Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn mới và chuẩn nhất

Mẫu bản báo cáo thành tích cá nhân của Công đoàn chuẩn và mới nhất. Mục đích của mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của cá nhân.

Hiện nay, khi tham gia sinh hoạt hoặc công tác trong cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham gia xét khen thưởng hoặc đề nghị được khen thưởng thì Công đoàn tiến hành báo cáo thành tích cá nhân. Báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn là một trong những Văn bản hành chính thông thường. Về thể thức trình bày sẽ theo quy định chung của một Tờ trình, còn về nội dung thì pháp luật về văn bản hành chính thông thường không bắt buộc. Dưới đây là một số mẫu báo cáo thành tích công đoàn cá nhân chuẩn và mới nhất. Mời các bạn tham khảo:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới và chuẩn nhất:

Mẫu số 01:

MÃ GIÁO DỤC QUẬN…….

CĐCS………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Hình thức đề nghị khen thưởng:……..

I. Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên: …………Giới tính: …………..

– Ngày sinh: ………..

– Quê nhà: ………..

– Nơi cư trú: …………

– Chức vụ, đơn vị công tác: ………….

+ Chính quyền: …………

+ Công đoàn: …………..

– Trình độ chuyên môn: ………….Năm vào ngành: ………….

II. Thành tích xuất sắc:

Những điều cơ bản để viết một báo cáo hiệu suất:

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về xây dựng tổ chức công đoàn;

– Thành tích tiêu biểu xuất sắc qua các năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện đầy đủ nội dung công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ căn cứ đối chiếu với tiêu chuẩn). quy định theo mức đề nghị khen thưởng);

– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ cá nhân tích cực đề xuất hoạt động nào, tham gia thực hiện nhiệm vụ nào…….

III. Danh hiệu và giải thưởng nhận được:

– Tùy theo hình thức, mức độ khen thưởng, cá nhân được kê khai danh hiệu, hình thức khen thưởng theo số năm liên tục đề nghị khen thưởng;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất

– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen thưởng.

TT

hình thức khen thưởng Số lượng, cấp quyết định

Tôi xác nhận rằng báo cáo hiệu suất là đúng sự thật.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

CHỦ TỊCH

PHÓNG VIÊN

Mẫu số 02:

Trường Cao đẳng Sư phạm huyện ………….

CĐCS………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Gợi ý……

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên:…… Sinh ngày… tháng… năm…. Giới tính Nam Nữ)

Quê nhà: …

Nơi cư trú: …

Chức vụ, đơn vị công tác: …

Số năm công tác:…

Làm công tác chuyên trách công đoàn từ khi… giữ chức vụ…

II. Thành tích xuất sắc:

Những điều cơ bản để viết một báo cáo hiệu suất:

– Căn cứ nhiệm vụ được phân công của từng người để viết báo cáo thành tích tiêu biểu xuất sắc của các năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện đầy đủ nội dung công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.

– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ cá nhân tích cực đề xuất hoạt động nào, tham gia thực hiện nhiệm vụ nào…

III. Danh hiệu và giải thưởng nhận được:

– Kê khai các danh hiệu, hình thức khen thưởng các năm liền kề với năm khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức khen thưởng).

Ghi cụ thể từng năm đã khen thưởng hình thức khen thưởng nào, danh hiệu thi đua nào, cấp nào quyết định, số lượng quyết định khen thưởng.

– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen thưởng.

(Báo cáo phải có đủ căn cứ đối chiếu với tiêu chuẩn quy định của mức khen thưởng.)

Tôi xác nhận rằng báo cáo hiệu suất là đúng sự thật.

Xác nhận của Đoàn

PHÓNG VIÊN

2. Mục đích của mẫu báo cáo kết quả hoạt động đoàn thể cá nhân:

Mục đích viết báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn là để tham gia xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng một cá nhân nào đó trong các đợt khen thưởng của đơn vị trực tiếp hoặc cấp trên nơi cá nhân đó công tác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là mẫu báo cáo do một cá nhân lập ra nhằm mục đích liệt kê những thành tích cá nhân của mình trong một năm hoạt động và làm việc. Bên cạnh những thành tích đạt được, cá nhân cũng báo cáo những hạn chế của bản thân, từ đó suy ngẫm cũng như có kế hoạch tiếp theo cho những năm tiếp theo.

Cá nhân gia nhập công đoàn sẽ viết bản báo cáo thành tích cá nhân của công đoàn khi tham gia xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng một cá nhân nào đó trong các đợt khen thưởng của đơn vị trực tiếp hoặc của cấp trên nơi cá nhân đó đang hoạt động. hành động làm việc.

3. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của cá nhân:

Về kết cấu, vẫn phải đảm bảo là một văn bản hành chính có đầy đủ các phần mở đầu, nội dung và kết luận.

* Định dạng văn bản:

– Tuân thủ các quy định về cỡ chữ, khoảng cách dòng, phần in đậm, căn lề,… Hình thức văn bản phải được trình bày trên khổ giấy A4, trình bày sạch sẽ, bố cục rõ ràng.

– Đối với báo cáo kết quả hoạt động đoàn thể cá nhân ở cơ sở soạn thảo, dòng đầu tiên ghi đơn vị quản lý – công đoàn cấp trên, dòng thứ hai ghi cơ sở soạn thảo – công đoàn cấp dưới

– Phần thiết lập chữ ký, ngoài chữ ký của người soạn thảo là người viết báo cáo, cần thêm xác nhận của công đoàn quản lý trực tiếp.

* Nội dung báo cáo: Các vấn đề cần lưu ý như sau:

đầu tiên, Về gợi ý:

Đối tượng đề nghị có thể là Công đoàn cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam tùy theo từng mức khen thưởng.

Khi soạn thảo báo cáo phải nắm chắc nguyên tắc yêu cầu cấp nào gửi ban chấp hành công đoàn cấp đó.

Thứ hai, Về phần sơ yếu lý lịch:

Người soạn thảo phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm: Họ và tên; ngày sinh; số thẻ căn cước công dân, Ngày và nơi cấp; địa chỉ cư trú; chức vụ chính quyền; chức vụ công đoàn; …

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và hướng dẫn cách viết

Thứ ba, về nội dung quan trọng là báo cáo thành tích:

– Thứ nhất là thành tích hoàn thành nhiệm vụ được giao:

+ Về công tác chuyên môn, nhiệm vụ

+ Các hoạt động như tham gia nghiên cứu khoa học

+ Tham gia các dự án được giao

+ Tham gia thuyết trình hoặc viết giáo trình,…

+ Kết quả mà cá nhân đã đóng góp qua quá trình tự tạo lập, ngoài ra chỉ kê khai theo nhiệm vụ tổ chức giao

– Những thành tựu về chính trị tư tưởng:

+ Có ý thức chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước

+ Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công đoàn cấp trên, nội quy của nhà trường.

+ Thế nào là lập trường tư tưởng chính trị?

+ Tích cực tham gia các hoạt động chính trị: như các lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng

+ Học tập, nâng cao trình độ nhận thức cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ v.v.

Phần này nên ngắn gọn và rõ ràng, nhưng nên bao gồm các thành tựu và dữ liệu cụ thể. Bên cạnh việc cung cấp bằng chứng về thành tích, người lập báo cáo cũng cần thể hiện rõ phương hướng và quyết tâm đạt được mục tiêu trong tương lai.

Thứ Tư, Thẩm quyền xác nhận báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của cá nhân:

Người soạn thảo báo cáo cần hiểu rõ thẩm quyền xác nhận báo cáo kết quả hoạt động bao gồm: BCH công đoàn cơ sở và BCH công đoàn bộ phận.

Ghi chú:

– Các thông tin kê khai trong báo cáo phải chính xác, trung thực và khách quan; Thông tin cá nhân phải thống nhất, không xuyên tạc

– Khi liệt kê thành tích phải đảm bảo liệt kê theo thứ tự, cụ thể về mặt thời gian; thành tích là gì; Đâu là tài liệu để chứng minh điều đó?

– Kê khai các danh hiệu, hình thức đã được tặng thưởng trong các năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng.

– Để thuận lợi cho việc xác nhận thành tích mà cá nhân kê khai trong bản tường trình, người kê khai cần kê khai cẩn thận, đầy đủ các thông tin như hình thức khen thưởng, mức khen thưởng, số quyết định khen thưởng. .

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn mới và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận