Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế? Nội dung lưu ý về mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử? Xử lý trường hợp chậm báo cáo dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?

Hiện nay, đối với doanh nghiệp, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử nhằm mục đích gửi đến cơ quan thuế theo quy định của pháp luật là thủ tục bắt buộc. Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế được lập như thế nào? Nội dung lưu ý về Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế điện tử? Báo cáo thu thập dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế chậm bị xử lý như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

– Nghị định 102/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; phong tục; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước; kế toán viên và kiểm toán viên độc lập;

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế:

Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế được lập theo mẫu sau:

TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

[01] Kỳ dữ liệu: Tháng…năm…Hoặc quý…năm…

[02] Lần đầu tiên [ ] [03] bổ sung thứ [ ] [04] Sửa đổi lần thứ hai [ ]

xem thêm: Các trường hợp bán hàng không phải xuất hóa đơn

[05] Tên người nộp thuế: …

[06] Mã số thuế: …

STT Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn Một số hóa đơn Ngày tháng năm hóa đơn Tên của người mua Mã số thuế người mua/ID khách hàng vật phẩm Số lượng hàng hoá Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT tỷ lệ VAT Tổng thuế GTGT Tổng tiền thanh toán Trạng thái Thông tin hóa đơn liên quan Ghi chú Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai 13 14 15 X Đầu tiên Tháng Một 1, 2020 nguyễn á 100 Mới W Đầu tiên Tháng Một 1, 2020 nguyễn đ mười Mới z Đầu tiên Tháng Một 1, 2020 Nguyễn C 30 Sửa thông tin trên bảng kê (Không phải hủy hóa đơn hoặc lỗi do cộng sai số liệu từ hóa đơn sang bảng tổng hợp Z1 Một Đầu tiên Tháng Một 1, 2020 nguyễn b 20 Hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy Y1

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những giấy tờ đã khai.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy xác nhận ưu tiên Khu vực 1, 2 dùng để tuyển sinh

Ngày tháng năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số của người nộp thuế)

Ghi chú:

– [03] Bổ sung mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn trong trường hợp dữ liệu tổng hợp còn thiếu cần bổ sung.

xem thêm: Đối tượng mua, nhận hóa đơn từ cơ quan thuế

– [04] Trường hợp hóa đơn gửi mẫu bảng tổng hợp dữ liệu có sai sót thì cần bổ sung nội dung sửa đổi lần 2…

Chi tiêu [06]: Người bán điền mã số thuế cho người mua là tổ chức doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có mã số thuế. Trường hợp người tiêu dùng cuối cùng chưa có mã số thuế thì để trống, mã số khách hàng trong trường hợp bán điện, nước cho khách hàng chưa có mã số thuế.

– Trường hợp trên hóa đơn không bắt buộc phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì để trống các mục không có trên hóa đơn.

2. Nội dung lưu ý về mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử:

Thứ nhất, đối tượng áp dụng:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử dưới dạng bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng đối với doanh nghiệp.

Cụ cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực sau:

– Tài chính ngân hàng;

– Vận tải hàng không;

xem thêm: Quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử

– Cổ phần;

– Bưu chính Viễn thông;

– Bảo hiểm;

Bán hàng là điện nước sạch áp dụng trong trường hợp có các thông tin như mã khách hàng, mã số thuế khách hàng.

Thứ hai, thời hạn nộp hồ sơ:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử được tổng hợp theo quý, theo tháng thì sẽ nộp theo quy định của pháp luật theo thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, lưu ý đối với trường hợp bán xăng dầu thì phải lập hóa đơn điện tử theo từng mặt hàng và nộp cho cơ quan thuế ngay trong ngày.

Thứ ba, gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế được thực hiện theo các bước sau:

xem thêm: Gửi hóa đơn qua chuyển phát nhanh

Bước 01: Bạn đọc tiến hành click vào mục Tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế, sau đó click chọn Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

Bước 02: Bạn đọc tiến hành lựa chọn kỳ báo cáo quý hoặc báo cáo tháng theo kỳ kê khai thuế GTGT mà mình đang áp dụng.

Bước 03: Sau đó, trên màn hình hiển thị, chương trình tự động lấy dữ liệu hóa đơn của kỳ báo cáo.

Ghi rõ trạng thái hóa đơn và nội dung điều chỉnh, thay thế hóa đơn đối với hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn hủy.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất rừng sản xuất mới nhất

Bước 04: Bấm vào loại hóa đơn tương ứng, trong đó phải là hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bước 05: Sau khi hoàn tất thủ tục, bạn nhấn Lưu và Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

3. Xử lý chậm báo cáo dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế:

3.1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

Thứ nhất, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

– Người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

xem thêm: Khi công ty sáp nhập có hàng tồn kho thì xuất hóa đơn như thế nào?

Thứ hai, Người nộp thuế là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

– Các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn; Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các quy định khác của pháp luật. tài liệu hợp pháp khác;

– Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập;

– Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam kinh doanh, phát sinh thu nhập tại Việt Nam;

– Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nhưng hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

– Tổ hợp tác và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt đối với trường hợp báo cáo tổng hợp hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế thì có thể áp dụng các hình thức sau:

xem thêm: Xin ủy quyền ký thay hóa đơn

Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

+ Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thủ tục về thuế, hóa đơn không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và thuộc trường hợp áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP;

+ Tiền phạt;

– Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ in hóa đơn có thời hạn.

– Biện pháp khắc phục, cụ thể:

+ Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp; số thuế thiếu, số thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định vào ngân sách nhà nước.

+ Buộc điều chỉnh số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

+ Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế; Cung cấp thông tin; khai lại, nộp bổ sung các chứng từ trong hồ sơ thuế; nộp hồ sơ khai thuế, các phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế;

xem thêm: Doanh nghiệp mới thành lập có được mua hóa đơn của cơ quan thuế không?

+ Buộc làm thủ tục phát hành hóa đơn.

+ Buộc lập hóa đơn theo quy định.

+ Buộc tiêu hủy hóa đơn, buộc hủy sản phẩm đã đặt in.

+ Buộc lập và gửi báo cáo, thông báo về hóa đơn.

+ Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

3.2. Xử phạt hành vi chậm báo cáo dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế:

Căn cứ Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về truyền dữ liệu của hóa đơn điện tử, cụ thể:

– Hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn quy định thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;

xem thêm: Hóa đơn chuyển đổi là gì? Hóa đơn chuyển đổi có giá trị pháp lý không?

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, dữ liệu hóa đơn điện tử được chuyển đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc;

+ Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử chưa đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, dữ liệu hóa đơn điện tử được chuyển đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên;

+ Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế đúng thời hạn quy định.

– Ngoài ra, áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế đối với các hành vi sau:

+ Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử chưa đầy đủ số lượng hóa đơn đã phát hành trong kỳ;

xem thêm: Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn

+ Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế đúng thời hạn quy định.

Như vậy, đối với trường hợp Nếu chậm nộp báo cáo dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, mức phạt có thể lên tới 20.000.000 đồng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận