâu sát đến đời sống, hoàn cảnh gia đình của hội viên để nắm được có bao nhiêu hội viên là hộ nghèo, bao nhiêu hội viên là người dân tộc thiểu số.

Xem thêm bài viết hay:  Địa chỉ, giờ lễ của các nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại TPHCM

– Lưu các công văn đến và đi của Hội.

– Theo dõi hoạt động của các thành viên.

– Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động, chăm sóc sức khoẻ của hội viên hàng tháng.

4. Các hoạt động khác:

– Tôi luôn tích cực và nhiệt tình tham gia các hoạt động do Nhà trường và đoàn thể tổ chức.

Trên đây là toàn bộ những công việc cũng như thành tích mà tôi đã làm được trong năm học vừa qua.

…., ngày tháng năm…

người thông báo

xem thêm: Mẫu báo cáo tuần công tác tư vấn giám sát mới nhất

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân phổ biến nhất trong ngành y tế, y tế trường học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…tháng…năm…

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG…

(Mẫu báo cáo này chỉ dành cho cá nhân)

I. CƠ SỞ CHỈ

– Họ và tên (Ghi đầy đủ, viết thường, không viết tắt): …

– Ngày, tháng, năm sinh: … Giới tính: …

– Quê hương 3:…

– Nơi cư trú: …

– Đơn vị công tác: …

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– Trình độ chuyên môn: …

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TỰU

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích cá nhân 4: …

III. CÁC LOẠI KHEN THƯỞNG 5

1. Danh hiệu thi đua

Năm

tiêu đề cuộc thi

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ra quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm

hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ra quyết định

CẤP TRÊN ĐƠN VỊ KHẲNG ĐỊNH, KIẾN NGHỊ

(Đã được ký và đóng dấu)

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ CAO CẤP
(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu bìa báo cáo thành tích cá nhân bằng file Word download

3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân ngành y tế, y tế trường học mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày tháng năm…

CHỈ MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam nữ:…

Ngày sinh:…

Quê hương:…

Nơi cư trú:…

Đơn vị công tác:…

Vị trí hiện tại:…

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hiện tại:…

Ngày chính thức vào Đảng (hoặc ngày tham gia công tác quần chúng):…

Quá trình làm việc :…

Thuận lợi và khó khăn khi tham gia công việc:…

II. Thành tựu:

1. Tóm tắt thành tích của đơn vị:…

2. Thành tích cá nhân:…

Quyền hạn và nhiệm vụ đảm nhận hoặc được giao:…

Xem thêm bài viết hay:  Vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Thành tựu:…

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KHẲNG ĐỊNH, KIẾN NGHỊ

(Đã được ký và đóng dấu)

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP CAO TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Đã được ký và đóng dấu)

xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

4. Vài nét về thành tích của cá nhân trong ngành y tế và y tế trường học:

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày…..tháng…………

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ ƯU ĐÃI….

_______________

Tên đơn vị, cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Toàn văn viết thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

– Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở, điện thoại, fax; địa chỉ trang web; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức; Chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê hương; nơi cư trú; công việc; chức vụ, đơn vị công tác…

II. THÀNH TỰU

Báo cáo kết quả thực hiện phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã đăng ký trong đợt thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt kết quả xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; Bài học rút ra từ cuộc thi….

XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

(Đã được ký và đóng dấu)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã được ký và đóng dấu)

5. Hướng dẫn viết báo cáo thành tích cá nhân ngành y tế hoặc y tế học đường:

Khi viết mẫu bản báo cáo thành tích cá nhân thuộc ngành Y tế hoặc Y tế học đường cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Tiêu đề: Tiêu đề nên đặt ở đầu trang và nêu rõ nội dung báo cáo. Ví dụ: “Báo cáo thành tích cá nhân của tôi trong lĩnh vực Y tế”. Hãy chú ý đến tiêu đề để nó thu hút sự quan tâm của người đọc và thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn.

– Phần mở đầu cần giới thiệu về bản thân và nêu rõ lí do viết báo cáo, cũng như mục đích viết báo cáo. Anh/chị hãy trình bày rõ hơn động cơ và mong muốn của mình khi viết báo cáo này. Ngoài ra, bạn có thể giới thiệu thêm về nhóm và tổ chức mà bạn đang làm việc.

– Thông tin cá nhân nên bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Bạn cũng có thể thêm một số thông tin khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc trước đây và các chứng chỉ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Y tế hoặc y tế học đường. Ngoài ra, bạn cũng có thể đề cập đến các hoạt động xã hội mà bạn đã tham gia và các hoạt động tình nguyện.

Xem thêm bài viết hay:  Đền thờ Chầu Đệ Tam ở đâu? Sắm lễ, văn khấn đền Thác Hàn?

Bản tóm tắt thành tích cá nhân là bản trình bày ngắn gọn, súc tích những thành tích của bạn trong lĩnh vực Y tế hoặc y tế học đường. Bạn có thể thêm thông tin về phạm vi và tầm quan trọng của các dự án mà bạn đã thực hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể trình bày những thành tích của mình trong các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Chi tiết thành tích cá nhân: Trong phần này, bạn nên mô tả chi tiết thành tích của mình, bao gồm các nghiên cứu, bài báo, sách và các dự án khác. Bạn cũng nên rõ ràng về vai trò của mình trong các dự án đó. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm về các phương pháp và kỹ thuật mà bạn đã sử dụng để đạt được những thành tựu đó. Đặc biệt, bạn nên rõ về kết quả và tác động của những thành tích này đối với ngành Y tế hoặc y tế học đường.

– Kỹ năng và kinh nghiệm: Phần này liệt kê các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực Y tế hoặc y tế học đường. Bạn có thể cụ thể hơn bằng cách đưa ra các ví dụ về cách bạn đã áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm đó vào thực tế. Ngoài ra, bạn có thể trình bày các kỹ năng và kinh nghiệm mà bạn muốn phát triển trong tương lai.

Phần kết luận cần tóm tắt những điểm chính của báo cáo và nêu lời khuyên hoặc ý kiến ​​của bạn về lĩnh vực Y tế hoặc y tế học đường. Bạn cũng có thể đề xuất một số hướng đi mới cho lĩnh vực này hoặc có những đóng góp của mình cho sự phát triển của ngành Y tế hoặc y tế học đường. Ngoài ra, bạn cũng có thể đề cập đến những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này và đưa ra những giải pháp và ý tưởng mới để đối mặt với những thách thức đó.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để viết mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong ngành Y tế hoặc Y tế học đường. Các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu báo cáo để có thêm ý tưởng và nâng cao kỹ năng viết báo cáo của mình. Bạn cũng có thể liên kết thành tích của mình với một số vấn đề xã hội hoặc sức khỏe cộng đồng để cho thấy tầm quan trọng của công việc của bạn và đưa ra đề xuất để giải quyết những vấn đề này.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân ngành Y tế, y tế học đường của website thcstienhoa.edu.vn