Mẫu bảng chấm công theo giờ, hàng ngày bằng Excel, Word

Chấm công là công việc phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay để doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoạt động của nhân viên khi làm việc tại doanh nghiệp. Việc chấm công được theo dõi tại bảng chấm công. Dưới đây là mẫu bảng chấm công theo giờ, theo ngày trên Excel, Word để doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoạt động và tuân thủ quy định của nhân viên.

1. Mẫu bảng chấm công theo giờ, theo ngày trên Excel, Word:

1.1. Mẫu bảng chấm công trong Excel:

1.1.1. Mẫu bảng chấm công theo giờ trong Excel:

ĐƠN VỊ/ CÔNG TY…..

Địa chỉ nhà:…

BẢNG THỜI GIAN

Tháng… năm 20…

STT Ngày mã NV Họ và tên IN NGOÀI Thời gian Tăng ca Ghi chú đầu tiên 2 3 … TOÀN BỘ:

Ngày tháng năm….

Người phụ trách bộ phận

(Ký và ghi rõ họ tên)

Được thông qua bởi

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.1.2. Mẫu bảng chấm công hàng ngày trong Excel:

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ PHẦN …………. Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG THỜI GIAN Có thể …… TT Họ và tên Cấp bậc, Vị trí đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SP P PHỤC VỤ Chiếc ô Trường cao đẳng T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 đầu tiên 2 3 4 5 …. toàn bộ Ghi chú: ………, ngày tháng năm…… Giám đốc, Tổng giám đốc phụ trách Người quản lý Ký hiệu dấu câu: SP: Sản phẩm TS: Phụ sản P: Kỳ nghỉ TN: Tai nạn L: Ngày lễ Hỏi: Hội nghị, học tập Lưu ý: Nghỉ bù KL: Nghỉ không lương CÂY DÙ: Đau ốm N: Ngừng làm việc Cao đẳng: Chế độ Lao động: Lao động bắt buộc

1.2. Mẫu bảng chấm công trong Word:

Dưới đây là mẫu Bảng chấm công theo Mẫu số 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/8/2016:

Bài học: ……………………

Phần: …………

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THỜI GIAN

Có thể….

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản kiểm điểm là gì? Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến?

STT

Họ và tên

Bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Bắt đầu công khai

đầu tiên

2

3

31

Số phụ cấp lương sản phẩm

Số lần lương

Số công việc nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương

Số công việc nghỉ việc, ngừng việc….% lương

Số lần hưởng BHXH

Một

GỠ BỎ

đầu tiên

2

3

31

32

33

34

35

36

Thêm vào


Người quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)


phụ trách
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm…
Được thông qua bởi
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ký hiệu dấu câu:

– Lương SP:

SP

– Nghỉ:

P

– Lương thời gian:

+

– Hội nghị, học tập:

h

– Ốm đau, điều dưỡng:

Chiếc ô

– Nghỉ bù:

NB

– Tôi bị ốm:

Bỏ lỡ

– Nghỉ phép không lương:

KL

– Thai sản:

TS.

– Ngừng hoạt động:

ĐÀN BÀ

– Tai nạn:

TỶ

– Nghĩa vụ lao động:

nhân công

2. Tại sao nhân viên phải chấm công khi đi làm?

Chấm công được hiểu là việc ghi chép, theo dõi hoạt động làm việc của nhân viên. Theo định nghĩa của từ “chấm công” thì “chấm” được hiểu là việc ghi chép hoặc theo dõi một hoạt động để đánh giá chất lượng của hoạt động đó; còn “công việc” được hiểu là công việc, công sức của một người bỏ ra để làm và hoàn thành một hoặc một số công việc nhất định. Hiện nay tại các doanh nghiệp, cơ quan, bảng chấm công hàng ngày trên Excel được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động chấm công của cán bộ công nhân viên.

Việc chấm công hiện nay thường được thực hiện vào hai thời điểm trong ngày: thời điểm nhân viên bắt đầu đi làm và thời điểm nhân viên tan ca.

Như đã phân tích về khái niệm chấm công nhằm đảm bảo theo dõi, ghi chép quá trình thực hiện công việc của nhân viên, phần nào đã trả lời được câu hỏi Tại sao nhân viên phải chấm công khi đi làm? Ngoài việc theo dõi, ghi nhận quá trình thực hiện công việc của nhân viên, chấm công còn đảm bảo các yếu tố sau cho doanh nghiệp và nhân viên:

Đầu tiên, Chấm công giúp nhà tuyển dụng đảm bảo tính công bằng trong quản lý nhân sự:

Khi nhân viên thực hiện chấm công, hệ thống sẽ ghi nhận thời gian đi làm và nghỉ của nhân viên. Từ đó mới biết được NLĐ có vi phạm đi làm muộn, về sớm so với quy định hay không để có hình thức xử phạt phù hợp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể biết được nhân viên nào làm tăng ca, tăng ca,… để tính tăng ca, làm đêm cho nhân viên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất

Theo đó, việc chấm công giúp đảm bảo tính công bằng, thưởng phạt và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục.

Thứ hai, Chấm công đảm bảo tăng năng suất lao động cho người lao động:

Chấm công trong quản lý nhân sự giúp nhân viên tuân thủ đúng quy định của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có quy chế thưởng phạt cụ thể dựa trên chấm công sẽ giúp người lao động nghiêm túc thực hiện công việc, tham gia đầy đủ và đúng thời gian công việc được giao. Bên cạnh đó, với mức thưởng hợp lý khi làm việc, tăng cfa sẽ giúp người lao động hào hứng làm việc hơn, công nhân sẽ tăng ca nhiều hơn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cho doanh nghiệp. Nghiệp.

Thứ ba, Chấm công giúp doanh nghiệp có cơ sở để tính lương cho nhân viên:

Tất cả các cơ sở dữ liệu chấm công là cơ sở được sử dụng để tính lương. Việc tính lương không chỉ căn cứ vào mức lương cơ bản và kết quả công việc mà người lao động làm được mà còn căn cứ vào thời gian đi làm muộn, thời gian làm thêm giờ, số ngày nghỉ không hưởng lương để tính lương phù hợp với từng công nhân.

3. Các cách chấm công phổ biến hiện nay:

Tùy theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc với thời gian hợp lý. Hiện nay có 2 hình thức làm việc là làm theo ngày (làm toàn thời gian trong giờ hành chính) và làm theo ca (làm bán thời gian theo từng ca cụ thể mà doanh nghiệp phân bổ). Theo đó, cũng có 2 cách chấm công cơ bản:

Đầu tiên, Chấm công theo ngày làm việc:

Việc chấm công theo điều này sẽ xác định thời gian từ khi bắt đầu chấm công để vào ca đến khi chấm công kết thúc ca là 08 giờ theo giờ hành chính do Nhà nước quy định.

Theo đó, hàng tháng, nhân viên kế toán hoặc hành chính của công ty sẽ theo dõi bảng chấm công hàng ngày và tập hợp để tính lương cho nhân viên.

Thứ hai, Chấm công theo giờ (chấm công theo ca làm việc):

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội viết tay mới nhất

Chấm công theo ca được thực hiện đối với nhân viên làm việc bán thời gian, theo từng ca theo quy định của công ty. Thông thường, mỗi doanh nghiệp sẽ có 2 ca làm việc, cụ thể: Ca 1 bắt đầu từ 8h đến 12h; ca 2 bắt đầu từ 13h30 đến 17h30. Theo đó, khi người lao động làm việc theo ca thì việc chấm công sẽ theo thời gian quy định của doanh nghiệp. Ví dụ ca làm việc là 04 tiếng từ 08 giờ đến 12 giờ thì người lao động sẽ bắt đầu được tính ca từ 8 giờ và kết thúc ca làm việc lúc 12 giờ.

4. Các hình thức chấm công hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng:

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng hình thức chấm công bằng vân tay. Đây là hình thức chấm công phổ biến sử dụng máy chấm công điện tử có khả năng nhận dạng tay của nhân viên để quản lý nhân viên. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan mà việc nhận dạng vân tay đôi khi gặp bất lợi khiến máy chấm công không thể nhận dạng được vân tay của nhân viên. Theo đó, một số doanh nghiệp đã thay thế hình thức chấm công để đảm bảo công việc nhanh chóng, chính xác cho nhân viên. Cụ thể một số hình thức chấm điểm khác như sau:

– Nhận dạng khuôn mặt (hay còn gọi là Face ID). Máy chấm công này hoạt động dựa trên đặc điểm khuôn mặt của nhân viên để xác nhận việc chấm công cho nhân viên;

– Chấm công bằng thẻ từ hiện nay. Mọi thao tác chấm công đều được thực hiện trên máy khi nhân viên quẹt thẻ vào đầu đọc của máy. Sau khi xác nhận, thông tin cá nhân của người lao động trên thẻ sẽ hiển thị trên hệ thống theo dõi của doanh nghiệp;

– Chấm bài theo hình thức trực tuyến. Các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm chấm công nhờ kết nối wifi hoặc định vị GPS. Chấm công online được coi là hình thức nhanh chóng, đảm bảo ưu điểm trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết: Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bảng chấm công theo giờ, hàng ngày bằng Excel, Word của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận