Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là gì? Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất? Nội dung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu? Hướng dẫn soạn thảo báo cáo? Lưu ý khi chỉnh sửa?

Lựa chọn nhà thầu là công việc cần được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật. Đảm bảo tìm kiếm nhà thầu công bằng, cân bằng giữa quyền và lợi ích. Bên thẩm định thầu cần lập báo cáo sau khi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là tài liệu được lập nhằm cung cấp một cách khách quan các công việc đã được tổ chức và thực hiện. Báo cáo cần nêu rõ nội dung thẩm định chuyên môn. Mẫu báo cáo được quy định theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Cơ sở pháp lý: Thông tư 19/2015 / TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là gì?

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là báo cáo do tổ chức thẩm định lập. Cung cấp nội dung kết quả thẩm định sau khi việc thẩm định gói thầu đã được thực hiện theo quy định của pháp luật. Báo cáo phải có các thông tin sau:

+ Là đánh giá của đề xuất kỹ thuật.

+ Phản ánh kết quả lựa chọn nhà thầu.

Qua đó đánh giá chất lượng của quá trình tuyển chọn cũng như trên cơ sở các tiêu chí minh bạch. Bên thẩm định một lần nữa kiểm tra, đánh giá hiệu quả của quá trình tìm kiếm nhà thầu cho dự án.

Nội dung đánh giá bao gồm:

+ Nội dung thẩm định bao gồm kiểm tra các tài liệu làm cơ sở của tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu; Qua đó thực hiện phân tích, so sánh giữa quy định và thực tế triển khai. Xác định tính minh bạch, công khai và bình đẳng của việc xét thầu.

xem thêm: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

+ Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

+ Kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự thầu, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính các gói thầu,…

Vì vậy, cần phải có các tổ chức chuyên nghiệp thẩm định theo quy định của nhà nước.

Quy định về hoạt động thẩm định:

Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày, kể từ ngày tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ đến ngày có báo cáo thẩm định. Đưa kết quả thẩm định vào tiến độ chung của dự án. Cũng như đảm bảo thực hiện công việc theo quy trình chuẩn do nhà nước đề ra.

Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ thì thời gian thẩm định được tính bằng tổng thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà thầu. Từ đó tiến hành thẩm định đối với các khâu đã đề ra trong hoạt động đấu thầu. Nhằm minh bạch hóa hai khâu kết hợp đúng theo phương pháp có tổ chức.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm đi học muộn dành cho học sinh mới nhất

Mẫu báo cáo thẩm định cần được lập theo mẫu quy định tại Thông tư 19/2015 Thông tư của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Được lập bởi các tổ chức thẩm định trong việc tiến hành các hoạt động nghề nghiệp.

xem thêm: Quy định về hợp đồng phụ và sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu

2. Nội dung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Khi lập báo cáo, các tổ chức thẩm định cần lập báo cáo theo mẫu do nhà nước ban hành. Đây là mẫu báo cáo được Công ty Luật Dương Gia đăng tải ở đầu bài viết. Qua đó đảm bảo các nội dung cần thẩm định và trình bày trong báo cáo. Cũng như mang lại giá trị cho kết quả của hoạt động thẩm định đã thực hiện.

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì sử dụng mẫu số 05 của Thông tư 19/2015. Khi đó, tổ chức thẩm định tiến hành các hoạt động nghiệp vụ để đánh giá chất lượng kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau đó tiến hành lập báo cáo thẩm định theo nội dung cần cung cấp. Phải đảm bảo tính chính xác của kết quả thẩm định, cũng như tính minh bạch, rõ ràng về thẩm quyền và chuyên môn của người thực hiện.

Nội dung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:

– Thông tin cơ bản về gói thầu, tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức thẩm định, v.v.

– Nội dung báo cáo thẩm định: Cơ sở pháp lý, quy trình thực hiện.

– Ý kiến ​​khác nhau, bảo lưu của thành viên nhóm chuyên gia nếu.

– Các ý kiến ​​khác nhau và sự bảo lưu của bên mời thầu với nhóm chuyên gia, nếu có.

– Tổng hợp kết quả đánh giá.

xem thêm: Quy định về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu

– Phần nhận xét, góp ý.

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức thẩm định ký, ghi rõ họ tên.

Trên đây là những nội dung bắt buộc trong mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015 / TT-BKHĐT. Mẫu báo cáo thẩm định.

3. Hướng dẫn viết báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc soạn thảo được đảm bảo về nội dung và hình thức của mẫu báo cáo. Trên cơ sở báo cáo phê duyệt sẽ ban hành báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Từ đó cung cấp thông tin tiến hành trong hoạt động kiểm tra, xác minh, thẩm định của các đối tượng chuyên ngành. Việc soạn thảo cũng cần xem xét nội dung và cách trình bày thông tin thẩm định trong từng mục.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất 2022

Khi soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải có đầy đủ các thông tin theo quy định sau:

Phần đầu tiên của báo cáo:

– Tên tổ chức thẩm định ở góc trái tài liệu. Đây là một tổ chức chuyên nghiệp. Cũng như xác định trách nhiệm trước pháp luật, trước các bên có quyền lợi liên quan trong nội dung báo cáo thẩm định. Một báo cáo cần xác định chủ đề và đối tượng của báo cáo đó. Đây là yêu cầu vừa là hình thức vừa là nội dung.

Góc bên phải là quốc hiệu, khẩu hiệu và ngày tháng năm. Trong đó, quốc hiệu, khẩu hiệu, địa danh – ngày tháng năm được trình bày thành ba dòng cân đối ở góc bên trái. Chú ý font chữ đậm nhạt. Qua đó mang lại tính pháp lý và giá trị của văn bản hành chính.

xem thêm: Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu mới nhất 2022

Phần chính của báo cáo:

– Tên báo cáo: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU. Tên của báo cáo cho thấy số dư giữa các dòng bên dưới. Tên báo cáo xác định để thực hiện báo cáo được hiển thị bên dưới.

– Tiếp theo là ghi tên gói thầu, tên công trình, thưa (tên chủ đầu tư). Đây là thông tin cung cấp cho việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước đó. Phải xác định thông tin dự án là gì để phục vụ cho mục đích thẩm định.

– Căn cứ… Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, … Trình bày các căn cứ thuộc thẩm quyền, các căn cứ sử dụng để đưa ra kết quả đánh giá .

– Thông tin cơ bản: Phần nội dung này sẽ trình bày những nội dung chính của gói thầu, cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu; Tóm tắt toàn bộ quá trình lựa chọn và thẩm định nhà thầu. Trình bày tóm tắt các sự kiện, hoạt động đã diễn ra. Đây là nội dung cần được kiểm chứng, đánh giá và thẩm định.

– Nội dung thẩm định: Trong phần này cần quy định cụ thể căn cứ pháp lý của việc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Cung cấp thông tin cho hoạt động phân tích, đánh giá nghiệp vụ. Nêu rõ quá trình thực hiện như nội dung kiểm tra, thời gian thực tế thực hiện và kết quả thẩm định. Để các đối tượng đọc báo cáo có cơ sở tin tưởng vào kết quả thẩm định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai xin cấp thẻ căn cước công dân (CC01) mới nhất

– Tổng hợp các ý kiến ​​khác nhau và bảo lưu của các thành viên trong nhóm chuyên gia, nếu có. Giúp xác định các phương pháp tiếp cận, đánh giá chuyên môn và các quan điểm thay thế về công việc đã thực hiện. Dựa trên các quan điểm khác nhau để phân tích, đánh giá hiệu quả của hoạt động lựa chọn nhà thầu.

– Cuối cùng là tổng hợp kết quả đánh giá gói thầu, nhận xét và kiến ​​nghị. Đây là kết quả được tổng hợp sau khi phân tích các căn cứ và thực hiện giám định chuyên môn.

xem thêm: Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2022 mới nhất

Trên cơ sở các nhận xét, kiến ​​nghị của từng nội dung, tổ chức thẩm định sẽ cho ý kiến ​​trong hoạt động lựa chọn nhà thầu. Là cơ sở đánh giá về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Là một cơ quan chuyên môn, nó phải giúp các bên liên quan có cái nhìn hiệu quả về những lợi ích trước mắt và tiềm năng. Nhận xét về kết quả đạt được, về cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, về hiệu quả kinh tế của gói thầu. Nêu sự đồng ý hoặc không đồng ý về kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu.

Phần cuối của báo cáo:

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức thẩm định ghi họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

– Ngoài ra, cần thống kê danh mục tài liệu mà tổ chức thẩm định nhận được để thực hiện thẩm định kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà thầu.

4. Những lưu ý khi lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Soạn thảo mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Về hình thức: cần sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định, cũng như biểu mẫu đang có hiệu lực. Qua đó cung cấp đúng nội dung, hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phải sử dụng đúng các căn cứ pháp lý khi soạn thảo báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu. Chỉ như vậy mới mang lại tính thuyết phục và chính xác trong thẩm định.

xem thêm: Hợp đồng quy mô nhỏ là gì? Lựa chọn nhà thầu gói nhỏ?

– Về nội dung: Nội dung báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cần có đầy đủ thông tin về gói thầu cũng như quá trình thẩm định theo Mẫu số 05 Thông tư 19/2015; Cần cung cấp thông tin chính xác và rõ ràng theo mẫu.

– Tiếp theo, cần chú ý đến lỗi chính tả khi soạn thảo báo cáo.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận