Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy mới nhất 2023

1. Mẫu biên bản vi phạm nội quy là gì?

Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy là bản tường trình do người lao động tự lập gửi cơ quan cấp trên trình báo về việc vi phạm nội quy công ty, nội dung bản tường trình. Quy trình nêu rõ thông tin cá nhân của người khai báo, thời gian xảy ra vụ việc, trình tự diễn biến cũng như nguyên nhân vụ việc…

Mục đích của mẫu biên bản vi phạm nội quy: Nội quy công ty là văn bản quy định những điều khoản, điều kiện xử lý kỷ luật mà người lao động cần phải tuân theo khi làm việc tại doanh nghiệp. Nội quy công ty quy định về hình thức xử phạt đối với cá nhân nhân viên vi phạm kỷ luật, nội quy công ty cũng quy định nhân viên phải nộp phạt một số tiền nhất định khi có hành vi sai phạm. Vi phạm gây thiệt hại tài sản của công ty. Khi nhân viên vi phạm nội quy sẽ phải làm bản tường trình về việc vi phạm nội quy để báo cáo hành vi vi phạm của mình với thủ trưởng đơn vị, thủ trưởng đơn vị sẽ xem xét hành vi vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật.

2. Quy định về nội dung nội quy lao động:

Điều 118 Bộ luật lao động 2019 quy định về nội quy lao động, theo đó người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải ghi nội quy lao động.

Theo Khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019:

“Nội dung của nội quy lao động không được trái với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự nơi làm việc;

c) An toàn, vệ sinh lao động;

đ) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản cấn trừ công nợ bằng tiếng Anh, song ngữ

e) Trường hợp người lao động bị tạm thời chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động;

g) Hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và hình thức xử lý kỷ luật lao động;

h) Trách nhiệm vật chất;

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Theo đó, nội dung của nội quy lao động không được trái với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trật tự làm việc, an toàn vệ sinh lao động, hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác. xử lý kỷ luật lao động….

Nội quy lao động phải được tuyên truyền đến người lao động để bảo đảm công khai, rõ ràng và niêm yết những nội dung chủ yếu ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Người lao động có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao độnglợn quy định tại Khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019

“2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận hợp pháp khác;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

c) Chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.”

Nội quy lao động được đặt ra nhằm mục đích để người lao động thực hiện, Bộ luật lao động cũng quy định người lao động có nghĩa vụ phảiChấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động nhằm bảo đảm cho công việc vận hành tốt, bảo đảm trật tự lao động, bảo đảm cho người lao động thực hiện đúng công việc, đúng pháp luật. về lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

3. Mẫu biên bản vi phạm nội quy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

(1)…………, ngày….tháng….năm….

TUYÊN BỐ

(V/v vi phạm nội quy)

Kính thưa: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Tên: (2)…………

Ngày sinh tháng năm: ………….

Quê hương: ………..

Chỗ ở hôm nay:……..

Trình độ được đào tạo:……

Công việc chính đang đảm nhiệm: ………….

Đơn vị công tác (phòng, ban, phân xưởng……..): …………..

Hệ số lương hiện hưởng: ………….

Thời điểm xảy ra sự việc hoặc ngày phát hiện:(3)……

Chuỗi các sự kiện: …….

Nguyên nhân vụ việc:…….

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của mình áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo quy định tại Điều (4). )……

Tôi xin hứa sẽ sửa chữa những lỗi lầm, khuyết điểm của mình và không tái phạm.

phóng viên

(Dấu hiệu)

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 122 Bộ luật Lao động 2015:

“1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động bị xử lý kỷ luật là thành viên;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện của người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có mặt người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.”

Theo đó, nguyên tắc Việc xử lý kỷ luật đối với người lao động phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động. tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở mà người lao động bị kỷ luật là thành viên. Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm quyền của người dưới 15 tuổi, trong trường hợp này phải có sự tham gia của người đại diện hợp pháp. Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa thông qua luật sư hoặc tổ chức đại diện của người lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất phân lô mới nhất 2023

Nguyên tắc tiếp theo trong xử lý kỷ luật lao động là không áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. theo đóKhi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Việc xử lý vi phạm nội quy bị hạn chế về đối tượng bị xử lý, Bộ luật Lao động đã quy định rõKhông xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong thời gian sau đây:

+ Nghỉ ốm đau, dưỡng sức; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam;

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

+ Lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, nội quy lao động đặt ra những yêu cầu mà người lao động phải tuân thủ, người lao động phải đảm bảo trật tự lao động và nguyên tắc lao động. Trường hợp người lao động vi phạm nội quy lao động thì phải làm bản tường trình gửi thủ trưởng cơ quan đơn vị trình bày sự việc, cam kết thực hiện nội quy lao động và chấp nhận hình thức kỷ luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn