Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

4000

Giấy in Excel A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

99000

80gsm Giấy in Excel A3 80gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

115000

Giấy in Excel A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

56400

80gsm Giấy in Excel A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

64800

Giấy in Excel A5 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

25000

80gsm Giấy in Excel A5 80gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

28500

Giấy in Double A A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

118000

Giấy in Double A A3 80gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

150000

Giấy in Double A A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

64800

Giấy in Double A A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

87600

Paper One A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

124000

Paper One A3 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

147000

Paper One A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

64800

Paper One A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

80400

Định lượng giấy IK Plus A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

63600

Giấy in IK Plus A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

74400

Giấy in Idea A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

64800

Giấy in Idea A4 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

78000

Giấy In Liên Tục 210x279mm (A4) 1 liên

GI2-LIENSA41L

176000

Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

GI2-2LIENT297

276000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

GI2-3LIEN210M

276000

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA54L

276000

Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

GI2-3LIEN240M

338000

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 109 (10 tờ)

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc đầu tuần vui vẻ, ý nghĩa cho cả tuần gặp may mắn

GI4-A5TOMY109

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 110 (10 tờ)

GI4-A5TOMY110

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

7600

Giấy Nhãn Tomy A5 – Số 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

7600

Pronoti 1.5 x 2 . giấy ghi chú

GI3-PRONO3851

3200

Giấy note kỳ lân 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

4200

Giấy note kỳ lân 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

5500

Giấy note kỳ lân 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

6700

Giấy ghi chú Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

9500

Giấy ghi chú Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

12000

Giấy ghi chú Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

GI3-PRONO5MAU

19000

Giấy note Post-It phân trang mũi tên nhựa 5 màu 11 x 43mm

GI3-3MNHUA5MA

17000

Giấy Carbon Xanh Horse A4 (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

94000

Giấy Carbon Xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

50000

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

50000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ – Hồng

GI5-A4FORD70H

60000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

GI5-A4FORD70V

60000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/lần) – Xanh

GI5-A3BIAMYXL

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/tờ) – hồng

GI5-A3BIAMYHO

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/tờ) – vàng

GI5-A3BIAMYVA

158000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/gói) – Xanh

Xem thêm bài viết hay:  Bốn phát minh kỹ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc

GI5-THOM160XB

62000

Thơm A4 160gsm (100 tờ/xếp) – Xanh

GI5-THOM160XL

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/lần) – Hồng

GI5-THOM160HOT

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/lần) – Vàng

GI5-THOM160VA

62000

Giấy in Bãi Bằng Ivory A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

44000

Giấy in Bãi Bằng trắng A4 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBANG60

37000

Giấy in IK Plus A3 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

118000

Định lượng giấy Accura A4 70gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

58800

Định lượng giấy A4 Supreme 70gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE70

63600

Định lượng giấy A4 Supreme 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE80

74400

Giấy in A4 chất lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

58800

Giấy in A4 chất lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

68400

Mũi tên nhựa phân trang giấy Pronoti 5 màu 12 x 50mm

MÃ GI3-PRONHUA5

12000

Giấy ghi chú Post-It Sign Here 25 x 43mm

GI3-NOT3MSIGN

28000

Giấy decal A4 đế vàng trơn 210 x 297cm (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

66000

Giấy decal A4 đế xanh 210 x 297cm (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

64000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh Navy

GI5-BIAMA3TLX

60000

Thái Lan A3 – Giấy bìa màu xanh lá cây

GI5-A3TL170XL

60000

Thái Lan A3 – Giấy bìa màu hồng

GI5-A3TL170HO

60000

Thái Lan A3-Giấy bìa cứng màu vàng

GI5-A3TL170VA

60000

Giấy thơm A4 160gsm (100 tờ/lần) – Trắng

CON GI5-THOM160

62000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/tờ) – Xanh

GI5-A3SF180XL

85000

Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/tờ) – Hồng

GI5-A3SF180HO

85000

Giấy bìa cứng A3 Hướng Dương 180gsm (100 tờ/gói) – Vàng

GI5-A3SF180VA

85000

Giấy bìa màu Sunflower A3 180gsm (100 tờ/tờ) – Trắng

CON GI5-A3SF180

85000

Giấy In Ảnh Epson A4 1 Mặt (100 tờ/gói)

GI6-EP1MA4100

47000

Giấy photo 1 mặt A4 DL 180gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

39000

Giấy ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

GI6-TNE1DL230

44000

Niêm phong giấy A4

GI6-NIEMPHONG

15000

Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

28000

Giấy ghi chú kỳ lân 2×3 inch

GI3-NOTUNC2X3

2800

Giấy Double A A4 70gsm đóng trong thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU705R

275000

Giấy Double A A4 80gsm đóng trong thùng 5 ram (2500 tờ)

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục cấp đổi, cấp lại Thẻ bảo hiểm y tế mới nhất 2023

GI1-A4DOU805R

370000

Giấy IK Plus A4 70gsm đóng trong thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP705R

270000

Giấy in IK Plus A4 80gsm 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP805R

315000

Giấy In A4 Chất Lượng 80gsm 5 Ram Carton (2500 Tờ)

GI1-A4QUA805RICE

290000

Chất Lượng Giấy A4 70gsm Giấy 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA705RICE

250000

Giấy note UNC 4 màu giấy thường

GI3-NOTUNC4MA

6000

Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

GI6-INTT80X25

8000

57mm x 25m . Giấy nhiệt trực tiếp

GI6-INTT57X25

7000

HP A0 C6567B . Giấy

GI1-HPC6567BA

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA44L

276000

PaperMax A4 70gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX70

50000

PaperMax A4 80gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX80

58000

A4 TenPlus Cardboard 160gsm (100 tờ/lần) – hồng

GI5-A4BITENHO

28000

Giấy In Liên Tục 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA51L

176000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A5)

GI2-3LIENINA5

276000

Giấy In Nhiệt Trực Tiếp K80 80mm x 50m

GI6-INTT80X50

18200

Định lượng giấy A4 70 gsm (500 tờ)

GI1-PLINEA470

95000

Giấy cuộn A1 100gsm 6kg

GI1-CUONA16KG

Giấy cuộn A1 80gsm 6kg

GI1-C80GA16KG

160000

Giấy cuộn A0 10kg 80gsm

GI1-C80A010KG

292000

Giấy in Idea A4 80gsm 5 ram carton (2500 tờ)

GI1-A4IDE805 GIÁ RẺ

330000

Giấy Idea A4 70gsm cho 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE705 GIÁ RẺ

275000

Giấy in Accura A4 70gsm 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4ACC705R

250000

Giấy Supreme A4 70gsm đóng trong thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP705R

270000

Giấy Supreme A4 80gsm đóng trong thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP805R

315000

Giấy Excel A4 70gsm Giấy 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4EXC705R

240000

Giấy in Excel A4 80gsm 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC805R

275000

Giấy cuộn A0 80gsm 8kg

GI1-A0DL808KG

212000

Giấy cuộn A0 100gsm 8kg

GI1-A0DL1008K

215000

A4 TenPlus Cardboard 160gsm (100 tờ/lần) – vàng

GI5-A4BITENVA

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/lần) – xanh navy

GI5-A4BITENXD

28000

A4 TenPlus Cardboard 160gsm (100 tờ/tập) – xanh

GI5-A4BITENXL

28000

Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3×3)

GI3-NOTDOU3X3

4500

Giấy note dạ quang 5 màu Pronoti

GI3-PRO5MAUDQ

9900

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận